Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Două cerințe de bază pe care catolicii trebuie să le îndeplinească pentru a primi Sfânta Împărtășanie

Biserica Catolică recunoaște șapte sacramente. Dintre acestea un loc aparte îl are Euharistia. Sfântul Toma de Aquino a numit-o "Sacramentul Sacramentelor".

Euharistia este prezența reală a lui Isus Cristos, trup, sânge, suflet și divinitate, sub aspectul pâinii și al vinului. Euharistia este denumită și "Sfânta Împărtășanie".

"Comuniune" provine din latinescul communio, care înseamnă "a fi în unire cu". Potrivit Catehismului Bisericii Catolice (CBC), Biserica se referă la Euharistie cu acest nume "pentru că prin acest sacrament ne unim cu Cristos, care ne face părtași la Trupul și Sângele său ca să formăm un singur trup" (CBC 1331).

Biserica învață că oricine îl primește pe Isus în Euharistie primește, de asemenea, "chezășia slavei viitoare alături de el" (CBC 1419). Catehismul spune că participarea la Euharistie "ne identifică cu Inima sa, ne susține puterea de-a lungul pelerinajului acestei vieți, ne face să tânjim după viața veșnică și ne unește încă de pe acum cu Biserica din ceruri, cu Sfânta Fecioară Maria și cu toți sfinții" (CBC 1419).

Biserica învață, de asemenea, că primirea Euharistiei "sporește unirea celui care se împărtășește cu Domnul, îi iartă păcatele lesne-iertătoare și îl ferește de păcatele grave" (CDC 1416).

Primirea Euharistiei poate transforma viața spirituală a cuiva. De aceea, Papa Francisc a spus în exortația sa apostolică Evangelii gaudium că Euharistia "nu este un premiu pentru cei desăvârșiți, ci tratament puternic și hrană pentru cei slabi".

În același timp, Biserica se bazează pe cuvintele Scripturii în stabilirea cerințelor pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Căci, după cum ne spune Sfântul Paul, "Astfel, cine mănâncă pâinea și bea potirul Domnului în mod nevrednic va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului. De aceea, omul să se cerceteze și astfel să mănânce din pâine și să bea din potir. Căci cine mănâncă și bea nesocotind trupul, își mănâncă și își bea propria condamnare" (1Cor 11,27-29).

Biserica învață că există două cerințe de bază pe care trebuie să le îndeplinească catolicii pentru a primi cu vrednicie Sfânta Împărtășanie.

În primul rând, creștinul trebuie să se afle în stare de har sfințitor.

A fi în "stare de har sfințitor" înseamnă a fi liber de păcat de moarte. După cum afirmă Catehismul, "Dacă cineva este conștient că a făcut un păcat de moarte, nu trebuie să se apropie de Euharistie fără să fi primit mai înainte iertarea prin sacramentul Pocăinței" (CBC 1415).

Ce este un păcat de moarte? Catehismul explică faptul că un păcat de moarte "nimicește iubirea în inima omului printr-o încălcare gravă a Legii lui Dumnezeu; el îl îndepărtează pe om de Dumnezeu" (CBC 1855).

Pentru ca un păcat să fie de moarte, sau mortal, creștinul trebuie să fie conștient că actul este păcătos și să-l comită totuși în mod conștient.

Exemple de păcate de moarte sunt: crima, adulterul, preacurvia, actele homosexuale, furtul, avortul, eutanasia, pornografia și faptul de a profita de cei săraci. Biserica învață că și absența intenționată de la Liturghie într-o duminică sau într-o zi sfântă de obligație, atunci când se poate participa, este un păcat de moarte.

Codul de Drept Canonic din 1983 (CDC) subliniază această cerință pentru primirea Sfintei Împărtășanii atunci când afirmă "Cine este conștient de un păcat grav... nici să nu se împărtășească cu Trupul Domnului, fără să fi făcut în prealabil mărturisirea sacramentală, în afară de cazul când există un motiv grav și imposibilitatea de a se mărturisi; în acest caz, să-și aducă aminte că are obligația să facă un act de căință desăvârșită, însoțit de hotărârea de a se mărturisi cât mai curând posibil" (CDC 916).

Episcopii din SUA, în documentul pe care l-au adoptat în noiembrie 2021, intitulat "Misterul Euharistiei în viața Bisericii", dezvoltă acest aspect important.

"A primi Trupul și Sângele lui Cristos în timp ce te afli în stare de păcat de moarte reprezintă o contradicție", se afirmă în document. "Persoana care, prin acțiunea sa, a rupt comuniunea cu Cristos și cu Biserica sa, dar primește Sfântul Sacrament, acționează incoerent, revendicând și respingând în același timp comuniunea. Este astfel un contra-semn, o minciună - exprimă o comuniune care, de fapt, a fost ruptă".

Documentul episcopilor continuă spunând că sacramentul penitenței "ne oferă posibilitatea de a recupera darul harului sfințitor și de a fi restabiliți în comuniunea deplină cu Dumnezeu și cu Biserica. Tot ceea ce cere sacramentul de la noi, ca penitenți, este să avem căință pentru păcatele noastre, să ne hotărâm să nu mai păcătuim din nou, să ne mărturisim păcatele, să primim absolvirea sacramentală și să facem penitența atribuită".

A doua cerință pentru a primi Sfânta Împărtășanie este respectarea postului euharistic.

Dreptul canonic afirmă: "Cine are de gând să primească Preasfânta Euharistie să se abțină de la orice fel de mâncare și băutură, cu excepția apei și a medicamentelor, cel puțin o oră înainte de a se împărtăși" (CDC 919).

Bătrânii, cei bolnavi și cei care îi îngrijesc sunt scutiți de postul euharistic (CDC 191 §3). Preoții și diaconii nu pot dispensa pe cel obligat de postul euharistic decât dacă episcopul le-a acordat în mod expres această putere (CDC 89).

(După Catholic News Agency, 22 mai 2022)

Traducere de Ovidiu Bișog

Web Analytics


 

lecturi: 160.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat