Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală

 EPISCOPII DIECEZEI 

Actualmente Dieceza de Iași este păstorită de PS Iosif Păuleț. Pentru o listă completă a păstorilor Diecezei de Iași, dați click aici.

EXCELENȚA SA
EPISCOP IOSIF PĂULEȚ

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare, nr. 26, 700064-Iași
tel. 0232/212003; fax 0232/212006
e-mail: cancelarie@ercis.ro; epiosif@ercis.ro

S-a născut la 17 octombrie 1954, în localitatea Tămășeni, județul Neamț. A absolvit Școala Generală de 8 clase în anul 1969 la Tămășeni, Școala de Cantori în anul 1973 la Iași și Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași în anul 1979. A fost hirotonit preot la 29 iunie 1979, la catedrala "Adormirea Maicii Domnului" din Iași, de către Excelența Sa Mons. Jakab Antal, episcop auxiliar de Alba Iulia. A activat ca vicar la Oțeleni (1 august 1979 - 1 octombrie 1980), Pildești (1 octombrie 1980 - 6 decembrie 1982), Iugani (6 decembrie 1982 - 13 decembrie 1982) și Roman (13 decembrie 1982 - 1 august 1983), paroh la Schineni (1 august 1983 - 1 martie 1987) și Cireșoaia (1 martie 1987 - 1 septembrie 1991), director spiritual la Seminarul Mare din Iași (1 septembrie 1991 - 1 septembrie 1994), director spiritual la Seminarul Mic din Bacău (1 septembrie 1994 - 1 martie 1996), paroh la Onești (1 martie 1996 - 31 august 2010), decan al Decanatului de Trotuș (28 martie 1996 - 31 august 2010), paroh la Suceava (1 septembrie 2010 - 5 august 2019) și decan al Decanatului de Bucovina (1 octombrie 2010 - 5 august 2019); ca decan a făcut parte și din componența Consiliului Prezbiteral, fiind membru de drept, dar și din cea a Consiliului Consultanților din Dieceza de Iași. La 6 iulie 2019, Papa Francisc l-a ales și l-a numit pe Mons. Iosif Păuleț episcop de Iași. Consacrarea a fost oficiată în catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iași, la 6 august 2019, de către PS Petru Gherghel, co-consacratori fiind ÎPS Ioan Robu și PS Aurel Percă.

Stema episcopală: "Tu solus Dominus"

Motoul ales este preluat din imnul Gloria de la sfânta Liturghie ("Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe..."), voind să sublinieze că Isus Cristos este singurul Domn-Dumnezeu, căruia i se cuvine toată cinstea și mărirea din partea oamenilor, creaturile sale, chemați să-i slujească în Biserică și în societate.

În centrul scutului apare o ramură cu flori de nard, flori care dintotdeauna, în iconografia Bisericii, sunt simbolul sfântului Iosif, sfântul patron al episcopului Iosif; apoi, această imagine vrea să însemne și un act filial de devoțiune față de Sfântul Părinte Papa Francisc, întrucât și pe stema acestuia este reprodusă o floare de nard. În partea de sus a scutului se află o stea, simbol marian clasic, Stella matutina din Litania lauretană, care își răspândește de sus lumina și sub a cărei protecție maternă noul episcop își pune slujirea sa pastorală. Steaua este de argint, simbol heraldic al transparenței, deci al purității, puritatea feciorelnică a Maicii noastre cerești.

Culoarea de fond a scutului este a aurului, primul dintre metalele prețioase, simbol al primei dintre cele trei virtuți teologale, credința, prin care ne încredințăm planului de mântuire pe care Dumnezeu îl are cu noi. Partea de sus a scutului este de culoare roșie, semn al iubirii și al sângelui, iubirea extremă a Tatălui care îl trimite pe propriul său Fiu să-și verse sângele pentru noi și pentru a noastră mântuire. Culorile roșu și auriu reiau culorile de pe stema Moldovei, țara de origine a noului episcop și a misiunii sale.

În spatele scutului se află crucea de aur, cu cinci pietre prețioase, de culoare roșie, simbolizând cele cinci răni ale lui Isus. Deasupra se află pălăria de prelat cu două cordoane, având 12 canafuri, șase de o parte și șase de cealaltă parte, toate de culoare verde.


EXCELENȚA SA
PETRU SESCU, EPISCOP AUXILIAR

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare, nr. 26, 700064-Iași;
tel. 0232/212003; fax 0232/212006
e-mail: psescu@ercis.ro

S-a născut la 3 aprilie 1965 în localitatea Săbăoani, județul Neamț, Dieceza de Iași. A urmat școala generală în satul natal, iar din 1979 a învățat la Liceul "Roman Vodă" din Roman. A frecventat apoi Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași, între 1983 și 1991, absolvind cu echivalentul Bacalaureatului în Teologie. A fost hirotonit preot la Roma de către Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, la 26 mai 1991. În cei 30 de ani de preoție a îndeplinit mai multe sarcini pastorale și responsabilități: 1991-1994, vicar la Parohia "Sfântul Nicolae" din Bacău; 1994-2004, prefect de disciplină la Seminarul Liceal "Sfântul Iosif" din Bacău; 2004-2010, econom diecezan la Episcopia Romano-Catolică de Iași; 2010-2021, paroh la Parohia "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" din Iași. De la 1 septembrie 2021 a fost numit paroh al Parohiei "Sfântul Nicolae" din Bacău și decan al zonei pastorale Bacău Centru. Este cunoscător al limbilor franceză și italiană, a participat la diverse cursuri de formare, printre care "Organisation, animation d'une Caritas Diocésaine" la Lion, Franța, în 1992, și la Cursul Internațional pentru Formatorii de Seminarii la Academia "Regina Apostolorum", Novara, Italia, în 1993. S-a dedicat studiului cuvântului lui Dumnezeu, coordonând lucrarea de studii biblice "Introducere în Sfânta Scriptură", publicată în 2001. În ziua de 30 septembrie 2021, Sfântul Părinte Papa Francisc l-a numit pe Mons. Petru Sescu episcop auxiliar al Diecezei de Iași, atribuindu-i scaunul episcopal titular de Murcona. Consacrarea a fost oficiată în Catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iași, la 11 noiembrie 2021, de către PS Iosif Păuleț, co-consacratori fiind PS Petru Gherghel, episcop emerit, și ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București.

Stema episcopală: "Servite Domino in laetitia"

Cuvintele alese de Mons. Petru Sescu ca moto sunt preluate din Psalmul 100, versetul 2 (Servite Domino in laetitia - "Slujiți Domnului cu bucurie"). Sunt doi termeni foarte puternici care se leagă admirabil: o slujire adevărată trebuie să fie făcută sub impulsul bucuriei. Bucuria adevărată, spunea Sfântul Francisc din Assisi (referindu-se la Iac 1,2), nu e separată de cruce, care ne descoperă infinita iubire a lui Dumnezeu pentru noi.

Stema este divizată în patru părți de crucea care stă la baza oricărei mărturii creștine autentice: "Departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos" (Gal 6,14).

Culoarea roșie de pe fondul stemei face referință la caritate și la sânge: iubirea nemărginită a Tatălui milostiv care îl trimite pe propriul Fiu pentru a-și vărsa sângele din iubire pentru oameni, dar și iubirea generoasă a creștinului manifestată prin sacrificiu până la martiriu.

Primul simbol din stemă este un soare cu monograma lui Cristos, IHS (Iesus Hominum Salvator). Este o referință la centralitatea lui Cristos, care este lumen gentium ("lumina neamurilor"), a cărui strălucire nu poate fi învinsă de întunericul lumii.

În partea dreaptă sus este monograma Sfintei Fecioare Maria, Mama Preotului veșnic și Regina Apostolilor. În partea dreaptă jos apare simbolul Sfintei Scripturi, cuvântul viu, care ni-l revelează pe Cristos, simbolizat prin cele două litere grecești, Α și Ω: "Eu sunt alfa și omega, cel care este, care era și care vine" (cf. Ap 1,8). Prezența Bibliei pe stemă se datorează și faptului că Mons. Petru s-a preocupat, pe când era formator la seminar, într-un mod mai aparte, de studiul Sfintei Scripturi. Nu putea lipsi trandafirul, care o reprezintă pe Sfânta Tereza a Pruncului Isus, cea care a promis că va face să cadă din cer o ploaie de trandafiri, iar numirea episcopală din partea Vaticanului a sosit chiar în ziua morții acestei sfinte, la 30 septembrie.

Toate aceste patru simboluri apar în culoarea de fond a scutului, culoarea aurului, cel mai prețios metal, care este și simbolul primei virtuți teologale, credința. Așadar, prin credință primim cuvântul lui Dumnezeu și ne abandonăm mijlocirii lui Isus, a Mariei și a sfinților, reprezentați de Sfânta Tereza de Lisieux.

În spatele scutului se află crucea de aur, cu cinci pietre prețioase, de culoare roșie, simbolizând cele cinci răni ale lui Isus.


EXCELENȚA SA
PETRU GHERGHEL, EPISCOP EMERIT

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare, nr. 26, 700064-Iași;
tel. + fax 0232/211032; 0744/642588;
e-mail: epetru@ercis.ro

S-a născut la 28 iunie 1940, în localitatea Gherăești, județul Neamț. A absolvit Școala Generală de 7 clase în anul 1955 la Gherăești, Școala de Cantori în anul 1959 la Iași și Institutul Teologic "Sfântul Iosif" din Iași în anul 1965. A fost hirotonit preot la 29 iunie 1965 la Alba-Iulia de către episcopul Marton Aron. A activat ca vicar la Barticești (1 ianuarie 1966 - 1 iulie 1967) și Rădăuți (2 iulie 1967 - 31 octombrie 1970). La 1 noiembrie 1970, a fost numit profesor la Seminarul din Iași, iar în martie 1975 rector la același seminar. La 21 februarie 1978, Papa Paul al VI-lea l-a numit, printr-un decret al Sfintei Congregații a Episcopilor, ordinarius ad nutum Sanctae Sedis cum munere administratoris apostolici al Episcopiei de Iași. Instalarea a avut loc la 4 aprilie 1978. În timpul păstoririi ca administrator apostolic (21 februarie 1978 - 14 martie 1990) s-au ridicat numeroase biserici, s-a ridicat moderna clădire a Seminarului din Iași, s-au deschis numeroase parohii noi, au fost hirotoniți aproape 150 de preoți, au fost trimiși mai mulți preoți la studii în străinătate, s-au făcut numeroase vizite pastorale etc. "Revoluția" din anul 1989 a deschis un orizont nou de reorganizare bisericească și de propășire spirituală. Astfel, la 14 martie 1990, Papa Ioan Paul al II-lea l-a ales și l-a numit pe Mons. Petru Gherghel episcop de Iași. Consacrarea a fost oficiată la Seminarul din Iași, la 1 mai, același an, de către cardinalul Angelo Sodano, co-consacratori fiind ÎPS Ioan Robu și de PS Reinhard Lettmann (episcop de Münster).

Stema episcopală: "Ca toți să fie una"

"Părinte sfânt, păzește în numele tău pe aceștia pe care mi i-ai dat ca să fie una precum suntem și noi" (In17,11). "Și nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru aceia care vor crede prin cuvântul lor în mine; ca toți să fie una, precum tu, Părinte, în mine și eu în tine, ca și aceștia să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis" (In 17,21). "Cât timp vom fi una - Cristos va fi în mijlocul nostru, și cine va fi împotriva noastră?" (Rom8,32). Inspirându-se din aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi, PS Petru Gherghel și-a făcut un adevărat program al misiunii episcopale - "ca toți să fie una" - dorind să-și ofere viața de episcop și de păstor pentru unitatea Bisericii și a lumii, să devină instrumentul acestei uniri și al păstrării comuniunii totale cu Cristos, cu Sfântul Părinte și cu toți episcopii, al păstrării tezaurului încredințat poporului creștin. În această muncă și aspirație la unitate, ocrotitorii principali sunt preasfânta Fecioară Maria și sfântul Iosif, iar centrul care trebuie să atragă pe toți este biserica episcopului - catedrala -, inima diecezei fiind seminarul, care pregătește pe viitorii colaboratori ai episcopului. "Ca toți să fie una" - în credință, în iubire, în muncă și în viață: "ca toți să fie una" în slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, ca toți să regăsească unitatea aceleiași credințe și în celebrarea aceleiași Euharistii.
 Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat