Lumina Creștinului
  Introducere
  Ultimul număr
  Arhiva 2023
  Arhiva 2022
  Arhiva 2021
  Arhiva 2020
  Arhiva 2019
  Arhiva 2018
  Arhiva 2017
  Arhiva 2016
  Arhiva 2015
  Toți anii
  Căutare
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 LUMINA CREȘTINULUI 
- Actualitatea -

Anunț

Anunț privind intenția de a implementa proiectul "Restaurare, consolidare și integrare turistică a catedralei vechi romano-catolice "

I - Date generale

- titlul proiectului: "Restaurare, consolidare și integrare turistică a catedralei vechi romano-catolice "

- amplasamentul: județul Iași, municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 26

- solicitant: Episcopia Romano-Catolică de Iași.

II - Tipul de intervenție

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice: restaurare și consolidare

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: da

- intervenții asupra componentelor artistice interioare: da

- categoria "C" - normală de importanță a construcțiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa "II" cu ( = 1,20 de importanță a construcțiilor (conform Normativului P100/2006)

III - Date caracteristice privind amplasamentele și construcțiile

III.01 - Caracteristicile amplasamentului

- încadrare în localitate și zonă: municipiul Iași, zona istorică a municipiului Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 26

- descrierea terenului (parcelei):

. suprafață, formă, dimensiuni: obiectivul este amplasat pe un teren cu o suprafață totală de 13.858 mp. Teren analizat în proiect - 6.507,30 mp.

. vecinătăți, căi de acces public: catedrala este amplasată la distanța de: 42,00 m față de Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, la est; 14,80 m față de strada Casa Tafrali, la est; 24,50 m față de clădire, la sud-est și 11,43 m față de clădire, la nord vest.

. particularități topografice: conform planului de situație topografic, terenul proprietate a Episcopiei Romano-Catolice are o suprafață totală = 13.858 mp, din care teren analizat în proiect - 6.507,30 mp

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

. PUG localitatea Iași, aprobat prin HCL nr. 546/23.12.2009, Certificatul de Urbanism nr. 3491/26.11.2015, emis de Primăria Municipiului Iași.

. Avizul Ministerului Culturii nr. 23/M/2016 din 31.03.2016 faza de proiectare P.T., D.T.A.C. - aviz favorabil

- restricții de amplasare: Nu este cazul

- spații verzi: arbori tăiați 0 buc., arbori menținuți 7 buc., arbori plantați 0 buc., spații verzi 1.056,67 mp.

- alte caracteristici specifice: pavaje, stâlpi de iluminat decorativi, bănci de odihnă, parcaj auto, împrejmuire, iluminat arhitectural de noapte.

III.02 - Caracteristicile construcțiilor:

- funcțiunea: clădire de cult, construită în stil baroc

- dimensiunile: 40,92 x 14,77 m, conform releveului executat în anul 2015

- regim de înălțime: subsol, parter, etaj 1, 2 și 3

- h max. cornișă (streașină) = + 11,650 m;

h max. coamă = + 14,300 m; h max. = +36,020 m

- suprafața construită: Sc = 422,00 mp

- suprafața desfășurată: Sd = 1.167,00 mp

- suprafața utilă totală: Su = 639,43 mp

- sistem constructiv: pereți portanți din zidărie de cărămidă presată plină

- fundații: pereții structurali alcătuiți din zidărie de piatră

- acoperiș (șarpantă/terasă): șarpanta este din lemn de rășinoase

- învelitoare (material/culoare): tablă de cupru

- finisaj exterior (material/culoare): trepte de acces, soclu și brâu din piatră naturală; învelitoare, jgheaburi, burlane și glafuri din tablă de cupru

- tâmplărie exterior (material/culoare): tâmplărie din stejar stratificat, tip termopan

- intervenții asupra componentelor artistice: restaurare pictură murală interioară și tablouri

- sistem de încălzire: racord la centrala termică existentă a beneficiarului

- alte caracteristici specifice: construcție unicat în zona Moldovei, ca stil de arhitectură.

Petru Gherghel, episcop al Diecezei Romano-Catolice de IașiUrmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat