Lumina Creștinului
  Introducere
  Ultimul număr
  Arhiva 2023
  Arhiva 2022
  Arhiva 2021
  Arhiva 2020
  Arhiva 2019
  Arhiva 2018
  Arhiva 2017
  Arhiva 2016
  Arhiva 2015
  Toți anii
  Căutare
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 LUMINA CREȘTINULUI 
- Gânduri crestine -

Milostivirile sacramentale (III)

Euharistia, pâinea vieții veșnice

Anul Milostivirii are ca scop conștientizarea tuturor celor "de bunăvoință" cu privire la realitatea evidențiată de Psalmul 136 în propoziția repetată de 26 de ori: "Veșnică este îndurarea lui!" Istoria lumii o arată la tot pasul. O vedem în Vechiul Testament și mai cu seamă în cel Nou, în întruparea Fiului lui Dumnezeu: "Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică" (In 3,16).

Știm foarte bine: Isus înseamnă Mântuitor, adică milostivire. Așa îl vedem pe parcursul vieții și activității sale, spunând și înfăptuind: "A văzut o mare mulțime, i s-a făcut milă de ei și le-a vindecat bolnavii" (Mt 14,14) și imediat, pentru aceeași mulțime, cinci mii de bărbați, în afară de femei și copii, săvârșește prima înmulțire a pâinilor" (cf. v. 16-21). După puțin timp, văzând mulțimi de oameni care veneau la dânsul ca să-l asculte și să le vindece bolnavii, spune iar ucenicilor săi: "Mi-e milă de mulțime, pentru că stau cu mine deja de trei zile" [...] Și pentru aceștia săvârșește a doua înmulțire a pâinilor (cf. Mt 15,32-39), pentru că omul are nevoie de pâine pentru viața trupească. Dotat cu un suflet nemuritor, acesta are și el trebuință de hrana cuvenită. Înmulțind pâinile pentru viața trupească, Isus a voit să ofere trupul și sângele său ca hrană spirituală pentru viața veșnică. Astfel, capitolul al șaselea din evanghelia scrisă de sfântul apostol Ioan descrie cu belșug de amănunte acest adevăr dumnezeiesc.

Înființarea Euharistiei, la Cina cea de Taină, o putem considera ca apogeu al milostivirii divine, care se actualizează la fiecare sfântă și dumnezeiască Liturghie.

Pentru fiecare creștin este absolut necesar de a se spovedi și de a primi sfânta Împărtășanie cel puțin o dată pe an, în timpul pascal.

Isuse, prizonierul iubirii milostive în toate tabernacolele, ai milă de noi și de întreaga lume!

Marie, mama lui Isus Euharisticul, roagă-te pentru noi și pentru toți oamenii!

P.A.D.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat