Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru a XXXII-a Zi Mondială a Bolnavului 2024

(11 februarie 2024)

"Nu este bine ca omul să fie singur". Îngrijirea bolnavilor prin grija pentru relații

"Nu este bine ca omul să fie singur" (Gen 2,18). Încă de la început, Dumnezeu, care este iubire, a creat ființa umană pentru comuniune, înscriind în ființa sa dimensiunea relațiilor. Astfel, viața noastră, plăsmuită după chipul Treimii, este chemată să se realizeze pe deplin pe ea însăși în dinamismul relațiilor, al prieteniei și al iubirii reciproce. Suntem creați pentru a sta împreună, nu singuri. Și tocmai pentru că acest proiect de comuniune este înscris așa de adânc în inima umană, experiența abandonării și a singurătății ne înspăimântă și o simțim dureroasă și chiar inumană. Devine și mai mult astfel în timpul fragilității, al incertitudinii și al nesiguranței, provocate adesea de apariția oricărei boli grave.

Mă gândesc, de exemplu, la cei care au fost teribil de singuri în timpul pandemiei de COVID-19: pacienți care nu puteau primi vizite, dar și asistenți medicali, medici și personal de sprijin, toți supraîncărcați de muncă și închiși în secțiile de izolare. Și, desigur, nu-i uităm pe cei care au trebuit să înfrunte ceasul morții singuri, asistați de personalul sanitar, dar departe de familiile proprii.

În același timp, particip cu durere la condiția de suferință și de singurătate a celor care, din cauza războiului și a consecințelor sale tragice, ajung să fie fără sprijin și fără asistență: războiul este cea mai teribilă dintre bolile sociale și persoanele mai fragile plătesc prețul cel mai mare.

Totuși, trebuie subliniat că, și în țările care se bucură de pace și de resurse mai mari, timpul bătrâneții și al bolii este trăit adesea în singurătate și, uneori, chiar în abandonare. Această realitate tristă este mai ales consecință a culturii individualismului, care exaltă beneficiul cu orice preț și cultivă mitul eficienței, devenind indiferentă și chiar nemiloasă atunci când persoanele nu mai au forțele necesare pentru a ține pasul. Atunci devine cultură a rebutului, în care "persoanele nu mai sunt simțite ca o valoare primară care trebuie respectate și tutelate, în speciale dacă sunt sărace sau neputincioase, dacă «încă nu folosesc» - cum sunt cei ce urmează să se nască - sau «nu mai folosesc» - cum sunt bătrânii" (Enciclica Fratelli tutti, 18). Această logică pătrunde din păcate și anumite alegeri politice, care nu reușesc să pună în centru demnitatea persoanei umane și a nevoilor sale și nu favorizează întotdeauna strategii și resurse necesare pentru a garanta fiecărei ființe umane dreptul fundamental la sănătate și accesul la îngrijiri. În același timp, abandonarea celor fragili și singurătatea lor sunt favorizate și de reducerea îngrijirilor numai la prestațiile sanitare, fără ca ele să fie însoțite cu înțelepciune de o "alianță terapeutică" între medic, pacient și membru al familiei.

Ne face bine să reascultăm acel cuvânt biblic: nu este bine ca omul să fie singur! Dumnezeu îl rostește la începuturile creației și astfel ne dezvăluie sensul profund al proiectului său pentru omenire, dar, în același timp, rana mortală a păcatului, care se introduce generând suspiciuni, fracturi, diviziuni și, de aceea, izolare. Ea lovește persoana în toate relațiile sale: cu Dumnezeu, cu ea însăși, cu celălalt, cu creația. Această izolare ne face să pierdem semnificația existenței, ne ia bucuria iubirii și ne face să experimentăm un sentiment oprimant de singurătate în toate pasajele cruciale ale vieții.

Fraților și surorilor, prima îngrijire de care avem nevoie în boală este apropierea plină de compasiune și de duioșie. Pentru aceasta, a ne îngriji de cel bolnav înseamnă, înainte de toate, a ne îngriji de relațiile sale, de toate relațiile sale: cu Dumnezeu, cu ceilalți - cei din familie, prieteni, lucrători sanitari -, cu creația, cu sine însuși. Este posibil? Da, este posibil și noi toți suntem chemați să ne angajăm pentru ca asta să se întâmple. Să privim la icoana bunului samaritean (cf. Lc 10,25-37), la capacitatea sa de a încetini pasul și de a deveni aproapele, la duioșia cu care alină rănile fratelui care suferă.

Să ne amintim de acest adevăr central al vieții noastre: am venit pe lume pentru că ne-a primit cineva, suntem făcuți pentru iubire, suntem chemați la comuniune și la fraternitate. Această dimensiune a ființei noastre ne susține mai ales în timpul bolii și al fragilității și este prima terapie pe care toți împreună trebuie s-o adoptăm pentru a vindeca bolile societății în care trăim.

Vouă, care trăiți boala, trecătoare sau cronică, aș vrea să vă spun: să nu vă fie rușine de dorința voastră de apropiere și de duioșie! Nu o ascundeți și să nu credeți niciodată că sunteți o povară pentru ceilalți. Condiția bolnavilor îi invită pe toți să frâneze ritmurile exasperate în care suntem cufundați și să ne regăsim pe noi înșine.

În această schimbare de epocă pe care o trăim, în special noi, creștinii, suntem chemați să adoptăm privirea plină de compasiune a lui Isus. Să ne îngrijim de cel care suferă și este singur, eventual marginalizat și rebutat. Cu iubirea reciprocă, pe care Cristos Domnul ne-o dăruiește în rugăciune, în special în Euharistie, să îngrijim rănile singurătății și ale izolării. Și astfel cooperăm la contracararea culturii individualismului, a indiferenței, a rebutării și la creșterea culturii duioșiei și a compasiunii.

Bolnavii, cei fragili, săracii sunt în inima Bisericii și trebuie să fie și în centrul atențiilor noastre umane și al îngrijirilor pastorale. Să nu uităm asta! Și să ne încredințăm Mariei Preasfinte, Tămăduitoarea bolnavilor, ca să mijlocească pentru noi și să ne ajute să fim artizani ai apropierii și ai relațiilor fraterne.

Roma, Sfântul Ioan din Lateran, 10 ianuarie 2024

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat