Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

"Cine dintre voi mă poate acuza de păcat?" - Isus Cristos, om adevărat

A doua predică de Postul Mare 2021 a card. Raniero Cantalamessa (5 martie 2021)

Gândirea modernă, iluministă, se naște din urmărirea maximei de a trăi "etsi Deus non daretur", ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Pastorul Dietrich Bonhoeffer a reluat această maximă, încercând să-i dea un conținut creștin pozitiv. În intențiile sale, ea nu era o concesie făcută ateismului, ci un program de viață spirituală: a face propria datorie și atunci când Dumnezeu pare absent; cu alte cuvinte, a nu face din el un Dumnezeu - umplutură, mereu gata să intervină acolo unde omul a eșuat.

Și în această versiune, maxima este discutabilă și a fost, pe bună dreptate, contestată (printre alții de exemplu de Benedict al XVI-lea). Însă pe noi în acest moment ea interesează pentru cu totul alt motiv. Există un pericol de moarte pentru Biserică și este acela de a trăi "etsi Christus non daretur", ca și cum Cristos n-ar exista. Este fundamentul cu care lumea și mijloacele sale de comunicare vorbesc tot timpul despre Biserică. Interesează istoria ei (mai ales cea negativă, nu cea a sfințeniei), organizarea, punctul de vedere cu privire la problemele momentului, faptele și bârfele din interiorul ei. Cu greu se găsește numită o dată persoana lui Isus. A fost propus în urmă cu niște ani ideea unei posibile alianțe între cei care cred și cei care nu cred, bazate pe valorile civile și etice comune, pe rădăcinile creștine ale culturii noastre și așa mai departe. Cu alte cuvinte, o înțelegere care nu este bazată pe ceea ce s-a întâmplat în lume cu venirea lui Cristos, ci pe ceea ce s-a întâmplat după aceea, după el.

La asta se adaugă un fapt obiectiv, din păcate inevitabil. Cristos nu intră în discuție în niciunul din cele trei dialoguri mai vii care se desfășoară astăzi între Biserică și lume. Nu intră în dialogul dintre credință și filozofie, pentru că filozofia se ocupă de concepte metafizice, nu de realități istorice așa cum este persoana lui Isus din Nazaret; nu intră în dialogul cu știința, cu care se poate discuta numai despre existența sau nu a unui Dumnezeu creator și a unui proiect inteligent dedesubtul evoluției; în sfârșit, nu intră în dialogul interreligios, unde se ocupă de ceea ce religiile pot face împreună, în numele lui Dumnezeu, pentru binele omenirii.

În preocuparea - de altfel, foarte corectă - de a răspunde la exigențele și la provocările istoriei și culturii, noi riscăm moral să ne comportăm, și noi, cei care credem, "etsi Christus non daretur". Ca și cum s-ar putea vorbi despre Biserică făcând abstracție de Cristos și de evanghelia sa. M-au impresionat puternic cuvintele rostite de Sfântul Părinte la audiența generală din 25 noiembrie 2020. Spunea el - și se înțelegea din ton ce anume îl atingea în mod deosebit: "Găsim aici [în Fap 2,42] patru caracteristici esențiale ale vieții ecleziale: ascultarea învățăturii apostolilor, prima; a doua, păstrarea comuniunii reciproce; a treia, frângerea pâinii și, a patra, rugăciunea. Ele ne amintesc că existența Bisericii are sens dacă rămâne puternic unită cu Cristos, adică în comunitate, în cuvântul său, în Euharistie și în rugăciune. Este modul de a ne uni, noi, cu Cristos. Predica și cateheza mărturisesc cuvintele și gesturile Învățătorului; căutarea constantă a comuniunii fraterne ferește de egoisme și particularisme; frângerea pâinii realizează sacramentul prezenței lui Isus în mijlocul nostru: el nu va fi absent niciodată, în Euharistie este chiar el. El trăiește și merge cu noi. Și în sfârșit rugăciunea, care este spațiul dialogului cu Tatăl, prin Cristos în Duhul Sfânt. Tot ceea ce în Biserică crește în afara acestor «coordonate», este lipsit de temelii".

Cele patru coordonate ale Bisericii, așa cum se vede, se reduc, în cuvintele papei, la una singură: a rămâne ancorată de Cristos. Toate acestea au făcut să se nască în mine dorința de a dedica aceste meditații de Postul Mare persoanei lui Isus Cristos. A trebuit să depășesc, eu cel dintâi, o obiecție. O privire la cuprinsul documentelor Conciliului al II-lea din Vatican, la termenul "Isus Cristos", sau o răsfoire rapidă prin documentele pontificale din ultimii ani ne spune despre el infinit mai mult decât ceea ce putem spune în aceste scurte meditații de Postul Mare. Așadar, care este utilitatea de a alege această temă? Este că aici se va vorbi numai despre el, ca și cum ar exista numai el și ar merita să ne ocupăm numai despre el (care, în definitiv, este după aceea adevărul lucrurilor!).

Putem face asta pentru că nu suntem constrânși, așa cum este magisteriul, să ne ocupăm și de altceva: de problemele pastorale, de cele etice, sociale, ambientale; în acest moment, de problemele create de pandemie. Desigur, vai dacă facem numai ceea ce facem noi aici, dar vai dacă nu facem asta niciodată. Din experiența mea cu televiziunea, am învățat un lucru. Există diferite moduri de a încadra un obiect. Există "totalul", în care se încadrează cel care vorbește cu tot ceea ce îl înconjoară; apoi există "prim planul" în care se încadrează numai persoana care vorbește și există în sfârșit așa-numitul "cel mai prim plan" în care se încadrează numai fața sau chiar numai ochii celui care vorbește. Iată, în aceste meditații, noi ne propunem să facem, cu ajutorul lui Dumnezeu, cele mai prime planuri asupra persoanei lui Isus Cristos.

Intenția noastră nu este apologetică, ci spirituală. Cu alte cuvinte, nu vorbim pentru a-i convinge pe ceilalți, pe cei care nu cred, că Isus Cristos este Domnul, ci pentru ca el să devină tot mai real stăpânul vieții noastre, al totului nostru, până acolo încât să ne simțim și noi, ca apostolul, "cuceriți de Cristos" (Fil 3,12) și să putem spune cu el - cel puțin ca dorință - "Pentru mine a trăi este Cristos" (Fil 1,21). Așadar, întrebarea care ne va însoți nu va fi: "Ce loc ocupă astăzi Isus în lume sau în Biserică", ci: "Ce loc ocupă Isus în viața mea?". Până la urmă, acesta va fi cel mai bun mijloc pentru a-i determina pe alții să se intereseze de Cristos, adică modul cel mai eficace de a face evanghelizare.

Însă înainte de toate o clarificare. Despre care Cristos intenționăm să vorbim? De fapt există diferiți "Cristoși": există Cristos al istoricilor, al teologilor, al poeților, există chiar Cristos al ateilor[1]. Vorbim despre Cristos al Evangheliilor și al Bisericii. Mai precis, despre Cristos al dogmei catolice pe care Conciliul din Calcedon din 451 l-a definit în termeni care, încă o dată, este bine să îi reascultăm, cel puțin în parte, în textul original: "Urmându-i pe Sfinții Părinți, în unanimitate noi învățăm să mărturisim un singur și același Fiu: pe Domnul nostru Isus Cristos, perfect în divinitatea sa și perfect în umanitatea sa, Dumnezeu adevărat și om adevărat, [compus] din suflet rațional și din trup, de o ființă cu Tatăl prin divinitate și de o ființă cu noi prin umanitate, asemenea nouă în toate, în afară de păcat […], unul și același Cristos Domn unic născut; de recunoscut în două naturi […], fără să dispară […] proprietatea fiecărei naturi și colaborând formarea unei singure persoane și ipostaze"[2].

Putem vorbi despre un triunghi dogmatic cu privire la Cristos: cele două laturi sunt umanitatea și divinitatea lui Cristos și vârful unitatea persoanei sale.

Dogma cristologică nu vrea să fie o sinteză a tuturor datelor biblice, un soi de distilat care cuprinde în sine toată bogăția imensă a afirmațiilor referitoare la Cristos care se citesc în Noul Testament, reducând totul la formula schematică și aridă: "două naturi, o persoană". Dacă ar fi așa, dogma ar fi teribil de reductivă, precum și periculoasă. Însă nu este așa. Biserica crede și predică despre Cristos tot ceea ce Noul Testament afirmă despre el, fără excepție. Prin dogmă, a încercat numai să traseze un cadru de referință, să stabilească un soi de "lege fundamentală" pe care orice afirmație despre Cristos trebuie s-o respecte. Tot ceea ce se spune despre Cristos trebuie de acum să respecte acea realitate sigură și incontestabilă: adică, el este Dumnezeu și om în același timp; mai bine zis, în aceeași persoană.

Dogmele sunt niște "structuri deschise" (Bernhard Lonergan), gata să primească tot ceea ce fiecare epocă descoperă nou și genuin în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt deschise să se evolueze din interiorul lor, cu condiția să fie mereu "în același sens și în aceeași linie". Adică, fără ca interpretarea dată într-o epocă să o contrazică pe cea din epoca precedentă. De aceea, a ne apropia de Cristos pe calea dogmei nu înseamnă a ne resemna să repetăm cu trudă mereu aceleași lucruri despre el, eventual schimbând numai cuvintele. Înseamnă a citi Scriptura în Tradiție, cu ochii Bisericii, adică a o citi în mod mereu vechi și mereu nou.

Cristos om perfect

Să vedem ce înseamnă toate acestea, aplicate la dogma umanității perfecte a lui Cristos. În timpul vieții pământești a lui Isus nimeni nu s-a gândit să pună vreodată la îndoială realitatea umanității lui Cristos, adică faptul că el era cu adevărat un om ca și ceilalți. Când vorbește despre umanitatea lui Isus, Noul Testament se arată interesat mai mult de sfințenia ei, decât de adevărul sau realitatea ei, adică mai mult de perfecțiunea sa morală decât de întregimea sa ontologică.

În momentul Conciliului din Calcedon această idee a umanității lui Cristos nu s-a schimbat, însă atenția nu mai este asupra ei. Împotriva ereziei docetiste, Biserica a trebuit să afirme că Cristos a avut o adevărată carne umană; împotriva ereziei apolinariste, că a avut și un suflet uman și împotriva ereziei monoteliste va trebui să lupte mai târziu, în secolul al VII-lea, pentru a face să se recunoască în Cristos și existența unei voințe, deci a unei libertăți, cu adevărat umane. Din cauza ereziilor amintite, tot interesul față de Cristos "om" se mută de la problema noutății, sau sfințeniei, acestei umanități, la cea a adevărului său sau întregimii sale ontologice.

Noul Testament, spuneam - nu este interesat atât să afirme că Isus este un om "adevărat", cât mai ales că este omul "nou" -. El este definit de Sfântul Paul "ultimul Adam" (eschatos), adică "omul definitiv" (cf. 1Cor 15,45 șu; Rom 5,14). Este "icoana lui Dumnezeu" (Col 1,15), după imaginea căruia, conform sfântului Irineu, a fost creat omul. Cristos l-a revelat pe omul nou, cel "creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate și în sfințenia adevărului" (Ef 4,24; cf. Col 3,10). Isus Cristos este "Sfântul lui Dumnezeu": așa este proclamat solemn în două momente ale vieții sale pământești (Lc 4,34; In 6,69). Isus nu este atât omul care se aseamănă cu toți ceilalți oameni, cât mai ales omul cu care toți ceilalți oameni trebuie să se asemene. Numai despre el trebuie să se spună ceea ce filozofii greci spuneau despre om în general, adică omul este "măsura tuturor lucrurilor"!

Odată pusă în siguranță realitatea dogmatică și ontologică a umanității perfecte a lui Cristos, astăzi noi putem să valorizăm din nou această realitate biblică primară. Trebuie să facem asta și dintr-un alt motiv. Nimeni nu neagă astăzi că Isus a fost un om, așa cum făceau docetiștii și ceilalți care neagă umanitatea deplină a lui Cristos. Ba chiar se asistă la un fenomen straniu și neliniștitor: umanitatea "adevărată" a lui Cristos este afirmată în alternativă tacită la divinitatea sa, ca un soi de contrabalansare.

Este un soi de cursă generală pentru cel care merge mai înainte în a afirma umanitatea "deplină" a lui Isus din Nazaret, ajungând să-i atribuie nu numai suferința, angoasa, ispita, ci și îndoiala și chiar posibilitatea de a comite greșeli. Astfel dogma lui Isus "om adevărat" a devenit un adevăr sigur care nu deranjează și nu neliniștește pe nimeni; mai rău, un adevăr periculos care folosește pentru a legitima, și nu a contesta, gândirea seculară. A afirma umanitatea deplină a lui Cristos este astăzi ca o dărâmare a unei uși deschise.

Sfințenia lui Cristos

Așadar, să dedicăm restul timpului aflat la dispoziția noastră pentru a contempla (este cuvântul corect) sfințenia lui Cristos, pentru a ne lăsa luminați de ea, înainte de a trage orice consecință operativă. Acesta este "cel mai prim plan" asupra lui Isus pe care vrem să-l facem în această meditație: să ne lăsăm fascinați de frumusețea infinită a lui Cristos, "cel mai frumos dintre fiii omului".

Observația din evanghelii ne arată că sfințenia lui Isus nu este numai un principiu abstract, sau o deducție metafizică, ci este o sfințenie reală, trăită moment cu moment și în situațiile cele mai concrete ale vieții. Fericirile, pentru a da un exemplu, nu sunt numai un program frumos de viață pe care Isus îl trasează pentru alții; este însăși viața sa și experiența sa pe care el le dezvăluie discipolilor, chemându-i să intre în aceeași sferă a sa de sfințenie. Fericirile sunt autoportretul lui Isus.

El învață ceea ce face; pentru aceasta poate să spună: "Învățați de la mine că sunt blând și umil cu inima" (Mt 11,29). El spune să-i iertăm pe dușmani, dar el însuși merge până acolo încât să-i ierte pe cei care-l răstignesc, cu cuvintele: "Tată, iartă-i, pentru că nu știu ce fac" (Lc 23,34). De altfel, nu este episodul acesta sau acela care se prestează pentru a ilustra sfințenia lui Isus, ci fiecare acțiune, fiecare cuvânt ieșit din gura sa.

Alături de acest element pozitiv care constă în adeziunea constantă și absolută la voința Tatălui, sfințenia lui Cristos prezintă și un element negativ care este lipsa absolută a oricărui păcat. "Cine dintre voi mă poate acuza de păcat?", le spune Isus adversarilor săi (In 8,46). Cu privire la acest punct avem un cor unanim de mărturii apostolice: "El n-a cunoscut păcat" (2Cor 5,21); "el, care nu a săvârșit păcat, și nici nu s-a găsit înșelăciune în gura lui" (1Pt 2,22); "el a fost încercat în toate, asemenea nouă, în afară de păcat" (Evr 4,15); "de un astfel de mare preot avem nevoie: sfânt, nevinovat, fără pată, separat de păcătoși" (Evr 7,26). În prima sa scrisoare, Ioan nu încetează să proclame: "El este curat…; în el nu este păcat…; el este drept" (1In 3,3-7).

Conștiința lui Isus este un cristal transparent. Niciodată nici cea mai mică admitere a păcatului, sau cere de scuze și de iertare, nici față de Dumnezeu, nici față de oameni. Mereu certitudinea liniștită că este în adevăr și în dreptate, că a acționat bine; că este cu totul altceva decât prezumția umană de dreptate. Niciun alt personaj din istorie n-a îndrăznit să spună despre sine același lucru.

O astfel de lipsă de păcat - și de admitere a păcatului! - nu este legată de textul acesta sau acela sau expresie din evanghelie, despre a cărei istoricitate ne putem îndoi, ci transpiră din toată evanghelia. Este un stil de viață care se reflectă în toate. Se poate căuta în pasajele cele mai discrete din evanghelii și rezultatul este mereu același. Nu este suficientă pentru a explica toate acestea ideea unei umanități excepțional de sfinte și exemplare. De fapt aceasta ar putea să fie dezmințită de acela. O astfel de siguranță, o astfel de excludere a păcatului, ca aceea care se observă în Isus ar indica, e adevărat, o umanitate excepțională, însă excepțională în orgoliu, nu în sfințenie. O conștiință făcută astfel ori este în ea însăși cel mai mare păcat comis vreodată, mai mare decât cel al lui Lucifer, ori este în schimb adevăr pur. Învierea lui Cristos și istoria succesivă a creștinismului sunt dovada concretă care era adevărul pur.

"Sfințiți în Cristos Isus"

Acum să trecem ca să vedem ceea ce înseamnă pentru noi sfințenia lui Cristos. Și aici ne vine în întâmpinare imediat o veste bună. De fapt, există o veste bună, un anunț fericit, și cu privire la sfințenia lui Cristos. Ea nu este atât faptul că Isus este Sfântul lui Dumnezeu, sau faptul că și noi trebuie să fim sfinți și neprihăniți. Nu, surpriza fericită este că Isus comunică, dăruiește, ne oferă nouă sfințenia sa. Că sfințenia sa este și a noastră. Mai mult: că el însuși este sfințenia noastră.

Fiecare părinte uman poate transmite copiilor ceea ce are, însă nu ceea ce este. Dacă este un artist, un om de știință, sau și un sfânt, nu se spune că fiii se nasc și ei artiști, oameni de știință sau sfinți. El poate maxim să-i învețe, să le dea un exemplu, însă nu să le transmită ca moștenire. În schimb, Isus, la Botez, nu numai că ne transmite ceea ce are, ci și ceea ce este. El este sfânt și ne face sfinți; este Fiu al lui Dumnezeu și ne face fii ai lui Dumnezeu.

Reafirmă asta și Conciliul al II-lea din Vatican: "Cei care îl urmează pe Cristos, chemați de Dumnezeu și îndreptățiți în Isus Domnul nu după faptele lor, ci după hotărârea și harul lui, au devenit, în botezul credinței, cu adevărat fii ai lui Dumnezeu și părtași la natura divină și, prin aceasta, realmente sfinți" (LG, 40).

Sfințenia creștină, înainte de a fi o datorie, este un dar. Este ceea ce distinge religia creștină de orice altă religie sau filozofie religioasă. Fiecare religie începe spunând oamenilor ceea ce trebuie să facă pentru a se mântui. Pot să fie speculații intelectuale, exerciții ascetice, opere și fapte deosebite… Creștinismul nu începe spunând oamenilor ceea ce trebuie să facă pentru a se mântui; începe spunând ceea ce Dumnezeu a făcut pentru a-i mântui. Începe cu darul, nu cu datoria. Aceasta există, însă vine după aceea, drept consecință, nu drept cauză a harului.

Ce trebuie făcut pentru a primi acest dar și a trăi ca să spunem așa o experiență trăită și nu numai crezută? Primul și fundamentalul răspuns este credința. Nu o credință oarecare, ci credința prin care ne apropriem de ceea ce Cristos a obținut pentru noi. Credința care inspiră curaj și care dă aripi vieții noastre creștine. Paul a scris: "Cristos Isus […] pentru noi a fost făcut de Dumnezeu înțelepciunea, dreptatea, sfințenia și mântuirea, pentru ca, după cum este scris: «Cine se laudă, în Domnul să se laude!»" (1Cor 1,30-31). Ceea ce Cristos a devenit "pentru noi" - dreptate, sfințenie și mântuire - ne aparține; este mai mult al nostru decât l-am fi făcut noi! "Pentru că noi nu ne mai aparținem nouă înșine, ci lui Cristos care ne-a cumpărat cu un preț mare, rezultă că - scrie marele învățător bizantin Cabasilas - ceea ce este al lui Cristos ne aparține, este mai mult al nostru decât ceea ce vine de la noi"[3]. Eu nu încetez să repet, în această privință, ceea ce a scris Sfântul Bernard: Eu, într-adevăr, iau cu încredere pentru mine [în original, uzurpez!] ceea ce îmi lipsește din măruntaiele Domnului, pentru că ele sunt pline de milostivire. […] De aceea, meritul meu este milostivirea Domnului. Desigur, nu voi fi lipsit de merit până când Domnul nu va fi lipsit de milostivire. Dacă milostivirile Domnului sunt multe, și eu sunt foarte mare cât privește meritele. […] Oare voi cânta dreptatea mea? «Doamne, îmi voi aminti numai de dreptatea ta» (cf. Ps 71,16). Într-adevăr, ea este și a mea; pentru că tu te-ai făcut pentru mine dreptate care vine de la Dumnezeu (cf. 1Cor 1,30)"[4].

Nu trebuie să ne resemnăm să murim înainte de a fi făcut, sau reînnoit, acest soi de "lovitură de mână" sugerat nouă de Sfântul Bernard. Aceasta sfântă îndrăzneală! Sfântul Paul îndeamnă adesea pe creștini "să se despoaie de omul vechi" și "să se îmbrace în Cristos"[5]. Imaginea dezbrăcării și îmbrăcării nu indică o operațiune numai ascetică, ce constă în abandonarea anumitor "haine" și înlocuirea lor cu altele, adică în abandonarea viciilor și în obținerea virtuților. Este înainte de toate o operațiune de făcut prin credință. Într-un moment de rugăciune, în acest timp al Postului Mare, unul se pune în fața Răstignitului și, cu un act de credință, încredințează lui toate păcatele proprii, propria mizerie trecută și prezentă, ca acela care se dezbracă și aruncă în foc propriile zdrențe murdare; după aceea se îmbracă în dreptatea pe care Cristos a obținut-o pentru el. Spune, ca vameșul în templu: "Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul!", și se întoarce acasă "îndreptățit" (cf. Lc 18,13-14). Oh, dacă am putea o dată crede cu adevărat în asta! Cum s-ar schimba viața noastră spirituală și raportul nostru cu Dumnezeu!

Unii Părinți ai Bisericii au cuprins într-o imagine acest secret grandios al vieții creștine. Imaginează-ți, spun ei, că s-a desfășurat, pe stadion, o luptă epică. Un viteaz l-a înfruntat pe tiranul crud care ținea sclavă cetatea și, cu trudă și suferință uriașă, l-a învins. Însă dacă-l admiri pe viteaz, dacă te bucuri cu el pentru victoria sa, dacă îi împletești coroane, dacă provoci și zgudui pentru el adunarea, dacă te înclini cu bucurie în fața triumfătorului, îi săruți capul și îi strângi mâna dreaptă; așadar, dacă atât de mult delirezi pentru el, încât consideri victoria sa ca victorie a ta, eu îți spun că tu vei avea parte cu siguranță de premiul învingătorului.

Însă este mai mult: presupune că învingătorul nu are nicio nevoie pentru sine de premiul pe care l-a cucerit, ci dorești, mai mult decât orice alt lucru, să-l vezi onorat pe cel care l-a făcut și consideri ca premiu al luptei sale încoronarea prietenului, în acest caz acel om nu va obține oare coroana, chiar dacă n-a trudit și nici nu a fost rănit? Desigur că o va obține! Astfel, spun acești Părinți, se întâmplă între Cristos și noi. El este viteazul care pe cruce l-a învins pe marele tiran al lumii și ne-a redat viața[6]. De la noi se cere ca să nu fim "spectatori" distrași de atâta durere și de atâta iubire. Scrie Sfântul Ioan Gură de Aur: "Săbiile noastre nu sunt însângerate, nu am fost în agonie, nu am fost răniți, bătălia nici măcar n-am văzut-o, și iată că obținem victoria. Lupta a fost a sa, coroana este a noastră. Și pentru că noi am fost cei care au învins, să imităm ceea ce fac soldații în aceste cazuri: cu glasuri de bucurie să preamărim victoria, să intonăm imnuri de laudă Domnului"[7].

Desigur, nu se termină totul aici. De la apropriere trebuie să trecem la imitare. Textul Conciliului care ne-a prezentat sfințenia ca da (LG, 40), continuă spunând: "Ei trebuie, așadar, să păstreze și să desăvârșească în viața lor, cu ajutorul lui Dumnezeu, sfințenia pe care au primit-o. Apostolul îi îndeamnă să trăiască «după cum se cuvine unor sfinți» (Ef 5,3), să se îmbrace «ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, cu simțăminte de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, blândețe, cu îndelungă răbdare» (Col 3,12) și să aibă roadele Duhului în sfințenie (cf. Gal 5, 22; Rom 6,22)".

Însă avem atâtea alte ocazii pentru a vorbi și a auzi vorbindu-se despre datoria de a-l imita pe Cristos și de a cultiva virtuțile, încât, pentru un moment, este bine să ne oprim aici. Și pentru că dacă nu facem acel prim salt în credință care ne deschide la harul lui Dumnezeu, nu vom merge niciodată foarte departe în imitare. "Nu se ajunge de la virtuți la credință - spunea Sfântul Grigore cel Mare - ci de la credință la virtuți"[8].

Dacă într-adevăr nu vrem să terminăm fără măcar o mică propunere practică, iată una care ne poate ajuta. Sfințenia lui Isus a constat în a face mereu ceea ce îi plăcea Tatălui. "Eu fac mereu - spunea el - lucrurile care îi sunt plăcute" (In 8,29). Să încercăm să ne întrebăm cât mai des când putem, începând de astăzi, în fața fiecărei decizii de luat și a fiecărui răspuns de dat: "Care este, în cazul prezent, lucrul care i-ar place lui Isus ca eu să fac?" și să facem asta fără întârziere. A ști care este voința lui Isus este mai ușor decât a ști în abstract care este "voința lui Dumnezeu" (deși cele două lucruri de fapt coincid). Pentru a cunoaște voința lui Isus nu trebuie să facem altceva decât să ne gândim la ceea ce el spune în evanghelie. Duhul Sfânt este acolo, gata să ne amintească, așa cum ne-a promis Isus.

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note:

[1] Cf. Milan Machovec, Gesú per gli atei [Isus pentru atei], Cittadella Editrice, Assisi 1973.

[2] Denzinger - Schoenmetzer, Enchiridion Symbolorum, nr. 301-302.

[3] N. Cabasilas, Viața în Cristos, IV, 6 (PG 150, 613).

[4] Bernard de Clairvaux, Predici despre Cântarea Cântărilor, 61, 4-5 (PL 183, 1072).

[5] Cf. Col 3,9; Rom 13,14; Gal 3,27; Ef 4,24.

[6] N. Cabasilas, Viața în Cristos, 5 (PG 150, 516 șu).

[7] Ioan Gură de Aur, De coemeterio et de cruce (PG, 49, 396).

[8] Sf. Grigore cel Mare, Omilii despre Ezechiel, II, 7 (PL 76, 1018).

* * *

* * *

Prima predică de Postul Mare 2021 a card. Raniero Cantalamessa: Convertiți-vă și credeți în evanghelie (26 februarie 2021)

Pentru a vorbi despre Isus. Predicatorul Casei Pontificale explică tema meditațiilor pentru papa și Curia Romană


 

lecturi: 724.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat