Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

PS Iosif Păuleț: Scrisoare pastorală

Sfânta Liturghie, izvor de viață și de mărturie creștină

Către toți preoții, persoanele consacrate și credincioșii diecezei noastre

În una dintre catehezele sale, papa Francisc spunea aceste cuvinte: "Creștinismul nu este o ideologie, nu este un sistem filozofic, ci este un drum de credință care pornește de la un eveniment mărturisit de primii discipoli: Isus (...) a fost înmormântat, a înviat și s-a arătat. Adică Isus este viu! Acesta este miezul mesajului creștin" (19 aprilie 2017).

Isus este viu! Da, într-adevăr, acesta este adevărul fundamental în care credem, pe care îl mărturisim și care ne aduce atâta mângâiere și ne întărește atât de mult în încercările noastre. Isus cel viu, singurul Domn, este temeiul credinței și nădejdii noastre.

Încă de la începuturi, creștinii au avut ferma convingere că Isus Cristos nu-i abandonează niciodată, ci continuă să-i însoțească și să-i susțină pe drumul vieții. Astfel, ei se întâlneau în fiecare duminică pentru a celebra Euharistia, memorialul morții și învierii lui Isus, pe care obișnuiau să o numească cina Domnului (1Cor 11,20) sau frângerea pâinii (Fap 2,42). Atât de important era pentru ei acest moment de comuniune cu Isus cel viu, încât nu lipseau nici chiar dacă uneori erau nevoiți să-și riște propria viață. Astfel, în anul 304, în timpul persecuției lui Diocletian, mai mulți creștini din Nordul Africii, după ce au fost surprinși celebrând Euharistia, au mărturisit cu tărie în fața autorităților care i-au arestat: "Nu putem trăi fără duminică", voind să spună prin aceasta: Nu putem trăi fără Euharistia duminicală, fără comuniunea cu Isus, care este prezent la celebrările noastre.

Sfânta Liturghie este într-adevăr momentul privilegiat în care putem face experiența prezenței lui Isus în mijlocul nostru. Nicăieri nu-l putem întâlni pe Isus mai bine, mai viu, mai prezent decât la sfânta și dumnezeiasca Liturghie. Nu este de mirare de ce Conciliul Vatican II a pus un accent deosebit pe sfânta Liturghie, considerând-o izvorul și apogeul întregii vieți creștine (Lumen gentium, 11), izvorul și culmea întregii evanghelizări (Presbyterorum ordinis, 5), centrul și culmea întregii vieți a comunității creștine (Christus Dominus, 30).

Sfânta Liturghie reprezintă cu adevărat centrul vieții noastre creștine și un adevărat izvor nesecat de haruri, la care suntem chemați să ne întoarcem în mod constant pentru a primi ceea ce ne folosește în trăirea cu demnitate a misiunii noastre în lume. Cine se hrănește cu pâinea vieții și bea din potirul mântuirii primește forța de a se transforma la rândul său în ofrandă, în dar pentru frații săi, așa cum spunea sfântul Augustin: "Fiți ceea ce primiți și primiți ceea ce sunteți" (Discursul 272,1).

Așadar, Liturghia nu este un spectacol la care să participăm în mod superficial, ci o întâlnire reală între Cristos-capul și noi, membrele Trupului său mistic. Această întâlnire ne hrănește și ne trimite: ne hrănește cu pâinea cuvântului și pâinea euharistică, iar apoi ne trimite în misiune la ceilalți oameni care încă nu au trăit bucuria de a-l fi întâlnit pe Dumnezeu. Iată de ce sfânta Liturghie este, pe bună dreptate, un izvor de viață și de mărturie creștină. Iată de ce nu trebuie să lăsăm să treacă nicio duminică fără să-l întâlnim pe Isus cel viu în Euharistie. Participarea duminicală la sfânta Liturghie nu trebuie văzută ca o obligație, ca ceva impus, ci mai degrabă ca o lumină care să ne însoțească toată săptămâna și ca un izvor de viață și de sfințire.

Prin urmare, conștient de centralitatea acestui mister pe care-l celebrăm în fiecare zi, după ce am ascultat părerea Consiliului Prezbiteral, am considerat util să ne îndreptăm atenția, într-un mod cu totul special în anul liturgic 2019-2020, asupra sfintei Liturghii, comoara comorilor, inima vie a Bisericii, esența vieții noastre creștine.

De aceea, în acest An dedicat Sfintei Liturghii, vă îndemn pe toți, sub călăuzirea păstorilor voștri, să pătrundeți tot mai mult în misterul pe care-l celebrăm, prin cateheze, predici tematice, zile de reculegere, adorații euharistice, misiuni populare sau alte inițiative. Eu însumi voi propune în fiecare zi de joi din Advent și Postul Mare, în catedrala noastră din Iași, zece cateheze despre sfânta Liturghie.

Îmi doresc și mă rog bunului Dumnezeu ca acest an dedicat sfintei Liturghii să reprezinte cu adevărat un moment de har pentru iubita noastră Dieceză de Iași, contribuind astfel la revigorarea credinței în sufletele noastre și ale credincioșilor noștri.

Mă adresez într-un mod particular vouă, dragi confrați preoți, pentru a-mi exprima dorința ca noi, cei chemați să administrăm tainele sfinte, să cultivăm, așa cum ne invita papa Benedict XVI-lea, o spiritualitate euharistică (Sacramentum caritatis, 80). Sămânța unei astfel de spiritualități se află în cuvintele pe care episcopul ni le-a adresat în ziua hirotonirii noastre: Primește darurile poporului sfânt pentru jertfa euharistică. Dă-ți seama de ceea ce vei săvârși, imită ceea ce vei celebra, conformează-ți viața după misterul crucii lui Cristos Domnul. În fiecare zi Cristos se oferă ca jertfă Tatălui său ceresc prin mâinile noastre. Să-i fim recunoscători pentru o astfel de misiune și să ne oferim și noi cu bucurie slujirii fraților noștri.

Dragi persoane consacrate, prin voturile de sărăcie, ascultare și castitate ați ales să vă oferiți într-un mod particular Domnului. Această ofrandă de sine poate și trebuie să fie reînnoită zi de zi la școala lui Isus, cel care s-a oferit pe sine pentru mântuirea noastră. Este firesc, așadar, ca celebrarea sfintei Liturghii, sfânta Împărtășanie și adorația euharistică să se afle în centrul vieții voastre spirituale.

Dragi familii, drumul vostru ca familie a început în biserică, în fața altarului, în timpul sfintei Liturghii. Iubirea lui Isus din Euharistie a fost iubirea care v-a întâlnit, care v-a unit și care vă ajută să depășiți momentele dificile ale vieții, dar și să vă bucurați de cele frumoase. Vă invit să vă reîntoarceți mereu la acest izvor, să vă alimentați din el, să veniți cu întreaga familie, astfel încât să fim împreună o familie de familii în marea familie, care este Biserica.

Dragi tineri, societatea și Biserica au nevoie de voi, de tinerețea voastră, de entuziasmul vostru. Rămâneți aproape de Isus euharisticul! Doar așa veți putea bea din adevăratul izvor care va menține vii visurile voastre, proiectele și marile voastre idealuri și care vă va lansa în vestirea vieții care merită să fie trăită; doar așa veți putea aprinde stele în noaptea altor tineri (cf. Christus vivit, 32-33).

Dragi copii, Isus este cel mai bun prieten, care nu dezamăgește niciodată. El vă apără de orice rău și vă învață mereu la bine. Apropiați-vă de el cu încredere. Isus Cristos vrea să vă întâlnească la fiecare sfântă Liturghie și să vă ajute să creșteți în statură și în har.

Dragi bolnavi și persoane vârstnice, voi sunteți o bogăție pentru Biserica noastră locală. Mărturia de credință și de speranță pe care o oferiți din mijlocul dificultăților și încercărilor vieții și ale vârstei este un mare dar pentru noi toți. Continuați să vă oferiți suferințele la sfânta Liturghie împreună cu Cristos și primiți cu încredere în sfânta Împărtășanie iubirea și puterea Medicului ceresc!

Gândul și rugăciunea mea se îndreaptă, de asemenea, spre voi, dragi credincioși aflați pe alte meleaguri decât cele românești. Am convingerea că tocmai credința și legătura cu Cristos din sfânta Euharistie ne pot întări în numeroasele provocări și schimbări ale vieții. Vă îndemn, de aceea, să rămâneți ancorați mai departe în Cristos, găsind alinare și susținere în participarea constantă la sfânta Liturghie.

Vă încurajez pe toți, iubiți frați și surori în Domnul, să mergeți cu încredere pe drumul credinței! Întâlnirea cu Isus la sfânta Liturghie să vă transforme viața într-un dar pentru ceilalți, să vă umple inima de bucuria credinței și să vă dea curajul să o mărturisiți în mod coerent în viața de zi cu zi!

28 noiembrie 2019

Asigurându-vă de prețuirea și rugăciunea mea,

al vostru,

Iosif Păuleț,
episcop de Iași

* * *

Alte scrisori pastorale ale episcopului de Iași sunt publicate în sectiunea: "Biblioteca" la pagina Documente episcopale.

* * *

Sectiunea speciala "Papa Francisc în România": www.ercis.ro/papafrancisc

* * *

Secțiunea "Anul Sfintei Liturghii în Dieceza de Iași * 2019-2020" pe www.ercis.ro


 

lecturi: 2671.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat