Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Vatican: Conferință de presă de prezentare a volumului "Orientări pastorale pentru celebrarea Zilei Mondiale a Tineretului în Bisericile particulare", îngrijit de Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață (18 mai 2021)

Marți, 18 mai 2021, a avut loc în transmisie directă streaming din Sala de Presă a Sfântului Scaun conferința de presă de prezentare a volumului "Orientări pastorale pentru celebrarea Zilei Mondiale a Tineretului în Bisericile particulare" îngrijit de Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață. Au intervenit: pr. Alexandre Awi Mello, I.Sch., secretar al Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață; dr. Dorota Abdelmoula, oficial al Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață; Maria Lisa Abu Nassar, 26 de ani, din Nazaret, coordonatoare a primirii la Centrul Internațional de Tineret "Sfântul Laurențiu"; și Gelson Fernando Augusto Dinis, 24 de ani, angolez, seminarist, student de Teologie Dogmatică la Roma. Publicăm în continuare intervențiile.

Intervenția părintelui Alexandre Awi Mello, I.Sch.

Stimulentul de a redacta aceste orientări ne-a venit de la alegerea, făcută de Papa Francisc, de a muta data ZMT diecezane și de a relansa celebrarea lor în Bisericile particulare. De fapt, la sfârșitul celebrării euharistice din Solemnitatea lui Cristos Rege, la 22 noiembrie 2020, Sfântul Părinte a anunțat că ediția locală a ZMT, celebrată până acum în Duminica Floriilor, se va ține de acum înainte în duminica în care se celebrează solemnitatea lui Cristos Rege. Această schimbare a datei, dictată mai ales de motive de oportunitate pastorală, menține accentul asupra "misterului lui Isus Cristos Răscumpărătorul omului" și caută în același timp să lărgească posibilitățile de a propune activități și inițiative care să-i pună pe tineri într-un con de lumină care iradiază din același mister.

În Documentul final al Sinodului Episcopilor despre tineri, credință și discernământ vocațional se citește că "Biserica în ansamblul său, consideră această misiune cu tinerii o prioritate pastorală epocală asupra căreia să investească timp, energii și resurse" (nr. 119). Mai înainte, părinții sinodali scriau: "Ziua Mondială a Tineretului, [...] întâlnirile naționale și diecezane desfășoară un rol important în viața multor tineri pentru că oferă o experiență vie de credință și de comuniune, care îi ajută să înfrunte marile provocări ale vieții și să-și asume în mod responsabil locul lor în societate și în comunitatea eclezială" (DF, 16).

Aceste întâlniri, născute din intuiția profetică a Sfântului Ioan Paul al II-lea, au fost recunoscute de cei mai mulți ca un izvor de har pentru mulți tineri, pentru pastorația tineretului și pentru Biserica întreagă. Câte convertiri, câte vocații născute în timpul ZMT! Conform Papei Benedict al XVI-lea, reprezintă un dar providențial pentru Biserică, un "remediu împotriva trudei de a crede". Papa Francisc le-a definit ca un stimulent misionar de o forță extraordinară pentru toată Biserica și, îndeosebi, pentru tinerele generații.

Așadar, dicasterul nostru, reflectând asupra modului de a pune concret în practică propunerile sinodului și întărit de experiența sa multidecenală de coordonare a ZMT, s-a gândit să adune într-un document câteva elemente fundamentale care au făcut rodnice aceste întâlniri în decursul anilor, pentru a-l pune la dispoziția Bisericilor particulare. Amintim că, încă de la instituirea ZMT, Bisericile particulare sunt invitate s-o celebreze în fiecare an la nivel local, în timp ce ediția sa internațională se realizează cam la fiecare trei ani. Însă se știe că o mare mulțime de tineri, dintr-un motiv sau altul, nu pot participa la evenimentele internaționale. De aceea, prin aceste Orientări pastorale, vrem să-i facem părtași pe toți tinerii de acest patrimoniu bogat. Astfel, păstorii lor și diferitele servicii de pastorație a tineretului din Bisericile particulare vor putea, cu libertate și creativitate pastorală, să îmbogățească experiența lor locală a "sărbătorii tinerilor".

Credem cu fermitate că ZMT internațională și ediția sa locală se alimentează reciproc. Dimensiunea internațională dilată orizonturile tinerilor și îi deschide la fraternitatea universală. ZMT locală, prin proximitatea geografică și fizică pe care o presupune, poate genera cu ușurință o angajare în tineri, așa încât să schimbe fața societății în care trăiesc și să mărească sentimentul lor de apartenență.

Am gândit aceste Orientări pentru Conferințele Episcopale, pentru Sinoadele Bisericilor Patriarhale și Arhiepiscopale Majore, pentru dieceze/eparhii, pentru mișcările ecleziale și asociații și, nu în cele din urmă, pentru tinerii din toată lumea.

Vă mulțumesc pentru atenția voastră și acum îi dau cuvântul părintelui João Chagas, responsabil al Oficiului Tineri din Dicaster, care ne va prezenta documentul în linii mari.

Intervenția părintelui João Chagas

Documentul este simplu și sprinten așa cum se potrivește unui instrument pastoral; se citește cu ușurință într-o oră. Este structurat în 6 capitole [și o concluzie] și este înzestrat cu multe fotografii.

În primul capitol, se prezintă în mod sintetic ce au reprezentat ZMT în acești ultimi 35 de ani în viața Bisericii: au fost în mod substanțial un dar pentru întreaga comunitate eclezială, așa cum au confirmat toți papii care le-au celebrat.

Capitolul al doilea se oprește asupra importanței celebrării ZMT la nivel local. Multe Biserici particulare au deja în calendarul lor o oarecare formă de eveniment dedicat tinerilor, chiar dacă la date diferite și în modalități diferite (regională, națională, continentală...). La acele realități locale, aceste orientări vor veni ca o confirmare și valorizare a ceea ce deja au făcut. În schimb, acolo unde încă nu există nimic asemănător, scopul acestor orientări este de a încuraja Bisericile particulare să descopere multele roade care se pot naște din celebrarea diecezană/eparhială a ZMT.

Capitolul al treilea revine asupra alegerii noii date a celebrării ZMT diecezane/eparhiale în solemnitatea lui Cristos Rege. În această zi, întreaga Biserică este chemată să se adune în jurul tinerilor săi, în jurul TUTUROR tinerilor, pentru a face să ajungă la ei acest mare mesaj: "Isus vă iubește și sunteți în inima Bisericii. Biserica are un mesaj pentru voi și aveți și voi multe de spus Bisericii. Astăzi vrea să vă întâlnească, să vă asculte, vrea să se roage cu voi și pentru voi. Vrea să vă celebreze". Se citește în Orientări: "Invitația pentru fiecare dieceză/eparhie este să celebreze ZMT în ziua în care este solemnitatea lui Cristos Rege. De fapt, este dorința Sfântului Părinte ca, în această zi, Biserica Universală să-i pună pe tineri în centrul atenției sale pastorale, să se roage pentru ei, să facă gesturi care să-i facă pe tineri protagoniști, să promoveze campanii de comunicare, etc. Idealul ar fi să organizeze un eveniment chiar în ziua de Cristos Rege. Totuși, din diferite motive, ar putea să devină necesară realizarea evenimentului la o altă dată. [...] ZMT diecezană/eparhială să se țină la aceeași dată în care este solemnitatea lui Cristos Rege și în Bisericile al căror rit nu prevede această solemnitate sau o celebrează în altă zi. Totuși, ordinarii au facultatea de a decide altfel".

Capitolul al patrulea este cel mai lung și detaliat. Cuprinde câteva aspecte importante reieșite din experiența multidecenală de celebrare a edițiilor internaționale ale ZMT. Sunt prezentate diferite propuneri pastorale care oglindesc bogăția evenimentului. Însă cuvântul cheie aici este "creativitate/fantezie pastorală". Nu propunem un model univoc de urmat la literă, ci dăm în mod esențial idei pe care fiecare Biserică sau realitate eclezială va putea să le adapteze și să le reelaboreze, în totalitate sau în parte, în funcție de propria trăire, conform propriilor exigențe pastorale.

Capitolul al cincilea se focalizează asupra protagonismului tineretului. Cu acest capitol am voit să repropunem mesajul puternic reieșit de la Sinodul din 2018, adică de a-i face părtași pe tineri - astăzi - de viața și de misiunea Bisericii, pentru că, așa cum spune adesea Papa Francisc, tinerii nu sunt viitorul Bisericii. Sunt prezentul său. Sunt acel astăzi, acel acum (cf. Omilia la Liturghia finală a ZMT din Panama 2019). Documentul îndeamnă la depășirea unei pastorații "pentru tineri" în favoarea unei pastorații "cu tinerii". Asta este ceea ce tinerii cer Bisericii: o deschidere de credit. Cer încredere și vor să fie însoțiți și încurajați pentru ca să poată pună în aplicare forța vitală care îi mișcă.

În sfârșit, capitolul al șaselea explică importanța Mesajului anual al Sfântului Părinte pentru ZMT. În fiecare an, Biserica îi celebrează pe tineri. În fiecare an Sfântul Părinte le adresează un mesaj cu ocazia ZMT, o adevărată "busolă spirituală" pentru tineri și un instrument prețios pentru programarea pastorației tineretului.

Acum dau cuvânt câtorva tineri pentru a auzi de la ei ce anume i-a impresionat citind acest document.

Intervenția lui dr. Dorota Abdelmoula

Bună ziua tuturor!

M-am gândit să concentrez intervenția mea asupra protagonismului tinerilor. În realitate acest protagonism nu are nevoie să fie relatat, deoarece tocmai a răsunat în această aulă. De fapt, Maria și Gelson, nu au vorbit numai despre Biserică ci mai ales ca Biserică.

După părerea mea, este semnificativ că astăzi, în ziua aniversării nașterii Sfântului Ioan Paul al II-lea, căruia îi era așa de dragă prezența activă a tinerilor în Biserică, aici în Sala de Presă a Sfântului Scaun vorbesc chiar tinerii despre credința trăită personal, cu limbajul lor și sensibilitatea lor. Cred că acest exemplu al lor este și o indicație a modului în care aceste orientări ar putea să fie puse în practică: să nu fie considerate numai ca un document dedicat responsabililor pastorației tineretului, ci să fie citite, meditate și puse în practică împreună cu tinerii.

Acesta ar fi și un semn foarte concret al încrederii care după părerea mea este fundamentală pentru a pune în mișcare protagonismul tinerilor.

De mulți ani, când mă gândesc la ZMT, sunt impresionată chiar de încrederea pe care mai întâi Ioan Paul al II-lea, apoi Benedict al XVI-lea și acum Papa Francisc au avut-o în tineri, adunând mii dintre ei - care înainte păreau anonimi - în fața întregii lumi, prin telecamere și teleobiective, cu o veste puternică: "Iată Biserica de astăzi. Iată cine va duce evanghelia lui Cristos în deceniile următoare".

Aș îndrăzni să spun că acest semn de încredere este o dorință pe care fiecare tânăr o poartă în sine și care poate reaprinde viața sa. Pentru aceasta ar fi important - și aceasta este una din încurajările pe care le promovăm cu aceste orientări - să nu ne mulțumim că avem deja un grup de tineri implicați în parohie sau în dieceză, ci mai degrabă să căutăm tot mai mulți - mai ales printre cei care probabil că se simt nepotriviți, nevrednici, mai puțin credincioși.

Însuși parcursul meu, care m-a adus aici la Sfântul Scaun, s-a născut cu un gest de încredere al unui preot care mi-a spus simplu: "Ia chitara și vino ca să cânți la Liturghia de duminică, avem nevoie de tine. Și nu te preocupa, vei învăța totul din mers".

Din acel gest de încredere s-au născut atâtea experiențe: de la pastorația tineretului a misionarilor de la La Salette la organizarea Zilei Mondiale a Tineretului din Cracovia 2016, până la munca în presa catolică din Polonia și acum la Sfântul Scaun.

Istoria mea este una ca atâtea, exemple de acest gen sunt foarte multe. Toate sunt exemple care arată că atunci când încrederea este dată, acea încredere este mereu răsplătită. În special de tineri.

Îmi doresc ca aceste orientări să devină un stimulent pentru a alimenta și mai mult această încredere reciprocă. Pentru toți cei care vor vrea să le consulte sau să le descarce - și noi ne dorim ca să fie mulți - de astăzi sunt disponibile pe situl Dicasterului laityfamilylife.va, în 5 limbi și în diferite formate, și în versiunea pregătită pentru tipar.

Intervenția Mariei Lisa Abu Nassar

Cât de frumoasă este Biserica! Citind textul, m-am gândit chiar la asta. Biserica se angajează încontinuu să se deschidă, să se îmbunătățească, recunoscând persoanele care au mai mare nevoie să fie iubite și conduse de Biserică, ajutându-le să găsească identitatea lor ca fii care aparțin lui Dumnezeu.

La ZMT din Cracovia, în 2016, am trăit prima experiență internațională de pelerinaj, la care am participat împreună cu un grup de tineri din Țara Sfântă, îndeosebi din Nazaret și din Haifa. Am trăit zile de pregătire la Haifa și apoi ajungând la Cracovia am întâlnit foarte mulți tineri din diferite țări ale lumii, fiecare grup cu propriul steag de apartenență, în timp ce noi eram acolo fără niciun steag, pentru a evita orice conflict politic. Totuși, evenimentele de la ZMT ne-au amintit că aparținem Maicii Biserici și că suntem fii ai unui singur Tată, uniți cu toți tinerii din lume.

În pofida multelor conflicte din țara mea, ea rămâne mereu un loc de pelerinaj, unde tinerii și pelerinii vin pentru a-l întâlni pe Isus. Pentru aceasta ar fi important să fie stimulați mai mult și tinerii locului să iasă la descoperirea evangheliei mergând pe urmele lui Isus în locurile unde a trăit. Câți tineri, cum spune textul din Orientări, n-ar veni pentru o rugăciune în biserică însă ar fi dispuși să participe la o experiență de pelerinaj, mergând și descoperind împreună, creând noi prietenii și împărtășind momente de bucurie.

Țara Sfântă este un teritoriu mic cu diferite religii, în care creștinii sunt o minoritate. Cât de important ar fi, mai ales în aceste zile dată fiind situația de la Ierusalim și din tot teritoriul, să se deschidă ușa pentru dialog între tinerii din diferite religii. Cred că noi toți, tinerii, în pofida diversităților noastre, pornim de la un punct în comun, suntem în căutarea a cea, ba chiar a Cuiva, care să poată da sens existenței noastre. A promova oportunitatea unui dialog de acest gen în Bisericile din Țara Sfântă, prin ZMT, dând astfel tuturor posibilitatea de a se exprima, ar însemna să se mai poată spera ca într-o zi pacea să domnească în Țara unde s-a născut și a trăit Isus.

Intervenția lui Gelson Fernando Augusto Dinis

Mă numesc Gelson Fernando Augusto Dinis. Vin din Angola, Luanda. Am 24 de ani. Sunt un seminarist, absolvent de filozofie și teologie. Actualmente frecventez licența în teologie dogmatică al Universitatea Pontificală Urbaniana.

Am avut ocazia să citesc documentul "Orientări pastorale pentru celebrarea Zilei Mondiale a Tineretului în Bisericile particulare". Profunzimea sa și frumusețea sa m-au impresionat cu adevărat. În mod deosebit, emfaza pe care o dă Bisericii ca mediatoare a întâlnirii tânărului cu Dumnezeu și slujitorilor săi ca facilitatori ai acestei întâlniri. În Biserică fiecare trebuie să se simtă primit și iubit, dar mai ales însoțit și îndeosebi tinerii, care sunt chemați să fie martori ai iubirii lui Dumnezeu acolo unde ei se află.

Zilele Mondiale ale Tineretului s-au născut exact cu această intenție: a manifesta iubirea lui Cristos tinerilor prin apropierea Bisericii. Tinerii sunt fiii săi prețioși și foarte iubiți, care trebuie să fie în inima misiunii sale evanghelizatoare.

Tinerii, ca perle prețioase ale Bisericii, în Zilele diecezane ale tineretului găsesc o oportunitate nu numai pentru a trăi experiența comuniunii ecleziale, ci și pentru a învăța să se simtă membri ai comunității în care se află. De aceea, în aceste ocazii, este fundamentală apropierea parohului, a episcopului, pentru ca tinerii să se simtă primiți și să înțeleagă că sunt esențiali pentru misiunea Bisericii, care în sine nu exclude pe nimeni.

De altfel, aceste Zile sunt și un spațiu vocațional, de adevărată descoperire a voinței lui Dumnezeu în propria viață. Și eu, în unele întâlniri asemănătoare cu acestea, am trăit experiențe importante în drumul meu vocațional. De exemplu: am putut participa, înainte de a veni la Roma, fie la diferite Liturghii pentru celebrarea diecezană a Zilei Tineretului, prezidată de episcopul diecezei mele, fie la diferite privegheri vocaționale, dintre care unele realizate în diferitele parohii din dieceză, pentru a-i implica pe tineri. Dedicarea și apropierea celor care mă conduceau au făcut în așa fel încât, după câțiva ani, eu însuși să doresc să intru în seminar.

De aceea, așa cum a fost evidențiat bine în document, apropierea păstorilor, fie ei episcopi sau preoți, îndeosebi în aceste ocazii, sunt un stimulent pentru discernământul fiecărui tânăr. Însă în afară de însoțirea episcopilor sau a preoților, este fundamentală mărturia familiilor - în special cuplurile mai tinere - pentru ca fiecare dintre tineri, evanghelizat de prezența lor, să descopere în sine planul lui Dumnezeu și să nu-i fie frică să facă o alegere definitivă pentru propria viață.

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu


 

lecturi: 501.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat