Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
"Glasul celui care strigă în pustiu". Ioan Botezătorul, moralistul și profetul

Prima predică de Advent 2023 a card. Raniero Cantalamessa (15 decembrie 2023)

În liturgia din Advent se observă o progresie. În prima săptămână, figura proeminentă este profetul Isaia, cel care vestește de departe venirea Mântuitorului; în duminicile a doua și a treia, călăuza este Ioan Botezătorul, precursorul; în a patra săptămână, atenția se concentrează în întregime asupra Mariei. Anul acesta, având numai două meditații la dispoziție, m-am gândit să le dedic celor doi: precursorului și Mamei. În iconostasele fraților ortodocși, cei doi sau unul la dreapta și celălalt la stânga lui Cristos și adesea sunt reprezentați ca doi "portari" la marginile ușii care introduce în spațiul sacru.

Ioan Botezătorul, predicator de convertire

În Evanghelii, precursorul ne apare în două roluri diferite: cel de predicator la convertire și cel de profet. Dedic prima parte a reflecției lui Ioan moralist, a doua lui Ioan profet.

Câteva versete din Evanghelia după Sfântul Luca sunt suficiente pentru a ne da o idee despre predica Botezătorului: "Așadar, spunea mulțimilor care veneau ca să fie botezate de el: «Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia care are să vină? Faceți roade vrednice de convertire» [...]. Iar mulțimile îl întrebau: «Atunci ce trebuie să facem?». Răspunzând, le-a spus: «Cel care are două tunici să împartă cu cel ce nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel!». Au venit și unii vameși ca să fie botezați și i-au spus: «Învățătorule, noi ce trebuie să facem?». El le-a spus: «Nu pretindeți mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi!». Și unii soldați l-au întrebat la fel, spunând: «Iar noi ce trebuie să facem?». El le-a zis: «Nu maltratați și nu acuzați pe nimeni pe nedrept și fiți mulțumiți cu solda voastră!»" (Lc 3,7-14).

Evanghelia permite să vedem ce anume distinge, cu privire la acest punct, predica Botezătorului de cea a lui Isus. Saltul de calitate este exprimat în modul cel mai clar de Isus însuși: "Legea și Profeții au fost până la Ioan; de atunci se vestește împărăția lui Dumnezeu și fiecare se luptă să intre în ea" (Lc 16,16).

Trebuie să ne ferim de contrapoziții simpliste între Lege și Evanghelie. Imediat după afirmația tocmai citată, Isus (sau cel puțin evanghelistul) adaugă: "Mai ușor este să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură virgulă din Lege" (Lc 16,17). Evanghelia nu abolește legea, adică, în mod concret, poruncile lui Dumnezeu; ci inaugurează o relație nouă și diferită cu ele, un mod nou de a le respecta.

Ceea ce este nou este ordinea între poruncă și dar, adică între lege și har. La baza predicii Botezătorului este afirmația: "Convertiți-vă și astfel împărăția lui Dumnezeu va veni la voi!"; la baza predicii lui Isus este afirmația: "Convertiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu a venit la voi!" (Amintim afirmația lui Isus tocmai citată: "Legea și Profeții au fost până la Ioan; de atunci se vestește împărăția lui Dumnezeu și fiecare se luptă să intre în ea").

Nu este o diferență numai cronologică între un înainte și un după; este vorba și de o diferență axiologică, adică de valoare. Înseamnă că nu respectarea poruncilor permite împărăției lui Dumnezeu să vină; ci venirea împărăției lui Dumnezeu permite respectarea poruncilor. Oamenii nu s-au schimbat pe neașteptate și au devenit mai buni, așa încât Împărăția a putut să vină pe pământ. Nu, ei sunt aceia dintotdeauna, iar Dumnezeu este cel care, la plinirea timpurilor, l-a trimis pe Fiul său, dându-le astfel posibilitatea de a se schimba și de a trăi o viață nouă.

De fapt, "legea a fost dată prin Moise, dar harul [se înțelege, de a o respecta] și adevărul au fost prin Isus Cristos", scrie evanghelistul Ioan (In 1,17). A-l iubi pe Dumnezeu cu toată inima este "prima și cea mai mare poruncă"; dar ordinea poruncilor nu este prima ordine sau primul nivel: mai presus de el este ordinea darului: "Noi iubim pentru că el ne-a iubit cel dintâi" (1In 4,19).

Este interesant să vedem cum această noutate a lui Cristos se reflectă în atitudinea diferită a Botezătorului și a lui Isus față de așa-numiții "păcătoși". Ioan, am auzit, îi întâmpină pe păcătoșii care merg la el folosind cuvinte de foc. Isus însuși arată diferența, cu privire la acest punct, între el și precursor: "Căci a venit Ioan, care nu mănâncă și nu bea, iar ei spun: «Are diavol». A venit Fiul Omului, care mănâncă și bea, iar voi spuneți: «Iată un mâncăcios și un băutor de vin, prieten cu vameșii și păcătoșii!»" (Mt 11,18-19, cf. Lc 7,34). "De ce mănâncă învățătorul vostru împreună cu vameșii și păcătoșii?", le spuneau fariseii discipolilor săi (Mt 9,11).

Isus nu așteaptă ca păcătoșii să-și schimbe viața pentru a-i putea primi; ci îi primește și asta îi determină pe păcătoși să-și schimbe viața. Toate cele patru Evanghelii - sinopticii și Ioan - sunt unanime cu privire la asta. Isus nu așteaptă ca samariteana să-și pună în ordine viața privată, înainte de a se întreține cu ea și chiar de a cere să-i dea de băut. Dar făcând astfel, a schimbat inima acelei femei care devine o evanghelizatoare în mijlocul consătenilor săi. Același lucru se întâmplă cu Zaheu, cu Matei vameșul și cu păcătoasa anonimă care îi sărută picioarele în casa lui Simon și cu adultera.

Nu putem scoate din aceste exemple o normă absolută. (Isus era Isus și citea în inimi; noi nu suntem Isus!). Totuși, Biserica nu poate face abstracție de stilul său, fără a se situa alături de Ioan Botezătorul, și nu alături de Cristos. Isus dezaprobă păcatul infinit mai mult decât pot să facă moraliștii cei mai rigizi, dar a propus în evanghelie un remediu nou: nu îndepărtarea, ci primirea. Schimbarea vieții nu este condiția pentru a se apropia de Isus în Evanghelii; însă trebuie să fie rezultatul (sau măcar propunerea) după apropierea de el. De fapt, milostivirea lui Dumnezeu este fără condiții, dar nu este fără consecințe!

Cu privire la acest punct, Sfânta Maică Biserică are mult de învățat de la mamele și de la tații de familie de astăzi. Cunoaștem toate dramele care sfâșie atâția părinți de astăzi: copii care, în pofida exemplului lor bun de viață creștină și a sfaturilor lor bune, iau un drum diferit de ei, distrugându-se pe ei înșiși cu droguri, abuz de sex, alegeri precoce care se dovedesc greșite și adesea tragice... Oare pentru aceasta ei le închid ușa în față și îi alungă din casă? Nu pot face altceva decât să respecte alegerea lor, așa cum o respectă Dumnezeu înainte de ei, și să continue să-i iubească. Această situație dramatică a societății se reflectă în situația Bisericii. Suntem chemați să alegem între modelul lui Ioan Botezătorul și modelul lui Isus, între a da proeminență legii sau a o da harului și milostivirii.

Există un punct asupra căruia nu trebuie să se aleagă, pentru că Ioan și Isus sunt perfect în acord. Cu privire la el, și noi ar trebui să ne ridicăm glasul. Este vorba de ceea ce Ioan exprimă prin cuvintele: "Cel care are două tunici să împartă cu cel care nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel!" (Lc 3,11) și de ceea ce Isus sugerează cu parabola bogatului și cu descrierea judecății finale în Mt 25.

Ioan Botezătorul, "mai mult decât un profet"

Acum să trecem la al doilea rol, sau titlu, al lui Ioan Botezătorul. El - spuneam - nu este numai un moralist și un predicator de pocăință; este mai ales și un profet: "Tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema", spune despre el tatăl său, Zaharia (Lc 1,75). Isus îl definește chiar "mai mult decât un profet" (Lc 7,26).

Am putea să ne întrebăm: În ce sens Ioan Botezătorul este un profet? Unde se află profeția în cazul său? Profeții vesteau o mântuire viitoare. Dar Ioan Botezătorul nu vestește o mântuire viitoare; el indică pe unul care este prezent. Așadar, în ce sens poate fi numit profet? Isaia, Ieremia, Ezechiel ajutau poporul să depășească și să treacă peste bariera timpului; Ioan Botezătorul ajută poporul să treacă peste bariera, încă prea deasă, a aparențelor contrare. Mesia mult așteptat, cel vestit de profeți, promis în Psalmi, ar fi, așadar, acel om cu aparențe așa de modeste?

Este ușor de crezut în ceva grandios, divin, atunci când se prospectează într-un viitor nedefinit - "în acele zile", "în ultimele zile"... -, într-un cadru cosmic, cu cerurile care picură dulceață și pământul care se deschide pentru a-l odrăsli pe Mântuitorul. Mai dificil este atunci când trebuie să se spună: "Acum! Este aici! Este acesta!". Omul este tentat imediat să spună: "Asta-i tot?". "Din Nazaret - spuneau ei - poate să vină ceva bun?"

Este scandalul umilinței lui Dumnezeu care se revelează "sub aparențe contrare", pentru a încurca orgoliul și "voința de putere" a oamenilor. A crede că acel om, pe care l-au văzut puțin mai înainte mâncând, dormind, poate chiar căscând la trezire, este Mesia, așteptatul de toți; a crede că s-a ajuns la acel, așadar, al istoriei: acest lucru cerea un curaj profetic mai mare decât cel al lui Isaia. Este vorba despre o misiune supraumană; se înțelege măreția precursorului și pentru ce este definit "mai mult decât un profet".

Toate cele patru Evanghelii scot în evidență rolul dublu al lui Ioan Botezătorul, cel de moralist și cel de profet. Dar în timp ce sinopticii insistă mai mult asupra celui dintâi, a patra Evanghelie insistă mai mult asupra celui de-al doilea. Ioan Botezătorul este omul lui "Iată-l!". "Iată omul despre care eu am spus [...]. Iată Mielul lui Dumnezeu!" (In 1,15.29). Ce fiori au trebuit să treacă prin corpul celor care, cu aceste sau alte cuvinte asemănătoare, au primit cei dintâi revelația! Era ca un scurt-circuit: trecutul și viitorul, așteptarea și împlinirea se atingeau.

Ce ne învață pe noi Ioan Botezătorul ca profet? Eu cred că el ne-a lăsat ca moștenire misiunea sa profetică. Spunând: "În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți!" (In 1,26), a inaugurat noua profeție creștină care nu constă în a vesti o mântuire viitoare, ci în a revela o prezență ascunsă, prezența lui Cristos în lume și în istorie, în sfâșierea vălului de pe ochii oamenilor, aproape strigând, cu cuvinte care sunt ecou al cuvintelor lui Isaia: "Dumnezeu a făcut un lucru nou. Nu vă dați seama?" (cf. Is 43,19).

Isus a spus: "Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii". El este în mijlocul nostru; este în lume și lumea nu-l recunoaște nici astăzi, după două mii de ani. Există o frază a lui Cristos care i-a neliniștit mereu pe credincioși: "Fiul Omului, când va veni, va găsi oare credință pe pământ?" (Lc 18,8). Dar Isus nu vorbește aici despre venirea sa la sfârșitul lumii. În discursurile așa-numite escatologice, se împletesc două perspective: cea a venirii finale a lui Cristos și cea a venirii sale ca înviat și glorificat de Tatăl: venirea sa "cu putere, după Duhul sfințeniei, prin învierea din morți" (Rom 1,4), cum o definește Sfântul Paul, în contrast cu venirea precedentă "după trup". Referindu-se la această venire după Duh, Isus poate să spună: "Nu va trece această generație până nu se vor împlini toate acestea" (Mt 24,34).

De aceea, fraza neliniștitoare a lui Isus nu-i interpelează pe cei care ne vor urma, pe cei care vor ajunge să trăiască în momentul întoarcerii sale finale; îi interpelează pe înaintașii noștri și îi interpelează pe contemporanii noștri, inclusiv pe noi. În pofida învierii sale și a minunilor care au însoțit începutul Bisericii, a găsit Isus credință între ai săi? În pofida a două mii de ani ai prezenței sale în lume și toate confirmările istoriei, mai găsește credință pe pământ, în special între așa-numiții "intelectuali"? Misiunea profetică a Bisericii va fi aceeași a lui Ioan Botezătorul, până la sfârșitul lumii: să zdruncine fiecare generație din distragerea și orbirea sa teribilă care împiedică să recunoască și să vadă lumina lumii.

În timpul lui Ioan, scandalul deriva de la trupul fizic al lui Isus, de la carnea sa asemănătoare cu a noastră, cu excepția păcatului. Și astăzi trupul său, carnea sa scandalizează: trupul său mistic, Biserica, așa de asemănătoare cu restul omenirii, nefiind exclus nici măcar păcatul. Așa cum Ioan Botezătorul l-a făcut recunoscut contemporanilor săi pe Cristos sub umilința cărnii, tot așa este necesar astăzi să-l facem recunoscut în sărăcia Bisericii și a însăși vieții noastre.

O evanghelizare nouă în fervoare

Sfântul Ioan Paul al II-lea a caracterizat noua evanghelizare ca o evanghelizare - citez - "nouă în fervoare, nouă în metode și nouă în exprimări". Ioan Botezătorul ne este maestru mai ales în primul dintre aceste trei lucruri, fervoarea. El nu este un mare teolog; are o cristologie destul de rudimentară. Încă nu cunoaște cele mai înalte titluri ale lui Isus: Fiu al lui Dumnezeu, Cuvânt și nici pe cel de Fiu al Omului.

Folosește imagini foarte simple. "Nu sunt vrednic - spune el - să-i dezleg cureaua încălțămintei". Dar, în pofida sărăciei teologiei sale, cum reușește să facă simțită măreția și unicitatea lui Cristos! Lumea și omenirea apar din cuvintele sale, conținute ca într-o vânturătoare sau o sită, pe care el, Mesia, o ține și o scutură în mâinile sale. În fața lui se decide cine stă și cine cade, cine este grâu bun și cine este pleavă pe care o spulberă vântul. În maniera lui Ioan Botezătorul, toți pot să fie evanghelizatori!

Comentând cuvintele Sfântului Ioan Paul al II-lea pe care le-am amintit, cineva, în timpul său, a afirmat că noua evanghelizare poate și trebuie să fie, e adevărat, nouă "în fervoare, în metodă și în exprimare", dar nu în conținuturile care rămân cele dintotdeauna și care derivă din revelație. Cu alte cuvinte: că poate și trebuie să fie o nouă evanghelizare, dar nu o nouă evanghelie.

Toate acestea sunt adevărat. Nu pot să fie conținuturi cu adevărat și total noi. Însă pot să fie conținuturi noi, în sensul că în trecut nu era scoase în evidență suficient, că rămăseseră în umbră, mai puțin valorizate. Sfântul Grigore cel Mare spunea: "Scriptura cum legentibus crescit" (Moralia in Job, 20, 1, 1), "Scriptura crește cu acela care o citește". Și într-un alt text explică și motivul. "De fapt - spune el - unul înțelege [Scripturile] cu atât mai profund cu cât este mai profundă atenția pe care le-a acordă" (Hom. in Ez. I, 7, 8). Această creștere se realizează înainte de toate la nivel personal în creșterea în sfințenie; dar se realizează și la nivel universal, în măsura în care Biserica înaintează în istorie.

Ceea ce face așa de dificil uneori a accepta "creșterea" despre care vorbește Grigore cel Mare este atenția scăzută care se dă istoriei dezvoltării doctrinei creștine de la începuturi până astăzi sau o cunoaștere destul de superficială a ei. De fapt, această istorie demonstrează că a existat mereu creșterea, așa cum a demonstrat într-o vestită lucrare a sa cardinalul John Newman.

Revelația - Scriptura și Tradiția împreună - crește în funcție de instanțele și provocările care îi sunt puse în decursul istoriei. Isus a promis apostolilor că Mângâietorul îi va conduce "la tot adevărul" (In 16,13), dar nu a precizat în cât timp: dacă în una sau două generații, sau, în schimb - cum pare să indice totul -, pe durata întregului timp în care Biserica este peregrină pe pământ.

Predica lui Ioan Botezătorul ne oferă ocazia pentru o observație actuală și importantă tocmai cu privire la această "creștere" a Cuvântului lui Dumnezeu pe care Duhul Sfânt o realizează în istorie. Tradiția liturgică și teologică a adunat mai ales strigătul lui: "Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatul lumii!". Liturgia ni-l repropune la fiecare Liturghie înainte de împărtășanie, după ce poporul, la rândul său, a cântat de trei ori: "Mielul lui Dumnezeu care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi".

Însă, în realitate, aceasta este numai jumătate din profeția Botezătorului despre Cristos. El îl definește pe Cristos, aproape dintr-o singură suflare, și în toate cele patru Evanghelii, ca acela "care botează în Duh Sfânt!" (cf. In 1,33; cf. Mt 3,11). Așadar, mântuirea creștină nu este numai ceva negativ, un "a lua păcatul". Este mai ales ceva pozitiv: este un "a da", un a insufla viață nouă, viață a Duhului. Este o renaștere.

Distrugerea păcatului apare calea și condiția pentru darul Duhului care este scopul ultim, darul suprem. Capitolul al treilea din Scrisoarea către Romani, despre justificarea celui păcătos, nu trebuie să fie dezlipit niciodată de capitolul al optulea despre darul Duhului, cu acel mesaj eliberator care ar trebui să răsune mai des în predica noastră: "Acum deci nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Cristos Isus, căci legea Duhului vieții în Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului și a morții" (8,1-2).

Desigur, acest aspect pozitiv n-a fost uitat niciodată. Dar probabil nu s-a insistat întotdeauna suficient asupra lui. Am riscat, în spiritualitatea occidentală, să vedem creștinismul, mai ales în cheie "negativă", ca soluția problemei păcatului strămoșesc; de aceea, drept ceva întunecos și deprimant. Așa se explică, măcar în parte, respingerea sa din partea unor largi sectoare ale culturii, ca acelea reprezentate, în filozofie, de Nietzsche și, în literatură, de dramaturgul norvegian Ibsen. Cea mai mare atenție față de acțiunea Duhului Sfânt și față de carismele sale care de câtva timp este în desfășurare în toate Bisericile creștine este un exemplu concret al Scripturii care "crește cu acela care o citește".

Sfinților le place să continue, din cer, misiunea pe care au desfășurat-o când erau vii pe pământ. Sfânta Tereza a Pruncului Isus - de la a cărei naștere se împlinesc 150 de ani - a pus asta ca un soi de condiție lui Dumnezeu pentru a merge în cer. Sfântului Ioan Botezătorul îi place, și lui, să mai fie precursor al lui Cristos, îi place să-i pregătească drumurile. Să-i dăm glasul nostru!

Contemplând, în Deesis, icoana precursorului cu mâinile întinse spre Cristos și privirea rugătoare, Biserica Ortodoxă îi adresează lui această rugăciune pe care putem să ne-o însușim: "Acea mână, cu care ai atins capul Domnului și cu care ne-ai indicat pe Mântuitorul, întinde-o acum, o, Botezătorule, spre el în favoarea noastră, în virtutea acelei siguranțe de care te bucuri pe larg, pentru că, după însăși mărturia sa, tu ai fost cel mai mare dintre toți profeții; ochii care l-au văzut pe Duhul Sfânt coborât sub formă de porumbe, îndreaptă-i spre el, o, Botezătorule, pentru ca el să ne arate harul său".

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu


 

lecturi: 2.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat