Lumina Creștinului
  Introducere
  Ultimul număr
  Arhiva 2023
  Arhiva 2022
  Arhiva 2021
  Arhiva 2020
  Arhiva 2019
  Arhiva 2018
  Arhiva 2017
  Arhiva 2016
  Arhiva 2015
  Toți anii
  Căutare
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 LUMINA CREȘTINULUI 
- Legea si dreptul tau -

Curier juridic

- Petru T. (Oțeleni). "În anul 1985 am cumpărat cu acte de la CAP o suprafață de teren de 250 mp în intravilan pe care am construit o casă de locuit. După Revoluție, am primit 1.000 mp și mi-a fost eliberat titlu de proprietate, iar acum, moștenitorii m-au dat în judecată să-mi anuleze titlu de proprietate. Aș dori să știu dacă am dreptul la cei 1.000 mp teren".

În baza decretului-lege 42 din 1990, celor care au deținut teren cu titlu de lot în folosință și și-au edificat locuințe pe teren li s-a constituit un drept de proprietate pentru suprafața de 1.000 mp aferentă imobilului casă de locuit. Persoanelor îndreptățite la reconstituire le va fi reconstituit dreptul de proprietate doar pentru diferența de teren, în cazul în care aceasta există. La soluționarea cauzei, instanța va trebui să țină cont de actul dv. de cumpărare, dar și de dispozițiile art. 8 din decretul-lege 42/1990 care menționează că "terenul aferent casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul casei în zonele cooperatizate constituie proprietatea particulară a deținătorilor".

- Lucia L. (Roman). "După moartea soțului meu, am mers în satul său pentru a dezbate moștenirea, după socrii mei cu privire la mai multe suprafețe de teren, pentru care noi aveam o adeverință de proprietate. Pe adeverință erau trecuți toți moștenitorii, în număr de trei, și fiecare deținea partea lui. Atunci când m-am prezentat la Primărie mi s-a comunicat că nu-mi mai pot da nimic pentru că socrii mei nu mai au nimic pe numele lor. În urma discuțiilor purtate cu rudele soțului meu, am înțeles că le-a fost eliberat doar lor titlu de proprietate și eu nu mai am niciun drept. Ce pot să fac în această situație pentru a dovedi ilegalitățile?"

Pentru lămurirea corectă a problemei dv. ar fi fost necesare și alte informații legate de cererea formulată pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Doar raportat la informațiile furnizate de dv., vă comunicăm că în cazul în care soțul sau socrii dv. au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafețele de teren, atunci titlurile de proprietate au fost emise în mod greșit doar pe numele cumnaților dv. și trebuie să solicitați anularea acestora în instanța de judecată.

În cazul în care la momentul apariției legii 18/1991 trăiau socrii dv. și cererea de reconstituire a fost făcută de ei, atunci titlul de proprietate trebuia eliberat pe numele celui care a formulat cererea, iar în situația în care a intervenit decesul acestuia, între momentul formulării cererii și cel al soluționării acesteia, titlul de proprietate trebuia să fie emis pe numele tuturor moștenitorilor.

Dacă la momentul apariției legii 18/1991, persoana îndreptățită la reconstituire era decedată, atunci cererile trebuiau formulate de moștenitorii acesteia. În cazul în care doar o parte din moștenitori au formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafața deținută anterior colectivizării, atunci titlul de proprietate va fi eliberat doar pe numele moștenitorilor ce au formulat cerere în baza legii nr. 18/1991 sau a altor legi de fond funciar. În condițiile în care socrii dv. erau decedați, iar soțul dv. nu a formulat cerere prin care să solicite suprafața de teren cuvenită, atunci în mod corect titlurile de proprietate au fost emise doar pe numele lor, dacă aceștia au solicitat. Însă, dacă soțul dv. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, în calitate de moștenitor a socrilor dv., atunci, în mod greșit, titlul de proprietate a fost eliberat doar pe numele cumnaților dv., iar actul trebuia emis pe numele tuturor. Pentru a vă lămuri dacă există o cerere de reconstituire formulată de soțul sau de socri dv., puteți solicita relații fie la comisia locală de aplicare a legii nr. 18/1991, fie la comisia județeană de aplicare a legii 18/1991 unde se arhivează toate documentațiile ce au stat la baza eliberării titlurilor de proprietate.

Av. Mihaela CiobanuUrmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat