Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Editura "Sapientia": Il problema del male negli scritti di sant'Agostino d'Ippona

La Editura "Sapientia" a apărut recent cartea: Il problema del male negli scritti di sant'Agostino d'Ippona, scrisă de pr. drd. Gabriel Hălănduț. Cartea apare în colecția "Tratate de filosofie", în formatul 14Ś20, are 56 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Se știe că omul iubește viața, că vrea să facă binele și caută o viață fericită, însă realitatea este că omul întâlnește la orice pas răul în diferitele sale forme: probleme, boli, dezastre, erori, păcate. Înainte de noi, această chestiune l-a preocupat pe Sfântul Augustin de Hippona în așa măsură, încât, pe drept cuvânt, poate fi considerat filosoful și teologul problemei răului.

Existența răului este o problemă care apare mereu în cărțile sale. Simpatia inițială și mai apoi lupta împotriva maniheilor și a pelagienilor l-au condus către o soluție rațională bazată pe credința creștină. Răul nu este o substanță, așa cum considerau maniheii, dar poate fi înțeles prin analogie cu vederea întunericului. Răul depinde de imperfecțiunea creaturii sau de abuzul voinței libere de care omul se bucură necondiționat. De asemenea, nu trebuie să uităm influența filosofiei neoplatonice. Augustin s-a inspirat de la Plotin, pe care l-a reinterpretat după convertirea sa la creștinism.

Cum poate fi explicat atâta rău în omul creat de un Dumnezeu bun? De unde vine răul? Plecând de la aceste întrebări, încerc să surprind în ce fel înțelege Augustin răul în trei dintre lucrările sale: De ordine, De libero arbitrio și De civitate Dei. De fapt, în fiecare dintre aceste cărți Augustin tratează trei forme ale răului: răul metafizic, răul moral și răul social.

Cât privește metodologia, această lucrare, structurată în trei capitole, a fost construită pe două momente principale. Mai întâi am prezentat în linii mari conținutul fiecărei cărți, pentru a avea o minimă percepție a lucrurilor tratate și pentru a lua contactul cu contextul în care au fost scrise. Apoi, la lumina acestor informații, în a doua parte a fiecărui capitol, am încercat să scot în evidență elementele specifice fiecărei tip de rău: originea, natura, manifestarea, dezvoltarea și, în sfârșit, raportul cu harul divin.

Astfel, în primul capitol am încercat să depășesc teoriile maniheilor, epicurienilor și neoplatonicienilor, pentru a identifica la sfârșit răul cu nimicul. Acest lucru înseamnă delimitarea sferei metafizice a naturii rele și corelarea realității cu binele.

Plecând de la De libero arbitrio, analiza celui de-al doilea capitol privește descrierea naturii păcatului în cadrul libertății de voință. Esența răului moral va fi astfel definită în relație cu lipsa de necesitate a vinei și în descrierea naturii sale ca înclinație contrară dreptății divine. Un punct important privește problema pelagiană, adică analiza condiției umanității post-adamice și rolul harului pentru ridicarea din păcat.

În cele din urmă, elementul esențial al celui de-al treilea capitol din această cercetare privește aspectul social pe care îl ia răul, mai precis implicațiile pe care le aduce în raporturile interumane. În De civitate Dei episcopul de Hippona răspunde nu doar acuzelor păgânilor pentru distrugerea Romei, dar găsește cadrul pentru a propune principii etice obligatorii pentru viața socială.

La lumina acestor rânduri, devine clar că drumul parcurs de Augustin nu este o înălțare liniștită și progresivă spre Dumnezeu, lipsită de dificultăți sau pericole, ci un drum obositor, plin de dubii și uneori nesigur. Totuși, pentru cel care are credință și își folosește darul rațiunii, binele este mai puternic decât orice formă a răului.

Pr. drd. Gabriel Hălănduț

* * *

Il problema del male negli scritti di sant'Agostino d'Ippona
Gabriel Hălănduț, Ed. "Sapientia", 2023, ISBN 978-606-578-501-4, 14Ś20 cm, 52 p., 10 lei

* * *

Această carte, în limita stocului disponibil, poate fi procurate prin comandă (cu plata taxelor aferente expedierii):

Din Librăria "Presa Bună":

  • prin poștă: Librăria "Presa Bună", Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26; 700064-Iași;
  • prin telefon și WhatsApp: 0770.477.565: de luni până vineri, între orele 9.00 și 19.00; duminica, între orele 10.00 și 18.00
  • prin e-mail: libraria@ercis.ro
  • prin Internet: www.ercis.ro/libraria

*

De la Librăria "Sapientia":

  • prin poștă: Librăria "Sapientia", Str. Th. Văscăuțeanu, nr. 6; 700462-Iași
  • prin e-mail: sapientia@itrc.ro
  • prin telefon: 0754.826.814
  • prin website (online): www.editurasapientia.ro sau www.librariasapientia.ro
  • direct din Librăria "Sapientia" din Iași (incinta Institutului Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași)
  • sau la librăriile catolice partenere

* * *

Vă invităm să accesați pagina "Noutăți editoriale" pe www.ercis.ro


 

lecturi: 276.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat