Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Iași: Liturghia crismei

În Miercurea Săptămânii Sfinte, 27 martie 2024, a avut loc Sfânta Liturghie a crismei în Catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iași. Celebrarea, în premieră pentru această zi, a fost prezidată de PS Iosif Păuleț, episcop de Iași, în prezența PS Petru Sescu, episcop auxiliar, a PS Petru Gherghel, episcop emerit, și a unui număr de aproximativ 280 de preoți concelebranți din întreaga Dieceză de Iași. În cadrul acesteia au fost sfințite uleiurile care se folosesc în celebrarea sacramentelor. Au luat parte la Liturghia solemnă și credincioși veniți din diferite părți, iar cântările au fost animate de corurile reunite ale Catedralei și Seminarului Mare. Evenimentul liturgic a fost transmis la ERCIS FM și pe canalele media ale Episcopiei.

Procesiunea preoților și a episcopilor a început în jurul orei 10.30 din Catedrala "Adormirea Maicii Domnului, în timp ce corul intona cuvintele: "Isus ne-a făcut un popor regesc, preoți pentru Domnul cel puternic și sfânt". Pașii atâtor preoți se îndreptau spre altarul unei catedrale, care pentru toate promoțiile Seminarului Mare din Iași, începând din anul 1998, a fost locul hirotonirii și al marelui început al vieții preoțești.

În cuvintele de salut, episcopul Iosif a sintetizat însemnătatea deosebită a celebrării, afirmând că întreaga dieceză va beneficia de roadele acestei Liturghii care "ne introduc în sărbătorile pascale și în viața sacramentală a Bisericii": uleiul catecumenilor îi va însemna pe cei ce primesc taina Botezului; uleiul bolnavilor îi va întări și mângâia pe cei bolnavi și suferinzi, iar sfânta crismă îi va consacra pe creștini în sacramentul Botezului, Mirului și al Preoției.

După citirea lecturilor și proclamarea evangheliei de către diaconul Ovidiu Ionuț Hușanu, a urmat predica rostită de păstorul diecezei. Adresându-se în mod special preoților, el le-a amintit că Isus îi primește pe preoți în jurul său "cu aceeași pasiune a iubirii sale" cu care a dorit să aibă împreună cu ucenicii săi Paștele premergător morții sale răscumpărătoare. Lor, celor care participă la Preoția Marelui Preot, episcopul le-a încredințat trei cuvinte: mulțumire, misiune, încredințare. Mulțumire - Întoarcerea la "da"-ul spus la hirotonire e un prilej de a simți "mulțumire față de ceea ce am primit și suntem". Dincolo de obligații și oboseală, noi să fim mulțumiți. În schimb, dacă suntem triști, mărturia noastră nu va fi "elocventă și convingătoare". Misiunea - Stă în vocația preotului să ducă oamenilor mângâiere și bucurie, căci, așa cum a subliniat PS Iosif, Domnul "prin noi vrea să transmită grija și tandrețea sa paternă". Încrederea - Suntem fii ai timpului nostru, "oameni sfinți prin vocație, păcătoși prin condiție". În mijlocul fragilităților, Domnul ne invită să avem încredere în el.

După predică, preoții au fost invitați să-și reînnoiască făgăduințele făcute în ziua hirotonirii. Printr-un întreit "vreau" ei și-au exprimat voința de a renunța la ei înșiși, de a fi împărțitorii sacramentelor, de a-și asuma obligațiile preoțești, cu sentimentul că Domnul și Învățătorul lor Isus contează pe ei, pe investiția lor de timp, de rugăciune, de slujire, de pasiune nestinsă pentru Biserica sa, asta în ciuda eventualelor căderi și necorespunderi care s-au adunat de la ultima reînnoire a făgăduințelor.

La ofertoriu, un preot a adus înaintea altarului balsamul pentru crismă. O mamă însărcinată, o soră consacrată și un diacon au prezentat uleiurile pentru sfințire. Ei au fost urmați de un seminarist și un tânăr, care au adus darurile euharistice, și de o soră, care o oferit un buchet de flori.

După rugăciunea euharistică, un diacon a prezentat înaintea episcopului pentru sfințire uleiul bolnavilor. După împărtășirea tuturor preoților și a credincioșilor a urmat sfințirea uleiului catecumenilor. La final, a fost prezentată sfânta crismă, în care mai întâi s-a turnat balsam, rostindu-se ulterior rugăciunea de binecuvântare.

La finalul celebrării, episcopul le-am mulțumit preoților pentru toată slujirea lor în numele Bisericii și i-a rugat pe credincioși să fie mereu alături de preoți, cu afecțiunea și coresponsabilitatea lor.

Marele Preot al Noului Legământ să însoțească fiecare preot în slujirea sa, în luminile, sublimitățile, greutățile și slăbiciunile care alcătuiesc tabloul vieții sale sacerdotale, oferind harul atât de necesar al statorniciei și al dăruirii neobosite, spre binele spiritual și înălțarea lăuntrică a credincioșilor la Dumnezeu.

Pr. Cristian Diac

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteți vedea în Albumul foto: 27 martie: Iași: Liturghia crismei. Foto: Ovidiu Bișog
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat