Lumina Creștinului
  Introducere
  Ultimul număr
  Arhiva 2023
  Arhiva 2022
  Arhiva 2021
  Arhiva 2020
  Arhiva 2019
  Arhiva 2018
  Arhiva 2017
  Arhiva 2016
  Arhiva 2015
  Toți anii
  Căutare
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 LUMINA CREȘTINULUI 
- Legea si dreptul tau -

Curier juridic

- I. Romila (Huși). "În anul 2015 m-am judecat cu Comisia locală de aplicare a legii 18/1991 pentru modificarea unui titlu de proprietate cu privire la amplasament și categoria de folosință. Deși am o sentință definitivă favorabilă prin care Primăria a fost obligată să întocmească actele pentru modificarea titlului meu de proprietate, Comisia locală refuză să execute obligațiile stabilite de instanța de judecată. Cum pot executa această hotărâre?"

În condițiile în care pârâta refuză să îndeplinească obligațiile stabilite de instanța de judecată printr-o hotărâre judecătorească, trebuie să vă adresați unui birou de executor judecătoresc pentru punerea în executare a dispozițiilor stabilite în sentința civilă. Conform art. 903 din Codul de procedură civilă, "dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligație de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării, creditorul poate fi autorizat de instanța de executare, prin încheiere executorie, dată cu citarea părților, să o îndeplinească el însuși sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului".

Dacă nici după comunicarea încheierii de încuviințare a executării silite, debitorul nu execută obligația stabilită prin titlu executoriu, atunci puteți solicita instanței de judecată să-l oblige pe debitor la plata unor penalități conform art. 905 din Codul de procedură civilă care prevede că "dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării debitorul nu execută obligația de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană (documentația poate fi întocmită doar de Comisia locală), acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalități, de către instanța de executare. Când obligația nu este evaluabilă în bani (ca în situația dv.), instanța sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părților, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligației prevăzute în titlul executoriu".

Dacă în termen de trei luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității debitorul nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu, instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părților. Penalitatea va putea fi înlăturată ori redusă, pe calea contestației la executare, dacă debitorul execută obligația prevăzută în titlul executoriu și dovedește existența unor motive temeinice care au justificat întârzierea executării.

- N. Fărcășel (Bacău). "Poate fi eliberat un titlu de proprietate fără să fie întocmit procesul verbal de punere în posesie?"

Procesul verbal de punere în posesie face parte din documentația întocmită de Comisia locală de aplicare a legii 18/1991 în vederea eliberării titlului de proprietate. Conform art. 27 din legea nr. 18/1991, "punerea în posesie și eliberarea titlului de proprietate celor îndreptățiți nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăților pe temeiul schiței, amplasamentului stabilit și întocmirea documentelor constatatoare prealabile. În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia ia act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății de către vecini și le consemnează în documentele constatatoare".

Av. Mihaela CiobanuUrmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat