Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Fericită cea care a crezut!

A doua predică de Advent 2023 a card. Raniero Cantalamessa (22 decembrie 2023)

După precursorul Ioan Botezătorul, astăzi ne lăsăm luați de mână de Mama lui Isus pentru "a intra" în misterul Crăciunului. În evanghelia de duminica trecută, a treia din Advent, am ascultat relatarea Bunei-Vestiri. Ea ne amintește cum Maria l-a zămislit și l-a născut pe Cristos și cum putem să-l zămislim și să-l naștem noi, adică prin credință! Referindu-se la acest moment, Elisabeta, imediat după aceea, va exclama: "Fericită cea care a crezut" (Lc 1,45).

Din păcate, s-a repetat cu privire la credința Mariei ceea ce s-a petrecut cu persoana lui Isus. De vreme ce ereticii ariani căutau orice pretext pentru a pune la îndoială dumnezeirea deplină a lui Cristos, pentru a le lua orice sprijin, Părinții au dat uneori o explicație "pedagogică" a tuturor acelor texte din evanghelie care păreau să admită un progres al lui Isus în cunoașterea voinței Tatălui și în ascultarea față de ea. Unul dintre aceste texte era cel din Scrisoarea către Evrei, conform căruia Isus "a învățat ascultarea din cele ce a pătimit" (Evr 5,8), un altul era rugăciunea lui Isus în Ghetsemani. În Isus, totul trebuia să fie dat și perfect de la plecare. Ca buni greci, credeau că devenirea nu poate avea incidență asupra ființei lucrurilor.

Ceva asemănător, spuneam, s-a repetat, tacit, pentru credința Mariei. Se considera sigur că ea a făcut actul său de credință în momentul Bunei-Vestiri și în el a rămas stabil pentru toată viața, ca acela care, cu vocea sa, a ajuns cu elan la nota cea mai acută și o menține apoi neîntrerupt pentru tot restul cântecului. Se dădea o explicație asiguratoare a tuturor cuvintelor care păreau să spună contrariul.

Darul pe care Duhul Sfânt l-a oferit Bisericii, cu reînnoirea mariologiei, a fost descoperirea unei dimensiuni noi a credinței Mariei. Născătoarea de Dumnezeu - a afirmat Conciliul Vatican II - "a înaintat în peregrinarea credinței" (LG, 58). Nu a crezut o dată pentru totdeauna, ci a mers în credință și a progresat în ea. Afirmația a fost reluată și făcută mai explicită de Sfântul Ioan Paul al II-lea în enciclica Redemptoris Mater: Cuvintele Elisabetei: "Și fericită cea care a crezut" nu se aplică numai la acel moment deosebit al Bunei-Vestiri. Desigur, aceasta reprezintă momentul culminant al credinței Mariei în așteptarea lui Cristos, dar este și punctul de plecare, de la care începe tot itinerarul său spre Dumnezeu, tot drumul său de credință (RM, 14).

Pe acest drum Maria a ajuns, scria papa, până la "noaptea credinței" (RM, 18). Sunt cunoscute și adesea repetate cuvintele Sfântului Augustin despre credința Mariei: "Fecioara Maria a născut crezând, ceea ce a zămislit crezând ("quem credendo peperit, credendo concepit")... După ce îngerul a vorbit, ea, plină de credință, zămislindu-l pe Cristos mai întâi în inimă decât în sân, a răspuns: Iată, sunt slujitoare Domnului, fie mie după cuvântul tău".

Trebuie să completăm lista cu ceea ce s-a întâmplat după Buna-Vestire și Crăciun: prin credință Maria l-a prezentat pe Prunc la templu, prin credință l-a urmat, stând deoparte, în viața sa publică, prin credință a stat sub cruce, prin credință a așteptat învierea sa.

Să reflectăm asupra câtorva momente ale drumului de credință al Născătoarei de Dumnezeu. Există fapte aparent contrastante pe care Maria le confruntă înlăuntrul ei fără a înțelege. Este "Fiul lui Dumnezeu" și zace într-o iesle! Ea păstrează totul în inima sa și lasă să se fermenteze în așteptare. Va auzi profeția lui Simeon și repede își va da seama cât era de adevărată! Toate urcușurile și coborâșurile din viața Fiului, toate neînțelegerile, discuțiile progresive cu privire la el au avut o profundă repercusiune în inima sa de Mamă. Începe să trăiască experiența lor dureroasă în pierderea lui Isus la templu: "Le-a spus: «De ce m-ați căutat? Nu știați că eu trebuie să fiu în casa Tatălui meu?». Însă ei n-au înțeles cuvântul pe care li-l spusese" (Lc 2,49-50).

În sfârșit, este crucea. Este acolo neputincioasă în fața martiriului Fiului, dar consimte la iubire. Este o replică a dramei lui Abraham, dar cât de imens mai exigentă! Cu Abraham, Dumnezeu se oprește la ultimul moment, cu ea nu. Acceptă ca Fiul să fie jertfit, îl încredințează Tatălui, cu inima mâhnită, dar în picioare, întărită de credința sa de neclintit. Aici vocea Mariei atinge nota cea mai înaltă. Despre Maria trebuie spus cu mult mai multă dreptate ceea ce apostolul spune despre Abraham: Maria a crezut, sperând împotriva oricărei speranțe, și astfel a devenit mama multor popoare (Rom 4,18).

A existat un timp în care măreția Mariei era văzută mai ales în privilegii, încât se făcea întrecere în multiplicarea lor, cu rezultatul de a o distanța în loc de "a o asocia" la Cristos, care s-a făcut "în toate asemenea nouă", nimic exclus, nici măcar ispita, ci numai păcatul. Conciliul ne-a orientat să vedem măreția sa mai ales în credința, speranța și caritatea sa. Spune Lumen gentium: "Zămislindu-l pe Cristos, născându-l, hrănindu-l, înfățișându-l Tatălui în templu, suferind împreună cu Fiul său răstignit pe cruce, ea a cooperat într-un mod cu totul deosebit la opera Mântuitorului, prin ascultare, credință, speranță și iubire aprinsă, pentru a reda sufletelor viața supranaturală. De aceea, ea ne este Mamă în ordinea harului" (LG, 61).

"Să credem și noi!"

Reînnoirea mariologiei realizată de Conciliul Vatican IIdatorează mult (probabil esențialul) Sfântului Augustin. Autoritatea sa i-a determinat pe unii teologi și apoi adunarea conciliară să insereze discursul despre Maria în cadrul constituției despre Biserică, Lumen gentium, în loc să facă despre ea un discurs aparte. Pornind de la principiul că "totul este superior unei părți", Augustin a scris: "Sfântă este Maria, fericită este Maria, dar mai importantă este Biserica decât Fecioara Maria. De ce? Pentru că Maria este o parte a Bisericii, un membru sfânt, excelent, superior tuturor celorlalte, dar totuși un membru din întregul trup. Dacă este un membru din întregul trup, fără îndoială mai important decât un membru este trupul" .

Acum același Augustin ne sugerează rezoluția de luat după ce am parcurs pe scurt drumul de credință al Născătoarei de Dumnezeu. La sfârșitul discursului său despre credința Mariei, el adresează ascultătorilor săi un îndemn vibrant care este valabil și pentru noi: "Maria a crezut, și în ea ceea ce a crezut s-a adeverit. Să credem și noi, pentru ca tot ceea ce s-a adeverit în ea să ne poată folosi și nouă!" .

Al patrulea centenar al nașterii lui Blaise Pascal - pe care Sfântul Părinte a voit să-l amintească Bisericii cu scrisoarea sa apostolică din 19 iunie - ne ajută să dăm un conținut actual îndemnului: "Să credem și noi". Printre "Cugetările" cele mai vestite este următoarea: "Inima, și nu rațiunea, îl simte pe Dumnezeu. Iată ce este credința: Dumnezeu simțit de inimă și nu de rațiune" .

Această afirmație este temerară, dar are cel mai autoritar fundament posibil, cel al Sfintei Scripturi! Apostolul Paul cunoaște și folosește des cuvântul nous, care corespunde conceptului modern de minte, inteligență sau rațiune; dar, vorbind despre credință, nu spune "mente creditur", se crede cu mintea; spune corde creditur (kardia gar piste?etai), se crede cu inima (Rom 10,19).

Dumnezeu "este simțit de inimă și nu de rațiune", cum spune Pascal, datorită motivului simplu că "Dumnezeu este iubire" și iubirea nu se percepe cu intelectul, ci cu inima. Este adevărat că Dumnezeu este și adevăr ("Dumnezeu este lumină", scrie Ioan în aceeași Primă Scrisoare a sa) și adevărul se percepe cu intelectul; dar în timp ce iubirea presupune cunoașterea, cunoașterea nu presupune în mod necesar iubirea. Nu se poate iubi fără a cunoaște, dar se poate cunoaște fără a iubi! Știe bine asta o civilizație ca a noastră, orgolioasă că a inventat inteligența artificială, dar așa de săracă în iubire și în compasiune.

Din păcate, nu "motivațiile inimii" ale lui Pascal au plăsmuit gândirea laică și teologică din ultimele trei secole, ci mai degrabă acel "gândesc, deci exist" (cogito ergo sum) a compatriotului său Descartes, chiar dacă împotriva intenției acestuia din urmă care era și a rămas mereu un creștin pios și un credincios. (Îmi amintesc că am citit numele său în lista pelerinilor vestiți la sanctuarul Sfintei Fecioare Maria din Loreto).

Consecința a fost că raționalismul a dominat și a dictat legea, înainte de a ajunge la actualul nihilism. Toate discursurile și dezbaterile care se fac, și astăzi, se referă la "Credință și Rațiune", niciodată, din câte știu eu, la "Credință și inimă", sau "Credință și voință". Totuși, însuși Pascal, într-o altă cugetare a sa, spune că credința este suficient de clară pentru cel care vrea să creadă și suficient de obscură pentru cel care nu vrea să creadă . Cu alte cuvinte, ea este o problemă de voință, mai mult decât de rațiune și intelect.

La acest punct, aș vrea să amintesc o a doua lecție lăsată nouă de Pascal și pe care Sfântul Părinte o scoate puternic în evidență în scrisoarea sa apostolică: centralitatea lui Cristos pentru credința creștină: "Îl cunoaștem pe Dumnezeu - scrie filozoful - numai prin intermediul lui Isus Cristos. Fără acest mijlocitor este exclusă orice comunicare cu Dumnezeu" . Și în așa-numitul Memorial, ecou al unei memorabile nopți de lumină, el exclamă: "Dumnezeul lui Abraham, al lui Isac și al lui Iacob, nu al filozofilor și al înțelepților... Se găsește numai pe căile învățate de evanghelie" .

Pascal este citat adesea cu privire la "riscul calculat" sau la pariul avantajos. În incertitudine, scrie el, pariezi pe existența lui Dumnezeu, pentru că "dacă tu câștigi, ai câștigat tot, dacă pierzi, nu ai pierdut nimic": "Si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous ne perdez rien" . Dar adevăratul risc al credinței - și el știe asta - este un altul: este acel de a-l pune pe Isus Cristos între paranteze. Un risc de dată lungă! Să ne gândim din nou la ceea ce s-a întâmplat la Atena, cu ocazia discursului memorabil ținut de Apostolul Paul la Areopag (Fap 17,16-33).

Apostolul începe vorbind despre Dumnezeul unic care a creat universul și "noi suntem din neamul lui". Cei prezenți percep aluzia la versul unui poet al lor și îl urmăresc cu atenție. Dar iată că Paul ajunge la punct. Vorbește despre un om pe care Dumnezeu l-a desemnat ca judecător universal, dând dovadă despre asta prin învierea lui din morți. S-a terminat încântarea! "Când au auzit ei de învierea din morți, unii îl luau în râs, alții ziceau: «Despre asta te vom asculta altă dată»" (Fap 17,32).

Ce anume i-a deranjat așa de mult? Desigur, ideea învierii din morți, așa de contrară la ceea ce, în același loc, învățase Platon: trupul este "mormântul sufletului", de aceea nu merită să-l purtăm și după moarte. Dar probabil că i-a descumpănit și mai mult faptul de a face să depindă destinul omenirii de un singur eveniment istoric și de un om concret. După un secol, filozoful platonic Celsus le va reproșa în față creștinilor motivele scandalului grecilor: "Fiul lui Dumnezeu un om care a trăit cu puțin ani în urmă? Unul de ieri sau de alaltăieri? Un om născut într-un târg din Iudeea dintr-o săracă filatoare?" .

Adevăratul risc al credinței este acela de a ne scandaliza de umanitatea și umilința lui Cristos. A fost piatra cea mai mare pe care Augustin a trebuit s-o depășească pentru a adera la credință: "Nefiind umil, nu reușeam să accept ca Dumnezeu al meu pe umilul Isus", scrie el în Confesiuni . Isus vorbise despre posibilitatea de "a ne scandaliza" de el, din cauza distanței sale de ideea pe care oamenii și-o făcuseră despre Mesia, și a concluzionat spunând: "Fericit este cel care nu se scandalizează de mine" (Mt 11,2-6).

Scandalul este astăzi mai puțin expus decât cel al areopagiților, dar nu mai puțin prezent în rândul intelectualilor. Efectul - mai dăunător decât refuzul - este tăcerea despre el. Am urmărit, în Internet, multe dezbateri la nivel înalt despre existența sau inexistența lui Dumnezeu: aproape niciodată nu era rostit numele lui Isus Cristos. Ca și cum el nu ar face parte din discursul despre Dumnezeu!

Aceasta trebuie să fie angajarea noastră principală în efortul pentru evanghelizare. Lumea și mass-media - spuneam în altă ocazie tot în acest loc - fac totul (și din păcate reușesc!) pentru a ține separat, sau tăcut, numele lui Cristos în orice discurs al lor despre Biserică. Noi trebuie să facem totul pentru a-l ține prezent cu încăpățânare. Nu pentru a ne adăposti în spatele său și a tăcea despre eșecurile noastre, ci pentru că el este "lumina neamurilor", "numele care este mai presus de orice alt nume", "piatra unghiulară" a lumii și a istoriei.

A ne întoarce la inimă!

Pentru a încheia, să ne întoarcem la cuvântul lui Pascal despre Dumnezeu care "se simte cu inima". Nu pentru a face din el obiect al considerațiilor istorice și teologice, ci personale și practice. Pascal a fost un discipol fervent al Sfântului Augustin, până acolo încât, din păcate, a împărtășit și unele excese și erori ale acestuia, ca aceea, relansată de janseniști, a dublei predestinații divine, la glorie sau la osândă! Și apelul lui Pascal la inimă resimte (pozitiv, de această dată) influența învățătorului din Hipona. Comentând versetul din Isaia: "Întoarceți-vă, o, păcătoșilor, la inimă (redite, praevaricatores ad cor)" (Is 46,8, Vulgata), într-un discurs adresat poporului, Sfântul Augustin spunea: "Intrați din nou în inima voastră!... Intrați din nou din vagabondajul vostru care v-a dus în afara drumului; întoarceți-vă la Domnul. El este gata. Mai întâi intră din nou în inima ta, tu care ai devenit străin pentru tine însuți, numai pentru a vagabonda în afară: nu te cunoști pe tine însuți și îl cauți pe cel care te-a creat! Întoarce-te, întoarce-te la inimă, dezlipește-te de trup... Intră din nou în inimă: acolo examinează ceea ce probabil percepi despre Dumnezeu, pentru că acolo se află imaginea lui Dumnezeu; în interioritatea omului locuiește Cristos" .

Omul trimite sondele sale până la periferia sistemului solar și dincolo de el, dar ignoră ceea ce se întâmpla la puține mii de metri sub scoarța pământească, de unde vine dificultatea de a preveni cutremurele. Este o imagine a ceea ce se întâmplă și în domeniul spiritului, în însăși viața noastră. Trăim cu toții proiectați spre exterior, spre ceea ce se întâmplă în jurul nostru, neatenți la ceea ce se întâmplă înlăuntrul nostru. Tăcerea provoacă frică.

Greccio 1223

La Crăciunul din acest an este al optulea centenar al primei realizări a ieslei la Greccio. Este primul din cele trei centenare franciscane. După el va urma, în 2024, cel al stigmatelor sfântului și, în 2026, cel al morții sale. Și această circumstanță ne poate ajuta să ne întoarcem la inimă. Primul său biograf, Toma da Celano, prezintă cuvintele cu care sărăcuțul explica inițiativa sa: "Aș vrea, spunea el, să reprezint Pruncul născut la Betleem, și într-un fel să văd cu ochii trupului greutățile în care s-a aflat din cauza lipsei lucrurilor necesare unui nou-născut, cum a fost așezat într-o iesle și cum zăcea între bou și măgăruș" .

Din păcate, cu trecerea timpului, ieslea s-a îndepărtat de ceea ce ea reprezenta pentru Francisc. A devenit adesea o formă de artă sau de spectacol a cărui aranjare exterioară se admiră mai mult decât semnificația sa mistică. Totuși, și așa ea îndeplinește funcția sa de semn și ar fi nesăbuit să se renunțe la ea. În Occidentul nostru se înmulțesc inițiativele pentru a elimina din solemnitățile de Crăciun orice referință evanghelică și religioasă, reducându-l la o pură și simplă sărbătoare umană și familială, cu atâtea povești și personaje inventate în locul adevăratelor personaje ale Crăciunului. Cineva ar vrea să schimbe chiar numele sărbătorii.

Unul dintre pretexte este de a favoriza, în acest mod, conviețuirea pașnică împreună cu credincioșii de alte religii, în practică împreună cu islamicii. În realitate acesta este pretextul unei anumite lumi laiciste care nu vrea aceste simboluri, nu al musulmanilor. În Coran este o Sura dedicată nașterii lui Isus care merită să se cunoască. Spune: "Îngerii au spus: «O, Marie, Dumnezeu îți dă vestea bună a unui Cuvânt de la el. Numele său va fi Isus ['Isá] fiu al Mariei. Va fi ilustru în această lume și în cealaltă... Va vorbi oamenilor din leagăn și ca om matur și va fi al sfinților». Maria a spus: «Domnul meu, cum voi putea avea un fiu, când nu m-a atins niciun bărbat?». A răspuns: «Chiar așa: Dumnezeu creează ceea ce vrea el și când a decis un lucru, îi spune numai 'fii' și el este»" .

Odată, în timpul în care, sâmbăta seara, explicam evanghelia duminicală în rubrica RAI "A Sua Immagine", am rugat să citească această Sura un islamic care s-a declarat fericit să contribuie în acest mod la disiparea unui echivoc care le dăunează, cu pretextul de a-i favoriza. Venerația cu care Coranul amintește nașterea lui Isus și locul pe care-l ocupă în ea Fecioara Maria a avut în urmă cu câțiva ani o recunoaștere neașteptată și zgomotoasă. Emirul de Abu Dhabi a decis să-i dedice lui Miriam, Umm Eisa, "Maria Mama lui Isus", o moschee foarte frumoasă din emirat care înainte purta numele fondatorului său, șeicul Mohammad Bin Zayed.

Așadar, ieslea este o tradiție utilă și frumoasă, dar nu putem să ne mulțumim cu ieslele exterioare tradiționale. Trebuie să-i pregătim lui Isus o iesle diferită, o iesle a inimii. Corde creditur: se crede cu inima. Christum habitare per fidel in cordibus vestris: Cristos să vină ca să locuiască prin credință în inimile voastre (Ef 3,17), ne îndeamnă Apostolul. Maria și soțul său continuă, în mod mistic, să bată la uși, așa cum au făcut în noaptea aceea la Betleem. În Apocalips, Cel Înviat în persoană spune: "Eu stau la ușă și bat" (Ap 3,20). Să-i deschidem ușa inimii noastre. Să facem, din ea, un leagăn pentru Isus Prunc. Ca să simtă, în gerul din lume, căldura iubirii noastre și a recunoștinței noastre infinite de răscumpărați!

Aceasta nu este ficțiune mentală frumoasă și poetică; este acțiunea cea mai grea a vieții. De fapt, în inima noastră este loc pentru mulți oaspeți, dar pentru un singur stăpân. A-l naște pe Isus înseamnă a face să moară propriul "eu" sau măcar a reînnoi decizia de a nu mai trăi pentru noi înșine, ci pentru Acela care s-a născut, a murit și a înviat pentru noi (cf. Rom 14,7-9). "Unde se naște Dumnezeu, moare omul", a afirmat existențialismul ateu. Este adevărat! Însă moare omul vechi, corupt și destinat, în orice caz, să se termine cu moartea, și se naște omul nou "creat în dreptate și în sfințenia adevărată" (Ef 4,24), destinat la viața veșnică. Este o acțiune care nu se va termina cu Crăciunul, ci poate să înceapă cu el.

Fie ca Născătoarea de Dumnezeu care "l-a zămislit pe Cristos în inima sa mai înainte decât în trupul său" să ne ajute să realizăm această propunere.

Aniversare frumoasă lui Isus de ziua de naștere! Și vouă tuturor - Sfinte și iubite Părinte Papa Francisc, venerați părinți, fraților și surorilor - Crăciun fericit!

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu


 

lecturi: 2.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat