Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 LECTURILE ZILEI 

Alegeți altă zi:

26 noiembrie 2017 

† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI
Ss. Siriciu, pp.; Leonard, pr.
Ez 34,11-12.15-17; Ps 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

LECTURA I
Voi face judecată între oaie și oaie.
Citire din cartea profetului Ezechiel 34,11-12.15-17
Așa spune Domnul Dumnezeu: "Iată, eu, eu însumi voi căuta turma mea și o voi observa! 12 Așa cum se îngrijește un păstor de turmă în ziua când este în mijlocul turmei sale împrăștiate, tot așa mă voi îngriji eu de turma mea și o voi salva din toate locurile unde a fost împrăștiată în ziua înnorată și întunecată. 15 Eu voi păstori turma mea și eu le voi face să se odihnească - oracolul Domnului Dumnezeu. 16 Pe cea pierdută o voi căuta, pe cea rătăcită o voi aduce înapoi, pe cea rănită o voi bandaja, pe cea slăbită o voi întări, voi avea grijă de cea grasă și de cea puternică. Le voi păstori cu judecată. 17 Cât despre voi, turma mea - așa spune Domnul Dumnezeu: iată, voi face judecată între oaie și oaie, între berbeci și țapi".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)
R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paște pe pășuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții,
nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine,
toiagul și nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregătești masă pentru mine în fața asupritorilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
și paharul meu e plin de se revarsă. R.

6 Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți
în toate zilele vieții mele
și voi locui în casa Domnului
până la sfârșitul zilelor mele. R.

LECTURA A II-A
Fiul se va supune celui care i-a supus lui toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,20-26.28
Fraților, Cristos a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. 21 Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. 22 Și după cum toți mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toți vor fi readuși la viață. 23 Dar fiecare la rândul lui: cel dintâi Cristos, după aceea cei care sunt ai lui Cristos, la venirea lui, 24 apoi va fi sfârșitul, când el va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere. 25 Căci el trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. 26 Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. 28 Iar când toate îi vor fi supuse, atunci și el, Fiul, se va supune celui care i-a supus lui toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți.

Cuvântul Domnului

ACLAMAȚIE LA EVANGHELIE Mc 11,9b-10a
(Aleluia) Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăția care vine, a părintelui nostru David! (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului se va așeza pe tronul său de mărire și îi va despărți pe unii de alții.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,31-46
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: "Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toți îngerii, atunci se va așeza pe tronul gloriei sale. 32 Și se vor aduna înaintea lui toate neamurile, iar el îi va despărți pe unii de alții așa cum păstorul desparte oile de capre: 33 va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. 34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa: «Veniți, binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii! 35 Căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, 36 gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit la mine!" 37 Atunci îi vor răspunde cei drepți, zicând: «Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei? 38 Când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? 39 Când te-am văzut bolnav sau în închisoare și am venit la tine?" 40 Iar regele, răspunzând, le va spune: «Adevăr vă spun: tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut". 41 Atunci le va spune celor de la stânga: «Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit pentru diavol și îngerii lui! 42 Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și nu mi-ați dat să beau, 43 am fost străin și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat». 44 Atunci ei îi vor răspunde, zicând: «Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat, sau străin sau gol, sau bolnav sau în închisoare și nu ți-am slujit?" 45 Iar el le va răspunde: «Adevăr vă spun: tot ce nu ați făcut unuia dintre aceștia, cei mai mici, mie nu mi-ați făcut". 46 Și vor merge aceștia în chinul veșnic, iar cei drepți, în viața cea veșnică".

Cuvântul DomnuluiUrmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat