Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

V-am dat exemplu

A cincea predică de Postul Mare 2022 a card. Raniero Cantalamessa (8 aprilie 2022)

"V-am dat exemplu" a fost titlul celei de-a cincea predici din Postul Mare 2022 care a fost rostită de cardinalul Raniero Cantalamessa, în Aula "Paul al VI-lea" de la Vatican, vineri, 8 aprilie 2022. Tema predicilor din acest an este "Luați și mâncați, acesta este trupul meu" - O cateheză mistagogică despre Euharistie", programate pentru 11, 18, 25 martie și 1, 8 aprilie 2022. Tema a fost prezentată în știrea Sacramentul nonviolenței. În ajunul începutului predicilor de Postul Mare cardinalul Cantalamessa ilustrează tema euharistică a acestora.

Această ultimă meditație despre Euharistie pornește de la o întrebare: De ce Ioan, în relatarea ultimei cine, nu vorbește despre instituirea Euharistiei, dar vorbește în schimb, în locul ei, despre spălarea picioarelor? Chiar el care a dedicat un întreg capitol din Evanghelia sa pentru a-i pregăti pe discipoli să mănânce trupul său și să bea sângele său?

Motivul este că în tot ceea ce se referă la Paște și la Euharistie, Ioan arată că vrea să accentueze mai mult evenimentul decât sacramentul, adică mai mult semnificația decât semnul. Pentru el, noul Paște nu începe atât în cenacol, când se instituie ritul care trebuie să-l comemoreze (se știe că ultima cină a lui Ioan nu este o cină "pascală"); mai degrabă începe pe cruce când se împlinește faptul care trebuie să fie comemorat. Acolo are loc trecerea de la Paștele vechi la cel nou. Pentru aceasta, el subliniază că, pe cruce, lui Isus "nu i-a fost rupt niciun os": pentru că așa era prescris pentru mielul pascal în Exod (In 19,36; Ex 12,46).

Semnificația spălării picioarelor

Este important să înțelegem bine semnificația pe care o are gestul spălării picioarelor pentru Ioan. Recenta constituție apostolică Praedicate Evangelium menționează asta în Preambul, ca însăși icoană a slujirii care trebuie să caracterizeze toată lucrarea Curiei Romane reformate. Ea ne ajută să înțelegem cum se poate face din viață o Euharistie și astfel "să imităm în viață ceea ce se celebrează pe altar". Suntem în fața unuia din acele episoade (un altul este cel al străpungerii coastei) în care evanghelistul lasă să se înțeleagă clar că există dedesubt un mister care merge dincolo de faptul contingent care ar putea, în el însuși, să pară neglijabil.

"Eu – spune Isus – v-am dat exemplu." Despre ce anume ne-a dat exemplu? Despre modul în care trebuie spălate material picioarele fraților, ori de câte ori ne așezăm la masă? Desigur că nu numai despre asta! Răspunsul este în Evanghelie: "Cine vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor! Pentru că nici Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți" (Mc 10,44-45).

În Evanghelia lui Luca, tocmai în contextul ultimei cine, este prezentat un cuvânt al lui Isus care pare rostit la încheierea spălării picioarelor: "Căci cine este mai mare: cel care stă la masă sau cel care servește? Oare nu cel care stă la masă? Însă eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește" (Lc 22,27). Conform evanghelistului, Isus a spus aceste cuvinte pentru că între discipoli apăruse o discuție despre care dintre ei putea să fie considerat cel mai mare (cf. Lc 22,24). Probabil că tocmai această circumstanță i-a inspirat lui Isus gestul spălării picioarelor, ca un soi de parabolă în acțiune. În timp ce toți discipolii sunt concentrați să discute aprins între ei, el se ridică în tăcere de la masă, caută un lighean de apă și un ștergar, apoi se întoarce și îngenunchează în fața lui Petru pentru a-i spăla picioarele, aruncându-l, bineînțeles, în cea mai mare încurcătură: "Doamne, tu îmi speli mie picioarele?" (In 13,6).

În spălarea picioarelor, Isus a voit parcă să rezume tot sensul vieții sale, ca să rămână bine imprimat în amintirea discipolilor și într-o zi, când aveau să poată înțelege, să înțeleagă: "Ceea ce fac eu, tu nu știi acum, dar vei cunoaște după aceasta" (In 13,7). Acel gest, pus la încheierea Evangheliilor, ne spune că toată viața lui Isus, de la început până la sfârșit, a fost o spălare a picioarelor, adică o slujire a oamenilor. Ea, așa cum spun unii exegeți, a fost o pro-existență, adică o existență trăită în favoarea altora.

Isus ne-a dat exemplul unei vieți dedicate altora, o viață făcută "pâine frântă pentru lume". Prin cuvintele: "Faceți și voi așa cum am făcut eu", Isus instituie, așadar, diakonía, adică slujirea, ridicând-o la rang de lege fundamentală sau, mai bine zis, la stil de viață și la model al tuturor raporturilor în Biserică. Ca și cum ar spune, și cu privire la spălarea picioarelor, ceea ce a spus la instituirea Euharistiei: "Faceți aceasta în amintirea mea!"

În acest moment, însă, trebuie să fac o mică digresiune înainte de a continua discursul. Un Părinte antic, fericitul Isaac din Ninive, dădea acest sfat celui care este constrâns, din datorie, să vorbească despre lucruri spirituale, la care încă n-a ajuns cu viața: "Vorbește despre asta – spunea el – ca unul care aparține clasei discipolilor și nu cu autoritate, după ce ți-ai umilit sufletul și te-ai făcut mai mic decât fiecare ascultător al tău"[1]. Iată, venerabili părinți, frați și surori, spiritul cu care îndrăznesc să vă vorbesc despre slujire vouă care îl trăiți zi de zi.

Îmi amintesc observația glumeață pe care ne-a făcut-o membrilor Comisiei Teologice Internaționale fostul prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței, cardinalul Franjo Šeper: "Voi teologii – a spus el zâmbind – nu ați terminat de scris ceva că imediat puneți deasupra numele și prenumele vostru. Noi cei din Curie trebuie să facem totul în mod anonim". Este o calitate a slujirii evanghelice care este pentru mine motiv de admirație și recunoștință pentru atâția slujitori ai Bisericii care lucrează în Curia Romană, în curiile episcopale și în nunțiaturi.

Spiritul slujirii

Să ne întoarcem la temă. Trebuie să aprofundăm ce înseamnă "slujire", pentru a o putea realiza în viața noastră și a nu ne opri la cuvinte. Slujirea, în ea însăși, nu este o virtute. În niciun catalog de virtuți sau de roade ale Duhului, cum le numește Noul Testament, nu se întâlnește cuvântul diakonía, slujire. Dimpotrivă, se vorbește chiar despre o slujire adusă păcatului (cf. Rom 6,16) sau idolilor (cf. 1Cor 6,9) care nu este, desigur, o slujire bună. În sine, slujirea este un lucru neutru: indică o condiție de viață sau un mod de raportare la ceilalți în munca proprie, un a fi la dispoziția altora. Poate fi chiar un lucru negativ, dacă este făcut din constrângere (ca în sclavie) sau numai din interes.

Astăzi, toți vorbesc despre slujire; toți spun că sunt la serviciu: comerciantul îi servește pe clienți; orice exercită o funcție în societate, se spune că prestează serviciu sau că este de serviciu. Dar este clar că slujirea despre care vorbește Evanghelia este cu totul altceva, deși nu exclude în sine nici nu descalifică în mod necesar slujirea așa cum este înțeleasă de lume. Diferența este în întregime în motivații și în atitudinea interioară cu care este făcută slujirea.

Să recitim relatarea spălării picioarelor, pentru a vedea cu ce spirit o face Isus și de ce anume este mișcat: "Iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit" (In 13,1). Slujirea nu este o virtute, ci izvorăște din virtuți și, în primul rând, din caritate; mai mult, este cea mai mare exprimare a noii porunci. Slujirea este un mod de manifestare a lui agápe, adică a acelei iubiri care "nu caută propriul interes" (cf. 1Cor 13,5), ci pe cel al altora, care nu este făcută numai din căutare, dar și din dăruire. Așadar, este o participare și o imitare a acțiunii lui Dumnezeu care, fiind "Binele, tot Binele, Supremul Bine", nu poate iubi și face bine decât gratuit, fără niciun interes propriu.

Pentru aceasta, slujirea evanghelică, contrar slujirii lumii, nu este proprie celui inferior, celui nevoiaș, celui care nu are; ci este proprie, mai degrabă, celui care posedă, celui care este pus sus, celui care are. "Cui i s-a dat mult, i se va cere mult", în materie de slujire (cf. Lc 12,48). Pentru aceasta, Isus spune că, în Biserica sa mai ales, "cel care conduce" trebuie să fie "ca acela care slujește" (Lc 22,26), cel care este "primul" trebuie să fie "slujitorul tuturor" (Mc 10,44). Spălarea picioarelor – spunea profesorul meu de exegeză la Freiburg, Ceslas Spicq – este "sacramentul autorității creștine".

Alături de gratuitate, slujirea exprimă o altă mare caracteristică a lui agápe divină: umilința. Cuvintele lui Isus: "Trebuie să vă spălați picioarele unii altora" înseamnă: trebuie să vă aduceți reciproc slujirile unei carități umile. Caritatea și umilința, împreună, formează slujirea evanghelică. Isus a spus odată: "Învățați de la mine că sunt blând și umil cu inima" (Mt 11,29). Dar, dacă ne gândim bine, ce a făcut Isus pentru a se defini "umil"? Oare a simțit despre sine că este mic sau a vorbit în mod rezervat despre persoana sa? Dimpotrivă, chiar în episodul spălării picioarelor, el spune că este "Învățător și Domn" (cf. In 13,13).

Așadar, ce a făcut pentru a se defini "umil"? S-a înjosit, a coborât pentru a sluji! Din momentul întrupării, n-a făcut altceva decât să coboare, să coboare până la acel punct extrem, când îl vedem în genunchi, spălând picioarele apostolilor. Ce freamăt a trebuit să treacă printre îngeri, văzând în asemenea înjosire pe Fiul lui Dumnezeu, spre care ei nici nu îndrăznesc să-și îndrepte privirea (cf. 1Pt 1,12). Creatorul este în genunchi în fața creaturii! "Înroșește-te, cenușă mândră: Dumnezeu se înjosește și tu te înalți!", își spunea sieși Sfântul Bernard[2]. Înțeleasă astfel – adică o înjosire pentru a sluji –, umilința este cu adevărat calea regească pentru a ne asemăna cu Dumnezeu și pentru a imita Euharistia în viața noastră.

Discernământul spiritelor

Rodul acestei meditații ar trebui să fie o revizuire curajoasă a vieții noastre: obiceiuri, funcții, orare de lucru, distribuirea și folosirea timpului, pentru a vedea dacă ea este realmente o slujire și dacă, în această slujire, există iubire și umilință. Punctul fundamental este de a ști dacă noi îi slujim pe frați sau, în schimb, ne slujim de frați. Se slujește de frați și îi instrumentalizează cel care, eventual, face orice pentru alții, cum se obișnuiește să se spună, dar în tot ceea ce face nu este dezinteresat, caută, în vreun mod, aprobarea, aplauzele sau satisfacția de a se simți, în interiorul său, în ordine și binefăcător. Evanghelia prezintă, cu privire la acest punct, exigențe de o radicalitate extremă: "Să nu știe stânga ta ceea ce face dreapta ta" (Mt 6,3). Tot ceea ce este făcut, conștient și pe bună dreptate, "pentru a fi văzuți de oameni", este pierdut. Christus non sibi placuit: "Cristos nu s-a complăcut în sine"! (Rom 15,3): aceasta este regula slujirii.

Pentru a face "discernământul spiritelor", adică al intențiilor care ne mișcă în slujirea noastră, este util să vedem care sunt slujirile pe care le facem cu plăcere și cele pe care încercăm să le evităm în toate modurile. În afară de asta, să vedem dacă inima noastră este gata să abandoneze – atunci când ni se cere – o slujire nobilă, care dă profit, pentru una umilă pe care nimeni n-o va aprecia. Slujirile mai sigure sunt cele pe care le facem fără ca nimeni – nici chiar cel care o primește – să-și dea seama, ci numai Tatăl care vede în ascuns. Isus a ridicat la rang de simbol al slujirii unul din gesturile cele mai umile care se cunoșteau în timpul său și care era încredințat, de obicei, sclavilor: spălarea picioarelor. Sfântul Paul îndeamnă: "Nu râvniți la funcții înalte, ci lăsați-vă atrași de cele modeste!" (Rom 12,16).

Spiritului de slujire i se opune dorința de dominare, obișnuința de a impune altora propria voință și propriul mod de a vedea sau de a face lucrurile. Așadar, autoritarismul. Adesea, cel care este tiranizat de aceste dispoziții nu-și dă seama deloc de suferințele pe care le provoacă și chiar este uimit când vede că alții nu arată că apreciază tot "interesul" său și eforturile sale și chiar se simte victimă. Isus a spus apostolilor săi să fie ca "mieii în mijlocul lupilor", dar aceștia sunt, dimpotrivă, lupi în mijlocul mieilor. O mare parte a suferințelor care uneori chinuiesc o familie sau o comunitate este cauzată de existența vreunui spirit autoritar și despotic în ele care-i calcă în picioare pe ceilalți și care, cu pretextul de "a-i sluji" pe ceilalți, în realitate îi "aservește" pe ceilalți.

Este foarte posibil ca acest "cineva" să fim chiar noi! Dacă avem o mică îndoială în acest sens, ar fi bine să-i întrebăm cu sinceritate pe cei care trăiesc lângă noi și să le dăm posibilitatea de a se exprima fără teamă. Dacă rezultă că și noi facem cuiva viața dificilă, cu caracterul nostru, trebuie să acceptăm cu umilință realitatea și să regândim slujirea noastră.

Pe de altă parte, spiritului de slujire i se opune și alipirea exagerată de propriile obiceiuri și comodități. Așadar, spiritul de slăbiciune. Nu-i poate sluji cu seriozitate pe alții cel care este interesat mereu să se mulțumească pe sine însuși, cel care face un idol din propria odihnă, din propriul timp liber, din propriul orar. Regula slujirii rămâne mereu aceeași: Cristos nu s-a complăcut în sine.

Slujirea, am văzut, este virtutea proprie a celui care conduce, este lucrul pe care Isus l-a lăsat păstorilor Bisericii, ca moștenirea sa cea mai scumpă. Toate carismele sunt în vederea slujirii; dar în mod cu totul deosebit este carisma de "păstori și învățători" (cf. Ef 4,11), și anume carisma autorității. Biserica este "carismatică" pentru a sluji și este și "ierarhică" pentru a sluji!

Slujirea Duhului

Dacă pentru toți creștinii a sluji înseamnă "a nu mai trăi pentru noi înșine" (cf. 2Cor 5,15), pentru păstori înseamnă: "a nu se paște pe ei înșiși": "Vai de păstorii lui Israel care se păstoresc pe ei înșiși! Oare păstorii nu ar trebui să păstorească turma?" (Ez 34,2). Pentru lume, nimic nu este mai natural și corect decât ca acela care este stăpân (dominus), să o facă pe stăpânul. Însă, între discipolii lui Isus "nu trebuie să fie așa", ci acela care este stăpân trebuie să slujească. "Nu că am fi noi stăpâni peste credința voastră – scrie Sfântul Paul –, ci vrem să colaborăm și noi la bucuria voastră" (2Cor 1,24). Același lucru îl recomandă păstorilor apostolul Petru: "Nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei care v-au fost încredințați, ci făcându-vă modele pentru turmă" (cf. 1Pt 5,3).

Nu este ușor, în slujirea pastorală, a evita mentalitatea stăpânului credinței; ea s-a inserat foarte repede în concepția autorității. Într-unul din cele mai vechi documente despre slujirea episcopală (Didascalia Siriacă) găsim deja o concepție care-l prezintă pe episcop ca pe monarh, în a cărui Biserică nimic nu poate fi întreprins, nici de oameni nici de Dumnezeu, fără a trece prin el.

Pentru păstori, și ca păstori, adesea în  punct se decide problema convertirii. Cât de puternic și insistent răsună acele cuvinte ale lui Isus după spălarea picioarelor: "Eu Domnul și Învățătorul…!" Isus "nu a considerat un beneficiu propriu că este egal cu Dumnezeu" (Fil 2,6), adică nu i-a fost frică să compromită demnitatea sa divină, să favorizeze lipsa de respect din partea oamenilor, despuindu-se de privilegiile sale și arătându-se în exterior un om în mijlocul celorlalți oameni ("asemenea oamenilor").

Isus a trăit simplu. Simplitatea a fost mereu începutul și semnul unei adevărate întoarceri la Evanghelie. Trebuie imitată acțiunea lui Dumnezeu. Nu există nimic – scria Tertulian – care caracterizează mai bine acțiunea lui Dumnezeu decât contrastul între simplitatea mijloacelor și a modurilor externe cu care acționează și grandoarea efectelor spirituale pe care le obține[3]. Lumea are nevoie de aparate mari pentru a acționa și pentru a impresiona; Dumnezeu nu.

A existat o epocă în care demnitatea episcopilor se exprima prin însemne, titluri, castele, armate. Erau, cum se spune, episcopi-principi, dar de mai multe ori principi mai mult decât episcopi. Astăzi, Biserica trăiește, cu privire la acest punct, o perioadă care, prin comparație, ne apare de aur. Am cunoscut în urmă cu mulți ani un episcop care considera ceva natural să petreacă în fiecare săptămână câteva ore într-o casă de odihnă, pentru a-i ajuta pe bătrâni să se îmbrace și să mănânce. Luase ad litteram spălarea picioarelor. Eu însuși trebuie să spun că am primit de la unii prelați cele mai bune exemple de simplitate din viața mea.

Însă, trebuie păstrată, și în această privință, o mare libertate evanghelică. Simplitatea cere să nu ne punem mai presus de alții, dar nici, mereu și cu încăpățânare, mai prejos, pentru a menține, într-un mod sau altul, distanțele, ci să acceptăm, în lucrurile obișnuite ale vieții, să fim ca alții. Există persoane – notează cu atenție Manzoni – care au umilință cât este nevoie pentru a se pune mai prejos de oamenii buni, dar nu pentru a fi egali cu ei[4].

Uneori, cea mai bună slujire nu constă în a sluji, ci în ne lăsa slujiți, ca Isus care, atunci când era ocazia, știa și să stea la masă și să lase să i se spele picioarele (cf. Lc 7,38) și care, cu amabilitate, accepta serviciile pe care i le aduceau, în timpul călătoriilor sale, unele femei generoase și iubitoare (cf. Lc 8,2-3).

Există un alt lucru care trebuie spus în privința slujirii păstorilor, și anume: slujirea fraților, oricât de importantă și sfântă, nu este primul lucru și nu este esențialul; mai întâi este slujirea lui Dumnezeu. Isus este înainte de toate "Slujitorul lui Jahve" și apoi și slujitorul oamenilor. Chiar părinților le amintește asta, spunând: "Nu știați că eu trebuie să fiu în casa Tatălui meu?" (Lc 2,49). El nu ezita să dezamăgească mulțimile, venite pentru a-l asculta și pentru a fi vindecați, părăsindu-le pe neașteptate, pentru a se retrage în locuri singuratice ca să se roage (cf. Lc 5,16).

Și slujirea evanghelică este amenințată astăzi de pericolul secularizării. Se consideră, cu prea mare ușurință, că orice slujire adusă omului este slujire a lui Dumnezeu. Sfântul Paul vorbește despre o slujire a Duhului (diakonía Pneumatos) (2Cor 3,8), în slujba căruia sunt destinați slujitorii din Noul Testament. Spiritul de slujire trebuie să se exprime, în păstori, prin slujirea Duhului!

Cel care, ca preotul, este, prin vocație, chemat la această slujire "spirituală", nu-i slujește pe frați dacă le dă sute sau mii de alte slujiri, dar o neglijează pe singura pe care cineva este îndreptățit să o aștepte de la el și pe care numai el o poate da. Este scris că preotul "este pus pentru oameni în relațiile cu Dumnezeu" (Evr 5,1). Când a apărut pentru prima dată această problemă în Biserică, Petru a rezolvat-o spunând: "Nu este bine ca noi să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese… Noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului" (Fap 6,2-4).

Există păstori care, de fapt, s-au întors la slujirea la mese. Se ocupă de tot felul de probleme materiale, economice, administrative, uneori chiar agricole, care există în comunitatea lor (când foarte bine ar putea fi lăsați alții să le facă), și neglijează slujirea lor adevărată, de neînlocuit. Slujirea Cuvântului cere ore de lectură, studiu, rugăciune.

Imediat după ce le-a explicat apostolilor semnificația spălării picioarelor, Isus le-a spus: "Știind acestea, fericiți sunteți dacă le faceți" (In 13,17). Și noi vom fi fericiți, dacă nu ne vom mulțumi să știm acestea – și anume că Euharistia ne determină la slujire și la împărtășire –, ci le vom face, pe cât posibil începând chiar de astăzi. Euharistia nu este numai un mister de consacrat, de primit și de adorat; este și un mister de imitat.

Însă, înainte de a încheia, trebuie să amintim un adevăr pe care l-am subliniat în toate reflecțiile noastre despre Euharistie, adică acțiunea Duhului Sfânt! Să ne păzim de a reduce darul la obligație! Noi nu am primit numai porunca de a ne spăla picioarele și de a ne sluji: am primit harul de a putea face asta. Slujirea este o carismă și, ca toate carismele, este "o manifestare a Duhului spre binele comun" (1Cor 12,7); "Fiecare, după carisma pe care a primit-o, să vă slujiți unii pe alții" (1Pt 4,10). Darul precedă obligația și face posibilă împlinirea ei. Aceasta este "vestea bună" – Evanghelia – a cărei amintire mângâietoare zilnică este Euharistia.

Sfinte Părinte, venerabili părinți, frați și surori, mulțumesc pentru ascultarea binevoitoare și cele mai vii urări ale mele pentru o Săptămână Sfântă bună și un Paște fericit!

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note:

[1] Sf. Isaac din Ninive, Discorsi ascetici, 4, Città Nuova, Roma 1984, p. 89.

[2] Bernard de Clairvaux, Laudele Fecioarei, I, 8.

[3] Cf. Tertulian, De baptismo, 1 (CCL, I, p. 277).

[4] Cf. A. Manzoni, Logodnicii, cap. 38.


 

lecturi: 524.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat