Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Editura "Presa Bună": A apărut "Buletin istoric", nr. 23 (2022)

Ca o completare a finalizării fazei diecezane a Cauzei de beatificare și canonizare a Slujitorului lui Dumnezeu preotul martir Dumitru Matei, Departamentul de Cercetare Istorică "Fericitul Anton Durcovici" din cadrul Episcopiei Romano-Catolice Iași a publicat și tipărit numărul 23 al revistei "Buletin istoric", la Editura "Presa Bună" din Iași.

După "Cuvântul înainte" semnat de pr. Fabian Doboș, în cadrul capitolului "Preotul Dumitru Matei pe drum spre beatificare" au fost inserate trei studii. În primul dintre ele, intitulat Viața și martiriul preotului Dumitru Matei, dr. Dănuț Doboș prezintă o sinteză a vieții și activității preotului martir, insistând asupra unor aspecte deosebite: vinovăția de a fi catolic în anii regimului comunist ateu, persecuția comunistă, lunile petrecute în refugiu, procesul din anul 1949, perioada în care a fost urmărit, arestarea care a avut loc în ziua de 18 mai 1950, ancheta din temnițele comuniste, "reconstituirea" din 29 august 1950, procesul și sentința primită la 23 octombrie 1950, toate culminând cu execuția prin împușcare, în ziua de 21 februarie 1951, la închisoarea Jilava. În finalul studiului, domnul Doboș ne prezintă trei teme ce urmează a fi elucidate în viitor: mormântul preotului martir Dumitru Matei, faima morții martirice și faptul că este încă nedreptățit de justiția actuală a statului român.

Un al doilea studiu din acest capitol este semnat de pr. Alois Moraru, în care se prezintă prima parte dintr-un amplu material despre Părintele Matei oglindit în articolele publicate în "Lumina creștinului". Înzestrat cu darul de a compune articole și a le publica, în ultimul an de seminar (1938-1939), teologul Dumitru Matei a scris două articole, care au fost publicate în revista "Lumina creștinului", dependentă de Institutul Grafic "Presa Bună" din Iași. Locul de apostolat care i-a fost repartizat după hirotonirea sacerdotală, din ziua de 24 iunie 1939, a fost Parohia Romano-Catolică din Iași, unde timp de doi ani, până la intrarea în război a României, la 22 iunie 1941, preotul vicar parohial Dumitru Matei a lucrat cu tot devotamentul alături de Mons. Dumitru Romila, parohul de Iași, împreună cu alți vicari și preoți de la episcopie. Pe lângă multiplele atribuții pastorale ce i s-au încredințat, "părintele săracilor" a găsit timp pentru a culege informații și a scrie mai multe articole, la rugămintea colegului său Iosif Bălan, căruia i s-a încredințat conducerea revistei "Lumina creștinului"

Pr. Dumitru Matei: lungul drum spre reabilitare este următorul studiu, semnat de dr. Dănuț Doboș, care menționează: "La peste treizeci de ani de la prăbușirea regimului comunist ateu... (...) descurajarea în cazul Matei, de exemplu, este cauzată și de indiferența Statului Român față de soarta zecilor de mii de foști deținuți politici, refuzul instituțiilor judiciare de a proceda la reabilitarea acestora, absența acțiunilor de identificare a gropilor comune în care zac osemintele martirilor anticomuniști, ceea ce este și cazul preotului Dumitru Matei. De peste șapte decenii nimic nu pare să meargă bine pentru Dumitru Matei, asistând mai degrabă la același tratament nedrept și abuziv de care a avut parte și în perioada în care a fost persecutat și martirizat de comuniști, situație paradoxală și de neînțeles". În aceste condiții constatăm cu amărăciune și perplexitate că la 32 de ani de la prăbușirea regimului comunist ateu, un erou al Armatei Române și un martir anticomunist continuă să rămână pentru autoritățile române un "trădător" și un "spion", în loc ca dosarul penal să fie redeschis, iar autorii asasinatului cunoscuți să fie pedepsiți simbolic chiar dacă aceștia nu mai sunt demult printre noi.

În capitolul al doilea din cel de-al 23-lea număr al revistei "Buletin istoric", intitulat "Din istoria comunităților catolice din Moldova", sunt publicate două studii. Pr. Alois Moraru a scris despre Comunitatea catolică din Cornu Luncii și bisericile ei, localitatea care s-a numit Stănilești, Stenilești sau Stăniga. Primii catolici care s-au stabilit la Cornu Luncii (Kornulunze) au fost coloniști aduși din Imperiul Austro-Ungar, după anul 1775, așa cum s-a procedat în multe comunități din sudul Bucovinei. Ei erau de origine germană și poloneză. Fiind de religie catolică și nevrând să se contopească cu locuitorii ortodocși, noii-veniți la Cornu Luncii au avut nevoie de un lăcaș de cult. Biserica din piatră și cărămidă, acoperită inițial cu șindrilă, a fost construită în anii 1861 și 1862. Este interesant că tabla pe care a fost pictată imaginea Maicii Domnului nu a ruginit nici până în ziua de astăzi. Icoana o reprezintă pe Sfânta Fecioară Maria cu Pruncul Isus, Regina Sfântului Rozariu, înainte căreia este îngenuncheat Sfântul Dominic, un promotor al acestei rugăciuni mariane. În turnul bisericii era un singur clopot, care s-a spart și a fost sudat în anul 1972 de credinciosul Wilhelm Rosenheck. Treptat, biserica a fost dotată și cu alte ornamente liturgice. În luna octombrie a anului 1935, Josef Baumgartner a donat bisericii 14 imagini reprezentând stațiunile de la Calea Sfintei Cruci, așa cum este notat pe spatele unei icoane. S-au confecționat mai multe rânduri de bănci, dar au mai fost donate de credincioși icoane, steaguri pentru procesiunea de înmormântare, cruci, covoare și alte bunuri utile necesare bunei desfășurări a serviciilor liturgice. Înflorirea vieții religioase a comunităților catolice din Cornu Luncii și din celelalte parohii și filiale a dăinuit până în anul 1940. În ultimii ani, întrucât numărul credincioșilor catolici din Cornu Luncii a scăzut foarte mult, în biserica din sat s-au celebrat Liturghii doar cu ocazia înmormântărilor sau la marile sărbători. Cu toate acestea, prin implicarea generoasă a domnului primar Gheorghe Fron, biserica a fost consolidată și înfrumusețată, fiind resfințită la 8 octombrie 2022, de către Preasfințitul Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași.

Un al doilea studiu din acest capitol este semnat de dr. Anton Coșa și are titlul 1942: Referentul, prefectul și "ceangăii". E vorba de câteva izvoare documentare din anii 1940, privitoare la populația catolică din Moldova, cu precădere din localitățile aflate în județele interbelice Bacău și Roman. Obiectivul urmărit atunci viza două aspecte: unul administrativ și un altul privind "studiul unei populații de aproximativ 25.000 de indivizi numiți «ceangăi»". Sarcina efectuării acestei anchete de studii a primit-o, prin delegația nr. 112.180 din 12 martie 1942, referentul Constantin Alexandru. Rezultatul acestui demers s-a concretizat într-un "Raport asupra inspecțiunilor făcute în județul Bacău".

Al treilea capitol a fost intitulat "Varia" și au fost publicate trei studii. Primul se intitulează Sora Maria Sofia, CMD - mărturisitoare a lui Cristos în timpul persecuției comuniste, de Fabian Doboș. Interesul pentru această personalitate a Bisericii Greco-Catolice din România s-a născut în anul 1999, când consiliul general al Congregației Maicii Domnului a dat sorei Letiția Crihălmeanu misiunea de a identifica și recupera documente și mărturii despre trecutul congregației, în vederea publicării unei monografii. Prezentul studiu este structurat în patru subcapitole: scurtă biografie a sorei Maria Sofia (1910-2003); prima arestare și domiciliul obligatoriu (1949-1954); a doua perioadă de detenție (1958-1964) și mărturia rodnică a sorei Sofia în libertate. Sora Sofia a fost, este și va rămâne mereu pentru toți creștinii un model de sfințenie. Deși a fost o fire sensibilă, ea a dat mărturie despre Cristos, până la moarte, mai ales în închisoare. În ziua de 6 ianuarie 2022, la Mănăstirea surorilor din Cluj-Napoca a fost deschisă Cauza de beatificare și canonizare a acestei călugărițe.

Doamna Elena Ivan pe propune studiul Avram Iancu - crăișorul munților și erou național, despre această personalitatea care a întruchipat cel mai bine aspirațiile națiunii române, greu încercată, care ajunsă în pragul disperării a fost obligată să își facă singură dreptate prin răzvrătiri violente. În acest studiu ne sunt prezentate documente în care se vorbește despre Avram Iancu, acte oficiale emise de diferite autorități transilvănene sau imperiale, interesate să influențeze activitatea revoluționarului dornic de dreptate, începând din primăvara anului 1848 și până la sfârșitul anului 1852, când, deși revoluția se încheiase de mult, Avram Iancu era, în continuare, considerat periculos pentru marea influență pe care o avea în rândul moților din Munții Apuseni.

În finalul celei de-a treia secțiuni, pr. Alois Moraru ne propune articolul Centenarul încoronării regilor: Ferdinand I - un rege catolic care a murit catolic, redactat cu ocazia aniversării centenarului încoronări Regelui Ferdinand și a soției sale Regina Maria. Regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, numit Întregitorul României sau Ferdinand cel Loial, și Regina Maria, "mama răniților" rămân în istoria și conștiința poporului român prin contribuția lor la propășirea țării, trăind cu o mare demnitate, noblețe și cu o conștiință aleasă evenimentele și realitățile epocii. Un fir roșu al personalității Regelui Ferdinand I a fost credința creștină în Dumnezeu, manifestată nu doar prin vorbe, ci prin trăirea concretă în perioada 10 octombrie 1914 - 20 iulie 1927, cât a stat în fruntea monarhiei din România. Organizarea ceremonialului de încoronare a regelui a început încă din anul 1918, când a fost organizată o comisie formată din personalități marcante din viața politică și bisericească a României Mari. Special pentru momentul încoronării regelui a fost construită catedrala ortodoxă din Alba Iulia, care mai poartă denumirea și de "Catedrala Reîntregirii". Construcția lăcașului a început în luna martie 1921 și a fost ridicată în mai puțin de un an. Ceremonia încoronării Regelui Ferdinand și a soției sale Regina Maria a avut loc în ziua de 15 octombrie 1922. Printre invitații familiei regale a fost și Mons. Francesco Marmaggi, nunțiu apostolic al Sfântului Scaun în România. Mângâiat sufletește pentru dezlegarea primită din partea Papei Pius al XI-lea, regele s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice ca un bun creștin catolic: s-a spovedit și împărtășit, a primit din partea nunțiului apostolic Angelo Maria Dolci sfântul Maslu, binecuvântarea Sfântului Părinte Papa Pius al XI-lea și câteva moaște ale Sfintei Tereza a Pruncului Isus. Împăcat cu propria conștiință și cu poporul pe care l-a condus cu maxim devotament, și-a dat sufletul în mâinile Creatorului în ziua de 20 iulie 1927.

Ultima secțiune a celui mai nou număr al "Buletinului istoric" conține recenzii făcute unor cărți cu tematică istorică și prezentarea a două evenimente diecezane. Pr. Alois Moraru a recenzat cărțile: Dănuț Doboș, Pr. Dumitru Matei, erou și martir al credinței (Editura "Sapientia", Iași, 2022) și Fabian Doboș, M. Letiția Crihălmeanu CMD, Surorile "Congregației Maicii Domnului": un veac de mărturie catolică (1921-2021) (Editura "Viața Creștină", Cluj, 2022); pr. Andrei Dumitrescu a prezentat patru cărți: Rotunda. Devenirea unei comunități catolice (Editura "Sapientia", Iași, 2022), Figuri ilustre din istoria Diecezei de Chișinău și a Diecezei de Iași (Editura "Sapientia", Iași, 2022), Istoria catolicilor din Săbăoani (Editura "Sapientia", Iași, 2018) și Biroul de la Vatican. Papa Pius al XII-lea și evreii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (Editura Rao, București, 2021); pr. Damian Gheorghe Pătrașcu a prezentat cartea semnată de pr. Alois Moraru, Catolicii din Prăjești și păstorii lor franciscani (Editura "Serafica", Roman, 2021); pr. Fabian Doboș a prezentat propria lucrare Scurtă prezentare a vieții și activității Mons. Mihai Robu, primul episcop autohton al Diecezei Romano-Catolice de Iași (1925-1944) (Editura "Sapientia", Iași, 2022); Mons. Ieronim Iacob a prezentat cartea Istoria Diecezei de Tyraspol (Editura "Sapientia", Iași, 2022). Cele două evenimente diecezane care au fost prezentate vizează procesul de beatificare a Slujitorului lui Dumnezeu preotul Dumitru Matei: prima sesiune a Cauzei "Dumitru Matei", care a avut loc duminică, 30 ianuarie 2022, și evenimentul care a avut loc duminică, 25 septembrie 2022, în satul Sărata, județul Bacău. Cu ocazia hramului, dar și a Zilei Mondiale dedicată Migranților și Refugiaților, părintele Alois Moraru, vice-postulator al Cauzei de beatificare a Slujitorului lui Dumnezeu, preot Dumitru Matei, a prezentat cartea Pr. Dumitru Matei, erou și martir al credinței, scrisă de domnul Dănuț Doboș.

Cei care sunt interesați de a achiziționa această carte de vizită a Departamentului de Cercetare Istorică sunt rugați a se adresa Librăriei "Presa Bună" din Iași sau direct redacției noastre, prin e-mail: istorie@ercis.ro sau la tel. 0727.517.682.

Lectură utilă!

Pr. Alois Moraru,
secretar științific

* * *

Buletin istoric, nr. 23/2022
Departamentul de Cercetare Istorică "Fericitul Anton Durcovici", Ed. "Presa Bună", 2023, ISSN 1582-103X, 17x24 cm, 164 p., 30 lei

* * *

Această revistă, în limita stocului disponibil, poate fi procurată prin comandă (cu plata taxelor poștale aferente expedierii):

Din Librăria "Presa Bună":

  • prin poștă: Librăria "Presa Bună", Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26; 700064-Iași;
  • prin telefon și WhatsApp: 0770.477.565: de luni până vineri, între orele 9.00 și 19.00; duminica, între orele 10.00 și 18.00
  • prin e-mail: libraria@ercis.ro
  • prin Internet: www.ercis.ro/libraria

* * *

Vă invităm să accesați pagina "Noutăți editoriale" pe www.ercis.ro


 

lecturi: 2.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat