Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Papa Francisc: Discurs cu ocazia inaugurării anului judiciar al Tribunalului Rota Romana (27 ianuarie 2022)

Excelență,

Iubiți prelați auditori!

Adresez fiecăruia dintre voi salutul meu cordial, începând de la decan, Monseniorul Alejandro Arellano Cedillo, căruia îi mulțumesc pentru cuvintele sale. Și mulțumesc pentru ultimele două lucruri pe care le-a cerut papei: întărire și binecuvântare. Este o cerere pastorală. Mulțumesc.

Salut oficialii, avocații și ceilalți colaboratori ai Tribunalului Apostolic Rota Romana. Exprim tuturor cele mai bune urări pentru anul judiciar pe care îl inaugurăm astăzi.

Parcursul sinodal pe care-l trăim interpelează și această întâlnire a noastră, deoarece implică și domeniul judiciar și misiunea voastră în slujba familiilor, în special a celor rănite, a celor care au nevoie de balsamul milostivirii[1]. În acest an dedicat familiei ca exprimare a bucuriei iubirii, astăzi avem ocazia de a reflecta asupra sinodalității în procesele de nulitate matrimonială. De fapt, lucrarea sinodală, deși nu are natură strict procesuală, totuși trebuie pusă în dialog cu activitatea judiciară, cu scopul de a favoriza o regândire mai generală a importanței pe care o are experiența procesului canonic pentru viața credincioșilor care au trăit un eșec matrimonial și, în același timp, pentru armonia relațiilor în cadrul comunității ecleziale. Așadar, să ne întrebăm în ce sens administrarea justiției are nevoie de un spirit sinodal.

Înainte de toate, sinodalitatea implică acel a merge împreună. Depășind o viziune deformată a cauzelor matrimoniale, ca și cum în ele s-ar afirma simple interese subiective, trebuie redescoperit că toți participanții la proces sunt chemați să colaboreze la același obiectiv, acela de a face să strălucească adevărul despre o unire concretă între un bărbat și o femeie, ajungând la concluzia cu privire la existența sau inexistența unei adevărate căsătorii între ei. Această viziune a mersului împreună spre un scop comun nu este nouă în înțelegerea eclezială a acestor procese. În această privință, este celebru discursul la Rota Romana în care venerabilul Pius al XII-lea a afirmat "unitatea scopului, care trebuie să dea formă specială tratării cauzelor matrimoniale în tribunalele ecleziastice de orice grad și specie, și trebuie să le anime și să le unească în aceeași unitate de intenție și de acțiune"[2]. În această optică el a schițat misiunea fiecărui participant la proces în vederea căutării adevărului, deși menținând fiecare fidelitatea față de propriul rol. Acest adevăr, dacă este iubit cu adevărat, devine eliberator[3].

Deja în faza prejudiciară, când credincioșii se află în dificultate și caută un ajutor pastoral, nu poate lipsi efortul pentru a descoperi adevărul despre propria unire, fundament indispensabil pentru a putea ajunge la vindecarea rănilor. În acest cadru se înțelege cât de importantă este angajarea pentru a favoriza iertarea și reconcilierea între soți, precum și pentru a ratifica eventual căsătoria nulă atunci când acest lucru este posibil și prudent. Astfel se înțelege și că declararea nulității nu trebuie prezentată ca și cum ar fi unicul obiectiv de obținut în fața unei crize matrimoniale, sau ca și cum asta ar constitui un drept făcând abstracție de fapte. În prospectarea posibilei nulități este necesar ca să fie determinați credincioșii să reflecteze asupra motivelor care îi fac să ceară declararea nulității consimțământului matrimonial, favorizând astfel o atitudine de primire a sentinței definitive, și atunci când ea nu corespunde propriei convingeri. Numai în acest mod procesele de nulitate sunt expresie a unei însoțiri pastorale efective a credincioșilor în crizele lor matrimoniale, ceea ce înseamnă a-l asculta pe Duhul Sfânt care vorbește în istoria concretă a persoanelor. În urmă cu doi sau trei ani am vorbit despre catecumenatul matrimonial.

Același obiectiv de căutare împărtășită a adevărului trebuie să caracterizeze fiecare etapă a procesului judiciar. Este adevărat că, uneori, în proces are loc o dialectică între teze contrastante; totuși, contradictoriul dintre părți ar trebui să se desfășoare mereu în aderarea sinceră la ceea ce apare pentru fiecare ca adevărat, fără a se închide în propria viziune, ci fiind deschiși și la contribuția celorlalți participanți la proces. Disponibilitatea de a oferi propria viziune subiectivă despre fapte devine rodnică în cadrul unei comunicări adecvate cu ceilalți, care știe să ajungă și la autocritică. De aceea nu este admisibilă o oricare alterare sau manipulare voluntară a faptelor, menită să obțină un rezultat pragmatic dorit. Aici mă opresc, și îmi cer scuze, pentru a spune un pericol foarte mare. Când nu se depășește asta, și avocații pot face daune teribile. În urmă cu o lună un episcop a venit ca să se plângă, pentru că avea o problemă cu un preot. O problemă gravă, nu matrimonială, o problemă de disciplină gravă care merita să meargă la proces. Judecătorul din tribunalul național - nu vorbesc despre o țară sau alta - l-a chemat pe episcop și i-a zis: "Am primit asta. Eu voi face tot ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Dacă dumneavoastră îmi spuneți să-l condamn, eu îl condamn; dacă dumneavoastră îmi spuneți să-l achit, eu îl achit". Asta se poate întâmpla! Se poate ajunge la asta dacă nu există unitate în procese chiar și cu sentințe contrastante. A merge împreună, pentru că este în joc binele Bisericii, binele oamenilor! Nu se face o negociere. Scuzați-mă, dar această anecdotă m-a luminat mult.

Acest "a merge împreună" în proces este valabil pentru părți și pentru patronii lor, pentru textele chemate să declare conform adevărului, pentru experții care trebuie să pună în slujba procesului știința lor, precum și în mod singular pentru judecători. De fapt, administrarea justiției în Biserică este o manifestare a îngrijirii sufletelor, care cer îngrijire pastorală pentru a fi slujitori ai adevărului mântuitor și ai milostivirii. Acest ministerium veritatis asumă o importanță deosebită în episcopi, când judecă personal, mai ales în procesele mai scurte, precum și atunci când exercită responsabilitatea lor față de propriile tribunale, arătând și astfel grija lor paternă față de credincioși. Și mă întorc asupra unui lucru care din primul moment l-am spus mereu: judecătorul originar este episcopul. Decanul m-a salutat spunând: "papa, judecător universal al tuturor...". Dar asta este pentru că sunt episcop de Roma și Roma prezidează tot, nu pentru că am un alt titlu. Mulțumesc pentru asta. Dacă papa are această putere, este pentru că este episcop al diecezei al cărei episcop Domnul a voit ca să fie papa. Adevăratul și primul [judecător] este episcopul, nu vicarul judecătoresc, episcopul.

Sinodalitatea în procese implică o exercitare constantă a ascultării. Și în acest domeniu trebuie învățat să se asculte, care nu este pur și simplu a auzi. Adică trebuie înțeleasă viziunea și motivațiile celuilalt, ca și cum ne-am întruchipa în celălalt. Ca în alte domenii ale pastorației, și în activitatea judiciară trebuie favorizată cultura ascultării, fundament al culturii întâlnirii. De aceea sunt nocive răspunsurile standard la problemele concrete ale fiecărei persoane. Fiecare dintre ele, cu experiența sa adesea marcată de durere, constituie pentru judecătorul ecleziastic "periferia existențială" concretă de la care trebuie să pornească orice acțiune pastorală judiciare.

Procesul cere și o ascultare vigilentă a ceea ce este argumentat și demonstrat de părți. Importanță deosebită o are instrumentarea, menită la constatarea faptelor, care cere în cel care o conduce să știe să conjuge profesionalitatea justă cu apropierea și cu ascultarea. Și asta, cere timp? Da, cere timp. Cere răbdare? Da, cere răbdare. Cere paternitate pastorală? Da, cere paternitate pastorală. Judecătorii trebuie să fie ascultători prin excelență a tot ceea ce a reieșit în proces în favoarea sau împotriva declarării nulității. Sunt ținuți la asta în virtutea unei obligații de dreptate, animate și susținute de caritatea pastorală. De fapt, "milostivirea este plinătatea dreptății și manifestarea cea mai luminoasă a adevărului lui Dumnezeu" (Exortația apostolică post-sinodală Amoris laetitia, 311). În afară de asta - așa cum se întâmplă de regulă -, există un colegiu de judecători, fiecare judecător trebuie să se deschidă la motivațiile prezentate de ceilalți membri pentru a ajunge la o judecată ponderată. În acest sens, în acțiunea voastră de slujitori ai tribunalului, nu trebuie să lipsească niciodată inima pastorală, spiritul de caritate și de înțelegere față de persoanele care suferă datorită eșecului vieții lor conjugale. Pentru a dobândi un astfel de stil trebuie evitată fundătura juridismului - care este un soi de pelagianism legal; nu este catolic, juridismul nu este catolic - adică a unei viziuni auto referențiale despre lege. Legea și judecata sunt mereu în slujba adevărului, a dreptății și a virtuții evanghelice a carității.

Un alt aspect al sinodalității proceselor este discernământul. Pentru că sinodul nu înseamnă numai a cere opinii, nu este o investigație, motiv pentru care este la fel de valabil ceea ce spune fiecare. Nu. Ceea ce unul spune intră în discernământ. Este nevoie de capacitatea de a discerne. Și nu este ușor discernământul. Este vorba de un discernământ întemeiat pe faptul de a merge împreună și pe ascultare și care permite să se citească situația matrimonială concretă în lumina Cuvântului lui Dumnezeu și a magisteriului Bisericii. Decizia judecătorilor apare astfel ca o coborâre în realitatea unui eveniment vital, pentru a descoperi în el existența sau inexistența acelui eveniment irevocabil care este consimțământul valid pe care se întemeiază căsătoria. Numai așa se pot aplica rodnic legile referitoare la fiecare formă de nulitate matrimonială, ca exprimări ale învățăturii și disciplinei Bisericii despre căsătorie. Aici acționează prudența dreptului, în sensul său clasic de recta ratio agibilium, adică virtute care judecă după rațiune, cu corectitudine în domeniul practic. Întorcându-ne la acel exemplu: "Ce vreți? Îl condamn sau îl eliberez?".

Rezultatul acestui drum este sentința, rod al unui discernământ atent care conduce la un autoritar cuvânt de adevăr cu privire la trăirea personală, deci punând în lumină parcursurile care se pot deschide de acolo. De aceea sentința trebuie să fie comprehensibilă pentru persoanele implicate: numai așa va deveni moment de relevanță specială pe drumul lor uman și creștin.

Iubiți prelați auditori, din aceste considerații pe care voiam să le aduc în atenția voastră reiese cum dimensiunea de sinodalitate permite să se scoată în evidență caracteristicile esențiale ale procesului. Așadar, vă încurajez să continuați cu fidelitate și hărnicie reînnoită slujirea voastră eclezială în slujba dreptății, inseparabilă de adevăr și, în definitiv, de salus animarum. O lucrare care manifestă fața milostivă a Bisericii: față maternă care se apleacă asupra fiecărui credincios pentru a-l ajuta să facă adevăr despre sine, ridicându-l din înfrângeri și din trude și invitându-l să trăiască în plinătate frumusețea Evangheliei. Reînnoiesc fiecăruia stima mea și recunoștința mea. Îi cer Duhului Sfânt să însoțească mereu activitatea voastră și din inimă vă binecuvântez. Și nu uitați să vă rugați. Rugăciunea să vă însoțească mereu. "Sunt ocupat, trebuie să fac atâtea treburi...". Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te rogi. Să te rogi pentru ca Domnul să fie aproape de tine. Și pentru a cunoaște inima Domnului: îl cunoaștem în rugăciune. Și judecătorii se roagă, și trebuie să se roage, de două ori sau de trei ori mai mult. Vă rog, nu uitați să vă rugați și pentru mine, se înțelege. Mulțumesc.

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

[1] Cf. Bula Misericordiae Vultus, 5: AAS 107 [2015], 402.

[2] Alocuțiune la Rota Romana, 2 octombrie 1944: AAS 36 [1944], 281.

[3] Cf. In 8,32.


 

lecturi: 499.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat