Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Unitatea creștinilor

Ce spun Bisericile despre Biserică?

Raportul publicat în 2021 îngrijit de Comisia Credință și Constituție a CEB prezintă punctele principale ale răspunsurilor Bisericilor și altor grupuri ecumenice la un text despre progresele drumului comun

de Andrzej Choromanski
asistent pentru secțiunea occidentală a Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor

Ecleziologia în studiile Comisiei Credință și Constituție

Obținerea comuniunii ecleziale depline între Biserici nu va fi posibilă fără o viziune comună despre Biserică, despre natura sa, despre misiunea sa și despre unitatea sa. Iată pentru ce ecleziologia este una din temele principale în studiile făcute de Credință și Constituție, Comisia teologică a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (CEB) în care zece la sută dintre membri este constituit din catolici. Noțiunea de comuniune (koinonia) a fost găsită drept concept potrivit pentru a exprima nucleul misterului Bisericii și a fost adoptată pentru căutarea de perspective comune despre ecleziologie. În 2013, Comisia a publicat textul intitulat "Biserica: spre o viziune comună". Documentul se definește "text de convergență": reunește o serie de interpretări ecleziologice și încearcă să explice până la ce punct au ajuns comunitățile creștine în înțelegerea lor comună a conceptului de Biserică. Fără a pretinde să exprime un consens deplin cu privire la toate chestiunile examinate, documentul arată progresele făcute și indică lucrarea care rămâne de făcut. Documentul prezintă misterul Bisericii în lumina misterului Treimii și analizează conceptul de natură, misiune și unitate a Bisericii pornind de la noțiunea de comuniune, și menționând elemente cheie precum credința apostolică, viața sacramentală, slujirea, mărturia comună și slujirea adusă lumii.

Raportul despre răspunsurile la "Biserica: spre o viziune comună"

De la publicarea sa, documentul "Biserica: spre o viziune comună" a fost tradus în peste douăzeci de limbi și trimis Bisericilor membru al Consiliului Ecumenic al Bisericilor și diferiților parteneri ecumenici, care au fost solicitați să furnizeze constatări oficiale. Oficiul de la Geneva al Comisiei Credință și Constituție a primit 78 de răspunsuri de la Biserici, consilii naționale ale Bisericilor, grupuri ecumenice și studioși. Între 2015 și 2020 un grup ecumenic de experți numiți de Credință și Constituție, între care unii teologi catolici, s-a reunit în mod obișnuit pentru a analiza răspunsurile care veneau treptat. Rezultatele aceste munci au fost publicate recent într-un raport intitulat "Ce spun Bisericile despre Biserică? Rezultate și propuneri cheie ale răspunsurilor la «Biserica: spre o viziune comună»" (Faith and Order, Paper nr. 236, Wcc Publications, Geneva, 2021). Raportul prezintă câteva din punctele importante reieșite din răspunsuri. Expune ceea ce Bisericile sunt în măsură să spună despre Biserică într-un singur glas, care întrebări rămân deschise și ce drumuri ar putea fi sugerate pentru viitor.

Mai multe convergențe decât divergențe

Conform raportului, rezultă clar din răspunsuri că există mai multe convergențe decât divergențe între Biserici în ceea ce privește viziunea despre Biserică. Toate Bisericile sunt de acord în mărturisirea că Biserica este una, sfântă, catolică și apostolică; că este prin natura sa misionară; și că este chemată să realizeze vocația sa în slujirea lumii, conform voinței lui Dumnezeu. Există un consens amplu cu privire la faptul că acest concept de comuniune (koinonia) exprimă bine viziunea despre Biserică și despre unitatea sa ca obiectiv al mișcării ecumenice. Raportul încurajează Credință și Constituție să reflecteze ulterior asupra acestui concept împreună cu alte concepte precum alianța sau poporul lui Dumnezeu. Noi perspective pot să fie dezvoltate combinând și ecleziologia de comuniune, care are o puternică dimensiune euharistică, având o ecleziologie baptismală mai robustă. Îndeosebi, perspectiva baptismală ar putea să ne ajute să punem accentul mai mult pe slujirea întregului popor al lui Dumnezeu și să ajungem la o viziune mai echilibrată despre slujirea primită prin hirotonire, temă care continuă să fie controversată între Biserici.

Unitate vizibilă și recunoaștere reciprocă

Bisericile sunt de acord cu privire la faptul că o comuniune incompletă care le unește deja trebuie să crească până când ajunge la unitatea deplină și vizibilă. Totuși, în timp ce unele Biserici continuă să declare că unitatea vizibilă trebuie să se refere la unitatea instituțională, altele exprimă dorința de a găsi unitatea în moduri noi. Ele subliniază dificultatea de a înainta spre unitate cu privire la chestiuni precum autoritatea sau slujirea și propun să se reflecteze mai mult asupra redescoperirii unei viziuni despre unitatea vizibilă care să includă colaborarea în favoarea păcii, a dreptății și a îngrijirii creației, dar care să nu cuprindă în mod necesar structuri comune de viață pastorală sau forme egale de slujire. Emfaza s-a schimbat în mod considerabil: mai puțin atenție este rezervată unității vizibile înțeleasă ca unire organică ce cere un acord doctrinal și structuri decizionale comune, față de o unitate care devine vizibilă, mai ales la nivel local, prin misiunea comună și acțiunea comună în slujba lumii. Uneori conceptul de recunoaștere reciprocă este considerat ca o alternativă promițătoare în locul unității vizibile. Cei care răspândesc această nouă paradigmă ecumenică susțin că recunoașterea reciprocă ar trebui să fie un act de iubire reciprocă și de acceptare a diferenței în a-i recunoaște pe ceilalți creștini ca aparținând "Bisericii una, sfântă, catolică și apostolică", fără a face parte din aceeași comunitate eclezială sau denominațiune. Este răspândită convingerea că acest concept de recunoaștere reciprocă trebuie să fie obiect al unui ulterior studiu ecumenic.

Ecumenismul drumului împreună

Conform unor răspunsuri, rezolvarea unor importante divergențe doctrinale este condiție necesară pentru a realiza comuniunea eclezială deplină. Totuși, în alte răspunsuri se observă că dialogul doctrinal s-a dovedit ineficace în reunirea comunităților divizate și atunci când s-a ajuns la acorduri semnificative, ca de exemplu, cel între catolici și luterani cu privire la problema justificării. Este invocat "ecumenismul drumului împreună", în care nu se mai impun distincțiile tradiționale în cadrul mișcării ecumenice și se încearcă obținerea unei noi sinteze între dimensiunea spirituală, doctrinală și practică a ecumenismului. Unele răspunsuri mărturisesc că în multe locuri există o dorință tangibilă de a merge spre un ecumenism care să cuprindă modele de viață împărtășite, obișnuințe pastorale comune și colaborări concrete. Nu lipsesc exemple de receptare, în viața unei comunități, a unor intuiții și practici din alte confesiuni. Această primire ecumenică mărturisește răspândirea unei spiritualități ecumenice care, în timp ce se concentrează asupra practicii rugăciunii și a acțiunii împărtășite ca răspuns la nevoile mai urgente ale lumii, lasă divergențele doctrinale dialogului dintre experți.

O nouă viziune despre misiune

În cadrul comunității ecumenice s-a schimbat considerabil și interpretarea misiunii. Atenția este îndreptată mai puțin spre concepția tradițională de misiune ca vestire a Evangheliei pentru evanghelizare și mai mult spre misiunea ca slujire adusă lumii pentru depășirea nedreptăților. Unele răspunsuri îndeamnă Bisericile să se concentreze mai degrabă asupra acțiunii decât asupra cuvintelor, mai degrabă asupra slujirii decât asupra crezului, și să nu se limiteze să mărturisească iubirea lui Dumnezeu față de lume, ci să o mărturisească în mod concret. În unele contexte în care creștinismul pierde influență Bisericile se află în fața noii provocări de a proclama Evanghelia în culturi care sunt indiferente sau ostile față de religie. În aceste cazuri, apelul la unitate în misiune devine mai urgent, pentru că diviziunile între creștini amenință credibilitatea mărturiei lor în ochii lumii.

Conciliaritate și sinodalitate

În multe din răspunsuri, conciliaritatea și sinodalitatea sunt recunoscute cu convingere ca aspecte esențiale ale vieții Bisericii la toate nivelurile. Sinoadele sunt apreciate ca instrumente prețioase pentru a menține comuniunea între comunitățile locale și în interiorul lor. Uneori este cerută crearea de structuri conciliare adecvate care să implice Biserici de diferite confesiuni. Crește și conștiința că un soi de supervizare (episkopé) este necesară la toate nivelurile vieții Bisericii pentru a proteja comuniunea. Această slujire poate să fie exercitată ca o slujire personală, sinodală și comunitară.

Aprofundări și perspective în răspunsul catolic la "Biserica: spre o viziune comună"

În octombrie 2019, a fost prezentat un amplu răspuns catolic de peste 65 de pagini, pregătit de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor (CPPUC) într-o consultare cu Conferințele Episcopale mondiale, cu facultățile teologice, cu mișcările laicale și cu diferiți experți, și cu aprobarea Congregației pentru Doctrina Credinței. Răspunsul subliniază că, deși unele afirmații din document nu corespund pe deplin cu învățătura catolică, viziunea generală a Bisericii este "în armonie" cu ea, așa cum este exprimată în documentele Conciliului al II-lea din Vatican. "Biserica: spre o viziune comună" prezintă convergențe cruciale cu privire la conceptul de Biserică ce reflectă, în mod substanțial, autoînțelegerea ecleziologică a Bisericii Catolice. Bazat pe o interpretare comună a Scripturilor, documentul se inspiră din convingerea că Dumnezeu are un plan pentru Biserica sa; asta înseamnă că unele aspecte ale naturii, misiunii și unității Bisericii trebuie considerate ca determinate de voința lui Dumnezeu (de iure divino în terminologia catolică). Interpretarea Bisericii drept comuniune, cu dimensiunea sa trinitară, euharistică și baptismală, reflectă în mod substanțial magisteriul recent al Bisericii. Biserica Catolică este convinsă că documentul constituie o platformă solidă pentru un dialog viitor rodnic. Între problemele care mai sunt controversate, dar care ar putea să fie tratate în mod nou pe baza convergențelor expuse în document, răspunsul catolic prezintă următoarele: raportul între diversitate și separare, între sacramente și sacramentalitatea Bisericii, tradiția apostolică, rolul autorității personale, sinodale și comunitare în slujba unității Bisericii la nivel local, regional și universal, și necesitatea unei slujiri universale a primatului. Mai ales această ultimă problemă ar putea găsi noi perspective teologice și pastorale în lumina procesului sinodal demarat recent de Papa Francisc cu o importantă implicare a partenerilor ecumenici ai Bisericii Catolice.

Spre o viziune mai inclusivă a Bisericii

Dacă, pe de o parte, unitatea vizibilă rămâne obiectivul declarat al mișcării ecumenice, pe de altă parte răspunsurile evidențiază că Bisericile încearcă să reflecteze din nou asupra a ceea ce ar putea să însemne și să comporte această unitate vizibilă la nivel concret pe baza convergenței obținute în documentul "Biserica: spre o viziune comună". Fără îndoială, documentul furnizează Bisericilor instrumente teologice prețioase pentru a dezvolta o ecleziologie mai inclusivă care să le permită să meargă dincolo de interpretări parțiale și să aplaneze controverse false. Se poate spera numai că receptarea documentului în Bisericile din toată lumea să le ajute să înainteze împreună spre depășirea diviziunilor, cu scopul de a realiza tot mai mult voința lui Isus: ca toți să fie una (cf. In 17,21).

(După L'Osservatore Romano, 19 ianuarie 2022)

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu


 

lecturi: 563.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat