Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

PS Iosif Păuleț: Scrisoarea pastorală de Paști 2024
Din arhiva ercis.ro: 8 aprilie 2023

Pacea mea o dau vouă!

A venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: "Pace vouă!" (In 20,19)

Cucernici părinți, dragi persoane consacrate, iubiți frați și surori în Domnul,

"Pace vouă!" - acestea sunt primele cuvinte pe care Isus le-a adresat ucenicilor după învierea sa din morți. Nu este vorba despre un simplu salut sau de o urare obișnuită, ci mai degrabă de o promisiune, un dar și o misiune încredințate de Isus ucenicilor și, prin ei, Bisericii sale. Sunt cuvinte care exprimă atât de bine esența solemnității Învierii Domnului - Isus a venit pe pământ, a pătimit, a fost răstignit și a înviat pentru ca noi să ne putem bucura de pacea sa purtătoare de viață, încredere și speranță.

Ca episcop, încep fiecare celebrare liturgică cu aceste cuvinte: "Pacea să fie cu voi!". Aceasta este urarea pe care doresc să v-o adresez cu bucurie și acum, cu ocazia sărbătorilor pascale: darul păcii pe care Cristos l-a revărsat asupra ucenicilor după învierea sa din morți să încălzească inimile noastre, pentru ca tristețea, neîncrederea și răutatea să facă loc bucuriei, speranței și iubirii! Lumina învierii lui Cristos să lumineze zonele întunecate ale vieții noastre și ale lumii în care trăim și să ne dea forța și energia de care avem nevoie pentru a merge înainte cu un nou elan, conștienți că Domnul e viu și nu ne abandonează niciodată.

Ascultând zilele acestea diferitele episoade relatate de evanghelii, ne impresionează transformarea extraordinară pe care învierea lui Isus a produs-o în cei care l-au cunoscut. Să ne gândim la apostoli, care stăteau împreună cu ușile încuiate, de frica iudeilor; sau la cei doi ucenici care se îndreptau triști spre Emaus, pentru că își pierduseră orice speranță; sau la femeile care, la primele licăriri de lumină, se îndreptau spre mormântul lui Isus, cu inimile sfâșiate de durere.

Pentru toți aceștia învierea lui Isus a reprezentat un moment decisiv, care le-a schimbat în întregime viața. După tăcerea din Sâmbăta Sfântă, Isus revine în mijlocul ucenicilor săi și al celor care îi simțeau lipsa și le aduce pacea sa, menită să alunge frica și să reaprindă speranța în inimile lor. O oferă celor care l-au abandonat în ceasul pătimirii, ca semn de iertare; o oferă celor triști și deznădăjduiți; o oferă celor care aveau nevoie de ea. Și toți aceștia încep o nouă viață: tristețea lor se transformă în bucurie, deznădejdea în seninătate, frica în curajul de a-l mărturisi pretutindeni pe Cristos cel viu, chiar și cu prețul vieții.

Asemenea ucenicilor și femeilor din evanghelii, și noi trăim vremuri care pot face să încolțească cu ușurință în inimile noastre frica, nesiguranța, neîncrederea. Ne îngrijorează atacurile teroriste și situația conflictuală din Ucraina, din Fâșia Gaza și din alte părți ale lumii, unde continuă să se audă zgomotul armelor și strigătul de ajutor al oamenilor nevinovați care suferă. Apoi, sunt atâtea realități pe care le experimentăm în viața de zi cu zi și care adesea sfârșesc prin a împiedica posibilitatea de a savura cu adevărat bucuria și de a întrevedea o speranță capabilă să dea sens și culoare vieții noastre.

În mijlocul tuturor încercărilor și al suferințelor noastre, Cristos cel înviat vine la noi pentru a ne încuraja și a ne transmite pacea sa. El vine la noi așa cum a venit la Maria Magdalena, care plângea lângă mormântul gol, și ne întreabă: "De ce plângi? Pe cine cauți?" (In 20,15). Ne întreabă nu pentru că nu cunoaște temerile și dificultățile noastre, ci pentru a ne da șansa să i le împărtășim. Și tot el ne cheamă pe nume, pentru a-l recunoaște viu și prezent în viața noastră, chiar și în momentele cele mai întunecate.

Iubiți frați și surori,

Misterul pascal al lui Cristos și conștiința prezenței sale în mijlocul nostru fac din noi "Biserică", comunitate de credincioși capabilă să acționeze în iubirea Celui înviat și să fie un instrument de speranță pentru lumea de astăzi.

În acest sens, putem să remarcăm faptul că Isus, după învierea sa, a apărut totdeauna acolo unde era adunată o comunitate. Doar Mariei Magdalena, ne spun evangheliile, i s-a arătat pe când era singură. Dar și atunci Isus a trimis-o la apostoli, în mijlocul comunității, în "Biserică", pentru a duce vestea învierii. Altminteri, totdeauna Isus a apărut acolo unde se aflau mai multe persoane.

Aceasta ne spune ceva despre dorința înflăcărată a lui Isus ca ucenicii săi să formeze împreună o comunitate de frați și surori, o adevărată familie a lui Dumnezeu, așa cum ne sugerează tema anului pastoral din dieceza noastră, o familie capabilă să trăiască în pace și armonie, o comunitate primitoare în care "bucuria și speranța, tristețea și angoasa oamenilor de azi, mai ales ale săracilor și ale tuturor celor care suferă, sunt și bucuria și speranța, tristețea și angoasa ucenicilor lui Cristos și nu există nimic cu adevărat omenesc care să nu aibă ecou în inimile lor" (Gaudium et spes, 1).

Vă îndemn pe toți din toată inima să participați cu credință și evlavie la celebrările sfinte din comunitățile parohiale. Să ne deschidem inimile pentru a primi pacea Celui înviat, pe care ne-o oferă în mod special în sacramentul Spovezii! La Sfânta Liturghie, împreună cu ceilalți frați în credință, îl vom întâlni și îl vom primi în sufletele noastre ca hrană pentru viața veșnică.

Împreună cu PS Petru Sescu și cu PS Petru Gherghel, vă dorim tuturor sărbători pascale binecuvântate! Domnul înviat să ne lumineze pe toți, iar Sfânta Fecioară Maria să ne ocrotească și să ne susțină pe drumul vieții.

Cristos a înviat! Adevărat a înviat!

Iosif Păuleț
episcop de Iași

* * *

Versiunea audio (mp3):

*

* * *

Alte scrisori pastorale ale episcopului de Iași sunt publicate în secțiunea: "Bibliotecă" la pagina Documente episcopale.
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat