Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Interviu luat cardinalului Semeraro despre consistoriul pentru șapte cauze de canonizare

Mii de parcursuri pentru a deveni sfinți

de Nicola Gori

Nu sfinții au nevoie de noi, ci noi nu putem să ne lipsim de ei. Aceasta este un pic semnificația multiplelor canonizări care se succed în decursul istoriei Bisericii, ca acelea a celor șapte fericiți anunțate de Papa Francisc în consistoriul ordinar public de luni, 3 mai 2021. Se inspiră din această întâlnire eclezială cardinalul Marcello Semeraro, prefect al Congregației Cauzelor Sfinților, pentru a oferi o panoramă asupra muncii dicasterului și asupra motivațiilor care inspiră alegerile și procedurile pentru canonizări. Vorbește despre asta în acest interviu dat la "L'Osservatore Romano".

Există un fir conducător care leagă acești candidați la canonizare?

Sfinții sunt "numere prime". Vreau să spun că fiecare exprimă unicitate, deși parcursurile pot să pară asemănătoare. La bază pentru toți este mereu experiența iubirii lui Cristos, care înflăcărează inima și motivează alegeri curajoase. În aceste canonizări găsim istorii de convertire de la alte credințe, ca martirul indian Lazăr, sau de la mondenitate, ca César de Bus și Charles de Foucauld; dar și semne de rodnicie spirituală, ca fondatorii de familii călugărești, fețe genuine de tați și mame în spirit. Sfinții de la acest consistoriu aparțin la epoci diferite: de la secolul al XVI-lea la a doua jumătate a secolului al XX-lea, ca de Foucauld și Giustino M. Russolillo: țes timpurile cu firele milostivirii și iubirii lui Dumnezeu.

Unii dintre ei precum Charles de Foucauld au trăit evanghelia în mijlocul contextelor care, desigur, nu sunt ușoare. Ce mesaj transmite mărturia sa pentru societatea actuală?

Celui care slujește în Congregația Cauzelor Sfinților i se întâmplă adesea să observe că o canonizare vine chiar la "momentul potrivit". În recenta enciclică Fratelli tutti, Papa Francisc a indicat în Charles de Foucauld un model de "frate universale" printre populațiile din deșertul african (nr. 287). Contextual, Providența a voit ca acest fericit să ajungă, cu aprobarea minunii necesare, la sfințenia canonizată. Dumnezeu știe cum să lumineze constant calea pentru poporul său și de care candele să se folosească. De Foucauld este între toți probabil cel mai universal cunoscut și totuși, în mod paradoxal, este cel care a căutat ascunderea în misterul de la Nazaret. Aproape pare că se corespunde mandatului lui Isus: "Ceea ce eu vă spun în întuneric spuneți la lumină și ceea ce vă spun la ureche predicați de pe acoperișuri" (Mt 10,27).

Între aceștia sunt atât fondatori, cât și fondatoare de congregații călugărești. Care este rolul consacraților?

Efectiv cinci fericiți și fericite de la acest consistoriu sunt fondatori și fondatoare de familii călugărești. În exortația Vita consecrata (1996), Sfântul Ioan Paul al II-lea scria că un element constant în istoria Bisericii este dat tocmai de "ceata de fondatori și fondatoare, de sfinți și de sfinte, care l-au ales pe Cristos în radicalitatea evanghelică și în slujirea fraternă, în special a celor săraci și abandonați", și adăuga că "tocmai în această slujire iese în evidență în mod deosebit cum viața consacrată manifestă unitarietatea poruncii iubirii, în conexiunea indisolubilă dintre iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui" (nr. 5). În același document viața consacrată era arătată ca icoană a Schimbării la Față, la care va fi posibil să se conducă dimensiunile fie "contemplative" fie "active" ale vieții consacrate. Urmându-l pe Isus în practicarea sfaturilor evanghelice, consacrații trăiesc din el și gustă o intimitate nupțială care într-un fel prevestește învierea (cf. Lumen gentium, nr. 44). Așadar, pentru Conciliul al II-lea din Vatican rolul principal al consacraților este acela de a aminti omenirii frumusețea cerului și nevoia de ea de care nu se poate face abstracție.

La ce folosește a proclama sfinți?

Folosește pământului, nu cerului. Conciliul a vorbit despre o chemare universală la sfințenie: în constituția despre Biserică este capitolul central și material, cel în care se revelează misterul Bisericii (cap. I) și care își află manifestarea deplină în Sfânta Fecioară (cap. 7). A proclama sfinți ajută să ne convingem că această chemare există cu adevărat, că evanghelia "funcționează", că Isus nu dezamăgește, că ne putem încrede în cuvântul său. Munca noastră de discernământ în cauzele sfinților nu se face în primul rând cu capul sau cu sentimentele, ci cu genunchii, adică rugându-ne și cerând luminare de la Duhul. Sfinții nu au nevoie de recunoașterile noastre - cu atât mai puțin Dumnezeu! - însă atunci când îi apreciem ca atare, recunoaștem prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Ce este mai frumos și mai încurajator pentru un creștin să se simtă încălzit de apropierea Domnului?

Se simte nevoia de a revizui procedurile și criteriile aplicate la procesele de canonizare?

Procedurile cauzelor sfinților s-au perfecționat în decursul secolelor, în special pe baza normativelor lui Benedict al XIV-lea, care pentru congregația noastră este magister. Congregația se îngrijește de traducerea în limba italiană a operei De servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione: operă monumentală în nouă volume, aflată de acum în curs de încheiere. Munca dicasterului se desfășoară destul de bine, cu seriozitate, cu seninătate și bine ritmată. Momentele importante sunt reuniunile cardinalilor și episcopilor ("ordinare") de două ori pe lună și reuniunea săptămânală a "congresului". În ultimele decenii au apărut treptat aspecte care pot să fie îmbunătățite. Cel mai important se referă la Regulamentul pentru postulatori, de acum în linie dreaptă: relevanța sa este legată de scopul de a garanta muncii lor maximul de transparență și seriozitate. Oricum, va trebui să se admită că redimensionarea aspectului "juridic" al cauzelor riscă să slăbească rigoarea necesară în constatarea adevărului și asta ar fi o ușurătate impardonabilă. După aceea, pare important a defini cu claritate încă de la început dacă o cauză trebuie să urmeze un itinerar în locul altuia: când o cauză ajunge per viam virtutum la o fază introdusă, ar putea rezulta straniu un viraj succesiv spre "dăruirea vieții" sau spre "martiriu".

Pandemia a arătat curajul atâtor medici, voluntari și lucrători sanitari, dar ce anume diferențiază în eroism pentru ca să poată fi semn de sfințenie?

Dumnezeu este iubire, fiecare exprimare de caritate autentică are amprentele sale digitale. Dar există diferențe. În timp ce eroii din această lume arată ceea ce omul știe să facă, sfântul arată ceea ce Dumnezeu știe să facă. Canonizând pe unul din fiii săi, Biserica nu preamărește o operă umană, ci ea îl celebrează pe Cristos viu în el. Eroismul creștin îl vestește pe Dumnezeu și extinde asupra lumii harul și binecuvântarea sa, de care nu ne putem lipsi.

(După L'Osservatore Romano, 4 mai 2021)

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu


 

lecturi: 410.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat