Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Prima predică de Postul Mare 2023 a card. Raniero Cantalamessa (3 martie 2023)

Ipsa novitas innovanda est – "A reînnoi noutatea"

Istoria Bisericii de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea ne-a lăsat o lecție amară pe care nu ar trebui să o uităm pentru a nu repeta eroarea pe care a provocat-o. Vorbesc despre întârzierea (ba chiar despre refuzul) de a lua act de schimbările petrecute în societate și despre criza modernismului, care a fost consecința lor.

Cine a studiat, chiar și superficial, acea perioadă cunoaște dauna care a derivat pentru o parte și pentru cealaltă, adică fie pentru Biserică, fie pentru așa-numiții "moderniști". Lipsa de dialog, pe de o parte, i-a împins pe unii dintre cei mai cunoscuți moderniști pe poziții tot mai extreme și, în cele din urmă, eretice; pe de altă parte, a privat Biserica de energii enorme, provocând sfâșieri și suferințe la nesfârșit în interiorul ei, făcând-o să se concentreze tot mai mult asupra sieși și să piardă pasul cu timpurile.

Conciliul Vatican II a fost inițiativa profetică pentru a recupera timpul pierdut. El a realizat o reînnoire pe care desigur că nu este cazul s-o ilustrăm din nou în acest moment. Mai mult decât conținuturile sale, ne interesează în acest moment metoda inaugurată de el, care este aceea de a merge în istorie, alături de omenire, încercând să se discearnă semnele timpurilor.

Istoria și viața Bisericii nu s-a oprit cu Conciliul Vatican II. Vai de noi să facem din el ceea ce s-a încercat să se facă și cu Conciliul din Trento, adică o linie de sosire și o destinație inamovibilă. Dacă viața Bisericii s-ar opri, s-ar întâmpla ca unui fluviu care ajunge la o blocare: se transformă în mod inevitabil într-o baltă sau o mlaștină.

"A nu gândi – scria Origene în secolul al III-lea – că este suficient a fi reînnoiți numai o singură dată; trebuie reînnoită noutatea însăși: «Ipsa novitas innovanda est»"[1]. Înainte de el, neo-învățătorul Bisericii, Sfântul Irineu, a scris: Adevărul revelat este "ca o licoare prețioasă conținută într-un vas de valoare. Prin lucrarea Duhului Sfânt, ea reîntinerește încontinuu și face să reîntinerească și vasul care o conține"[2]. "Vasul" care conține adevărul revelat este tradiția vie a Bisericii. "Licoarea prețioasă" este, în primul rând, Scriptura, dar Scriptura citită în Biserică, ce este după aceea definiția cea mai corectă a Tradiției. Duhul este, prin natura sa, noutate. Apostolul îi îndeamnă pe cei botezați să-l slujească pe Dumnezeu "în duhul cel nou, și nu în litera cea veche" (Rom 7,6).

Nu numai societatea nu s-a oprit la timpul Conciliului Vatican II, ci a suferit o accelerare frenetică. Schimbările care odinioară aveau loc într-un secol sau două, astăzi au loc într-un deceniu. Această nevoie de reînnoire continuă nu este altceva decât nevoia de convertire continuă, extinsă de la fiecare credincios la întreaga Biserică în componenta sa umană și istorică. "Ecclesia semper reformanda."

Așadar, adevărata problemă nu se află în noutate; se află mai degrabă în modul de a o înfrunta. Explic. Fiecare noutate și fiecare schimbare se află în fața unei răscruci; poate să o ia pe două drumuri opuse: ori cel al lumii, ori cel al lui Dumnezeu; ori calea morții, ori calea vieții. Didahia, o scriere redactată în timp ce încă era în viață cel puțin unul dintre cei doisprezece apostoli, ilustra deja credincioșilor aceste două căi.

Acum noi avem un mijloc infailibil pentru a o lua de fiecare dată pe calea vieții și a luminii: pe Duhul Sfânt. Este certitudinea pe care Isus a dat-o apostolilor înainte de a-i lăsa: "Îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna" (In 14,16). De asemenea: "Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul" (In 16,13). Nu va face asta dintr-o dată sau o dată pentru totdeauna, ci treptat ce situațiile se vor prezenta. Înainte de a-i lăsa definitiv, în momentul Înălțării, Cel Înviat îi asigură din nou pe discipolii săi cu privire la asistența Mângâietorului: "Când va veni Duhul Sfânt asupra voastră – spune el – veți primi o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria și până la marginile pământului" (Fap 1,8).

Intenția celor cinci predici de Postul Mare pe care le începem astăzi, spus foarte simplu, este tocmai aceasta: să ne încurajeze să-l punem pe Duhul Sfânt în inima întregii vieți a Bisericii și, îndeosebi, invitația urgentă pe care Cel Înviat o adresează, în Apocalips, fiecăreia dintre cele șapte Biserici din Asia Mică: "Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor" (Ap 2,7).

Este unicul mod, între altele, pe care-l am pentru a nu rămâne eu însumi complet străin de angajarea aflată în desfășurare pentru sinod. Într-una dintre primele mele predici la Casa Pontificală, în urmă cu 43 de ani, am spus în prezența Sfântului Ioan Paul al II-lea: "Eu am continuat să fac în toată viața mea meseria umilă pe care o făceam când eram copil". Și am explicat în ce sens. Bunicii mei după mamă cultivau, în arendă, un vast teren deluros. În iunie sau în iulie era secerișul, totul manual, cu secera, aplecați sub soare. Era o trudă uriașă. Eu și verișorii mei aveam sarcina de a duce încontinuu apă de băut secerătorilor. Este, am spus eu, ceea ce am continuat să fac tot restul vieții mele. S-au schimbat secerătorii, care acum sunt lucrătorii din via Domnului, și s-a schimbat apa care acum este Cuvântul lui Dumnezeu. O meserie, a mea, mult mai puțin obositoare, pentru a spune adevărul, decât aceea a lucrătorilor de pe teren, dar, sper eu, totuși utilă și în vreun fel necesară.

În această primă predică, mă limitez să adun lecția care ne vine de la Biserica de la început. Aș vrea să arăt, cu alte cuvinte, cum i-a condus Duhul Sfânt pe apostoli și comunitatea creștină să facă primii pași în istorie. Când au fost puse în scris de Ioan cuvintele lui Isus amintite mai sus despre asistența Mângâietorului, Biserica trăise deja experiența practică, și tocmai această experiență, ne spun exegeții, se reflectă în cuvintele evanghelistului.

Faptele Apostolilor ne arată o Biserică ce este, pas cu pas, "condusă de Duhul". Călăuzirea sa se exercită nu numai în marile decizii, ci și în lucrurile de importanță mai mică. Paul și Timotei vor să predice evanghelia în provincia din Asia, dar "au fost opriți de Duhul Sfânt"; au încercat să meargă în Bitinia, dar, este scris, "Duhul lui Isus nu i-a lăsat" (Fap 16,6 șu). Din ceea ce urmează se înțelege motivul acestei călăuziri așa de presante: Duhul Sfânt împingea în acest mod Biserica de la început să iasă din Asia și să se arate spre un nou continent, Europa (cf. Fap 16,9). Paul ajunge să se definească, în alegerile sale, "împins de Duhul" (Fap 20,22).

Drumul Bisericii de la început nu este unul rectiliniu și fără poticniri. Prima mare criză este cea referitoare la admiterea păgânilor în Biserică. Nu trebuie să reevocăm desfășurarea ei. Ne interesează numai să amintim cum este rezolvată criza. Petru merge spre Corneliu și păgânii? Duhul este cel care îi poruncește asta (cf. Fap 10,19; 11,12). Și cum este motivată și comunicată decizia luată de apostoli la Ierusalim de a-i primi pe păgâni în comunitate, fără a-i obliga la circumcizie și la toată legislația mozaică? Este rezolvată cu acele cuvinte inițiale extraordinare: "Duhul Sfânt și noi…" (15,28).

Nu este vorba de a face arheologia Bisericii, ci de a readuce la lumină, mereu din nou, paradigma oricărei alegeri ecleziale. De fapt, nu este nevoie de mult efort pentru a observa analogia care există între deschiderea care s-a realizat atunci față de păgâni cu aceea care se impune astăzi față de laici, îndeosebi față de femei și față de alte categorii de persoane. De aceea, merită de reevocat motivația care l-a determinat pe Petru să depășească perplexitățile sale și să-l boteze pe Corneliu și familia sa. Citim în Faptele Apostolilor: "În timp ce Petru mai rostea încă aceste cuvinte, Duhul Sfânt a coborât asupra tuturor celor care ascultau cuvântul. Credincioșii circumciși care veniseră cu Petru erau uimiți că darul Duhului Sfânt se revărsase și asupra păgânilor. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi și preamărindu-l pe Dumnezeu. Atunci, Petru a spus: «Poate oare cineva să le refuze apa, pentru ca aceștia, care l-au primit pe Duhul Sfânt ca și noi, să fie botezați?»" (Fap 10,44-47).

Chemat să justifice conduita sa la Ierusalim, Pentru relatează ceea ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu și conclude spunând: "Atunci mi-am adus aminte de cuvântul Domnului, care a spus: «Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați în Duhul Sfânt». Așadar, dacă Dumnezeu le-a dat și lor același dar ca și nouă, pentru că au crezut în Domnul Isus Cristos, cine eram eu ca să-l pot împiedica pe Dumnezeu?" (Fap 11,16-17).

Dacă ne uităm bine, este aceeași motivație care i-a determinat pe părinții de la Conciliul Vatican II să redefinească rolul laicilor în Biserică, adică doctrina carismelor. Cunoaștem bine textul, dar este mereu util să-l readucem în amintire: "Același Duh Sfânt sfințește, conduce și împodobește cu virtuți poporul lui Dumnezeu nu numai prin sacramente și slujiri, ci «împărțindu-și fiecăruia darurile după cum voiește» (1Cor 12,11), el dăruiește credincioșilor de toate categoriile haruri speciale, prin care îi face capabili și dispuși să primească diferite activități și servicii folositoare pentru reînnoirea și creșterea Bisericii, după cuvântul Sfântului Paul: «Fiecăruia i se dă o manifestare a Duhului spre folosul tuturor» (1Cor 12,7). Aceste carisme, fie extraordinare, fie mai simple și mai răspândite, fiind deosebit de adecvate și folositoare pentru nevoile Bisericii, trebuie primite cu recunoștință și bucurie"[3].

Suntem în fața redescoperirii naturii nu numai ierarhice, ci și carismatice a Bisericii. Sfântul Ioan Paul al II-lea, în Novo millennio ineunte (nr. 45) o va face și mai explicită, definind Biserica drept ierarhie și drept koinonia. La o primă lectură, recenta constituție despre reforma Curiei, Praedicate Evangelium, (dincolo de toate aspectele juridice și tehnice despre care sunt un ignorant perfect), mie mi-a dat impresia unui pas înainte tot în această direcție: adică în aplicarea principiului stabilit de Conciliu la un sector deosebit al Bisericii care este conducerea sa și la o implicare mai mare în ea a laicilor și a femeilor.

Dar acum trebuie să facem un pas înainte. Exemplul Bisericii apostolice nu ne iluminează numai în privința principiilor inspiratoare, adică a doctrinei, ci și a practicii ecleziale. Ne spune că nu totul se rezolvă cu deciziile luate într-un sinod sau cu un decret. Există necesitatea de a traduce în practică aceste decizii, așa-numita "receptare" a dogmelor. Și pentru aceasta este nevoie de timp, răbdare, dialog, toleranță; uneori și compromis. Când este făcut în Duhul Sfânt, compromisul nu este o cedare sau o diminuare cu privire la adevăr, ci este caritate și ascultare față de situații. Câtă răbdare și toleranță a avut Dumnezeu, după ce a dat poporului său Decalogul! Cât de mult a trebuit – și încă trebuie – să aștepte pentru receptarea sa!

În tot evenimentul abia amintit, Petru apare clar ca mediator între Iacob și Paul, adică între preocuparea continuității și cea a noutății. În această mediere, asistăm la un incident care ne poate fi de ajutor și astăzi. Incidentul este cel al lui Paul care la Antiohia îl ceartă pe Petru de ipocrizie, pentru că a evitat să stea la masă cu păgâni convertiți. Să auzim întâmplarea din glasul său viu: "Dar, când a venit Chefa la Antiohia, l-am înfruntat fățiș, căci era de condamnat. De fapt, înainte de a fi venit unii de la Iacob, stătea la masă cu păgânii, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte, temându-se de cei circumciși" (Gal 2,11-12).

"Conservatorii" din acel timp îi reproșau lui Petru că a mers prea departe, mergând la păgânul Corneliu; Paul îi reproșează că nu a mers suficient de departe. Paul este sfântul pe care-l admir și îl iubesc mai mult. Dar, în acest caz, sunt convins că s-a lăsat târât (nu este singura dată!) de caracterul său de foc. Petru nu a păcătuit deloc de ipocrizie. Dovada este că, într-o altă ocazie, Paul va face el însuși exact ceea ce a făcut Petru la Antiohia. La Listra, el l-a circumcis pe însoțitorul său Timotei "din cauza – este scris – iudeilor care erau în acele locuri" (Fap 16,3), adică pentru a nu scandaliza pe nimeni. Corintenilor le scrie că s-a făcut "iudeu cu iudeii, pentru a-i câștiga pe iudei" (1Cor 9,20) și Scrisoarea către Romani recomandă să se vină în întâmpinarea celui care încă n-a ajuns la libertatea de care se bucură el (cf. Rom 14,1 șu).

Rolul de mediator pe care Petru l-a exercitat între tendințele opuse ale lui Iacob și ale lui Paul continuă în succesorii săi. Desigur că nu (și acest lucru este un bine pentru Biserică) în mod uniform în fiecare dintre ei, ci după carisma proprie a fiecăruia pe care Duhul Sfânt (și se presupune cardinalii sub el) l-au considerat cel mai necesar într-un anumit moment al istoriei Bisericii.

În fața evenimentelor și a realităților politice, sociale și ecleziale, noi suntem înclinați să ne grupăm imediat de o parte și să o demonizăm pe cea adversă, să dorim triumful alegerii noastre asupra alegerii adversarilor. (Dacă izbucnește un război, fiecare îl roagă pe același Dumnezeu să dea victorie propriilor armate și să le nimicească pe cele ale dușmanului!). Nu spun că este interzis a avea preferințe: în domeniul politic, social, teologic și așa mai departe, sau că este posibil a nu le avea. Însă n-ar trebui niciodată să pretindem ca Dumnezeu să fie de partea noastră împotriva adversarului. Și nici nu ar trebui să cerem asta celui care ne conduce. Este ca și cum s-ar cere unui tată să aleagă între doi copii; ca și cum i s-ar spune: "Alege: ori pe mine, ori pe adversarul meu; arată clar de care parte ești!". Dumnezeu este cu toți și de aceea nu este împotriva nimănui! Este tatăl tuturor.

Acțiunea lui Petru la Antiohia – precum și cea a lui Paul la Listra – nu era ipocrizie, ci adaptare la situații, adică alegerea a ceea ce, într-o anumită situație, favorizează binele superior al comuniunii. Cu privire la acest punct, aș vrea să continui și să închei această primă meditație, și pentru că asta ne permite să trecem de la ceea ce se referă la Biserica universală la ceea ce se referă la Biserica locală, ba chiar la propria comunitate sau familie și la viața spirituală a fiecăruia dintre noi. (Care este ceea ce se așteaptă, cred, de la o meditație de Postul Mare!)

Există o prerogativă a lui Dumnezeu în Biblie pe care Sfinților Părinți le plăcea s-o sublinieze: synkatabasis, și anume condescendența. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur ea este un soi de cheie de lectură a întregii Biblii. În Noul Testament, chiar această prerogativă a lui Dumnezeu este exprimată cu termenul "bunătate" (chrestotes). Venirea lui Dumnezeu în trup este văzută ca manifestarea supremă a bunătății lui Dumnezeu: "S-a arătat bunătatea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu" (Tit 3,4).

Bunătatea – astăzi am spune și curtoazia – este ceva diferit de simpla bunătate; înseamnă a fi bună față de ceilalți. Dumnezeu este bun în el însuși și este bun cu noi. Ea este unul dintre roadele Duhului (Gal 5,22); este o componentă esențială a carității (1Cor 13,4) și este indicator al sufletului nobil și superior. Ea ocupă un loc central în pareneza apostolică. De exemplu, citim în Scrisoarea către Coloseni: "Îmbrăcați-vă deci cu iubire milostivă, cu bunătate, cu umilință, cu blândețe și îndelungă răbdare! Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă! Așa cum v-a iertat Domnul, la fel să vă iertați și voi!" (Col 3,12-13).

Anul acesta celebrăm al patrulea centenar al morții unui sfânt care a fost un model excelent al acestei virtuți, într-o epocă marcată și ea de controverse aspre: Sfântul Francisc de Sales. Ar trebui să devenim toți, în acest sens, "salezieni": condescendenți și toleranți, mai puțin adăpostiți pe certitudinile noastre personale. Conștienți de câte ori a trebui să recunoaștem înăuntrul nostru că am greșit în privința vreunei persoane sau a vreunei situații și de câte ori a trebuit să ne adaptăm și noi la situații. În raporturile noastre ecleziale nu există din fericire – și niciodată n-ar trebui să existe – acea tendință spre insultarea și spre defăimarea adversarului care se observă în anumite dezbateri politice și care aduce atâta daună conviețuirii civile pașnice.

Există vreunul, este adevărat, față de care este drept și necesar să fim intransigenți, dar acel cineva sunt eu însumi, este eu-l meu. Noi suntem înclinați, prin natură, să fim intransigenți cu alții și indulgenți cu noi înșine, în timp ce ar trebui să ne propunem să facem tocmai contrariul: severi cu noi înșine, miloși cu ceilalți. Această propunere, luată în serios, ar fi suficientă singură să sfințească Postul Mare al nostru. Ne-ar scuti de orice alt tip de post și ne-ar dispune să lucrăm cu mai mult rod și mai multă seninătate în orice domeniu al vieții Bisericii.

Un exercițiu foarte bun în acest sens constă în a fi cinstiți, în tribunalul propriei inimi, față de persoane cu care suntem în dezacord. Când îmi dau seama că pun sub acuzare pe cineva înlăuntrul meu, trebuie să fiu atent să nu mă situez imediat de partea mea. Trebuie să încetez de a trece iar și iar motivațiile mele, ca acela care mestecă gumă, și să încerc să mă pun în schimb în locul celuilalt pentru a înțelege motivațiile sale și ceea ce ar putea și el să-mi spună mie.

Acest exercițiu nu trebuie să se facă numai față de fiecare persoană, ci și față de curentul de gândire cu care sunt în dezacord și față de soluția propusă de el la o anumită problemă în discuție (în Sinod sau în alt domeniu). Sfântul Toma de Aquino ne dă exemplul: el pune înaintea oricărei teze ale sale motivațiile adversarului pe care nu le banalizează sau le ridiculizează niciodată, ci le ia în serios și după aceea răspunde la ele cu acel "Sed contra" al său, și anume cu motivațiile pe care le consideră mai conforme cu credința și cu morala.

Să ne întrebăm (eu cel dintâi): Facem așa și noi? Isus spune: "Nu judecați, ca să nu fiți judecați. […] De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, însă nu observi bârna din ochiul tău?" (Mt 7,1-3). Se poate trăi, ne întrebăm, fără a judeca niciodată? Capacitatea de a judeca nu face parte din structura noastră mintală și nu este un dar al lui Dumnezeu? În redactarea lui Luca, porunca lui Isus: "Nu judecați și nu veți fi judecați" este urmată imediat, parcă pentru a explica sensul acestor cuvinte, de porunca: "Nu condamnați și nu veți fi condamnați" (Lc 6,37). Așadar, nu este vorba de a elimina judecata din inima noastră, cât mai ales de a elimina otrava din judecata noastră! Adică animozitatea, condamnarea, ostracizarea.

Un părinte, un superior, un duhovnic, un judecător, oricine are vreo responsabilitate asupra altora trebuie să judece. Ba chiar, uneori judecarea este, întocmai, tipul de slujire pe care unul este chemat să o exercite în societate sau în Biserică. Forța iubirii creștine se află în faptul că ea este capabilă să schimbe semnul judecata și dintr-un act de ne-iubire să facă  un act de iubire. Nu cu forțele noastre, ci grație iubirii care "a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dăruit" (Rom 5,5).

La încheiere, să ne însușim rugăciunea foarte frumoasă atribuită Sfântului Francisc de Assisi. (Probabil nu este a lui, dar reflectă în mod perfect spiritul său):
Doamne, fă din mine un instrument al păcii tale:
unde este ură, eu s-aduc iubirea,
unde e ofensă, eu s-aduc iertarea,
unde e discordie, eu s-aduc unirea,
unde-i îndoială, eu s-aduc credința,
unde e greșeala, eu s-aduc adevărul,
unde-i disperarea, eu s-aduc speranța,
unde e tristețe, eu s-aduc bucuria,
unde-i întuneric, eu s-aduc lumina.

Și să adăugăm:

Unde este răutate, eu s-aduc bunătate.
Unde este asprime, eu s-aduc gentilețe!

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note:

[1] Cf. Origene, In Rom. 5,8; PG 14, 1042.

[2] Sf. Irineu, Adversus Haereses, III, 24,1.

[3] Lumen gentium, 12.


 

lecturi: 771.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat