Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Liturgia Cuvântului

Prima predică de Postul Mare 2022 a card. Raniero Cantalamessa (11 martie 2022)

"Liturgia Cuvântului" a fost tema primei predici din Postul Mare 2022 rostită de card. Raniero Cantalamessa, în Aula "Paul al VI-lea" de la Vatican, vineri, 11 martie 2022. Tema predicilor din acest an este "Luați și mâncați, acesta este trupul meu" - O cateheză mistagogică despre Euharistie", programate pentru 11, 18, 25 martie și 1, 8 aprilie 2022. Tema a fost prezentată în știrea Sacramentul nonviolenței. În ajunul începutului predicilor de Postul Mare cardinalul Cantalamessa ilustrează tema euharistică a acestora.

Printre multele rele pe care pandemia de Covid le-a cauzat omenirii, a existat cel puțin un efect pozitiv în ceea ce privește credința. Ea ne-a făcut să conștientizăm nevoia de Euharistie pe care o avem și golul pe care-l creează lipsa ei. În timpul perioadei mai acute a pandemiei în 2020 am fost puternic impresionat - și cu mine milioane de alți catolici - de ceea ce însemna să urmăresc la televizor, în fiecare dimineață, Sfânta Liturghie celebrată de Papa Francisc în "Sfânta Marta".

Unele Biserici locale și naționale au decis să dedice anul curent unei cateheze speciale despre Euharistie, în vederea unei dorite revival ("renașteri") euharistice în Biserica Catolică. Mi se pare o decizie oportună și un exemplu de urmat, atingând poate un aspect care nu este mereu luat în considerare. De aceea m-am gândit să aduc o contribuție mică la proiect, dedicând reflecțiile din acest Post Mare unei reinterpretări a misterului euharistic.

Euharistia este în centrul fiecărui timp liturgic, al Postului Mare nu mai puțin decât al altor timpuri. Este ceea ce celebrăm în fiecare zi, Paștele zilnic. Fiecare mic progres în înțelegerea sa se traduce într-un progres în viața spirituală a persoanei și a comunității ecleziale. Însă el este, din păcate, și lucrul cel mai expus, din cauza repetitivității sale, să cadă în rutină, în ceva normal. Sfântul Ioan Paul al II-lea, în scrisoarea enciclică Ecclesia de Eucharistia, din aprilie 2003, spune că creștinii trebuie să redescopere și să mențină mereu vie "uimirea euharistică". Iată, în acest scop ar fi de folos reflecțiile noastre: regăsirea minunăției euharistice.

A vorbi despre Euharistie în timp de pandemie și acum, în plus, cu ororile războiului în fața ochilor, nu este o abstragere din realitatea în care trăim, ci o invitație de a o privi dintr-un punct de vedere mai înalt și mai puțin contingent. Euharistia este prezența în istorie a evenimentului care a răsturnat pentru totdeauna rolurile dintre învingători și victime. Pe cruce, Cristos a făcut din victimă adevăratul învingător: Victor quia victima, îl definește Sfântul Augustin: "învingător pentru că este victimă". Euharistia ne oferă adevărata cheie de lectură a istoriei. Ne asigură că Isus este cu noi, nu numai intențional, ci real în această lume a noastră care pare să ne scape din mâini dintr-un moment în altul. Ne repetă: "Curaj, eu am învins lumea!" (In 16,33).

Euharistia în istoria mântuirii

Să pornim de la o întrebare: Ce loc ocupă Euharistia în istoria mântuirii? Răspunsul este: nu ocupă un loc, ci o ocupă în întregime! Euharistia este co-extensivă istoriei mântuirii. Însă ea este prezentă în trei moduri diferite, în trei timpuri, sau faze, diferite ale mântuirii: este prezentă în Vechiul Testament ca figură; este prezentă în Noul Testament ca eveniment și este prezentă în timpul Bisericii ca sacrament. Figura anticipează și pregătește evenimentul, sacramentul "prelungește" și actualizează evenimentul.

În Vechiul Testament, spuneam, Euharistia este prezentă "în figură". Una din aceste figuri este mana, alta este jertfa lui Melchisedec, alta este jertfirea lui Isaac. În secvența Lauda Sion Salvatorem, compusă de Sfântul Toma de Aquino pentru sărbătoarea Corpus Domini, se cântă: "În figuri ni se arată: Isaac cel jertfit de tată, / Mielul cel nevinovat, / mană ce-n pustiu ne-a dat": In figúris præsignátur, / cum Isaac immolátur: / agnus paschæ deputátur: / datur manna pátribus. Ca figuri ale Euharistiei, Sfântul Toma numește aceste rituri "sacramentele Legii vechi"[1].

Cu venirea lui Cristos și misterul morții și învierii sale, Euharistia nu mai este prezentă ca figură, ci ca eveniment, ca realitate. Îl numim "eveniment", pentru că este ceva istoric, un fapt unic în timp și în spațiu, petrecut o singură dată (semel) și irepetabil: Cristos "s-a arătat o singură dată ca să ia asupra sa păcatele celor mulți" (Evr 9,26).

În sfârșit, în timpul Bisericii, Euharistia, spuneam, este prezentă ca sacrament, adică în semnul pâinii și al vinului, instituit de Cristos. Este important să înțelegem bine diferența dintre eveniment și sacrament: în practică, diferența dintre istorie și liturgie. Să ne lăsăm ajutați de Sfântul Augustin. "Noi - spune sfântul învățător - știm și credem cu credință foarte sigură că Cristos a murit o singură dată pentru noi, el cel drept pentru păcătoși, el Domnul pentru slujitori. Știm perfect că asta s-a întâmplat o singură dată; și, totuși, sacramentul îl reînnoiește periodic, ca și cum s-ar repeta de mai multe ori ceea ce istoria proclamă că s-a petrecut o singură dată. Și totuși evenimentul și sacramentul nu sunt în contrast între ele, ca și cum sacramentul este fals și numai evenimentul este adevărat. De fapt, despre ceea ce afirmă istoria că s-a petrecut, în realitate, o singură dată, reînnoiește (renovat) des celebrarea sacramentului în inima credincioșilor. Istoria dezvăluie ceea ce s-a petrecut o dată și cum s-a petrecut, liturgia face în așa fel încât trecutul să nu fie uitat; nu în sensul că face să se petreacă din nou (non faciendo), ci în sensul că îl celebrează (sed celebrando)[2].

A preciza legătura care există între jertfa unică a crucii și Liturghie este ceva foarte delicat și a fost mereu unul dintre punctele de cea mai mare disensiune între catolici și protestanți. Augustin folosește, așa cum am văzut, două verbe: a reînnoi și a celebra, care sunt corecte, însă cu condiția să fie înțelese unul în lumina celuilalt: Liturghia reînnoiește evenimentul celebrându-l (nu reiterându-l!) și îl celebrează reînnoindu-l (nu numai amintindu-l!). Cuvântul, în care se realizează astăzi cel mai mare consens ecumenic, este probabil verbul (folosit și de Paul al VI-lea, în enciclica Mysterium fidei) a reprezenta, înțeles în sensul puternic de a re-prezenta, adică a face prezent din nou[3]. În acest sens, spunem că Euharistia "reprezintă" crucea.

Așadar, conform istoriei, a existat o singură Euharistie, cea realizată de Isus cu viața și moartea sa; în schimb, conform liturgiei, adică grație sacramentului, sunt atâtea Euharistii câte s-au celebrat și se vor celebra până la sfârșitul lumii. Evenimentul s-a realizat "o singură dată" (semel), sacramentul se realizează "de fiecare dată" (quotiescumque). Grație sacramentului Euharistiei noi devenim, în mod misterios, contemporani ai evenimentului; evenimentul este prezent pentru noi și noi suntem prezenți la eveniment.

Reflecțiile noastre din Postul Mare vor avea ca obiect Euharistia în stadiul său prezent, ca sacrament. În Biserica antică exista o cateheză specială, numită mistagogică, rezervată episcopului și dată după Botez, nu înainte. Scopul său era să reveleze neofiților semnificația riturilor celebrate și profunzimile misterelor credinței: Botezul, Mirul sau Ungerea, și îndeosebi Euharistia. Ceea ce ne propunem să facem este tocmai o cateheză mistagogică mică despre Euharistie. Pentru a rămâne cât mai mult posibil ancorați în natura ei sacramentală și rituală, vom urma îndeaproape desfășurarea Liturghiei în cele trei părți ale sale - liturgia Cuvântului, liturgia euharistică și împărtășania -, adăugând la sfârșit o reflecție despre cultul euharistic în afara Liturghiei.

Liturgia Cuvântului

În primele zile ale Bisericii, liturgia Cuvântului era dezlipită de liturgia euharistică. Discipolii, prezintă Faptele Apostolilor, "în fiecare zi stăruiau în templu"; acolo ascultau lectura Bibliei, recitau psalmii și rugăciunile împreună cu ceilalți evrei; făceau ceea ce se face în liturgia Cuvântului; așadar, se reuneau aparte, în casele lor, pentru "a frânge pâinea", adică pentru a celebra Euharistia (cf. Fap 2,46).

Însă foarte repede această practică a devenit imposibilă fie din cauza ostilității față de ei din partea autorităților ebraice, fie pentru că de acum Scripturile căpătaseră un sens nou pentru ei, orientat în întregime spre Cristos. Astfel, și ascultarea Scripturii s-a transferat de la templu și de la sinagogă la locurile de cult creștine, luând puțin câte puțin fizionomia actualei liturgii a Cuvântului care precede liturgia euharistică. În descrierea celebrării euharistice făcută de Sfântul Iustin în secolul al II-lea, nu numai că liturgia Cuvântului este parte integrantă a ei, ci la lecturile din Vechiul Testament s-au atașat de acum acelea pe care sfântul le numește "memoriile apostolilor", adică Evangheliile și Scrisorile, în practică Noul Testament[4].

Ascultate în liturgie, lecturile biblice dobândesc un sens nou și mai puternic decât atunci când sunt citite în alte contexte. Nu au atât scopul de a cunoaște mai bine Biblia, ca atunci când este citită acasă sau într-o școală biblică, ci mai degrabă acela de a recunoaște pe Cel care se face prezent în frângerea pâinii, de a lumina de fiecare dată un aspect deosebit al misterului care urmează să fie primit. Asta apare, în mod aproape programatic, în episodul celor doi discipoli din Emaus. Ascultând explicarea Scripturilor, inima discipolilor a început să se topească, așa încât au fost capabili, după aceea, să-l recunoască "la frângerea pâinii" (Lc 24,1 șu). Liturgia lui Isus a fost prima "liturgie a Cuvântului" în istoria Bisericii!

A doua caracteristică: la Liturghie cuvintele și episoadele din Biblie nu sunt numai relatate, ci retrăite; amintirea devine realitate și prezență. Ceea ce s-a petrecut "în acel timp", se petrece "în acest timp", "astăzi" (hodie), așa cum îi place liturgiei să se exprime. Noi nu suntem numai ascultători ai Cuvântului, ci interlocutori și actori în el. Nouă, celor prezenți acolo, ne este adresat Cuvântul; suntem chemați să luăm noi locul personajelor evocate.

Câteva exemple vă vor ajuta să înțelegeți. Odată se citește, în prima lectură, episodul lui Dumnezeu care îi vorbește lui Moise din tufișul arzând: noi suntem, în Liturghie, în fața adevăratului tufiș arzând… Altă dată se vorbește despre Isaia care primește pe buze cărbunele aprins care îl purifică pentru misiune: noi urmează să primim pe buze adevăratul cărbune aprins, focul pe care Isus a venit să-l aducă pe pământ… Ezechiel este invitat să mănânce sulul oracolelor profetice: noi ne pregătim să-l mâncăm pe Cel care este însuși Cuvântul făcut trup și făcut pâine.

Acest lucru devine și mai clar dacă din Vechiul Testament trecem la Noul Testament, de la prima lectură la textul evanghelic. Femeia care suferea de hemoragie este sigură că se va vindeca dacă va reuși să atingă marginea mantiei lui Isus: ce să spunem despre noi care urmează să atingem mult mai mult decât marginea mantiei sale? Odată ascultam în Evanghelie episodul lui Zaheu și am fost impresionat de "actualitatea" sa. Eu eram Zaheu; mie îmi erau adresate cuvintele: "Astăzi trebuie să merg în casa ta"; despre mine se putea spune: "A mers să fie găzduit de un păcătos!" și mie, după ce l-am primit în Împărtășanie, îmi spunea Isus: "Astăzi a intrat mântuirea în această casă" (cf. Lc 19,9).

Tot așa despre fiecare episod evanghelic. Cum să nu ne identificăm la Liturghie cu paraliticul căruia Isus îi spune: "Păcatele îți sunt iertate" și "Ridică-te și umblă" (cf. Mc 2,5.11); cu Simeon care-l strânge în brațe pe Pruncul Isus (cf. Lc 2,27-28); cu Toma care atinge rănile sale (In 20,27-28)? În a doua duminică din timpul de peste an din ciclul liturgic curent este textul evanghelic în care Isus îi spune omului cu mâna paralizată: "Întinde-ți mâna! El a întins-o și mâna sa a fost vindecată" (Mc 3,5). Noi nu avem mâna paralizată; însă toți avem, care mai mult care mai puțin, sufletul paralizat, inima uscată. Celui care ascultă Isus îi spune în acel moment: "Întinde-ți mâna! Întinde-ți inima ta în fața mea, cu credința și promptitudinea acelui om!"

Scriptura proclamată în timpul liturgiei produce efecte care sunt mai presus de orice explicație umană, în maniera sacramentelor care produc ceea ce semnifică. Textele inspirate de Dumnezeu au și o putere de vindecare. După citirea textului evanghelic la Liturghie, liturgia îl invita odinioară pe slujitor să sărute cartea spunând: "Prin cuvintele Evangheliei și ni se ierte păcatele noastre" (Per evangelica dicta deleantur nostra delicta).

În decursul istoriei Bisericii, evenimente epocale s-au petrecut ca rezultat al ascultării lecturilor biblice în timpul Liturghiei. Un tânăr a auzit într-o zi textul evanghelic în care Isus îi spune unui tânăr bogat: "Dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde tot ce ai și dă săracilor și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă" (cf. Mt 19,21). A înțeles că acel cuvânt îi era adresat lui personal, de aceea a mers acasă, a vândut tot ce avea și s-a retras în pustiu. Numele său era Anton, inițiatorul monahismului. Multe secole după aceea, un alt tânăr, convertit de puțin timp, a intrat într-o biserică împreună cu un însoțitor. În Evanghelia zilei Isus le spune discipolilor săi: "Nu luați nimic pentru drum, nici toiag, nici desagă, nici pâine, nici bani, și nu luați cu voi două tunici" (Lc 9,3). Tânărul s-a întors către însoțitorul său și i-a spus: "Ai auzit? Asta e ceea ce vrea Domnul să facem și noi". Așa a început ordinul franciscan.

Liturgia Cuvântului este cea mai bună resursă pe care o avem pentru a face de fiecare dată, din Liturghie, o celebrare nouă și atrăgătoare, evitând astfel marele pericol al unei repetări monotone pe care în special tinerii o simt plictisitoare. Pentru ca aceasta să se realizeze, trebuie să investim mai mult timp și rugăciune în pregătirea omiliei. Credincioșii ar trebui să poată înțelege că Cuvântul lui Dumnezeu atinge situațiile reale ale vieții și este unicul care are răspunsuri la întrebările mai serioase ale existenței.

Există două moduri de a pregăti o omilie. Unul poate să se așeze la birou și să aleagă tema pe baza propriilor experiențe și cunoștințe; apoi, odată ce a pregătit textul, să îngenuncheze și să ceară de la Dumnezeu să reverse pe Duhul Sfânt în propriile cuvinte. Este un lucru bun, dar nu este un mod profetic. Pentru a fi profetici ar trebui urmată calea inversă: mai întâi să îngenunchem și să-i cerem lui Dumnezeu cuvântul pe care el vrea să-l proclame pentru poporul său.

De fapt, Dumnezeu are un cuvânt al său pentru orice ocazie și nu încetează să-l reveleze slujitorului său care cere aceasta cu umilință și cu insistență. La început nu va fi vorba decât de o mică mișcare a inimii, o luminiță care se aprinde în minte, un cuvânt din Scriptură care atrage atenția și care aruncă lumină asupra unei situații trăite. Aparent, nu este vorba decât de o mică sămânță, dar conține ceea ce oamenii au nevoie să asculte în acel moment.

După aceasta, unul se poate așeza la birou, să deschidă cărțile sale, să consulte notițe, să adune și să pună în ordine propriile gânduri, să-i consulte pe Părinții Bisericii, pe învățători, uneori pe poeți; dar acum nu mai este Cuvântul lui Dumnezeu în slujba culturii tale, ci cultura ta este în slujba Cuvântului lui Dumnezeu. Numai așa Cuvântul manifestă puterea sa intrinsecă.

Lucrarea Duhului Sfânt

Dar trebuie adăugat un lucru: nu este suficient să acordăm toată atenția doar Cuvântului lui Dumnezeu. Asupra ei trebuie să coboare "puterea de sus". În Euharistie, acțiunea Duhului Sfânt nu este limitată numai la momentul consacrării, la epicleza care se recită înaintea ei. Prezența sa este la fel de indispensabilă pentru liturgia Cuvântului și, vom vedea la momentul potrivit, și pentru împărtășanie.

Duhul Sfânt continuă, în Biserică, acțiunea Celui Înviat care, după Paște, "deschidea mintea discipolilor la înțelegerea Scripturilor" (cf. Lc 24,45). Scriptura, spune constituția Dei Verbum a Conciliului al II-lea din Vatican, "trebuie să fie citită și interpretată cu ajutorul aceluiași Duh prin care a fost scrisă"[5]. În liturgia Cuvântului acțiunea Duhului Sfânt se exercită prin ungerea spirituală în cel care vorbește și în cel care ascultă.

"Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea bună" (Lc 4,18).

Așa a indicat Isus de unde își ia forța sa Cuvântul vestit. Ar fi o eroare a avea încredere numai în ungerea sacramentală pe care am primit-o o dată pentru totdeauna la hirotonirea sacerdotală sau episcopală. Asta ne abilitează să săvârșim anumite acțiuni sacre, precum a conduce, a predica și a administra sacramentele. Ne dă, ca să spunem așa, autorizația de a face anumite lucruri, nu neapărat ceva din acea autoritate pe care mulțimile o simțeau când vorbea Isus; asigură succesiunea apostolică, nu neapărat succesul apostolic!

Dar dacă ungerea este dată de prezența Duhului și este darul său, ce putem face noi pentru a o avea? Înainte de toate trebuie să pornim de la o certitudine: "Noi am primit ungerea de la Cel Sfânt", ne asigură Sfântul Ioan (1In 2,20). Adică, grație Botezului și Mirului - și, pentru unii, grație hirotonirii prezbiterale sau episcopale - noi avem deja ungerea. Mai mult, conform învățăturii catolice, ea a imprimat în sufletul nostru un caracter de neșters, ca o marcare sau o pecete: "Însuși Dumnezeu - scrie apostolul - ne-a uns și ne-a însemnat cu sigiliul său și a pus în inimile noastre arvuna Duhului" (2Cor 1,21-22).

Însă această ungere este ca un unguent parfumat închis într-un vas: rămâne inert și nu emană niciun parfum dacă vasul nu este rupt și nu este deschis. Așa s-a întâmplat cu vasul de alabastru rupt de femeia din Evanghelie, al cărui parfum a umplut toată casa (cf. Mc 14,3). Iată unde se inserează partea noastră cu privire la ungere. Ea nu depinde de noi, dar depinde de noi să înlăturăm piedicile care împiedică iradierea sa. Nu este greu de înțeles ce înseamnă pentru noi a rupe vasul de alabastru. Vasul este umanitatea noastră, eul nostru, uneori intelectualismul nostru arid. A-l rupe înseamnă a ne pune în stare de capitulare în fața lui Dumnezeu și de rezistență în fața lumii.

Din fericire pentru noi, nu totul este încredințat efortului ascetic. Pot mult să facă, în acest caz, credința, rugăciunea, implorarea umilă. Așadar, a cere ungerea înainte de a începe o predică sau o acțiune importantă în slujba Împărăției. În timp ce ne pregătim pentru citirea Evangheliei și pentru omilie, liturgia ne face să-i cerem Domnului să purifice inima noastră și buzele noastre pentru a putea vesti cu vrednicie Evanghelia. De ce să nu spunem câteodată (sau măcar să ne gândim în sine): "Unge inima mea și mintea mea, Dumnezeule atotputernic, pentru ca să pot proclama Cuvântul tău cu dulceața și puterea Duhului"?

Ungerea nu este necesară numai predicatorilor pentru a proclama eficient Cuvântul, este necesară și ascultătorilor pentru a-l primi. Evanghelistul Ioan scria comunității sale: "Voi aveți ungerea de la Cel Sfânt și cunoașteți cu toții… Rămâne în voi ungerea pe care ați primit-o de la el și nu aveți nevoie să vă învețe cineva" (1In 2,20.27). Nu că este inutilă orice învățare externă, ci ea, singură, folosește prea puțin. "Învățătorul interior - comentează Sfântul Augustin - este cel care instruiește cu adevărat; Cristos, cu inspirația sa, învață. Când lipsește ungerea sa, cuvintele externe fac numai o gălăgie inutilă"[6].

Sperăm că și astăzi Cristos ne-a instruit cu inspirația sa interioară și cuvintele mele nu au fost "o gălăgie inutilă".

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note:

[1] Toma de Aquino, S.Th., III, q. 60, a. 2,2.

[2] Augustin, Sermo 112 (PL 38, 643).

[3] Paul al VI-lea, Mysterium fidei (AAS 57, 1965, pag. 753 șu).

[4] Iustin, Apologia I, 67,3-4.

[5] Dei Verbum, 12.

[6] Augustin, Comentariu la Prima Scrisoare a lui Ioan, 3,13.


 

lecturi: 877.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat