Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Relațiile Sfântului Scaun cu Bisericile din Europa de Est

Printr-un schimb de daruri

De Hyacinthe Destivelle

Preot oficial de la Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor

La începutul Primei Scrisori către Corinteni, propusă în acest an 2014 spre meditația noastră pentru Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, sfântul Paul se bucură de darurile spirituale acordate de Dumnezeu Bisericii din Corint. Apostolul exprimă recunoștința sa și bucuria sa pentru harul lui Dumnezeu care a fost dat corintenilor în Cristos Isus, deși știe că între ei există conflicte (cf. 1Cor 1,1-17). Acest text, așa cum subliniază prezentarea Săptămânii de rugăciune pregătită împreună de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor și de Comisia Credință și Constituție din Consiliul Ecumenic al Bisericilor, este pentru creștini o invitație de recunoaște prezența darurilor lui Dumnezeu în alte comunități și să se bucure de binecuvântările pe care ele le primesc.

Este atitudinea pe care ne-o propune și papa Francisc în exortația sa apostolică Evangelii gaudium, unde ne invită, în relațiile ecumenice, nu numai să recunoaștem darurile celorlalți creștini, ci să le și primim ca un dar pentru noi: "Și dacă realmente credem în acțiunea liberă și generoasă a Duhului, câte lucruri putem învăța unii de la alții! Nu este vorba numai de a primi informații despre alții pentru a-i cunoaște mai bine, ci de a aduna ceea ce Duhul a semănat în ei ca un dar și pentru noi". Astfel, conclude Sfântul Părinte, "printr-un schimb de daruri, Duhul ne poate conduce tot mai mult la adevăr și la bine" (nr. 246).

Putem reciti câteva evenimente semnificative ale relațiilor dintre Sfântul Scaun și diferite Biserici ortodoxe slave în cursul anului 2013 tocmai în lumina acestei invitații la "schimbul de daruri".

Unul dintre cele mai extraordinare daruri ale Bisericilor din Europa de Est este reînnoirea pe care o experimentează ca urmare a căderii regimurilor care le-au persecutat, reînnoire a cărei vastitate și rapiditate sunt fără precedent. Celebrările celei de-a 1025-a aniversări a botezului lui Rus', care cuprinde importante adunări panortodoxe la Moscova, Kiev și Minsk, au fost și o ocazie pentru a celebra vitalitatea regăsită a acestor Biserici. Este dinamismul, caracteristic Bisericilor fie ortodoxe fie greco-catolice, pe care cardinalul Kurt Koch l-a putut constata în Ucraina, unde a mers pentru prima dată, de la 5 la 12 iunie, ca președinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, însoțit de părintele Milan Žust, oficial din același dicaster. Călătoria la Kiev, Lvov și în Transcarpația a fost utilă pentru a conștientiza diversitatea situațiilor locale. Cardinalul Koch l-a întâlnit pe mitropolitul Volodymyr de Kyiv, primat al Bisericii ortodoxe ucrainene, și pe monseniorul Sviatoslav Shevchuk, arhiepiscop major de Kyiv-Halyè, cap al sinodului Bisericii ucrainene greco-catolice, a cărei nouă catedrală a vizitat-o. La Lvov, cardinalul a mers la seminarul mare latin și la universitatea catolică din Ucraina, unde a ținut o conferință despre perspectivele dialogului ecumenic dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă.

Este de netăgăduit că în diferite locuri subzistă tensiuni interconfesionale, care se suprapun unor factori naționali; va mai fi nevoie de timp pentru a reconcilia amintirile. A fost un frumos exemplu al acestui proces de reconciliere întâlnirea despre "Viitorul creștinismului în Europa", organizat de la 28 la 30 noiembrie la Varșovia de Conferința Episcopală Poloneză și de Patriarhia de Moscova. Totuși, sub anumite aspecte, aceste tensiuni sunt în mare parte rod al vitalității însăși a creștinismului în Europa orientală și al reînnoirii de la care creștinii din Occident pot desigur să primească mult.

Reînnoirea Bisericilor slave a fost făcută rodnică de nenumărații martiri care au mărturisit fidelitatea lor față de Cristos în epoca încă recentă a persecuțiilor, devenind, prin suferința lor comună, o promisiune de unitate pentru Bisericile noastre. Acest "ecumenism al martirilor" este o dimensiune importantă a schimbului de daruri la care noi suntem invitați. De aceea, a 1700-a aniversare a Edictului din Milano, care a pus capăt persecuției creștinilor și a acordat libertatea de cult tuturor religiilor, a avut o însemnătate ecumenică de netăgăduit. Evenimentele organizate de la 5 la 8 octombrie 2013 în Serbia și în Muntenegru de Patriarhia sârbă pentru a comemora acest jubileu au fost o celebrare a libertății religioase, libertate care îmbracă o semnificație deosebită pentru Bisericile ortodoxe, mai ales pentru cele slave, persecutate dur în secolul al douăzecilea în Europa de Est. Celebrările panortodoxe au reunit numeroși conducători de Biserici autocefale, între care patriarhul ecumenic Bartolomeu, patriarhul Teofil de Ierusalim și patriarhul Kiril de Moscova. Papa Francisc a numit ca reprezentant al Sfântului Scaun pentru aceste celebrări pe cardinalul Josef Tomko, prefect emerit al Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor, care a fost însoțit de subsemnatul. La Nis, orașul natal al împăratului Constantin, cardinalul Tomko a citit un mesaj de urare, transmițând saluturile papei Francisc patriarhului sârb Irenej și tuturor primaților ortodocși reuniți acolo. A fost o ocazie pentru a sublinia faptul că în multe regiuni ale lumii, și mai ales în Orientul Mijlociu, unde situația creștinilor este critică, apărarea libertății religioase rămâne nu numai un domeniu de colaborare, ci și un loc înc are schimbul de daruri între catolici și ortodocși este mai necesar ca oricând.

Un domeniu în care se poate aplica în mod deosebit de rodnic schimbul de daruri este cultura. Unul dintre obiectivele vizitei făcute la Roma de la 11 la 13 noiembrie 2013 de mitropolitul Hilarion, președinte al Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei de Moscova, a fost tocmai promovarea câtorva proiecte de colaborare culturală între Patriarhia de Moscova și Biserica Catolică. În cadrul acestei vizite a fost organizat, ca omagiu adus apelului la pace lansat de papa Francisc, un concert pentru pace, în cursul căruia au fost interpretate diferite bucăți muzicale ale mitropolitului. Câteva zile înainte de sosirea sa, într-un mesaj citit cu ocazia unui concert al corului sinodal al Patriarhiei de Moscova în bazilica Santa Maria Maggiore, papa Francisc, făcând referință la fraza lui Dostoievski "frumusețea va salva lumea", a invitat să se recunoască darurile spirituale prezente în diferitele tradiții culturale și artistice: "Astăzi Biserica poate și trebuie să respire cu cei doi plămâni ai săi, cel din Orient și cel din Occident. Acolo unde încă nu reușim să facem asta pe deplin, după măsura unității cerute de Isus în rugăciunea sa către Tatăl, putem s-o facem în atâtea alte moduri", și unul dintre ele este tocmai "marele patrimoniu de artă și cultură pe care diferitele tradiții l-au produs pentru «viața din belșug» a poporului lui Dumnezeu".

Un alt domeniu în care "schimbul de daruri" între catolici și ortodocși este necesar este antropologia. Mai mult decât altele, Bisericile ortodoxe slave au suferit din cauza regimurilor care au promovat o antropologie pervertită. Fără îndoială că din acest motiv Biserica ortodoxă rusă a simțit foarte repede, la sfârșitul erei comuniste, nevoia de a exprima propria concepție despre om, care a inspirat "Fundamentele doctrinei sociale" adoptate de conciliul episcopal în anul 2000. Problemele antropologice sunt și în centrul dezbaterilor actuale despre căsătorie și despre familie care agită societățile occidentale. În timpul șederii mitropolitului Hilarion la Roma, la 13 noiembrie a fost organizat de Consiliul Pontifical pentru Familie, împreună cu Departamentul pentru Relații Externe al Patriarhiei de Moscova, un simpozion cu titlul "Ortodocșii și catolicii împreună pentru familie". Câteva zile după aceea, de la 17 la 19 noiembrie, s-a ținut a opta Conferință internațională interconfesională de la Minsk despre "Antropologia creștină în fața provocării modernității", organizată de Institutul pentru dialogul interreligios și comunicații interconfesionale al Sinodului Bisericii Ortodoxe Bieloruse și de Centrul de educația creștină "Sfinții Ciril și Metodiu", sub președinția mitropolitului Filaret de Minsk, exarh patriarhal al întregii Bielorusii. Cardinalul Francesco Coccopalmerio, președinte al Consiliului Pontifical pentru Textele Legislative, a participat ca reprezentant al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, al cărui membru este. În intervenția sa, în care a subliniat că izvorul antropologiei este teologia, a amintit îndeosebi enciclica Lumen fidei a papei Francisc: "Credința ne învață să vedem că în fiecare om există o binecuvântare pentru mine, că lumina feței lui Dumnezeu mă luminează prin fața fratelui" (nr. 54).

În exortația sa apostolică Evangelii gaudium, papa Francisc dă un exemplu concret al darurilor pe care catolicii le pot primi de la ortodocși: "În dialogul cu frații ortodocși, noi, catolicii, avem posibilitatea de a învăța mai mult despre semnificația colegialității episcopale și despre experiența sinodalității pe care o au ei" (nr. 246). Sinodalitatea a fost tocmai una din temele întâlnirii pe care cardinalul Kurt Koch a avut-o cu Patriarhul de Moscova și al întregii Rusii, Kiril, în timpul celei de-a doua călătorii pe care a făcut-o în Rusia ca președinte al Consiliului Pontifical, de la 14 la 19 decembrie. În cursul acestei vizite cardinalul, însoțit de subsemnatul, a mers înainte de toate și pentru prima dată la Sankt Petersburg, unde a vizita Laura Sfântului Alexander Nevskij, care anul acesta celebrează al trei sutelea aniversar al său, primit de superiorul său, episcopul Nazarij (Lavrinenko). În afară de asta, cardinalul a mers la Academia de teologie ortodoxă, unde a fost primit de rector, episcopul Amvrosij (Ermakov), și a ținut o conferință despre dialogul catolic-ortodox în prezența profesorilor și a studenților academiei. La invitația arhiepiscopului de "Maica lui Dumnezeu" la Moscova, Paolo Pezzi, Koch a întâlnit clerul catolic în cadrul colocviilor pastorale dedicate Conciliului al II-lea din Vatican și dialogului ecumenic.

Aceste contacte ale Sfântului Scaun cu Bisericile slave în 2013 arată până la ce punct poate să fie rodnică invitația sfântului Paul de a ne bucura de "harul lui Dumnezeu care a fost dat" altor Biserici, în domeniul teologic precum și în cel spiritual sau cultural. Această atitudine paulină este fără îndoială o condiție pentru ca, devenind chiar darurile noastre un motiv de aducere de mulțumire și pentru ceilalți creștini, să se instaureze între noi acea încredere indispensabilă pentru drumul nostru spre unitate, așa cum ne îndeamnă tot papa Francisc în Evangelii gaudium: "Trebuie să ne amintim mereu că suntem pelerini și că peregrinăm împreună. În acest scop trebuie să încredințăm inima colegului de drum fără suspiciuni, fără neîncrederi, și să privim înainte de toate la ceea ce căutăm: pacea pe fața unicului Dumnezeu" (nr. 244).

(După L'Osservatore romano, 22 ianuarie 2014)

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

* * *

Pe ercis.ro există o pagină specială dedicată Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinului, în meniul Biblioteca > Ecumenism.


 

lecturi: 30.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat