Calendar 2024
  Introducere
  Ianuarie
  Februarie
  Martie
  Aprilie
  Mai
  Iunie
  Iulie
  August
  Septembrie
  Octombrie
  Noiembrie
  Decembrie
  Arhiva pe ani
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală

 CALENDAR ROMANO-CATOLIC 2024 

"Uniți în familia lui Dumnezeu, trăim bucuria evangheliei!"

Parcurs pastoral 2022-2025

"Toți erau împreună în același loc și au fost umpluți de Duhul Sfânt" (cf. Fap 2)

2024 - "Biserica, familia lui Dumnezeu"

10 ani de la beatificarea episcopului martir Anton Durcovici

De reținut:

 • 1 ianuarie - Ziua Mondială a Păcii (a LVII-a)
 • 18-25 ianuarie - Octava de Rugăciuni pentru Unitatea Creștinilor
 • 21 ianuarie - Duminica Bibliei (a VIII-a în Dieceza de Iași)
 • 28 ianuarie - Ziua Mondială a Bolnavilor de Lepră (a LXXI-a)
 • 2 februarie - Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate (a XXVIII-a)
 • 4 februarie - Ziua Internațională a Fraternității Umane (a IV-a)
 • 11 februarie - Ziua Mondială a Bolnavului (a XXXII-a)
 • 14 februarie - Post și abstinență (Miercurea Cenușii)
 • 10 martie - Duminica "Laetare"
 • 29 martie - Post și abstinență (Vinerea Mare)
 • 7 aprilie - Duminica Divinei Îndurări / Duminica a 2-a a Paștelui
 • 21 aprilie - Duminica Bunului Păstor; Ziua Mondială a Vocațiilor (a LXI-a)
 • 27 aprilie - Ziua Tineretului la nivel diecezan (a XXXII-a, în decanate)
 • 12 mai - Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale (a LVIII-a)
 • 17 mai - Aniversarea beatificării episcopului martir Anton Durcovici (2014)
 • 7 iunie - Ziua Mondială de Rugăciune pentru Sfințirea Preoților (a XXIX-a)
 • 8 iunie - Sărbătoarea Copiilor (a XXI-a, în decanate)
 • 27 iunie - Aniversarea înființării Diecezei de Iași (1884)
 • 28 iulie - Ziua Mondială a Bunicilor și a Vârstnicilor (a IV-a)
 • 3 august - Întâlnirea Diecezană a Familiilor (a XI-a, Lespezi)
 • 15 august - Patroana diecezei și aniversarea sfințirii Catedralei "Adormirea Maicii Domnului" din Iași (1789)
 • 1 septembrie - Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației (a X-a)
 • 22 septembrie - Aniversarea beatificării fecioarei martire Veronica Antal (2018)
 • 29 septembrie - Ziua Mondială a Migrantului și a Refugiatului (a CX-a)
 • 29 septembrie - Aniversarea înființării Seminarului Diecezan "Sfântul Iosif" din Iași (1886)
 • 20 octombrie - Ziua Mondială a Misiunilor (a XCVIII-a)
 • 30 octombrie - Aniversarea beatificării fratelui capucin Ieremia Valahul (1983)
 • 1 noiembrie - Aniversarea sfințirii Catedralei "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iași (2005)
 • 17 noiembrie - Ziua Mondială a Săracilor (a VIII-a)
 • 24 noiembrie - Ziua Mondială a Tineretului (a XXXIX-a)
 • 15 decembrie - Duminica "Gaudete"

Imaginea centrală: Martiriul Fericitului Anton Durcovici, de Salvatore Seme (Napoli), în cripta Catedralei "Adormirea Maicii Domnului" din Iași

____________________________

© Editura Presa Bună, Iași   (e-mail: editor@ercis.ro)

____________________________

Prescurtări: ap. = apostol(i); călug. = călugăr(iță); ep. = episcop(i); ev. = evanghelist; fc. = fecioară; fer. = fericit(ă); ff. = fericiți; împ. = împărat(easă); îns. = însoțitori; înv. = învățător al Bisericii; m. = martir(i); pp. = papă; pr. = preot; sf. = sfânt(ă); ss. = sfinți; ab. = abstinență; R. = Rogațiuni; Gen = Geneza; Ex = Exod; Lev = Levitic; Num = Numeri; Dt = Deuteronom; Ios = Iosua; Sam = Samuel; Rg = Regi; Ps = Psalmi; Prov = Proverbe; Is = Isaia; Ier = Ieremia; Bar = Baruh; Ez = Ezechiel; Dan = Daniel; Os = Osea; Am = Amos; Mih = Mihea; Sof = Sofonia; Înț = Înțelepciunii; Sir = Ben Sirah (Ecleziastic); Mt = Matei; Mc = Marcu; Lc = Luca; In = Ioan; Fap = Faptele Apostolilor; Rom = Romani; Cor = Corinteni; Gal = Galateni; Ef = Efeseni; Fil = Filipeni; Col = Coloseni; Tes = Tesaloniceni; Tim = Timotei; Evr = Evrei; Iac = Iacob; Pt = Petru; Ap = Apocalips.

Semne: și majuscule de culoare roșie = solemnitate de poruncă; † și majuscule de culoare obișnuită = solemnitate care nu este de poruncă; majuscule = sărbătoare (festum); minuscule și ** = comemorare obligatorie; minuscule și * = comemorare facultativă; LN = lună nouă; LP = lună plină; PP = primul pătrar; UP = ultimul pătrar.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat