Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Editura "Sapientia": Trei noi cărți

La Editura "Sapientia" au apărut de curând cărțile: Scrisoarea "Samaritanus bonus" despre îngrijirea persoanelor aflate în fazele critice și terminale ale vieții, de Congregația pentru Doctrina Credinței și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu, Predici. "Predicați evanghelia la toată făptura" (Mc 16,15). Anul B, scrisă de pr. Irinel-Iosif Iosub, și Rodul Duhului în viața cotidiană, de cardinalul Carlo Maria Martini și tradusă în limba română de pr. dr. Gabriel-Iulian Robu.

*

La Editura "Sapientia" a apărut de curând cartea: Scrisoarea "Samaritanus bonus" despre îngrijirea persoanelor aflate în fazele critice și terminale ale vieții, de Congregația pentru Doctrina Credinței și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția "Magisterium", în formatul 14Ś20 cm, are 68 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Bunul samaritean care lasă drumul său pentru a-l ajuta pe omul bolnav (cf. Lc 10,30-37) este imaginea lui Isus Cristos care îl întâlnește pe omul ce are nevoie de mântuire și se îngrijește de rănile sale și de durerea sa cu "uleiul mângâierii și vinul speranței". El este medicul sufletelor și al trupurilor și "martorul credincios" (Ap 3,14) al prezenței mântuitoare a lui Dumnezeu în lume. Însă cum se poate prezenta astăzi acest mesaj concret? Cum poate fi tradus într-o capacitate de însoțire a persoanei bolnave aflate în fazele terminale ale vieții, în așa fel încât să fie asistată respectând și promovând mereu demnitatea sa umană inalienabilă, chemarea sa la sfințenie și, prin urmare, valoarea supremă a existenței sale?

Dezvoltarea extraordinară și progresivă a tehnologiilor biomedicale a mărit în manieră exponențială capacitățile clinice ale medicinei în diagnosticarea, terapia și îngrijirea pacienților. Biserica privește cu speranță la cercetarea științifică și tehnologică și vede în acestea o oportunitate favorabilă de slujire a binelui integral al vieții și al demnității oricărei ființe umane. Totuși, aceste progrese ale tehnologiei medicale, deși prețioase, nu sunt în sine determinante pentru a califica sensul propriu și valoarea vieții umane. Fiecare progres în abilitățile lucrătorilor sanitari cere o capacitate crescândă și înțeleaptă de discernământ moral pentru a evita o folosire disproporționată și dezumanizantă a tehnologiilor, mai ales în fazele critice sau terminale ale vieții umane.

În afară de asta, gestionarea organizatorică și articularea și complexitatea ridicată a sistemelor sanitare contemporane pot să reducă relația de încredere între medic și pacient la un raport pur tehnic și contractual, un risc ce amenință mai ales țările unde se aprobă legi care legitimează forme de sinucidere asistată și eutanasie voluntară a bolnavilor mai vulnerabili. Acestea neagă granițele etice și juridice ale autodeterminării subiectului bolnav, întunecând în manieră îngrijorătoare valoarea vieții umane aflate în boală, sensul suferinței și semnificația timpului care precedă moartea. Durerea și moartea nu pot să fie ultimele criterii ce măsoară demnitatea umană, care este proprie fiecărei persoane datorită singurului fapt că este o "ființă umană".

În fața acestor provocări, capabili să punem în joc modul nostru de a gândi medicina, semnificația îngrijirii persoanei bolnave și responsabilitatea socială față de cei mai vulnerabili, acest document vrea să-i ilumineze pe păstori și pe credincioși în preocupările și în îndoielile lor cu privire la asistența medicală, spirituală și pastorală datorată bolnavilor aflați în fazele critice și terminale ale vieții. Toți sunt chemați să dea mărturie alături de cel bolnav și să devină "comunitate vindecătoare", pentru ca dorința lui Isus, ca toți să fie un singur trup, începând de la cei mai slabi și vulnerabili, să se realizeze concret. De altfel, se percepe peste tot nevoia unei clarificări morale și de direcție practică despre modul de a asista aceste persoane, de vreme ce "este necesară o unitate de doctrină și de practică" față de o temă așa de delicată, care se referă la bolnavii mai slabi în stadiile mai delicate și decisive din viața unei persoane.

Diferite Conferințe Episcopale din lume au publicat documente și scrisori pastorale, prin care au încercat să dea un răspuns la provocările ridicate de sinuciderea asistată și de eutanasia voluntară - legitimate de unele normative naționale -, cu referință deosebită la cei care lucrează sau sunt internați în cadrul structurilor spitalicești, chiar catolice. Însă asistența spirituală și dubiile apărute, în anumite circumstanțe și contexte deosebite, cu privire la celebrarea sacramentelor pentru cei care intenționează să pună capăt propriei vieți cer astăzi o intervenție mai clară și punctuală din partea Bisericii, cu scopul de:

- a reafirma mesajul evangheliei și expresiile ca fundamente doctrinale propuse de magisteriu, amintind misiunea celor care sunt în contact cu bolnavii în fazele critice și terminale (cei din familie sau tutorii legali, capelanii din spitale, slujitorii extraordinari ai Euharistiei și lucrătorii pastorali, voluntarii din spitale și personalul sanitar), precum și a bolnavilor înșiși;

- a furniza orientări pastorale precise și concrete, pentru ca la nivel local să se poată înfrunta și gestiona aceste situații complexe pentru a favoriza întâlnirea personală a pacientului cu Iubirea milostivă a lui Dumnezeu.

Cardinal Luis F. Ladaria, S.I.

*

La Editura "Sapientia" a apărut recent cartea: Predici. "Predicați evanghelia la toată făptura" (Mc 16,15). Anul B, scrisă de pr. Irinel-Iosif Iosub. Cartea apare în colecția "Omiletica", în formatul 14Ś20 cm, are 370 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 30 lei.

Am bucuria să vă prezint un volum de predici pentru Anul B. O să-mi spuneți: predici? Nu sunt atâtea? Ba da, sunt multe, slavă Domnului! Dar ceea ce prezintă Editura Sapientia este ceva deosebit. Este lucrarea părintelui Irinel Iosif IOSUB, Predici. "Predicați evanghelia la toată făptura" (Mc 16,15).

Lucrarea de față este "marca înregistrată a părintelui". Stil vivace, cu multe expresii echivalente care reiau ideea, o explică, o extind, o îmbogățesc, ajungând la concepte clare, definite, ușor de reținut și plăcute pentru cei care ascultă.

Pleacă de la o expresie din Liturgia Cuvântului. Atât. O sugestie. Apoi o reia cu aplicații la sine, la alții, la comunitate. Devine atât de persuasiv, că nu poți să te sustragi. Nu poți să te ascunzi. Nu ai unde să te camuflezi.

Vă invit la lectură. Nu una fugitivă. O lectură cu răbdare și deschidere la reflecție.

Predicile sunt scurte și bine calibrate, un ajutor posibil pentru orice vestitor al Cuvântului.

Pr. Alois Bulai

*

La Editura "Sapientia" a apărut de curând cartea: Rodul Duhului în viața cotidiană, de cardinalul Carlo Maria Martini și tradusă în limba română de pr. dr. Gabriel-Iulian Robu. Cartea apare în colecția "Spiritualitate", în formatul 14Ś20 cm, are 56 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Am prezentat în acest volum conținutul catehezelor din cadrul celor cinci întâlniri ale noastre. Am parcurs împreună podgoriile și livezile Duhului, în căutare de roade. Am admirat capodopera Duhului Sfânt care este omul nou, omul conform evangheliei.

Aș dori acum să sintetizez cu un cuvânt foarte simplu ceea ce am zis deja, pentru a reduce totul la substanță.

Toate roadele Duhului, de fapt - din care eu le-am descris doar pe unele -, sunt expresia iubirii, a carității, adică a bunei și adevăratei relații a lui Dumnezeu cu noi.

Din caritate, buna și adevărata relație pe care Dumnezeu o are cu noi, se nasc multiplele roade ale Duhului: bucuria, pacea, jovialitatea, blândețea, umilința, răbdarea, stăpânirea de sine, îndelunga răbdare.

Totul se naște din această bună și adevărată relație, și din buna și adevărata relație pe care noi o avem cu alții.

Revenim la o afirmație lapidară a Sfântului Paul: "mai presus de toate acestea, [îmbrăcați-vă] cu iubire, care este legătura desăvârșirii!", care s-ar putea traduce și așa: pentru că îi ține pe toți perfect uniți.

Rodul este unic (să ne amintim că în Gal 5,22, rodul este la singular, caritatea, iubirea). Parafrazând, am putea spune: iubirea este bucuroasă, pacifică, binevoitoare, bună, îndelung răbdătoare, blândă, stăpână pe sine, modestă... Tot așa Paul, în Scrisoarea întâi către Corinteni, la capitolul 13, lăsându-ne imnul iubirii, folosește ca subiect iubirea: "iubirea este răbdătoare, binevoitoare..."

Totul, așadar, este simplu; este suficient să ne deschidem inima la darul Duhului, care este caritatea, iubirea. De aici se naște restul, se naște ceea ce Paul al VI-lea numea "civilizația iubirii".

La încheierea catehezelor, ne spunem unul altuia: vrem să fim cetățeni ai acestei civilizații a iubirii. Vrem să fim cetățenii ei, spre lauda și mărirea lui Dumnezeu. Amin.

Cardinal Carlo Maria Martini

*

Scrisoarea "Samaritanus bonus" despre îngrijirea persoanelor aflate în fazele critice și terminale ale vieții
Congregația pentru Doctrina Credinței, Ed. "Sapientia", 2023, ISBN 978-606-578-534-2, 14Ś20 cm, 68 p., 10 lei

Predici. "Predicați evanghelia la toată făptura" (Mc 16,15). Anul B
Irinel-Iosif Iosub, Ed. "Sapientia", 2023, ISBN 978-606-578-499-4, 14Ś20 cm, 370 p., 30 lei

Rodul Duhului în viața cotidiană
Carlo Maria Martini, Ed. "Sapientia", 2023, ISBN 978-606-578-532-8, 14Ś20 cm, 56 p., 10 lei

* * *

Aceste cărți, în limita stocului disponibil, pot fi procurate prin comandă (cu plata taxelor aferente expedierii):

Din Librăria "Presa Bună":

  • prin poștă: Librăria "Presa Bună", Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26; 700064-Iași;
  • prin telefon și WhatsApp: 0770.477.565: de luni până vineri, între orele 9.00 și 19.00; duminica, între orele 10.00 și 18.00
  • prin e-mail: libraria@ercis.ro
  • prin Internet: www.ercis.ro/libraria

*

De la Librăria "Sapientia":

  • prin poștă: Librăria "Sapientia", Str. Th. Văscăuțeanu, nr. 6; 700462-Iași
  • prin e-mail: sapientia@itrc.ro
  • prin telefon: 0754.826.814
  • prin website (online): www.editurasapientia.ro sau www.librariasapientia.ro
  • direct din Librăria "Sapientia" din Iași (incinta Institutului Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași)
  • sau la librăriile catolice partenere

* * *

Vă invităm să accesați pagina "Noutăți editoriale" pe www.ercis.ro


 

lecturi: 2.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat