Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Discurs al Sfântului Părinte pentru liturgia penitențială, citit de cardinalul Angelo De Donatis (27 februarie 2020)

Amărăciunile în viața preotului

O reflecție ad intra

Nu doresc atât să reflectez asupra suferințelor care derivă din misiunea preotului: sunt lucruri foarte cunoscute și deja diagnosticate pe larg. Doresc să vorbesc cu voi, cu această ocazie, despre un dușman subtil care găsește multe moduri pentru a se camufla și a se ascunde și ca un parazit ne fură lent bucuria vocației la care am fost chemați într-o zi. Vreau să vă vorbesc despre acea amărăciune focalizată în jurul raportului cu credința, cu episcopul, cu confrații. Știm că pot să existe alte rădăcini și situații. Însă acestea sintetizează atâtea întâlniri pe care le-am avut cu unii dintre voi.

Accentuez imediat două lucruri: primul, că aceste rânduri sunt rod al ascultării câtorva seminariști și preoți din diferite dieceze italiene și nu se pot sau nu trebuie referite la vreo situație specifică. Al doilea: că marea parte a preoților pe care-i cunosc sunt mulțumiți cu viața lor și consideră aceste amărăciuni ca făcând parte din trăirea normală, fără drame. Am preferat mai degrabă să expun ceea ce ascult decât să exprim opinia mea despre această temă.

A privi în față amărăciunile noastre și a ne confrunta cu ele ne permite să luăm contact cu umanitatea noastră, cu umanitatea noastră binecuvântată. Și astfel să ne amintim că noi ca preoți nu suntem chemați să fim atotputernici ci oameni păcătoși și trimiși. Așa cum spunea sfântul Irineu din Lyon: "ceea ce nu este asumat nu este răscumpărat". Să lăsăm ca și aceste "amărăciuni" să ne indice calea spre o adorare mai mare a Tatălui și să ne ajute să experimentăm din nou forța ungerii sale milostive (cf. Lc 15,11-32). Pentru a spune asta cu psalmistul: "Ai schimbat geamătul meu în dans, mi-ai sfâșiat haina de pocăință și m-ai încins cu bucurie, pentru ca sufletul meu să-ți cânte fără încetare" (Ps 30,12-13).

Primă cauză de amărăciune: probleme cu credința.

"Noi credeam că El era", își destăinuie unul altuia discipolii de la Emaus (cf. Lc 24,21). O speranță dezamăgită este la rădăcina amărăciunii lor. Însă trebuie reflectat: este Domnul care ne-a dezamăgit sau noi am confundat speranța cu așteptările noastre? Speranța creștină în realitate nu dezamăgește și nu eșuează. A spera nu înseamnă a ne convinge că lucrurile vor merge mai bine, ci că tot ceea ce se întâmplă are un sens în lumina Paștelui. Însă pentru a spera creștinește trebuie - așa cum îl învăța sfântul Augustin pe Proba - să trăim o viață de rugăciune substanțială. Acolo învățăm să distingem între așteptări și speranțe.

Or, raportul cu Dumnezeu - mai mult decât dezamăgirile pastorale - poate să fie cauză profundă de amărăciune. Uneori se pare aproape că El nu respectă așteptările unei vieți depline și îmbelșugate pe care le aveam în ziua hirotonirii. Uneori o adolescență care nu s-a terminat niciodată nu ajută la trecerea de la vise la spes. Probabil că noi ca preoți suntem prea "cumsecade" în raportul nostru cu Dumnezeu și nu ne hazardăm să protestăm în rugăciune, așa cum face în schimb foarte des psalmistul - nu numai pentru noi înșine, și pentru oamenii noștri; pentru că păstorul poartă și amărăciunile oamenilor săi -; dar și psalmii au fost "cenzurați" și cu greu putem să ne însușim o spiritualitate a protestului. Astfel cădem în cinism: nemulțumiți și un pic frustrați. Adevăratul protest - al adultului - nu este împotriva lui Dumnezeu ci în fața Lui, pentru că se naște tocmai din încrederea în El: cel care se roagă îi amintește Tatălui cine este și ce este demn de numele său. Noi trebuie să sfințim numele său, însă uneori discipolilor le revine să-l trezească pe Domnul și să-i spună: "Nu-ți pasă că pierim?" (Mc 4,35-41). Astfel Domnul vrea să ne implice direct în împărăția sa. Nu ca spectatori, ci participând activ.

Ce diferență există între așteptare și speranță? Așteptarea se naște când ne trăim viața ca să ne salvăm viața: ne zbatem căutând siguranțe, recompense, avansări... Când primim ceea ce vrem simțim aproape că nu vom muri niciodată, că va fi mereu așa! Pentru că punctul de referință suntem noi. În schimb speranța este ceva ce se naște în inimă atunci când ne decidem să nu ne mai apărăm. Când recunosc limitele mele și că nu totul începe și se termină cu mine, atunci recunosc importanța de a avea încredere. Deja teatinul Lorenzo Scupoli în Lupta spirituală învăța asta: cheia a toate este într-o mișcare dublă și simultană: a nu avea încredere în sine, a avea încredere în Dumnezeu. Sper nu atunci când nu mai este nimic de făcut, ci atunci când încetez să mă străduiesc numai pentru mine. Speranța se sprijină pe o alianță: Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a promis în ziua hirotonirii că viața mea va fi o viață deplină, cu plinătatea și gustul Fericirilor; desigur chinuită - așa cum este aceea a tuturor oamenilor -, dar frumoasă. Viața mea este gustoasă dacă fac Paștele, nu dacă lucrurile merg așa cum spun eu.

Și aici se înțelege un alt lucru: nu este suficient a asculta numai istoria pentru a înțelege aceste procese. Trebuie ascultată istoria și viața noastră în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Discipolii de la Emaus au depășit dezamăgirea atunci când Cel Înviat le-a deschis mintea pentru înțelegerea Scripturilor. Iată: lucrurile vor merge mai bine nu numai pentru că vom schimba superiori, sau misiune, sau strategii, ci pentru că vom fi mângâiați de Cuvânt. Mărturisea profetul Ieremia: "Cuvintele tale au fost spre bucuria și spre veselia inimii mele" (15,16).

Amărăciunea - care nu este un păcat - trebuie primită. Poate să fie o mare ocazie. Probabil este și salutară, pentru că face să sune semnalul de alarmă interioară: atenție, ai confundat siguranțele cu alianța, devii "nepriceput și greoi de inimă". Există o tristețe care ne poate conduce la Dumnezeu. S-o primim, să nu ne supărăm pe noi înșine. Poate să fie ocazia bună. Și sfântul Francisc de Assisi a experimentat asta, ne amintește în Testamentul său (cf. Fonti Francescane, 110). Amărăciunea se va schimba într-o mare dulceață, iar dulcețile ușoare, lumești, se vor transforma în amărăciuni.

A doua cauză de amărăciune: probleme cu episcopul

Nu vreau să cad în retorică sau să caut țapul ispășitor, și nici să mă apăr sau să-i apăr pe cei din domeniul meu. Locul comun care găsește în superiori greșelile pentru toate nu mai funcționează. Toți suntem greșitori în cele mici și în cele mari. În ziua de astăzi pare că respirăm o atmosferă generală (nu numai între noi) de o mediocritate răspândită, care nu ne permite să ne cățărăm pe evaluări ușoare. Însă rămâne faptul că multă amărăciune în viața preotului este dată de omisiunile păstorilor.

Toți trăim experiența limitelor și lipsurilor noastre. Înfruntăm situații în care ne dăm seama că nu suntem pregătiți cum se cuvine... Dar urcând spre serviciile și slujirile cu vizibilitate mai mare, lipsurile devin mai evidente și zgomotoase; și este și consecință logică faptul că în acest raport se joacă mult, în bine și în rău. Care omisiuni? Nu se face aluzie aici la divergențele adesea inevitabile cu privire la probleme de gestionare sau la stiluri pastorale. Acest lucru este tolerabil și face parte din viața de pe acest pământ. Până când Cristos nu va fi totul în toți, toți vor încerca să se impună asupra tuturor! Adam cel decăzut care este în noi ne face aceste glume.

Adevărata problemă care amărăște nu sunt divergențele (și probabil că nici greșelile: și un episcop are dreptul să greșească așa ca toate creaturile), cât mai degrabă două motive foarte serioase și destabilizatoare pentru preoți.

Înainte de toate o anumită derivă autoritară soft: nu se acceptă cei care printre noi gândesc diferit. Pentru un cuvânt sunt transferați în categoria celor care vâslesc împotrivă, pentru un "eu consider că" sunt înscriși printre cei nemulțumiți. Parresia este îngropată de frenezia de a impune proiecte. Cultul inițiativelor înlocuiește esențialul: o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu Tată al tuturor. Adeziunea la inițiative riscă să devină metrul comuniunii. Însă ea nu coincide mereu cu unanimitatea opiniilor. Nici nu se poate pretinde că este exclusiv unidirecțională comuniunea: preoții trebuie să fie în comuniune cu episcopul... și episcopii în comuniune cu preoții: nu este o problemă de democrație, ci de paternitate.

Sfântul Benedict în Regulă - suntem în celebrul capitol al III-lea - recomandă că abatele, atunci când trebuie să trateze o problemă importantă, să consulte întreaga comunitate, inclusiv pe cei mai tineri. Apoi continuă reafirmând că ultima decizie revine numai abatelui, care trebuie să dispună totul cu prudență și corectitudine. Pentru Benedict nu este în discuție autoritatea, dimpotrivă, abatele este cel care răspunde în fața lui Dumnezeu despre conducerea mănăstirii; însă se spune că în decizie el trebuie să fie "prudent și corect". Primul cuvânt îl cunoaștem bine: prudență și discernământ fac parte din vocabularul comun.

Mai puțin obișnuit este "corectitudine": corectitudine înseamnă a ține cont de opinia tuturor și a salvgarda reprezentativitatea turmei, fără a face preferințe. Marea tentație a păstorului este să fie înconjurat de "ai săi", de "apropiați"; și astfel, din păcate, competența reală este înlocuită de o anumită sinceritate presupusă, fără a mai distinge între cel care este de acord și cel care sfătuiește în manieră dezinteresată. Asta dă multă suferință turmei, care adesea acceptă fără să conteste nimic. Codul de Drept Canonic amintește că credincioșii "au dreptul, ba uneori chiar obligația, de a manifesta păstorilor sacri opinia personală cu privire la binele Bisericii" (can. 212 § 3). Desigur, în acest timp de precaritate și fragilitate răspândită, soluția pare autoritarismul (în domeniul politic acest lucru este evident). Însă adevărata grijă - așa cum sfătuiește sfântul Benedict - se află în corectitudine, nu în uniformitate1 .

A treia cauză de amărăciune: probleme între noi

Preotul în acești ultimi ani a suferit loviturile scandalurilor, financiare și sexuale. Suspiciunea a făcut în mod drastic mai reci și formale raporturile; nu se mai bucură de darurile altuia, dimpotrivă, pare că este o misiune a distruge, a minimaliza, a suspecta. În fața scandalurilor cel rău ne ispitește împingându-ne spre o viziune "donatistă" despre Biserică: înăuntru cei impecabili, afară cel care greșește! Avem concepții false despre Biserica militantă, într-un soi de puritanism ecleziologic. Mireasa lui Cristos este și rămâne ogorul în care cresc până la parusia grâul și neghina. Cel care nu și-a însușit această viziune evanghelică despre realitate se expune la amărăciuni de nespus și inutile.

Oricum, păcatele publice și publicizate ale clerului i-au făcut pe toți mai prudenți și mai puțin dispuși să creeze legături semnificative, mai ales în privința împărtășirii credinței. Se înmulțesc întâlnirile comune - formare permanentă și altele - dar se participă cu o inimă mai puțin dispusă. Există mai multă "comunitate", dar mai puțină comuniune! Întrebarea pe care ne-o punem atunci când întâlnim un nou confrate apare în tăcere: "Pe cine am în fața mea? Pot să am încredere în el?"

Nu este vorba de singurătate: ea nu este o problemă ci un aspect al misterului comuniunii. Singurătatea creștină - aceea a celui care intră în camera sa și îl roagă pe Tatăl în ascuns - este o binecuvântare, adevăratul izvor al primirii iubitoare a celuilalt. Adevărata problemă se află în a nu mai găsi timp pentru a sta singuri. Fără singurătate nu există iubire gratuită și ceilalți devin un surogat al golurilor. În acest sens ca preoți trebuie să re-învățăm mereu să stăm singuri "evanghelic", ca Isus noaptea cu Tatăl2 .

Aici drama este izolarea, care este altceva față de singurătate. O izolare nu numai și nu atât exterioară - suntem mereu în mijlocul oamenilor -, cât mai ales inerentă sufletului preotului. Încep de la izolarea mai profundă pentru a atinge după aceea forma ei mult mai vizibilă.

Izolați față de har: ademeniți de secularism nu credem și nici nu mai simțim că suntem înconjurați de prieteni cerești - "marele număr de martori" (cf. Evr 12,1) -; ni se pare că experimentăm că viața noastră, suferințele, nu ating pe nimeni. Lumea harului ne-a devenit puțin câte puțin străină, sfinții ni se par numai "prietenii imaginari" ai copiilor. Duhul care locuiește în inimă - în mod substanțial și nu în figură - este ceva ce probabil că n-am experimentat niciodată datorită disipării sau neglijenței. Cunoaștem, dar nu "atingem". Depărtarea de forța harului produce raționalisme sau sentimentalisme. Niciodată un trup răscumpărat.

Izolarea față de istorie: totul pare să se consume în aici și acum, fără speranță în bunurile promise și în răsplata viitoare. Fiecare lucru se deschide și se închide cu noi. Moartea mea nu este predarea ștafetei, ci o întrerupere nedreaptă. Cu cât ne simțim mai speciali, puternici, bogați în daruri, cu atât ne închidem inima la sensul continuu al istoriei poporului lui Dumnezeu de care aparținem. Conștiința noastră individualizată ne face să credem că n-a fost nimic înainte și nimic după aceea. Pentru aceasta ne este atât de greu să ne îngrijim și să păstrăm ceea ce a început bun predecesorul nostru: adesea ajungem în parohie și simțim că avem datoria să facem tabula rasa, numai să ne distingem și să marcăm diferența. Nu suntem capabili să continuăm să trăiască binele pe care nu l-am născut noi! Începem de la zero pentru că nu simțim gustul de a aparține la un drum comunitar de mântuire.

Izolați față de ceilalți: izolarea față de har și față de istorie este una din cauzele incapacității de a instaura între noi relații semnificative de încredere și de împărtășire evanghelică. Dacă sunt izolat, problemele mele par unice și insurmontabile: nimeni nu mă poate înțelege. Acesta este unul din gândurile preferate de tatăl minciunii. Să ne amintim de cuvintele lui Bernanos: "Numai după mult timp se recunoaște asta și tristețea care anunță asta, o precedă, cât este de dulce! Este cel mai substanțial dintre elixirele diavolului, suavitatea sa!"3 . Gând care puțin câte puțin se formează și ne închide în noi înșine, ne îndepărtează de ceilalți și ne pune în poziție de superioritate. Pentru că nimeni n-ar fi la înălțimea exigențelor. Gând care numai pentru că se repetă ajunge să se cuibărească în noi. "Cel care-și ascunde vinovăția nu va avea succes, dar cel care o face cunoscută și o părăsește va avea parte de îndurare" (Prov 28,13).

Diavolul nu vrea ca tu să vorbești, ca tu să povestești, ca tu să împărtășești. Și atunci tu caută un bun părinte spiritual, un bătrân "viclean" care să te poată însoți. Niciodată să nu te izolezi, niciodată! Sentimentul profund al comuniunii îl am numai atunci când, personal, conștientizez acel "noi" care sunt, am fost și voi fi. Altminteri, celelalte probleme vin în cascadă: de la izolare, de la o comunitate fără comuniune, se naște competiția și desigur nu cooperarea; apare dorința de recunoașteri și nu bucuria unei sfințenii împărtășite; se intră în relație ori pentru a ne compara ori pentru a apăra.

Să ne amintim de poporul lui Israel atunci când, mergând în pustiu timp de trei zile, a ajuns la Mara, dar n-a putut să bea apă pentru că era amară. În fața protestului poporului, Moise l-a invocat pe Domnul și apa a devenit dulce (cf. Ex 15,22-25). Sfântul popor credincios al lui Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât oricare altul. Sunt foarte respectuoși și știu să însoțească și să aibă grijă de păstorii lor. Cunosc amărăciunile noastre și îl roagă pe Domnul și pentru noi. Să adăugăm la rugăciunile lor rugăciunile noastre și să-i cerem Domnului să transforme amărăciunile noastre în apă dulce pentru poporul său. Să-i cerem Domnului ca să ne dăruiască acea capacitate de a recunoaște ceea ce ne amărăște și astfel să ne lăsăm transformați și să fim persoane reconciliate care reconciliază, împăcate și care împacă, pline de speranță care insuflă speranță. Poporul lui Dumnezeu așteaptă de la noi învățători de spirit capabili să indicăm fântânile de apă dulce în mijlocul pustiului.

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note

1 Un al doilea motiv de amărăciune provine dintr-o "pierdere" în slujirea păstorilor: sufocați de probleme de gestionare și de urgențe de personal, riscăm să neglijăm munus docendi. Episcopul este învățătorul credinței, al ortodoxiei și al "ortopatiei", al dreptei credințe și al dreptei simțiri în Duhul Sfânt. În hirotonirea episcopală epicleza este recitată cu Evangheliarul deschis deasupra capului candidatului și impunerea mitrei reafirmă exterior munus de a transmite nu credințele personale ci înțelepciunea evanghelică. Cine este catehetul acelui discipol permanent care este preotul? Episcopul, desigur! Dar cine amintește asta? S-ar putea obiecta că preoții nu vor de obicei să fie instruiți de episcopi. Și este adevărat. Însă acest lucru - chiar dacă ar fi așa - nu este un motiv bun pentru a renunța la munus. Sfântul popor al lui Dumnezeu are dreptul de a avea preoți care să învețe credința; și diaconii și preoții au dreptul de a avea un episcop care să învețe la rândul său credința și speranța în Unicul Învățător, Cale, Adevăr și Viață, care să înflăcăreze credința lor. Ca preot nu vreau ca episcopul să mă mulțumească, ci să mă ajute să cred. Aș vrea să pot întemeia în el speranța mea teologală! Uneori se reduce numai la însoțirea confraților aflați în criză (și este un bine), dar și "măgarii sănătoși" ar avea nevoie de o ascultare mai directă, senină și în afara urgențelor. Iată așadar o a doua omisiune care poate provoca amărăciune: renunțarea la munus docendi față de preoți (și nu numai). Păstori autoritari care au pierdut autoritatea de a învăța?

2 Este vorba de o singurătate pe jumătate - s-o spunem sincer -, pentru că este singurătatea păstorului care este încărcată de nume, fețe, situații, a păstorului care ajunge seara obosit să vorbească despre toate aceste persoane cu Domnul său. Singurătatea păstorului este o singurătate locuită de ceartă și plânsuri ale persoanelor și ale comunității; este o singurătate cu fețe care trebuie oferite Domnului.

3 Diario di un curato di campagna [Jurnalul unui paroh de țară], Milano 2017, 103.


 

lecturi: 1673.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat