Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Prezența reală a lui Isus în Euharistie

A patra predică de Postul Mare 2022 a card. Raniero Cantalamessa (1 aprilie 2022)

"Prezența reală a lui Isus în Euharistie" a fost titlul celei de-a patra predici din Postul Mare 2022 care a fost rostită de cardinalul Raniero Cantalamessa, în Aula "Paul al VI-lea" de la Vatican, vineri, 1 aprilie 2022. Tema predicilor din acest an este "Luați și mâncați, acesta este trupul meu" - O cateheză mistagogică despre Euharistie", programate pentru 11, 18, 25 martie și 1, 8 aprilie 2022. Tema a fost prezentată în știrea Sacramentul nonviolenței. În ajunul începutului predicilor de Postul Mare cardinalul Cantalamessa ilustrează tema euharistică a acestora.

După catehezele noastre mistagogice despre cele trei părți ale Liturghiei - liturgia Cuvântului, consacrarea și împărtășirea -, astăzi medităm despre Euharistie ca prezență reală a lui Cristos în Biserică.

Cum trebuie înfruntat un mister așa de înalt și așa de inaccesibil? Ne vin imediat în minte teoriile și discuțiile infinite existente în jurul său, divergențele dintre catolici și protestanți, dintre latini și ortodocși, care umpleau cărțile din care am studiat teologie noi cei care avem o anumită vârstă, și suntem tentați să credem că este imposibil a mai spune ceva despre acest mister care să poată edifica credința noastră și încălzi inima noastră, fără a aluneca inevitabil în polemica interconfesională.

Dar tocmai aceasta este lucrarea minunată pe care Duhul Sfânt o realizează în zilele noastre între toți creștinii. El ne determină să recunoaștem câtă parte aveau, în disputele noastre euharistice, prezumția umană de a punea închide misterul într-o teorie sau, chiar, într-un cuvânt, precum și voința de a prevala asupra adversarului. Ne determină să ne căim că am redus suprema garanție de iubire și de unitate, lăsată nouă de Domnul nostru, la obiect privilegiat al altercațiilor noastre.

Calea pentru a porni pe acest drum al ecumenismului euharistic este calea recunoașterii reciproce, calea creștină a lui agápe, adică a împărtășirii. Nu este vorba de a trece peste divergențele reale sau de a renunța la ceva din învățătura catolică autentică. Mai degrabă este vorba de a pune împreună aspectele pozitive și valorile autentice care există în fiecare dintre cele mari tradiții creștine, în așa fel încât să constituie o "masă" de adevăruri comune care să înceapă să ne atragă spre unitate.

Este incredibil cum unele poziții catolice, ortodoxe și protestante, în privința prezenței reale, sunt divergente între ele și distructive atunci când sunt contrapuse și văzute alternativ între ele, în timp ce ele apar, în schimb, minunat de convergente, dacă sunt ținute împreună în echilibru. Este sinteza pe care trebuie să începem s-o facem; trebuie să trecem, ca prin sită, marile tradiții creștine, pentru a reține din fiecare, așa cum ne îndeamnă apostolul, "ceea ce este bun" (cf. 1Tes 5,21).

Tradiția latină: o prezență reală, dar ascunsă

Așadar, să mergem să vizităm, cu acest spirit, principalele trei tradiții euharistice - latină, ortodoxă și protestantă - pentru a ne edifica din bogățiile fiecăreia și a le reuni pe toate în comoara comună a Bisericii. Ideea pe care, la sfârșit, o vom avea despre misterul prezenței reale va fi mai bogată și mai vie. În viziunea teologiei și a liturgiei latine, centrul indiscutabil al acțiunii euharistice, din care izvorăște prezența reală a lui Cristos, este momentul consacrării. În el, Isus acționează și vorbește personal. De exemplu, Sfântul Ambroziu scrie: "Această pâine este pâine înainte de cuvintele sacramentale; dar, intervenind consacrarea, pâinea devine trupul lui Cristos... Care sunt cuvintele prin care este realizată consacrarea și ale cui sunt aceste cuvinte? Ale Domnului Isus! Toate lucrurile care se spun înainte de acel moment sunt spuse de preotul care-l laudă pe Dumnezeu, se roagă pentru popor, pentru regi și pentru ceilalți; dar când se ajunge la momentul realizării sacramentului venerabil, preotul nu mai folosește cuvintele sale, ci pe cele ale lui Cristos. Așadar, cuvântul este cel care realizează (conficit) sacramentul... Vedeți cât de eficace (operatorius) este vorbirea lui Cristos? Înainte de consacrare nu era trupul lui Cristos, dar după consacrare, eu îți spun că este de acum trupul lui Cristos. El a spus și a fost făcut, a poruncit și a fost creat (cf. Ps 33,9)"[1].

Putem vorbi, în viziunea latină, despre un realism cristologic. "Cristologic", pentru că toată atenția este îndreptată aici spre Cristos, văzut atât în existența sa istorică și întrupată, cât și în cea de Înviat; Cristos este atât obiectul, cât și subiectul Euharistiei, adică acela care este realizat în Euharistie și acela care realizează Euharistia. "Realism", pentru că acest Isus nu este văzut pe altar pur și simplu într-un semn sau într-un simbol, ci în adevăr și cu realitatea sa. Acest realism cristologic este vizibil, pentru a da un exemplu, în cântarea Ave verum: "Te salut, trup adevărat, născut din Maria Fecioară, care ai suferit realmente și ai fost jertfit pe cruce pentru om, a cărui coastă străpunsă a revărsat sânge și apă..."

După aceea, Conciliul din Trento a precizat mai bine acest mod de a concepe prezența reală, folosind trei adverbe: vere, realiter, substantialiter. Isus este prezent cu adevărat, nu numai în imagine sau în figură; este prezent în mod real, nu numai în mod subiectiv, prin credința credincioșilor; este prezent în mod substanțial, adică după realitatea sa profundă, care este invizibilă pentru simțuri, și nu după aparențele care rămân cele ale pâinii și ale vinului.

Este adevărat, putea exista pericolul de a cădea într-un "crunt" realism sau într-un realism exagerat. Însă remediul acestui pericol este chiar în tradiție. Sfântul Augustin a clarificat, o dată pentru totdeauna, că prezența lui Isus în Euharistie are loc "in sacramento". Cu alte cuvinte, nu este o prezență fizică, ci sacramentală, mediată de semne care sunt, întocmai, pâinea și vinul. Însă, în acest caz, semnul nu exclude realitatea, ci o face prezentă, în unicul mod în care Cristos înviat, care "trăiește în Duhul" (1Pt 3,18), poate să fie prezent pentru noi, atât timp cât mai trăim în trup.

Sfântul Toma de Aquino - celălalt mare artizan al spiritualității euharistice occidentale, împreună cu Sfântul Ambroziu și Sfântul Augustin - spune același lucru, vorbind despre o prezență a lui Cristos "după substanță" sub speciile pâinii și ale vinului[2]. De fapt, a spune că Isus se face prezent în Euharistie cu substanța sa înseamnă a spune că se face prezent cu realitatea sa adevărată și profundă, care poate să fie inspirată numai prin credință. În imnul Adoro te devote, care reflectă de aproape gândirea Sfântul Toma de Aquino și care a folosit mai mult decât atâtea cărți pentru a plăsmui evlavia euharistică latină, se spune: "Simțurile mele nu te pot afla, numai prin credință văd prezența ta". Visus tactus gustus in te fallitur - sed auditu solo tuto creditur.

Așadar, Isus este prezent în Euharistie într-un mod unic care nu se întâlnește în altă parte. Niciun adjectiv, singur, nu este suficient pentru a descrie această prezență; nici adjectivul "real". Real vine de la res (lucru) și înseamnă: prin lucru sau obiect; dar Isus nu este prezent în Euharistie ca un "lucru" sau un obiect, ci ca o persoană. Dacă totuși se vrea să se dea un nume acestei prezențe, mai bine ar fi numită pur și simplu prezență "euharistică", pentru că se realizează numai în Euharistie.

Acțiunea Duhului Sfânt: tradiția ortodoxă

Teologia latină prezintă atâtea bogății, dar nu epuizează misterul - nici n-ar putea s-o facă. A lipsit din ea, cel puțin în trecut, importanța datorată Duhului Sfânt, care este și el esențial pentru a înțelege Euharistia. Iată, așadar, că ne îndreptăm spre Orient, pentru a interoga tradiția ortodoxă, însă cu suflet foarte diferit de cel de odinioară: nu neliniștiți din cauza diferenței, ci fericiți datorită completării pe care ea o aduce viziunii noastre latine.

De fapt, în tradiția ortodoxă este scoasă în evidență deplină acțiune a Duhului Sfânt în celebrarea euharistică. Această confruntare a adus deja roadele sale, după Conciliul al II-lea din Vatican. Până atunci, în Canonul Roman al Liturghiei, singura menționare a Duhului Sfânt era aceea, incidental, din doxologia finală: "Prin Cristos, cu Cristos și în Cristos... în unire cu Duhul Sfânt". În schimb acum, toate canoanele noi au o dublă invocare a Duhului Sfânt: una asupra darurilor, înainte de consacrare, și una asupra Bisericii, după consacrare.

Liturgiile orientale au atribuit mereu realizarea prezenței reale a lui Cristos pe altar unei operațiuni speciale a Duhului Sfânt. În anafora numită a Sfântului Iacob, folosită în Biserica antiohiană, Duhul Sfânt este invocat cu aceste cuvinte: "Trimite asupra noastră și asupra acestor sfinte daruri prezentate Duhul tău preasfânt, Domn și dătător de viață, care șade cu tine, Dumnezeu și Tată, și cu unicul tău Fiu. El domnește consubstanțial și veșnic; a vorbit în lege și în profeți și în Noul Testament; a coborât, sub formă de porumbel, asupra Domnului nostru Isus Cristos în râul Iordan și s-a odihnit deasupra lui; a coborât asupra sfinților apostoli, în ziua de Rusalii, sub formă de limbi de foc. Trimite acest Duh al tău de trei ori sfânt, Doamne, asupra noastră și asupra acestor sfinte daruri prezentate, pentru ca, prin venirea sa, sfântă, bună și glorioasă, să sfințească această pâine și să facă din ea sfântul trup al lui Cristos (Amin), să sfințească acest potir și să facă din el sângele prețios al lui Cristos (Amin)".

Există aici mai mult decât simpla adăugire a invocării Duhului Sfânt. Există o privire amplă și pătrunzătoare în toată istoria mântuirii care ajută la descoperirea unei noi dimensiuni a misterului euharistic. Pornind de la cuvintele din simbolul niceno-constantinopolitan care îl definesc pe Duhul "Domn" și "Dătător de viață", "care a grăit prin profeți", se lărgește perspectiva până la trasarea unei adevărate "istorii" a acțiunii Duhului Sfânt.

Euharistia duce la împlinire această serie de intervenții miraculoase. Duhul Sfânt, care la Paște intră năvalnic în mormânt și, "atingând" trupul neînsuflețit al lui Isus, îl învie, în Euharistie repetă această minune. El vine asupra pâinii și asupra vinului, care sunt elemente moarte, și le dă viața, face din ele trupul și sângele vii ale Răscumpărătorului. Cu adevărat - așa cum a spus însuși Isus, vorbind despre Euharistie - "este Duhul care dă viața" (In 6,63). Un mare reprezentant al tradiției euharistice orientale, Teodor de Mopsuestia, scrie: "În virtutea acțiunii liturgice, Domnul nostru a înviat din morți și revarsă harul său asupra noastră a tuturor, prin venirea Duhului Sfânt... Când pontiful declară că această pâine și acest vin sunt trupul și sângele lui Cristos, afirmă că au devenit astfel prin contactul Duhului Sfânt. Se întâmplă ca și cu trupul natural al lui Cristos, când l-a primit pe Duhul Sfânt și ungerea sa. În acel moment, la venirea Duhului Sfânt, noi credem că pâinea și vinul primesc un soi de ungere de har. Și de atunci le credem că sunt trupul și sângele lui Cristos, nemuritoare, incoruptibile, netrecătoare și neschimbătoare prin natură, ca însuși trupul lui Cristos în înviere[3].

Însă este important să se țină cont de un lucru - și aici se vede cum și tradiția latină are ceva de oferit fraților ortodocși. Duhul Sfânt nu acționează separat de Isus, ci înăuntrul cuvântului lui Isus. Despre el Isus a spus: "Nu va vorbi de la el, ci va spune tot ceea ce a auzit... El mă va glorifica pentru că va lua din ceea ce este al meu și vă va vesti vouă" (In 16,13-14). Iată de ce nu trebuie separate cuvintele lui Isus ("Acesta este trupul meu") de cuvintele epiclezei ("Duhul Sfânt să facă din această pâine trupul lui Cristos").

Apelul la unitate, pentru catolici și pentru frații ortodocși, se înalță din profunzimile misterului euharistic. Chiar dacă, din necesitatea lucrurilor, amintirea instituirii și invocarea Duhului au loc în momente distincte (omul nu poate exprima misterul într-o singură clipă), acțiunea lor este însă unită. Eficacitatea vine desigur de la Duhul (nu de la preot, nici de la Biserică), dar această eficacitate se exercită înăuntrul cuvântului lui Cristos și prin intermediul său.

Eficacitatea care-l face prezent pe Isus pe altar nu vine - am spus - de la Biserică, dar - adaug - nu are loc fără Biserică. Ea este instrumentul viu, prin care și împreună cu care acționează Duhul Sfânt. Are loc pentru venirea lui Isus pe altar, ca și pentru venirea finală în glorie: "Mirele și Mireasa" (Biserica!) "îi spun" lui Isus: "Vino!" (cf. Ap 22,17). Și el vine.

Importanța credinței: spiritualitatea protestantă

Tradiția latină a scos în evidență "cine" este prezent în Euharistie, Cristos; tradiția ortodoxă a scos în evidență "de cine" este realizată prezența sa, de Duhul Sfânt; teologia protestantă scoate în evidență "asupra cui" realizează această prezență. Cu alte cuvinte, în ce condiții sacramentul realizează, de fapt, în cel care-l primește, ceea ce semnifică. Aceste condiții sunt diferite, dar se rezumă într-un cuvânt: credința.

Să nu ne oprim imediat la consecințele negative, luate, în anumite perioade, din principiul protestant conform căruia sacramentele nu sunt decât "semne ale credinței". Să depășim neînțelegerile și polemica și atunci găsim că această chemare energică la credință este salutară tocmai pentru a salva sacramentul și a nu-l face să ajungă la una din "faptele bune" sau la ceva care acționează mecanic și magic, aproape fără cunoașterea omului. În fond, este vorba de a descoperi semnificația profundă a acelei exclamații pe care liturgia o proclamă la sfârșitul consacrării și care, odată, ne amintim, era chiar inserată în centrul formulei consacrării, ca și cum ar sublinia că credința este parte esențială a misterului: Mysterium fidei, "misterul credinței"!

Credința nu "face", ci numai "primește" sacramentul. Numai cuvântul lui Cristos repetat de Biserică și făcut efectiv de Duhul Sfânt "face" sacramentul. Dar la ce ar folosi un sacrament "făcut", dar nu "primit"? Cu privire la Întrupare, oameni ca Origene, Sfântul Augustin, Sfântul Bernard au exprimat această gândire: "Ce-mi folosește mie că Isus Cristos s-a născut o dată din Maria la Betleem, dacă nu se naște, prin credință, și în inima mea?" Același lucru trebuie spus și despre Euharistie: ce-mi folosește mie că Isus Cristos este realmente prezent pe altar, dacă el nu este prezent pentru mine? Chiar din timpul în care Isus era prezent fizic pe pământ, era necesară credința; altminteri - așa cum repetă de atâtea ori el însuși în Evanghelie - prezența sa nu folosea la nimic, decât la condamnare: "Vai ție, Corazim, vai ție, Cafarnaum!"

Credința este necesară pentru ca prezența lui Isus în Euharistie să fie, nu numai "reală", ci și "personală", adică de la persoană la persoană. De fapt, una este "a exista" și alta este "a fi prezent". Prezența presupune unul care este prezent și unul în față căruia este prezent; presupune comunicare reciprocă, schimbul între doi subiecți liberi, care își dau seama unul de altul. Este mult mai mult, așadar, decât simplul a fi într-un anumit loc.

O astfel de dimensiune subiectivă și existențială a prezenței euharistice nu anulează prezența obiectivă care precede credința omului, ci dimpotrivă o presupune și o valorizează. Luther, care a exaltat atât de mult rolul credinței, este și unul dintre cei care au susținut cu mai multă vigoare doctrina prezenței reale a lui Cristos în sacramentul altarului. În cursul unei dezbateri cu alți reformatori despre această temă, el a afirmat cu mare vigoare: "Nu pot să înțeleg cuvintele «Acesta este trupul meu», diferit de cum sună. Așadar, revine altora să demonstreze că acolo unde cuvântul spune: «Acesta este trupul meu», trupul lui Cristos nu este. Nu vreau să ascult explicații bazate pe rațiune. În fața unor cuvinte atât de clare, nu admit întrebări; resping raționamentul și rațiunea umană sănătoasă. Demonstrații materiale, argumentații geometrice: resping totul în mod complet. Dumnezeu se află mai presus de orice matematică și trebuie adorat cu stupoare Cuvântul lui Dumnezeu"[4].

Privirea rapidă pe care am îndreptat-o asupra bogăției diferitelor tradiții creștine a fost suficientă pentru a ne face să întrevedem ce dar imens se deschide în fața Bisericii, când diferitele confesiuni creștine decid să pună în comun bunurile lor spirituale, așa cum făceau primii creștini, despre care se spune că "aveau toate în comun" (Fap 2,44). Aceasta este cea mai mare agápe, la dimensiunea întregii Biserici, pe care Domnul ne-o pune în inimă să dorim s-o vedem, pentru bucuria Tatălui comun și revigorarea Bisericii sale.

Sentiment de prezență

Am ajuns la sfârșitul pelerinajului nostru euharistic scurt prin diferitele confesiuni creștine. Am adunat și noi câteva coșuri de firimituri rămase de la marea înmulțire a pâinilor petrecută în Biserică. Dar nu putem termina aici meditația noastră despre misterul prezenței reale. Ar fi ca și cum am adunat firimiturile și nu le-am mâncat. Credința în prezența reală este un mare lucru, dar nu ne este suficient; cel puțin credința înțeleasă într-un anumit mod. Nu este suficient a avea o idee perfectă teologic și deschisă ecumenic, despre prezența reală a lui Isus în Euharistie. Câți, printre teologi, știu totul despre acest mister, dar nu cunosc prezența reală. Deoarece "cunoaște", în sens biblic, un lucru numai cel care experimentează acel lucru. Cunoaște cu adevărat focul numai cel la care, cel puțin o dată, a ajuns o flacără și a trebuit să se dea înapoi repede pentru a nu se frige.

Sfântul Grigore de Nissa ne-a lăsat o expresie minunată pentru a indica acest nivel mai înalt de credință; vorbește despre "un anumit sentiment de prezență" (aisthesis tes parusias)[5]. Îl are atunci când unul este cuprins de prezența lui Dumnezeu, are o anumită percepție (nu numai o idee) că el este prezent. Nu este vorba de o percepție naturală; este rod al unui har care acționează ca o ruptură de nivel, un salt de calitate. Există o foarte puternică analogie cu ceea ce se întâmpla atunci când, după înviere, Isus se lăsa recunoscut de cineva. Era un lucru neprevăzut care, dintr-o dată, schimba complet starea sufletească a unei persoane.

Într-o zi, după înviere, apostolii sunt pe lac pentru a pescui; pe mal apare un om. Se instaurează un dialog la distanță: "Nu aveți nimic de mâncare?"; răspund: "Nu!" Dar iată că apare o scânteie în inima lui Ioan și el lansează un strigăt: "Este Domnul!" și atunci totul se schimbă și aleargă spre mal (cf. In 21,4 șu). Același lucru se întâmplă cu discipolii din Emaus: Isus mergea cu ei, "dar ochii lor erau incapabili să-l recunoască"; în sfârșit, în momentul frângerii pâinii, iată că "li s-au deschis ochii și l-au recunoscut" (Lc 24,13 șu). Iată, ceva asemănător se întâmplă în ziua în care un creștin, după ce l-a primit de atâtea și atâtea ori pe Isus în Euharistie, în sfârșit, printr-un dar al harului, îl "recunoaște".

Din credință și din "sentimentul" prezenței reale trebuie să răsară în mod spontan reverența și, mai mult, duioșia față de Isus din sacrament. Acesta este un sentiment așa de delicat și personal, încât numai vorbind despre el se riscă să fie irosit. Sfântul Francisc de Assisi a avut inima plină de aceste sentimente față de Isus din Euharistie. El se înduioșează în fața lui Isus din sacrament, așa cum la Greccio se înduioșa în fața Pruncului din Betleem; îl vede așa de abandonat în mâinile noastre, așa de lipsit de apărare, așa de umil. În Scrisoarea adresată întregului Ordin, el scrie cuvinte de foc pe care vrem să le ascultăm ca adresate nouă în acest moment, la încheierea meditației noastre despre prezența reală a lui Isus în Euharistie:

"Fiți atenți la demnitatea voastră, frați preoți, și fiți sfinți pentru că el este sfânt... Mare mizerie ar fi, și meschinărie vrednică de milă, dacă, avându-l pe el așa de prezent, v-ați îngriji de orice alt lucru care există în întreaga lume. Toată omenirea să se cutremure, întregul univers să tremure și cerul să exalte, când pe altar, în mâna preotului, se face prezent Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. O, admirabilă înălțime și condescendență minunată!

O, umilință sublimă! O, sublimitate umilă, pe care Stăpânul universului, Dumnezeu și Fiu al lui Dumnezeu, în așa fel s-a umilit, încât să se ascundă, pentru mântuirea noastră, sub înfățișarea pâinii!

Priviți, fraților, umilința lui Dumnezeu și deschideți în fața lui inimile voastre; umiliți-vă și voi, pentru că sunteți înălțați de el. Așadar, nimic din voi să nu țineți pentru voi, până când vă va primi în totalitate Cel care vi se oferă total vouă".

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note:

[1] Ambroziu, De sacramentis, IV, 14-16 (PL 16, 439 șu).

[2] Cf. Toma de Aquino, Summa theologiae III, q. 75, a. 4.

[3] Teodor de Mopsuestia, Omilii catehetice, XVI, 11 șu (Studi e Testi 145, p. 551 șu).

[4] Cf. Acte ale colocviului de la Marburg din 1529 (Operele lui Luther, ed. din Weimar, 30, 3, pag. 110 șu).

[5] Grigore de Nissa, Despre Cântarea Cântărilor, XI, 5, 2 (PG 44, 1001).


 

lecturi: 652.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat