Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

A venit să locuiască în mijlocul nostru

A treia predică de Advent a card. Raniero Cantalamessa (18 decembrie 2020)

„În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți!”. Este strigătul trist al lui Ioan Botezătorul ascultat în Evanghelia din a treia Duminică din Advent pe care am vrea să-l facem să răsune în această ultimă întâlnire înainte de Crăciun.

În memorabilul mesaj Urbi et orbi din 27 martie 2020 în Piața „Sfântul Petru”, după ce a citit evanghelia despre furtuna potolită, Sfântul Părinte se întreba în ce anume a constat „puțina credință” pe care Isus o reproșează discipolilor și explica: „Ei nu încetaseră să creadă în el, de fapt îl invocă. Dar să vedem cum îl invocă: «Învățătorule, nu-ți pasă că pierim?» (v. 38). Nu-ți pasă: ei cred că Isus nu este interesat de ei, că nu se îngrijește de ei. Printre noi, în familiile noastre, unul din lucrurile care face mai mult rău este atunci când auzim spunându-ni-se: «Nu-ți pasă de mine?». Este o frază care rănește și dezlănțuie furtuni în inimă. Probabil l-a zdruncinat și pe Isus. Pentru că nimănui nu-i pasă mai mult de noi decât lui”.

Putem observa și o altă nuanță în reproșul lui Isus. Nu au înțeles cine era acela care era cu ei în barcă; nu au înțeles că, avându-l pe el în barcă, ea nu se putea scufunda pentru că Dumnezeu nu poate să piară. Noi, discipolii de astăzi, am comite aceeași greșeală a apostolilor și am merita același reproș al lui Isus dacă în furtuna violentă care s-a abătut asupra lumii cu pandemia am uita că nu suntem singuri în barcă și în voia valurilor.

Sărbătoarea Crăciunului ne permite să lărgim orizontul: de la Marea Galileei la lumea întreagă, de la apostoli la noi: „Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi” (In 1,14). Verbul grec la aorist, eskenosen (literalmente, „și-a instalat cortul”) exprimă ideea unei acțiuni împlinite și ireversibile. Fiul lui Dumnezeu a coborât pe acest pământ și Dumnezeu nu poate să piară. Creștinul poate să proclame cu mai multă motivație decât psalmistul:

„Dumnezeu este pentru noi loc de refugiu și putere,
ajutor ușor de găsit în timp de încercare.
De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul
și ar cădea munții în mijlocul mării […]
Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină” (Ps 46,2-4).

„Dumnezeu este cu noi”, adică de partea omului, prieten și aliat al său împotriva forțelor răului. Trebuie să regăsim semnificația primordială și simplă a Întrupării Cuvântului, dincolo de toate explicațiile teologice și dogmele construite pe ea. Dumnezeu a venit să locuiască în mijlocul nostru! A voit să facă din acest eveniment numele său propriu: Emanuel, Dumnezeu-cu-noi. Ceea ce a profețit Isaia: „Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu, care se va numi Emanuel” (Is 7,14) a devenit un fapt împlinit.

Spuneam că trebuie să mergem înaintea tuturor controverselor cristologice din secolul al V-lea – înainte de Efes și de Calcedon – pentru a regăsi paradoxul și scandalul cuprins în afirmația: „Cuvântul s-a făcut trup”. Merită reascultată reacția unui păgân cult din secolul al II-lea, aflând de acea afirmație a creștinilor[1]. „Fiu al lui Dumnezeu – exclama filozoful Celsus înmărmurit – un om care a trăit cu câțiva ani în urmă?”. Logos veșnic unul „de ieri și de alaltăieri”, un om „născut într-un târg din Iudeea, dintr-o sărmană creatură”. Nu trebuie să fim uimiți. unirea perfectă a dumnezeirii și a omenității în persoana lui Cristos era cea mai mare dintre toate noutățile posibile, „singurul lucru nou sub soare”[2], o definește sfântul Ioan Damaschin.

Prima mare bătălie pe care credința în Cristos a trebuit s-o înfrunte n-a fost aceea a dumnezeirii sale, ci aceea a omenității sale și a adevărului Întrupării. La originea acestui refuz era dogma lui Platon conform căreia „niciun Dumnezeu nu se amestecă cu omul”[3]. Sfântul Augustin a descoperit, prin experiență proprie, rădăcina ultimă a dificultății de a crede în Întrupare, adică lipsa de umilință. „Nefiind umil – scrie el în Confesiuni – nu înțelegeam umilința lui Dumnezeu”[4].

Experiența sa ne ajută să înțelegem rădăcina ultimă a ateismului modern și ne indică unicul mod posibil pentru a-l depăși. Pornind de la Hermann Samuel Reimarus în secolul al XVIII-lea, a fost un întreg asalt la adresat adevărului istoric al Evangheliei și a dumnezeirii lui Cristos. Isus a spus: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine” (In 14,6). Odată declarată nepracticabilă această singură cale de acces la Dumnezeu, a fost ușor de a trece mai întâi la deism și apoi la ateism.

Experiența lui Augustin – spuneam – indică și calea pentru a depăși obstacolul: renunțarea la orgoliu și acceptarea umilinței lui Dumnezeu. „Te preamăresc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai revelat celor mici” (Mt 11,25): toată istoria necredinței umane este explicată de aceste cuvinte ale lui Cristos. Umilința furnizează cheia pentru a înțelege Întruparea. Avem nevoie de puțină putere pentru a ne expune; în schimb, avem nevoie de multă putere pentru a ne pune deoparte și a ne șterge. Dumnezeu este această nelimitată putere de ascundere de sine: „S-a despuiat pe sine luând firea sclavului… S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte” (Fil 2,7-8).

Dumnezeu este iubire, pentru aceasta este umilință! Iubirea creează dependență de persoana iubită, o dependență care nu umilește, ci face fericiți. Cele două fraze, „Dumnezeu este iubire” și „Dumnezeu este umilință” sunt ca două fețe ale aceleiași medalii. Însă ce înseamnă cuvântul umilință aplicat lui Dumnezeu și în ce sens Isus poate să spună: „învățați de la mine că sunt blând și umil cu inima” (Mt 11,29)? Explicația este că umilința esențială nu constă în a fi mici (de fapt putem fi mici fără a fi umili); nu constă în a ne considera mici (asta poate depinde de o rea idee de sine); nu constă în a ne proclama mici (se poate spune asta fără a crede); constă în a ne face mici și a ne face mici din iubire, pentru a-i ridica pe ceilalți. În acest sens, cu adevărat umil este numai Dumnezeu.

„Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
care locuiește atât de sus,
care își pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer și pe pământ?
El ridică pe cel slab din țărână,
înalță din mizerie pe cel sărac” (Ps 113,5-7).

Înțelesese asta, fără atâtea studii, Francisc de Assisi care în „Laudele lui Dumnezeu Preaînalt”, la un moment dat, adresându-se lui Dumnezeu spune: „Tu ești umilință!” și în „Scrisoare către tot Ordinul” exclamă: „Priviți, fraților, umilința lui Dumnezeu”. „În fiecare zi – scrie el în unul din Îndemnurile sale – el se umilește, ca atunci când de pe scaunul regal a coborât în sânul Fecioarei”[5].

Crăciunul este sărbătoarea umilinței lui Dumnezeu. Pentru a o celebra în duh și adevăr trebuie să ne facem mici, așa cum trebuie să ne înjosim pentru a intra pe poarta strâmtă care introduce în Bazilica Nașterii la Betleem.

„În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți!”

Dar să ne întoarcem la inima misterului: „Cuvântul s-a făcut trup și a venit să locuiască între noi”. Dumnezeu este cu noi pentru totdeauna, irevocabil. Acesta este, de acum încolo, obiectul central al profeției creștine. Zaharia îl salută pe precursor numindu-l „profet al Celui Preaînalt” (Lc 1,76) și Isus spune despre el că este „mai mult decât un profet” (Mt 11,9). Însă în ce sens Ioan Botezătorul este un profet? Unde este profeția în cazul său? Profeții biblici vesteau o mântuire viitoare; Ioan Botezătorul nu vestește o mântuire viitoare; dimpotrivă, îl arată pe unul care este prezent acolo în fața lui. Profeții din vechime ajutau poporul să depășească bariera, încă mai densă, a aparențelor contrare. Mesia atât de așteptat – așteptat de patriarhi, vestit de profeți, cântat de psalmi – ar fi așadar acel om cu aparențe și cu origini așa de umile și obișnuite, despre care se știe totul, inclusiv localitatea de origine?

Este relativ ușor a crede în ceva măreț și divin, când se prospectează într-un viitor nedefinit: „în acele zile”, „în timpurile din urmă”, într-un cadru cosmic, cu cerurile care picură dulceață și pământul care se deschide pentru a-l odrăsli pe Mântuitorul (cf. Is 45,8). Este mai dificil când trebuie să se spună: „Iată-l! El este!”. Suntem imediat tentați să spunem: Asta-i tot? „Din Nazaret poate să vină ceva bun?” (In 1,46); „Știm de unde este acesta” (In 7,27).

Aceasta era o misiune profetică supraumană și se înțelege de ce precursorul este definit „mai mult decât un profet”. El este omul care îndreaptă degetul spre o persoană și rostește un decisiv „Ecce, Iată-l! Iată Mielul lui Dumnezeu!” (In 1,29). Ce fior a trebuit să treacă prin corpul celor care au primit cei dintâi această revelație. O acțiune puternică a Duhului Sfânt însoțea cuvintele precursorului și revela adevărul inimilor bine dispuse. Trecut și viitor, așteptare și împlinire se atingeau. Arcul de boltă al istoriei mântuirii se închidea.

Eu cred că Ioan Botezătorul ne-a lăsat însăși misiunea sa profetică: să continuăm să strigăm: „În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți!” (In 1,26). El a inaugurat noua profeție care nu constă – spuneam – în a vesti o mântuire viitoare, ci în revelarea prezenței lui Cristos în istorie: „Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii” (Mt 28,20). Cristos nu este prezent în istorie numai pentru că se scrie și se vorbește încontinuu despre el, ci pentru că a înviat și trăiește după Duh. Nu numai intențional, ci realmente. Evanghelizarea începe de aici.

În timpul Botezătorului, ceea ce crea dificultate era trupul fizic al lui Isus, carnea sa așa de asemenea cu a noastră, în afară de păcat. Astăzi mai ales trupul său mistic, Biserica, creează dificultate și scandalizează. Așa, de asemenea, cu restul omenirii, nefiind exclus nici păcatul! Așa cum precursorul i-a făcut pe contemporanii săi să-l recunoască pe Cristos sub umilința cărnii, tot așa este necesar să-l facem recunoscut în sărăcia și în mizeria Bisericii sale, precum și în sărăcia și mizeria fiecăruia dintre noi.

Ceea ce Paul adaugă la Ioan

Însă trebuie adăugat ceva la cele spuse până aici. De fapt, nu contează a ști numai că Dumnezeu s-a făcut om; contează să știm și ce tip de om s-a făcut Dumnezeu. Este semnificativ modul diferit și complementar în care Ioan și Paul descriu fiecare evenimentul Întrupării. Pentru Ioan ea constă în faptul că acel Cuvânt care era Dumnezeu s-a făcut trup (cf. In 1,1-14); pentru Paul, în faptul că „Cristos, fiind de natură divină, a asumat formă de slujitor” (cf. Fil 2,5 șu). Pentru Ioan, Cuvântul, fiind Dumnezeu, s-a făcut om; pentru Paul, „Cristos, bogat cum era, s-a făcut sărac” (cf. 2Cor 8,9).

Distincția dintre faptul întrupării și modul ei, dintre dimensiunea sa ontologică și cea existențială, ne interesează pentru că aruncă o lumină singulară asupra problemei actuale a sărăciei și a atitudinii creștinilor față de ea. Ajută să se dea un fundament biblic și teologic alegerii preferențiale a săracilor, proclamate la Conciliul al II-lea din Vatican. „Părinții conciliari – a scris Jean Guitton, observator laic la Conciliu – au regăsit sacramentul sărăciei, adică prezența lui Cristos sub speciile celor care suferă”[6].

„Sacramentul” sărăciei! Sunt cuvinte puternice, dar întemeiate. Dacă prin faptul întrupării, Cuvântul, într-un anumit sens, a asumat pe fiecare om (așa gândeau unii Părinți greci), prin modul în care ea s-a realizat, el a asumat, cu un titlu complet particular, pe cel sărac, pe cel umil, pe cel suferind. A „instituit” acest semn, așa cum a instituit Euharistia. De fapt, Cel care a rostit asupra pâinii cuvintele: „Acesta este trupul meu”, a rostit aceleași cuvinte și despre săraci. A făcut asta atunci când, vorbind despre ceea ce s-a făcut – sau s-a omis să se facă – pentru cel înfometat, cel însetat, cel închis, cel gol și cel străin, a declarat solemn: „Mie mi-ați făcut” și „Mie nu mi-ați făcut” (Mt 25,31 șu).

Să tragem consecința care derivă din toate acestea asupra planului ecleziologiei. Sfântul Ioan al XXIII-lea, cu ocazia Conciliului, a creat expresia „Biserica săracilor”[7]. Ea îmbracă o semnificație care merge dincolo de ceea ce se înțelege de obicei. Biserica săracilor nu este constituită numai din săracii Bisericii! Într-un anumit sens, toți săracii din lume – fie ei botezați sau nu – îi aparțin. „Însă – se obiectează – nu au avut credința, nici n-au primit botezul!”. Este adevărat, dar nici Pruncii Nevinovați pe care-i sărbătorim după Crăciun nu le-au avut. Sărăcia și suferința lor, dacă este nevinovată, în ochii lui Dumnezeu este botezul lor de sânge. Dumnezeu are mult mai multe moduri de a mântui decât ne imaginăm noi, chiar dacă toate aceste moduri – fără să fie exclus cineva – „într-un mod cunoscut numai de Dumnezeu”[8], trec prin Cristos.

Săracii sunt „ai lui Cristos”, nu pentru că sunt declarați apartenenți lui, ci pentru că el i-a declarat apartenenți lui, i-a declarat trupul său. Asta nu înseamnă că este suficient a fi săraci și înfometați în această lume pentru a intra automat în împărăția finală a lui Dumnezeu. Cuvintele: „Veniți, binecuvântații Tatălui meu” sunt adresate celor care s-au îngrijit de cei săraci, nu în mod necesar săracilor înșiși, datorită simplului fapt că au fost din punct de vedere material săraci în viață.

Așadar, Biserica lui Cristos este imens mai vastă decât ceea ce spun cifrele și statisticile. Nu prin simplu mod de a spune, sau printr-un triumfalism nepotrivit. Nimeni, în afară de Isus, n-a proclamat: „Tot ceea ce ați făcut unuia dintre acești frați ai mei mai mici, mie mi-ați făcut” (Mt 25,40), unde „fratele mai mic” nu indică numai pe cel care crede în Cristos, ci pe fiecare om.

Rezultă că papa – și cu el ceilalți păstori ai Bisericii – este cu adevărat „părintele săracilor”. Este o bucurie și un stimulent pentru noi toți să vedem cât de mult a fost îndrăgit acest rol de ultimii Suverani Pontifi și în mod cu totul deosebit de păstorul care se află astăzi la catedra lui Petru. El este glasul cel mai autoritar care se ridică în apărarea lor, într-o lume care cunoaște numai selecția și rebutul. El nu „a uitat de cei săraci”, nu, cu adevărat! Scriptura conține o binecuvântare specială pentru cei care îndrăgesc soarta săracului:

„Fericit este acela care se îngrijește de cel sărman…
Domnul îl păzește și îl ține în viață,
îl face fericit pe pământ
și nu-l lasă la bunul plac al vrăjmașilor săi” (Ps 41,2-3).

Despre Maria și Iosif se citește în Evanghelie că „nu era loc pentru ei la han” (Lc 2,7). Și astăzi nu este loc pentru săraci în hanul lumii, însă istoria a arătat de care parte era Dumnezeu și de care parte trebuie să fie Biserica. A merge spre cei săraci înseamnă a imita umilința lui Dumnezeu. Înseamnă a ne face mici din iubire, pentru a înălța pe cel care este jos.

Însă să nu ne înșelăm: acesta este un lucru mai ușor de spus decât de făcut. Un vechi părinte din deșert, Isac de Ninive, dădea acest sfat celui care este constrâns să vorbească despre lucruri spirituale la care încă nu a ajuns cu viața: „Vorbește despre ele ca unul care aparține la clasa discipolilor și nu cu autoritate, după ce ai umilit sufletul tău și te-ai făcut mai mic decât orice ascultător al tău”[9]. Așa am vorbit eu despre faptul de a merge spre cei săraci.

„Ne vom face locuință la el”

„Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi”. Înainte de a încheia, trebuie să trecem de la plural la singular. N-a venit în mod generic în lume, ci personal în fiecare suflet credincios. Isus a spus: „Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu: Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și ne vom face locuință la el” (In 14,23). Așadar, Cristos nu este prezent numai în barca lumii sau a Bisericii; este prezent în barca mică a vieții mele. Ce gând, dacă am reuși cu adevărat să credem asta! Sfânta Elisabeta a Sfintei Treimi a găsit în el secretul propriei sfințenii. „Mi se pare – scria ea unei prietene – că am găsit cerul meu pe pământ, pentru că cerul este Dumnezeu și Dumnezeu este în sufletul meu. Ziua în care am înțeles asta totul s-a luminat”[10].

Cu restricțiile pe care le pune cultului public și frecventarea bisericilor, pandemia ar putea să fie pentru mulți ocazia de a descoperi că pe Dumnezeu nu-l întâlnim numai mergând la biserică; că putem să-l adorăm pe Dumnezeu „în duh și adevăr” și să ne întreținem cu Isus chiar și stând în casă, sau în camera noastră. Creștinul nu va putea niciodată să se lipsească de Euharistie și de comunitate, însă atunci când acesta este împiedicat de forță majoră nu trebuie să creadă că se întrerupe viața sa creștină. Dacă n-a fost întâlnit niciodată Cristos în propria inimă, nu va fi întâlnit niciodată în altă parte, în sensul puternic al termenului.

Există o afirmație puternică despre Crăciun care a trecut din epocă în epocă, pe buzele marilor învățători și maeștri spirituali ai Bisericii: Origene, Sfântul Augustin, Sfântul Bernard, Angelo Silesio, și alții. Ea, în substanță, spune așa: „Ce îmi folosește mie că Cristos s-a născut odată la Betleem din Maria, dacă el nu se naște prin credință și în inima mea?”[11]. „Unde se naște Cristos, în sensul cel mai profund, dacă nu în inima ta și în sufletul tău?”, scrie Sfântul Ambroziu[12]. „Cuvântul lui Dumnezeu, face ecou Sfântul Maxim Mărturisitorul, vrea să repete în toți oamenii misterul întrupării sale”[13]. Un adevăr ecumenic, după cum se vede.

Făcând ecou tot la această tradiție, Sfântul Ioan al XXIII-lea, în mesajul de Crăciun din 1962, înălța această rugăciune arzătoare: „O, Cuvânt veșnic al Tatălui, Fiu al lui Dumnezeu și al Mariei, reînnoiește și astăzi, în secretul sufletelor, miracolul minunat al nașterii tale”.

Să ne însușim această rugăciune, însă, în situația dramatică în care ne aflăm, să adăugăm și rugăciunea arzătoare din liturgia de Crăciun: „O, rege al neamurilor, dorit de toate popoarele, piatră din capul unghiului, care le unești pe toate, vino și mântuiește-l pe omul pe care l-ai plămădit din țărână”[14]. Vino și ridică omenirea epuizată de lunga încercare a acestei pandemii.

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note:

[1] În Origene, Împotriva lui Celsus, I,26.28; VI,10.

[2] Sfântul Ioan Damaschin, Credința ortodoxă, 45.

[3] Platon, Simpozion, 203°; cf. Apuleius, De deo Socratis, 4: „Nullus deus miscetur ho minibus”.

[4] Confesiuni, VII, 18.24.

[5] Fonti Francescane, 221.

[6] J. Guitton, cit. de R. Gil, Presencia de los pobres en el concilio, în „Proyección” 48, 1966, pag. 30.

[7] În AAS 54, 1962, pag. 682.

[8] Gaudium et spes, 22.

[9] Isacco di Ninive, Discorsi ascetici 4 , Città Nuova, Roma 1984, pag. 89.

[10] Scrisoarea 107 din 1902 către contesa De Sourdon.

[11] Cf. Origene, Comentariu la Evanghelia lui Luca 22,3 (SCh 87, pag. 302); Angelus Silesius, Pelerinul heruvic, I, 61: „Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geborn / und nicht in dir: du bleibst noch ewiglich verlorn”.

[12] Sfântul Ambroziu, In Lucam, 11,38.

[13] Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua (PL 91, 1084).

[14] Antifonul la Vesperele din 22 decembrie.

* * *

A doua predică de Advent 2020 a card. Raniero Cantalamessa: "Vă vestim viața veșnică" (11 decembrie)

Prima predică de Advent 2020 a card. Raniero Cantalamessa: "Învață-ne să numărăm zilele noastre, ca să dobândim înțelepciunea inimii" (4 decembrie)


 

lecturi: 1807.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat