Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

ofm.org
Papa Francisc: Scrisoare adresată membrilor Familiei Franciscane cu ocazia celui de-al VIII-lea centenar al aprobării Regulii Confirmate (1223-2023)

Către membrii Familiei Franciscane

Iubiți frați și surori,

Cu bucurie în inimă doresc să vă transmit gândul meu de urare într-o circumstanță așa de importantă pentru întreaga Familie Franciscană, a cărei prezență de rugăciune și apropiere filială o simt vie încă de la începutul slujirii petrine. Al VIII-lea centenar al confirmării Regulii fraților minori din partea Papei Honoriu al III-lea la Lateran, petrecută la 29 noiembrie 1223, este o ocazie propice nu numai pentru a aminti un eveniment istoric, ci mai ales pentru a reînsufleți în voi același spirit care l-a inspirat pe Francisc de Assisi să se despoaie de toate, și să dea naștere unei forme de viață unice și fascinante, deoarece este înrădăcinată în evanghelie și trăită sine glossa. Acest jubileu să poată fi pentru fiecare timpul unei renașteri interioare, al unui reînnoit mandat misionar al Bisericii care cheamă să ieșim în întâmpinarea lumii acolo unde mulți frați și surori așteaptă să fie mângâiați, iubiți și îngrijiți.

Prin urmare, mișcat de aceste sentimente, vreau să vă încredințez niște îndemnuri care se nasc chiar din cuvintele Sărăcuțului din Assisi, care le propune fraților săi să: "[...] respecte sărăcia și umilința și sfânta evanghelie a Domnului nostru Isus Cristos [...]" (Regula confirmată 12, 4).

Respectarea sfintei evanghelii

De fapt, Regula confirmată începe și se termină cu referința explicită la evanghelie. Expresiile din deschidere sunt o sinteză iluminantă a întregii reguli: "Regula și viața fraților minori este aceasta, adică respectarea sfintei evanghelii a Domnului nostru Isus, trăind în ascultare, fără nimic propriu și în castitate" (Regula confirmată 1, 1).

Pentru Sfântul Francisc, evanghelia a fost în centrul existenței sale; și Biserica i-a aprobat propunerea, reîncredințând-o lui și vouă, tuturor franciscanilor, ca un text care nu mai exprimă numai intuiția spirituală a unui fondator, ci o formă de viață. Este un mesaj de bucurie pe care adesea am voit să-l indic pentru că "umple inima și întreaga viață a celor care se întâlnesc cu Isus" (Evangelii gaudium, nr. 1).

Prin urmare este urgentă întoarcerea la fundamentul unei angajări creștine și baptismale, capabilă să se lase inspirată, în fiecare alegere, de cuvântul Domnului: Cristos este punctul focal al spiritualității voastre! Fiți bărbați și femei care la școala sa să învețe cu adevărat "regulă și viață"!

Ascultare față de Biserică

Preaiubiților, pentru a trăi învățăturile Învățătorului este necesar să se rămână în Biserică. Francisc manifestă asta în manieră hotărâtă pentru că la fraza introductivă care descrie voința de a urma sfaturile evanghelice adaugă imediat cuvinte sugestive și singulare în conținut și în limbaj: "Fratele Francisc promite ascultare și respect domnului papă Honoriu și succesorilor săi aleși în mod canonic și Bisericii romane. Și ceilalți frați sunt ținuți să asculte de fratele Francisc și de succesorii săi" (Regula confirmată 1, 2-3).

În acea legătură de "ascultare și respect" față de papa și față de Biserica de Roma el a recunoscut un element esențial pentru fidelitatea față de chemare și pentru a-l primi pe Cristos în Euharistie; iată pentru ce declară fără a ezita apartenența indispensabilă la Biserică. Ei bine, trăiți spiritul regulii în ascultare și în dialog, așa cum sugerează drumul sinodal să se facă. Susțineți cu tenacitate Biserica, reparați-o cu exemplul și mărturia, și atunci când pare să coste mai mult!

A merge în lume

În sfârșit, vreau să reiau intuiția conținută tot în Regula confirmată de a merge în lume. Intervenind personal, Părintele Serafic se pronunță astfel: "Apoi, îi sfătuiesc, îi avertizez și îi îndemn pe frații mei în Domnul Isus Cristos ca, atunci când merg în lume, să nu se certe și să evite disputele de cuvinte și să nu-i judece pe ceilalți; ci să fie blânzi, pașnici și modești, răbdători și umili, vorbind onest cu toți, așa cum se cuvine. [...] În orice casă vor intra, să spună înainte de toate: Pace acestei case [...]" (Regula confirmată 3, 10-13).

A merge în lume pentru voi, frați și surori franciscani, înseamnă concret a realiza vocația itinerantă într-un stil de fraternitate și de viață pașnică, fără certuri sau dispute nici între voi nici cu ceilalți, dând dovadă de "minoritate", cu blândețe și răbdare, vestind pacea Domnului și încredințându-vă Providenței: este un program special de evanghelizare, posibil pentru toți.

În această perspectivă, este bine să se redescopere frumusețea evanghelizării tipic franciscane, care se naște dintr-o fraternitate pentru a promova fraternitatea; de fapt, viața este cea care vorbește, iubirea dăruită în slujire este cea mai mare modalitate de vestire. De aceea, regăsiți forța în această vocație specială, proprie a "minorilor" și a "săracilor", cum sunteți voi prin dorință și prin apartenență. Ea vă este dată de Francisc în regula sa și sunt convins că este în sintonie cu invitația pe care o adresez comunității creștine să fie "Biserică în ieșire": "Fidelă față de modelul Învățătorului, este vital ca astăzi Biserica să iasă ca să vestească tuturor evanghelia, în toate locurile, în toate ocaziile, fără încetare, fără repulsii și fără frică. Bucuria evangheliei este pentru tot poporul, nu poate să excludă pe nimeni" (Evangelii gaudium, nr. 23).

Așadar, vă spun: nu ezitați să mergeți în lume în "fraternitate" și în "minoritate" împărtășind fericirea sărăciei, devenind un semn evanghelic elocvent și arătând epocii noastre, marcată din păcate de războaie și conflicte, de egoisme de orice gen și logici de exploatare a ambientului și a săracilor, că evanghelia este cu adevărat vestea bună pentru om așa încât să regăsească direcția cea mai bună pentru construirea unei noi umanități împreună cu curajul de a porni la drum spre Isus, care "deși era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca noi să devenim bogați prin intermediul sărăciei sale" (cf. 2Cor 8,9).

Iubiți frați și surori, vă încredințez vouă misiunea de a ști să găsiți drumurile corecte de parcurs pentru a putea corespunde cu îndrăzneală și fidelitate carismei primite. În timp ce vă pregătiți să reevocați etapele fundamentale ale istoriei acestei numeroase Familii Franciscane, invoc mijlocirea Fecioarei Maria și a sfinților Francisc și Clara din Assisi și cu plăcere trimit binecuvântarea mea, cerând, cu rugăminte, să continuați să vă rugați pentru mine.

Roma, de la Sfântul Ioan din Lateran, 9 noiembrie
Aniversarea Dedicării Bazilicii din Lateran
Catedrala din Roma

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu


 

lecturi: 2.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat