Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Roman: Întrunirea Consiliului Pastoral Diecezan

Sesiunea de toamnă a Consiliului Pastoral Diecezan (CPD) a avut loc sâmbătă, 11 noiembrie 2023, în Aula "Pr. Petru Albert" a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, cu începere de la ora 10.36. Menirea acestui Consiliu Pastoral este de a căuta să descopere problemele legate de activitățile pastorale derulate în dieceză, să le examineze și să propună soluții practice.

Consiliul este format din "credincioși creștini care sunt în comuniune deplină cu Biserica Catolică, atât clerici și membri ai institutelor de viață consacrată, cât mai ales laici, care sunt desemnați conform criteriilor stabilite de episcopul diecezan". Întrucât în această zi au avut loc mai multe evenimente notabile, unii dintre membrii CPD s-au învoit, iar la întâlnirea din Roman au fost alături de Preasfințitul Petru Sescu - vicar general și moderator al Curiei diecezane - doar 47 de preoți, persoane consacrate și laici. Episcopul diecezan Iosif Păuleț a lipsit, fiind în vizită pastorală în Parohia Ploscuțeni.

A șaptea întrunire a actualului Consiliu Pastoral Diecezan a fost deschisă de preotul Alois Moraru, secretar general al CPD, care, după un moment de rugăciune condus de Preasfințitul Petru - felicitat de cei prezenți cu ocazia împlinirii a doi anișori de la consacrarea episcopală, a prezentat succint procesul verbal al reuniunii anterioare, din 22 aprilie 2023, subliniind unele aspecte care au fost implementate deja în dieceză, a prezentat ordinea de zi și modul în care se va desfășura această sesiune, conștientizând adunarea despre bucuria de a fi împreună și a munci pentru binele Bisericii locale.

Fiind în al 19-lea an de existență, Consiliul Pastoral Diecezan al Episcopiei Romano-Catolice de Iași și-a propus o nouă abordare a chestiunilor pastorale sesizate în comunitățile diecezei, oferind numeroase modalități de analiză și comunicare. Astfel, unii din membri CPD au oferit răspunsuri în scris la provocările trimise prin mijloacele moderne de comunicație, iar toți cei prezenți și-au putut exprima punctele de vedere în cadrul celor patru ateliere de lucru care s-au organizat în partea a doua a întâlnirii.

Prima conferință a fost prezentată de pr. Daniel Iacobuț, vicar episcopal al Secțiunii "Pastorație" și responsabil al Oficiului pentru Pastorația Liturgică și Sacramente din cadrul Episcopiei Romano-Catolice Iași, având ca temă "Anul pastoral Biserica, familia lui Dumnezeu". Timp de 23 de minute ne-a vorbit despre bucuria de a aparține Bisericii, pornind de la obiectivele generale și specifice ale acestui an pastoral. Analizând unele rezultate din raportul final asupra chestionarului pastoral intitulat "Glasul tău în Biserică. Analiza datelor și interpretarea rezultatelor sondajului realizat în Dieceza de Iași în perioada 1-30 iunie 2021", părintele profesor de Liturgică a formulat zece nuclee tematice și pașii concreți din care se desprind inițiative pentru o pastorație cât mai benefică în parohiile Diecezei de Iași. Fiecare nucleu tematic aprofundează o temă în sintonie cu tema anului pastoral în curs, oferind sugestii biblice, magisteriale, catehetice și de activități. Materialul prezentat are menirea de a oferi unele puncte de plecare, lăsând posibilitatea de a adapta conținutul la diferite tipuri de întâlniri și la destinatari, mai ales că fiecare comunitate parohială poate să adapteze conform propriilor nevoi itinerarul de formare și să propună acele nuclee tematice care îi ajută pe credincioși în drumul lor de credință. În finalul expunerii, părintele decan de Iași i-a invitat pe membrii CPD să găsească 2-3 exemple de activități sau inițiative care ar putea întări apartenența credincioșilor la familia Bisericii.

Expunerea a doua a fost făcută de preotul Irimia-Romică Pal, OFMConv., responsabil al Oficiului pentru Cateheză din cadrul eparhiei noastre, oferind mai multe "proiecte catehetice pentru preoți și cateheți" în activitățile cu grupurile de copii, adolescenți și tineri, precizând că este în lucru elaborarea unui material catehetic pentru adulți. Părintele profesor de Catehetică și Discipline Teologice de la Seminarul Franciscan ne-a prezentat un set de 20 de cateheze pentru copii, inspirate din tema anului pastoral, care au fost deja publicate la Editura "Sapientia": "Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu copiii". Cartea a fost prefațată de episcopul Iosif Păuleț, care a scris: "Vă îndemn și vă încurajez ca, pe lângă pregătirea adecvată a catehezelor săptămânale, în întâlnirile voastre catehetice să favorizați și un climat familial de fraternitate. Fiecare persoană, indiferent de statutul social, să fie primită, acceptată, valorificată pentru ceea ce este prin Botez: fiu iubit al lui Dumnezeu și frate cu Isus Cristos. Este foarte important acest aspect și vă rog, din toată inima, să îl promovați în grupurile și parohiile în care activați". Părintele Romică a încheiat spunând că este dat deja la editură un set de 20 de cateheze pentru adolescenți și tineri, iar în viitor va fi elaborate și un set de cateheze pentru adulți. Acest material se adresează cateheților și operatorilor pastorali, celor care vor organiza catehezele în parohii: preoților, persoanelor consacrate și laicilor care au acest mandat din partea Bisericii.

Moderatorul întâlnirii a amintit apoi de evenimentul eclezial care a marcat luna octombrie a acestui an: prima sesiune a Celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor. Pentru a oferi câteva detalii despre această adunare și a înțelege mai bine sintezele oferite până acum a fost invitat să ne vorbească părintele Felix Roca sr., referent diecezan pentru Sinodul Episcopilor. În expunerea sa, responsabilul Oficiului pentru Pastorația Copiilor, Tinerilor și Asociațiilor din Dieceza de Iași a vorbit despre scopul acestui sinod, țelul procesului sinodal, noutățile în forma de analiză, obiectivele atinse și itinerarul ultimului an al sinodului aflat în derulare.

A patra temă expusă în plen i-a revenit părintelui Egidiu Condac, vicar episcopal al Secțiunii "Activități socio-caritative" din cadrul Episcopiei Catolice de Iași, care a vorbit despre "necesitatea formării preoților și cateheților cu privire la protecția minorilor". În cadrul întâlnirii anterioare a CPD s-au propus multe teme pentru formarea permanentă a clerului care activează în Dieceza de Iași, dintre ele fiind selectate câteva și expuse în 11 sesiuni de formare a preoților: în lunile mai, iunie, septembrie și octombrie. Un spațiu generos de timp a fost alocat prezentării unor aspecte ce vizează formarea preoților și cateheților cu privire la protecția minorilor și a persoanelor vulnerabile. Părintele director al Centrului Diecezan Caritas a oferit câteva concluzii pe care le-a formulat după aceste cursuri de formare a clerului și i-a îndemnat pe cei prezenți să identifice alte teme urgente ce ar trebui abordate în viitor apropiat.

Ultima expunere din prima parte a întâlnirii membrilor CPD i-a revenit părintelui Felix Roca, responsabil al Oficiului pentru Pastorația Copiilor, Tinerilor și Asociațiilor din Episcopia Romano-Catolică de Iași, care a prezentat noutățile despre Ziua Tineretului și Sărbătoarea Copiilor, în contextul schimbărilor survenite în pastorația și formarea acestora, solicitând propuneri pentru celebrările diecezane prognozate în anul 2024.

După o pauză de socializare, au urmat 35 de minute "incendiare", în care, împărțiți în patru echipe, membrii CPD au împărtășit experiențele din parohiile diecezei, precum și din alte structuri pastorale, analizând patru chestiuni: 1) Suntem în Anul Pastoral 2023-2024, având tema "Biserica, familia lui Dumnezeu". Ați putea da câteva exemple de activități sau inițiative care ar putea întări apartenența credincioșilor la familia Bisericii? 2) Duminică, 28 octombrie a.c., s-a încheiat prima Sesiune a Celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor. Care sunt așteptările voastre și ale instituțiilor pe care le reprezentați referitoare la lucrările acestui Sinod? 3) În cadrul întâlnirii noastre anterioare, din 22 aprilie 2023, s-au propus multe teme pentru formarea permanentă a clerului care activează în Dieceza de Iași. Dintre ele au fost selectate câteva și expuse în 11 sesiuni de formare în lunile mai, iunie, septembrie și octombrie. Preoții pot împărtăși laicilor din grup unele concluzii pe care le-au tras după aceste cursuri. Ce teme urgente ar trebui abordate într-un viitor apropiat? 4) Cum ar fi mai potrivit să se desfășoare Ziua Tineretului și Sărbătoarea Copiilor: la nivel decanal sau la nivel diecezan? Care ar fi datele cele mai potrivite?

A urmat prezentarea concluziilor și s-au cules zeci de propuneri, cărora le vor fi adăugate multe altele formulate de membrii CPD care nu au putut participa fizic la întâlnire, dar au primit materialele necesare și setul de provocări supuse dezbaterii. Unele dintre constatările făcute de preoți, persoane consacrate și laici îi vor ajuta pe episcopi și pe responsabilii de oficiile diecezane să întocmească catehezele, proiectele pastorale și inițiativele pentru noul an pastoral. Ultimele minute ale întâlnirii au revenit episcopului Petru Sescu, care a evidențiat câteva concluzii și a apreciat aportul laicilor în viața Bisericii locale.

După 168 de minute de ascultare, analiză și expunere a răspunsurilor găsite la chestiunile supuse dezbaterii, a șaptea întrunire a Consiliu Pastoral Diecezan al Episcopiei Romano-Catolice de Iași (a patra "echipă", după cele din 2005-2010, 2010-2016 și 2016-2020) a fost conchisă de Preasfințitul Petru Sescu, care a făcut alte scurte precizări, a mulțumit secretariatului și membrilor prezenți, invitându-i pe toți la colaborare și disponibilitate.

Pr. Alois Moraru,
secretar general al CPD

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteți vedea în Albumul foto: 11 noiembrie: Roman: Întrunirea Consiliului Pastoral Diecezan


 

lecturi: 2.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat