Lumina Creștinului
  Introducere
  Ultimul număr
  Arhiva 2023
  Arhiva 2022
  Arhiva 2021
  Arhiva 2020
  Arhiva 2019
  Arhiva 2018
  Arhiva 2017
  Arhiva 2016
  Arhiva 2015
  Toți anii
  Căutare
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 LUMINA CREȘTINULUI 
- Pentru tineri -

Ziua Tineretului de la Buruienești

Logoul

Logoul Zilei Tineretului de la Buruienești exprimă grafic tema întâlnirii: "Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire" (Mt 5,7). Această întâlnire are loc în ziua de 7 mai, în timpul Jubileului Extraordinar al Milostivirii și, tocmai de aceea, are rolul de a-i ajuta pe tineri să redescopere milostivirea lui Dumnezeu. În documentul de convocare a Jubileului Extraordinar al Milostivirii, Misericordiae vultus, papa Francisc spune: "Milostivire: este actul ultim și suprem cu care Dumnezeu ne vine în întâmpinare. Milostivire: este legea fundamentală care locuiește în inima fiecărei persoane atunci când îl privește cu ochi sinceri pe fratele pe care-l întâlnește pe drumul vieții. Milostivire: este calea care îl unește pe Dumnezeu cu omul, pentru că deschide inima la speranța de a fi iubiți pentru totdeauna în pofida limitei păcatului nostru".

Crucea este compusă din elemente care sugerează o lacrimă, semn al milostivirii lui Dumnezeu care coboară neîncetat în viața oamenilor. În Mesajul pentru Ziua Mondială a Tineretului 2016, papa Francisc spune: "Crucea este semnul cel mai elocvent al milostivirii lui Dumnezeu! Ea ne atestă că măsura iubirii lui Dumnezeu față de omenire este de a iubi fără măsură! În cruce putem atinge milostivirea lui Dumnezeu și ne putem lăsa atinși de însăși milostivirea sa!"

Milostivirea lui Dumnezeu trebuie să anime misiunea Bisericii și să fie prezentă în societate, în cercurile în care se desfășoară fiecare creștin. "Cât de mult doresc - spune papa Francisc - ca anii care vin să fie pătrunși de milostivire pentru a merge în întâmpinarea fiecărei persoane ducând bunătatea și duioșia lui Dumnezeu! La toți, credincioși și îndepărtați, să poată ajunge balsamul milostivirii ca semn al împărăției lui Dumnezeu prezente deja în mijlocul nostru". Totodată, fiecare tânăr, fiecare creștin, are misiunea de a răspândi milostivirea lui Dumnezeu. În același document, papa Francisc amintește care este misiunea Bisericii: "Arhitrava care susține viața Bisericii este milostivirea. Totul din acțiunea sa pastorală ar trebui să fie învăluit de duioșia cu care se îndreaptă spre credincioși; nimic din vestirea sa și din mărturia sa față de lume nu poate să fie lipsit de milostivire. Credibilitatea Bisericii trece pe drumul iubirii milostive și compătimitoare."

Programul

- Vineri, 6 mai
19.00 - Sfânta Liturghie cu voluntarii
20.30 - Oră de priveghere

- Sâmbătă, 7 mai
09.00 - Program de animare
09.30 - Program cultural-religios
10.30 - Pregătirea cântărilor pentru Liturghie
11.00 - Sfânta Liturghie
13.30 - Festivalul tinerilor
15.30 - Încheiere

Ziua Tineretului va fi precedată de o săptămână de celebrări și cateheze speciale pentru tineri ce se vor desfășura în comunitatea din Buruienești. Participanții la Ziua Tineretului vor avea posibilitatea să beneficieze de roadele spirituale ale indulgenței plenare oferite cu ocazia Jubileului Extraordinar al Milostivirii, în condițiile stabilite.

Pr. Felix RocaUrmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat