Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Programul administrării sacramentului Mirului, al vizitelor pastorale și al altor evenimente în anul 2024

Publicăm programul administrării tainei Sfântului Mir, precum și al altor evenimente liturgice mai importante din anul 2024, în Dieceza de Iași.

 • IANUARIE

  • 12-14 ianuarie: Hălăucești - vizită pastorală

  • 19-21 ianuarie: Răducăneni - vizită pastorală

  • 26-28 ianuarie: Onești "Sfinții Petru și Paul" - vizită pastorală
    

 • FEBRUARIE

  • 2-4 februarie: Lilieci - vizită pastorală

  • 9-11 februarie: Tămășeni - vizită pastorală

  • 16-18 februarie: Iași "Adormirea Maicii Domnului" - vizită pastorală

  • 23-25 februarie: Iași "Sfântul Anton" - vizită pastorală
    

 • MARTIE

  • 1-3 martie: Pildești - vizită pastorală

  • 2 martie: Întâlnirea Consiliului Pastoral Diecezan

  • 8-10 martie: Bârgăuani - vizită pastorală

  • 15-17 martie: Berzunți - vizită pastorală

  • 17 martie: Butea - aniversarea trecerii la Domnul a pr. Gheorghe Peț (50 de ani)

  • 19 martie: Iași, ITRC - hramul, "Sfântul Iosif": Lectorat și Acolitat
    

 • APRILIE

  • 5-7 aprilie: Gherăești - vizită pastorală

  • 10 aprilie: Întâlnirea Consiliului Prezbiteral

  • 12-14 aprilie: Poiana Micului - vizită pastorală

  • 14 aprilie: Ladispoli (Italia) - administrarea Mirului

  • 19-21 aprilie: Stufu - vizită pastorală

  • 26-28 aprilie: Poiana - vizită pastorală
    

 • MAI

  • 3-5 mai: Luncași - vizită pastorală (și sfințirea capelei mortuare)

  • 8 mai: Onești - hramul Sanctuarului diecezan "Fericitul Ieremia Valahul"

  • 11 mai: Cacica - Ziua Bolnavului (diecezan)

  • 12 mai: Iași Centru - administrarea Mirului

  • 12 mai: Piatra Neamț "Sfântul Iosif Muncitorul" - administrarea Mirului

  • 13-15 mai: Oradea - întâlnirea Conferinței Episcopilor din România

  • 16 mai: Iași ITRC - simpozion "Anton Durcovici"

  • 17 mai: Iași, Catedrală - aniversarea beatificării episcopului Anton Durcovici (10 ani)

  • 18 mai: Iași, Catedrală - Ziua Tineretului - la nivel diecezan

  • 19 mai: Iași, "Sfânta Tereza" - administrarea Mirului (Rusaliile)

  • 19 mai: Solonețu Nou - centenarul parohiei și 190 de ani de la înființarea localității

  • 24-26 mai: Bogata - vizită pastorală

  • 25 mai: Pașcani - administrarea Mirului

  • 26 mai: Galbeni - administrarea Mirului
    

 • IUNIE

  • 1 iunie: Săbăoani "Înălțarea Sfintei Cruci" - administrarea Mirului

  • 1 iunie: Belcești - administrarea Mirului

  • 2 iunie: Iași, Catedrală - Procesiunea "Corpus Domini"

  • 2 iunie: Săbăoani "Sfântul Mihail" - administrarea Mirului

  • 8 iunie: Sărbătoarea Copiilor la nivel diecezan - în decanate

  • 8 iunie: Torino (Italia) - administrarea Mirului

  • 9 iunie: Mărgineni - 100 de ani de prezență în România a Augustinienilor Asumpționiști

  • 9 iunie: Sănduleni - administrarea Mirului

  • 15 iunie: Florești - administrarea Mirului

  • 15 iunie: Moara - administrarea Mirului

  • 16 iunie: Suceava - administrarea Mirului

  • 16 iunie: Roman IBP - administrarea Mirului

  • 22 iunie: Coman - administrarea Mirului

  • 22 iunie: Săbăoani "Sfântul Iosif" - administrarea Mirului

  • 23 iunie: Săbăoani "Regina Rozariului" - administrarea Mirului

  • 23 iunie: Onești "Sfânta Tereza" - administrarea Mirului

  • 24 iunie: Iași, catedrală - hirotonire prezbiterală

  • 28-30 iunie: Piatra Neamț "Sfânta Tereza" - vizită pastorală

  • 30 iunie: Traian (NT) - administrarea Mirului

  • 30 iunie: Gherăeștii Noi - administrarea Mirului
    

 • IULIE

  • 5-7 iulie: Barați - vizită pastorală

  • 6 iulie: Ferăstrău - administrarea Mirului

  • 7 iulie: Podu Iloaiei - administrarea Mirului

  • 14 iulie: Nicolae Bălcescu - administrarea Mirului

  • 21 iulie: Gheorghe Doja - administrarea Mirului

  • 26-28 iulie: Săveni - vizită pastorală

  • 27 iulie: Vladnic - administrarea Mirului

  • 29 iulie: Oțeleni - administrarea Mirului
    

 • AUGUST

  • 2-4 august: Adjud - vizită pastorală

  • 3 august: Lespezi - Întâlnirea Diecezană a Familiilor

  • 4 august: Satu Nou (BC) - administrarea Mirului

  • 9-11 august: Zăpodia - vizită pastorală

  • 11 august: Sagna - administrarea Mirului

  • 12 august: Luncași - administrarea Mirului

  • 14-15 august: Cacica - pelerinaj diecezan

  • 15 august: Iași - hramul Catedralei "Adormirea Maicii Domnului"

  • 16-18 august: Huși "Nașterea Sfintei Fecioare Maria" - vizită pastorală

  • 18 august: Valea Mică - administrarea Mirului

  • 22 august: Iași - hramul Catedralei "Sfânta Fecioară Maria, Regină"

  • 23-25 august: Corhana - vizită pastorală

  • 25 august: Văleni - administrarea Mirului

  • 26 august: Nisiporești - Comemorarea Fericitei Veronica Antal
    

 • SEPTEMBRIE

  • 6-8 septembrie: Vaslui - vizită pastorală

  • 7 septembrie: Satu Nou (NT) - administrarea Mirului

  • 8 septembrie: Bârnova - administrarea Mirului

  • 9 septembrie: Bacău, Seminarul Liceal - deschiderea noului an școlar

  • 13-15 septembrie: Roman "Sfânta Tereza" - vizită pastorală

  • 20-22 septembrie: Frumoasa - vizită pastorală

  • 21 septembrie: Valea Lupului - administrarea Mirului

  • 24-26 septembrie: Lugoj - întâlnirea Conferinței Episcopilor din România

  • 28 septembrie: Fundu Răcăciuni - administrarea Mirului

  • 28 septembrie: Întâlnirea Consiliului Pastoral

  • 29 septembrie: Iași, Catedrală - deschiderea noului an pastoral
    

 • OCTOMBRIE

  • 1 octombrie: Iași, ITRC - deschiderea anului academic

  • 4-6 octombrie: Valea Seacă - vizită pastorală

  • 11-13 octombrie: Buruienești - vizită pastorală

  • 13 octombrie: Tărâța - 20 de ani de la sfințirea Bisericii și sfințirea Capelei mortuare din Cucuieți

  • 20 octombrie: Ziua Mondială a Misiunilor - hirotonire diaconală la Iași

  • 27 octombrie: Onești, Sanctuarul "Fericitul Ieremia": Consacrarea altarului și sfințirea sanctuarului
    

 • NOIEMBRIE

  • 8-10 noiembrie: Iugani - vizită pastorală

  • 13 noiembrie: Întâlnirea Consiliului Prezbiteral

  • 15-17 noiembrie: Oituz - vizită pastorală

  • 22-24 noiembrie: Faraoani - vizită pastorală

  • 24 noiembrie: Iași, ITRC - Admissio
    

 • DECEMBRIE

  • 6-8 decembrie: Bacău "Sfântul Nicolae" - vizită pastorală
    

* * *

În vederea pregătirii cât mai eficiente a candidaților, dar și pentru o celebrare rodnică a sacramentului Mirului, observând reglementările (cf. can. 879-896 din Codul de Drept Canonic) și recomandările Bisericii, dorim să facem câteva precizări care să ne ajute pe toți să trăim cât mai bine aceste momente de har:

 1. În Dieceza de Iași, vârsta minimă admisă pentru primirea sacramentului Mirului este de 12 ani împliniți în cursul anului calendaristic.

 2. Fiecare candidat la sacramentul Mirului să aibă un naș (nașă). Conform normelor Bisericii Catolice (cf. can. 874), este necesar ca acesta să fie catolic, să fi împlinit vârsta de 16 ani, să fi primit deja sacramentul Mirului și să ducă o viață conformă cu credința și cu misiunea ce și-o asumă.

 3. Instruirea catehetică pentru Sfântul Mir este o responsabilitate importantă pe care sunt chemați să și-o asume părinții și păstorii sufletești, îndeosebi părinții parohi. Transformările survenite în societate în ultima perioadă se răsfrâng tot mai mult în special asupra copiilor și tinerilor. În acest context, catehizarea și pregătirea pentru viață a tinerei generații reprezintă tot mai mult o urgență și o preocupare deosebită a Bisericii. De aceea, fără a se renunța la metoda clasică de pregătire catehetică bazată îndeosebi pe Micul catehism, este important să fim deschiși spre acele metode și resurse moderne de instruire care pot fi mai adaptate timpurilor noastre.

  De asemenea, participarea constantă a candidaților la Sfânta Liturghie trebuie să fie privită ca parte integrantă a pregătirii pentru primirea sacramentului Mirului.

  Recomandăm ca părinții și nașii să beneficieze de o anumită pregătire, care îi poate ajuta să înțeleagă mai bine rolul pe care îl au sau și-l asumă.

 4. Se va da o atenție deosebită pregătirii candidaților pentru celebrarea liturgică a sacramentului: participarea lor activă la Sfânta Liturghie prin cântări și răspunsuri, proclamarea cuvântului lui Dumnezeu, pregătirea și rostirea invocațiilor pentru rugăciunea credincioșilor. Părțile fixe (Kyrie, Gloria, Sanctus și Agnus Dei) să nu fie înlocuite cu alte cântece, ci să se păstreze textul indicat.

 5. Fiecare candidat se va prezenta la celebrarea sfântului Mir cu o lumânare, care va avea o panglică roșie sau albă. Lumânarea se va aprinde, după caz, în timpul mărturisirii de credință a candidaților.

 6. Atât candidații cât și nașii să fie bine pregătiți cu privire la locul unde vor sta în momentul administrării sacramentului. Intervențiile pentru aranjarea candidaților și a nașilor, precum și distribuirea lumânărilor nu se vor face în timpul rugăciunilor de invocare a Sfântului Duh.

 7. În timpul rugăciunilor rostite de episcop se va evita acompaniamentul la orgă. De asemenea, în momentul ungerii cu Sfânta Crismă, se vor evita intervențiile corale, care ar putea deranja dialogul dintre episcop și candidați. Eventual, acest moment poate fi însoțit de un acompaniament muzical instrumental.

 8. Dacă se fac fotografii sau se filmează în timpul celebrării Sfântului Mir, cei în cauză să fie avizați să nu deranjeze desfășurarea ceremoniilor. Recomandăm să fie desemnat un singur fotograf pentru toți candidații.


 

lecturi: 2.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat