Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Biserica în ascultarea tinerilor: între speranțe, "rebuturi" și incertitudini

De Salvatore Cernuzio

Șomaj și marginalizare; sexualitate, vicii, dependențe; dark web și fake news; scandaluri în Biserică și scepticism față de instituții, lipsă de formare școlară și criza economică și socială. De asemenea: secularizare, radicalism și foreign fighters și chiar fenomenul, propriu asiatic, al hikikomori, adolescenți care se închid voluntar în casă. În Instrumentum laboris publicat astăzi de Vatican, care va reprezenta urma pentru lucrările părinților de la Sinodul din octombrie, se unesc exigențele și temerile, criticile și dezamăgirile, dorințele și speranțele tinerilor de astăzi care reprezintă "un sfert din populația mondială" (circa 1,8 miliarde luând în considerare partea de vârstă 16-29 de ani).

Tematicile care ritmează Instrumentum laboris au fost semnalate chiar de tineri prin intermediul chestionarului on line trimis în lunile trecute de Secretariatul Sinodului. Toate răspunsurile reprezintă sursele primare ale documentului împreună cu observațiile Conferințelor Episcopale din lume, cu rezultatele Seminarului internațional despre condiția tineretului desfășurat la Roma (11-15 septembrie 2017) și cu materialul adunat în timpul Reuniunii presinodale (19-24 martie 2018), la care au luat parte circa 300 de tineri care provin din cele cinci continente și 15 mii prin intermediul social.

A recunoaște, a interpreta, a alege

Rezultatul este un text de peste 70 de pagini, structurat în trei părți care amintesc în mod explicit procesul de discernământ: "a recunoaște", "a interpreta", "a alege". Trei părți care configurează un unic drum menit să găsească propuneri pentru tinerii de astăzi, să ofere orientări și sugestii pentru misiune "nu pre-confecționate". Premisa documentului, semnat de secretarul general al Sinodului, cardinalul Lorenzo Baldisseri, în acest sens este clară: "Nu este vorba de a acumula date și evidențe sociologice, ci de a asuma provocările și oportunitățile care reies în diferitele contexte în lumina credinței".

Pericole și oportunități ale lumii digitale

Printre primele provocări indicate este desigur cea a lumii digitale. Tinerii înșiși afirmă "prezență pătrunzătoare" și subliniază că "impactul lui social media asupra vieții tinerilor nu poate să fie subevaluat". Desigur nu se neagă că "accesul la instrumente de formare online a deschis oportunități educative pentru tinerii care trăiesc în zone îndepărtate și a făcut accesul la cunoaștere la îndemâna click-ului". Totuși, rețeaua reprezintă adesea "un teritoriu de singurătate, manipulare, exploatare și violență, până la cazul extrem al lui dark web" sau "al fake news", "răspândirea incontrolabilă de știri false prin mijloacele de comunicare" care creează confuzie și dezorientare.

Consecințele se revarsă asupra raporturilor umane și sociale: "Maturizarea capacității unei senine confruntări și dialog cu diversitățile este împiedicată și față de tineri asta constituie o adevărată provocare educativă". După aceea nu trebuie neglijat faptul că "păstorii și în general adulții cu greu înțeleg acest nou limbaj și în mod tendențial le este frică, simțindu-se în fața unui «dușman invizibil și omniprezent» pe care uneori îl demonizează". Una dintre propunerile Sinodului este așadar să înțeleagă cum "să-i însoțească pe tineri ca să înfrunte această schimbare culturală care zdruncină culturile tradiționale, bogate din punctul de vedere al solidarității, al legăturilor comunitare și al spiritualității, și simt că nu au instrumente adecvate".

Consecințele "inumane" ale unei vieți online: cazul lui hikikomori

Tocmai cu privire la "folosirea superficială a media digitale" și la respectivul "risc de izolare, chiar extremă", este citat fenomenul cunoscut cu termenul japonez "hikikomori": aproape necunoscut în Occident, în schimb foarte răspândit în Asia, indică numărul crescând de tineri care decid să se autoexcludă din orice raport social și din viața publică, închizându-se în propria cameră și ducând o viață în spatele unui desktop. Este exemplul maxim și cel mai dramatic al acelui "refugiu într-o fericire iluzorie și inconsistentă care generează forme de dependență". "Adesea - se citește în text - tinerii tind să separeu comportamentele lor online de cele offline. Este necesar să se ofere formare tinerilor despre modul de a trăi propria viață digitală" pentru că, nu trebuie uitat. "relațiile online pot să devină inumane".

Inumane în sensul că "îi fac orbi în fața fragilității celuilalt" și "împiedică introspecția". Inumane pentru că provoacă, în perioadă lungă, serioase deficite cognitive ca "pierderea de memorie, cultură și creativitate în fața imediateții accesului la informație și pierdere de concentrare". Alte efecte sunt impunerea "unei culturi și a unei dictaturi a aparenței", "o realitate paralelă înșelătoare care ignoră demnitatea umană", răspândirea ușoară de materiale pornografice care "deformează percepția sexualității umane din partea tinerilor".

Sexualitatea și corporeitatea

Cu privire la pornografie, Instrumentum laboris o citează în paragraful dedicat corporeității în multele sale fațete. Reflecția este la 360 de grade și, în afară de sexualitate, variază de la "perspectivele de integrare tot mai îndrăzneață între corp și mașină" care au în "cyborg" icoana lor, la donațiile de ovule și maternitatea surogat (ale cărei femei implicate "sunt de preferință tinere"), până la "răspândirea fascinației față de experiențe extreme", chiar cu prețul de a risca viața, "ca ocazie de recunoaștere socială sau experimentare de emoții puternice".

Sunt prezentate apoi fenomene sexuale relativ noi precum "sexualitatea precoce, promiscuitatea sexuală, pornografia digitală, exhibiția propriului corp online și turismul sexual" care "riscă să desfigureze frumusețea și profunzimea vieții afective și sexuale".

Biserica și morala sexuală: cine o urmează?

Vor fi teme care, probabil, vom avea spațiu larg în discuțiile sinodale din octombrie luând în considerare și apropierea diferită a atâtor tineri catolici de indicațiile moralei sexuale a Bisericii. Mulți - explică documentul citând studii sociologice - nu urmează tocmai aceste învățături, alții le indică drept "izvor de bucurie" în pofida "impopularității lor" și determină pentru ca să fie tratate "cu mai mare profunzime". Conferințele Episcopale, deși nu oferă în acest sens "soluții sau rețete", afirmă "că problema sexualității trebuie să fie discutată mai deschis și fără prejudecăți". Pentru că, așa cum reafirmau tinerii de la pre-sinod, "învățăturile Bisericii despre problemele controversate, precum contracepția, homosexualitatea, avortul, conviețuirea, căsătoria sunt izvor de dezbatere între tineri, atât în interiorul Bisericii cât și în societate". Și printre aceste tematici intră și aceea a lui "gender, despre care tinerii deja discută cu libertate și fără tabu".

Familia între dificultăți, diviziuni și fragilități

Într-un context de schimbări continue, reflecția se concentrează și asupra temei familiei, înțeleasă fie ca nucleu originar care "continuă să reprezinte o referință privilegiată în procesul de dezvoltare integrală a persoanei", fie ca una dintre "dorințele și proiectele pe care tinerii încearcă să le realizeze", dar cu trudă din cauza factorilor externi economici și sociali (in primis lipsa locului de muncă).

În Instrumentum laboris este clar că există "diferențe semnificative în modul de a considera familia", între cei care încă sunt legați de roluri și valori ale strămoșilor, cei care asistă la un "declin" al modelelor de familie tradițională și cei care trăiesc o profundă "suferință" din cauza "dificultăților, diviziunilor și fragilităților" familiilor. O aluzie, în această privință, și la problema figurii paterne, "a cărui asistență sau evanescență în unele contexte, îndeosebi cele occidentale, produce ambiguități și goluri care îmbracă și exercitarea paternității spirituale", și la "creșterea numărului de familii monoparentale".

Tineri și adulți, un raport răsturnat

De aici ideea pentru a reflecta asupra raportului dintre adulți și tineri, ținând cont de numeroasele analize sociale care vorbesc despre "o răsturnare" în relația dintre generații. "Adesea - se citește - astăzi adulții sunt cei care-i iau pe tineri ca referință pentru propriul stil de viață, în cadrul unei culturi globale dominate de o emfază individualistă asupra propriului eu".

"Lipsesc adulți «tout court»: între ei și tineri "nu există un adevărat conflict generațional, ci o «înstrăinare reciprocă»: adulții nu sunt interesați să transmită valorile fundamentale ale existenței tinerelor generații, pe care le simt mai mult drept competitori decât ca potențiali aliați".

"În multe contexte - mai evidențiază Instrumentum - tranziția la vârsta adultă a devenit un parcurs lung, complicat, nu liniar, în care se alternează pași înainte și înapoi, unde în general căutarea locului de muncă prevalează asupra dimensiunii afective. Acest lucru face mai dificil pentru tineri să facă alegeri definitive".

A face alegeri pentru viață, tot mai dificil...

Tocmai faptul de "a face alegeri definitive" din partea tinerilor variază pe baza factorilor sociali, economici, politici și culturali, evidențiază textul sinodal care vorbește despre o «cultură a indeciziei», care consideră imposibilă sau chiar nepotrivită o alegere pe viață". Și constată că este "destul de dificil pentru tineri să concretizeze un proiect matrimonial fără a pune în pericol autosuficiența economică". În afară de asta, "mulți tineri se întreabă cum este posibilă o alegere definitivă într-o lume în care nimic nu pare stabil, nici măcar distincția dintre adevărat și fals".

Educație, școală și universitate

Instituțiile educative și formative desfășoară un rol de prim plan în acest proces, ca "spațiu existențial pe care societatea îl pune la dispoziția creșterii intelectuale și umane și a orientării vocaționale" a tinerilor. Însă, în multe țări "sistemul formativ este carent" și Biserica este cea care cu instituțiile sale educative desfășoară "un rol fundamental de înlocuire" nelimitându-se "să transmită competențe tehnice" ci ajutându-i "pe elevi să descopere cum să fructifice propriile capacități, făcând abstracție de care și câte sunt ele".

Locul de muncă și drama șomajului

Cu privire la tema locului de muncă, a cărui lipsă - așa cum s-a afirmat adesea de papa Francisc - este una dintre cele mai grave plăgi pentru lumea modernă, Instrumentum laboris evidențiază că pentru tinerii din cele cinci continente "a avea un loc de muncă stabil este fundamental (82,7%), deoarece comportă stabilitate economică și relațională și posibilitate de realizare personală (89,7%)". Locul de muncă este "mijlocul necesar, deși nu suficient, pentru a realiza propriul proiect de viață, cum ar fi a avea o familie (80,4%) și copii". "În contextele cele mai sărace, munca dobândește și o semnificație de răscumpărare socială, în timp ce lipsa sa este printre principalele cauze ale emigrării în străinătate".

Munca la negru, informală și forțată: o nouă sclavie

De fapt preocupările sunt mai mari unde șomajul este deosebit de ridicat. În unele regiuni ale lumii se ajung la niveluri care nu se exagerează a fi definite "dramatice". "Consecința cea mai gravă nu este de tip economic, pentru că adesea familiile, sistemele de welfare sau instituțiile caritative reușesc să facă față într-un fel necesităților materiale ale șomerilor. Adevărata problemă este că tânărul care este fără loc de muncă are utopia anesteziată sau este pe punctul de a o pierde". Se instaurează deci acel mecanism care duce la "acceptarea unui loc de muncă ce nu respectă demnitatea lor: este cazul muncii la negru și informale - adesea sinonim cu exploatarea -, al traficului de persoane și al atâtor forme de muncă forțată și de sclavie care interesează milioane de persoane în lume".

Venirea mașinilor

Preocupare egală este exprimată față de "un progres tehnologic care amenință să se reveleze dușman al muncii și al muncitorilor: venirea inteligenței artificiale și a noilor tehnologii precum robotica și automatizarea pune în pericol perspectivele ocupaționale a unor întregi categorii de muncitori. Tehnologia poate să fie nocivă demnității umane dacă nu este folosită cu conștiință și prudență".

În "cultura rebutului"

Marginalizare, agresiune, inegalități și discriminări din cauza genului, clasei sociale, apartenenței religioase, orientării sexuale, poziției geografice, dezabilității sau etniei sunt după aceea printre temele care apar în Instrumentum laboris care denunță faptul că adesea tinerii sunt "impregnați" de "cultura rebutului" stigmatizată de Bergoglio și pun în act comportamente care produc "«rebutare» altor persoane sau degradarea mediului ca urmare a unor alegeri de consum iresponsabile". Fără să neglijeze faptul "că uneori și unii responsabili ecleziali conviețuiesc cu acest mod de a gândi și de a acționa, contribuind la generarea indiferenței și excluderii".

De exemplu să arată cu degetul împotriva "formelor de discriminare care lovesc femeile tinere, și în cadrul eclezial". În afară de asta tinerii semnalează "rămânerea discriminărilor pe bază religioasă, îndeosebi față de creștini" fie în contextele în care reprezintă o minoritate, expusă la violențele și presiunile celor care pretind convertirea lor, fie în situații "de secularizare ridicată".

De aceea, Biserica, și prin acest Sinod, se simte "chemată să îndrepte o atenție specifică spre tinerii victime ale nedreptății și exploatării", prin "deschiderea de spații în care să se poată exprima și mai ales să găsească ascultare" și să reafirme demnitatea lor personală "împotriva oricărei pretenții de negare".

Tinerii migranți

În categoriile de marginalizare intră și migranții, dintre care un procent ridicat este constituit din minori neînsoțiți și din cei care ajung într-o țară străină la vârstă școlară avansată. "Mulți riscă să ajungă victime ale traficului de ființe umane și unii dispar literalmente în nimic", denunță Instrumentum. La ei trebuie adăugați "tinerii din a doua generație, care experimentează dificultăți în termeni de identitate și de mediere între culturile la care aparțin". După aceea, mulți episcopi subliniază că "migrația tinerilor reprezintă o sărăcire de capital uman, întreprinzător și curajos, în țările de origine și o amenințare la adresa dezvoltării lor sustenabile".

Noi credințe, radicalisme, religiozitate "lichidă"

Varietate și diferență interesează și contextul religios în care cresc tinerii: există țări în care catolicii reprezintă majoritatea, în timp ce în altele nu sunt decât "o minoritate slabă", uneori acceptată din punct de vedere social, alteori discriminată și persecutată până la martiriu. După aceea există contexte în care creștinismul trebuie să se confrunte cu trecutul, și cel politic, care îi amenință credibilitatea, altele în care "crește fără măsură influența sectelor religioase sau a propunerilor spirituale de alt gen (new age, etc.)".

Printre efectele acestei "noi paradigme de religiozitate, puțin instituționalizată și tot mai «lichidă» sunt scăderea numărului de vocații sacerdotale și călugărești și golirea bisericilor în unele părți ale lumii. O lacună care, în multe locuri, se alătură "fascinației pe care propuneri de matrice integralistă sau fundamentalistă le trezesc cel puțin în unele grupări din lumea tineretului: fenomenele lui foreign fighters și ale radicalizării la diferite niveluri sunt numai exemple".

Dezinteres și apatie față de Biserică

În orice caz, în Instrumentum laboris se înregistrează un "dezinteres" general și o "apatie a tinerilor în materie de credință (și al minor appealing al Bisericilor)", ambele imputabile "dificultății marilor instituții religioase în a se sintoniza cu conștiința modernă", precum și scandalurilor "sexuale și economice" ale reprezentanților ecleziastici. Acesta este un mare obstacol, așa încât "tinerii cer Bisericii să întărească politica sa de toleranță zero împotriva abuzurilor sexuale în cadrul propriilor instituții" și să tindă la sobrietate și la transparență financiară.

Tinerii și Biserica: cine se simte marginalizat și cine vrea să fie lăsat în pace

La baza acestei viziuni "dicotomice" despre Biserică este și faptul că "religia nu mai este văzută drept calea de acces privilegiată pentru sensul vieții și este însoțită și uneori înlocuită de ideologii și alte curente de gândire, sau de succesul personal sau profesional". Apoi sunt și păstorii care "nu întotdeauna sunt capabili să intre în sintonie cu specificurile generaționale ale acestor așteptări". Precum și faptul că tinerii sunt izolați la marginile activităților Bisericii. Rolul nostru este un "rol pasiv", afirmă ei. Din fericire există mișcări și asociații care "păstrează un dinamism vital și rămân un prezidiu important", dar și acelea care adesea sunt ținute la distanță. "Depășirea acestei dinamici de separare este pentru unele Conferințe Episcopale o țintă sinodală", afirmă textul.

O altă țintă ar fi și înțelegerea de ce "în unele părți ale lumii, tinerii părăsesc Biserica în număr mare". "A înțelege motivele acestui fenomen este crucial pentru a putea merge înainte", spun tinerii. Dincolo de indiferență și de lipsa de ascultare există faptul că "de multe ori Biserica apare ca prea severă și adesea asociată cu un moralism excesiv". De aceea nu este considerată "un interlocutor semnificativ" pentru existența tinerilor. Ba chiar unii "cer în mod expres să fie lăsați în pace".

O Biserică "mai puțin instituțională și mai mult relațională"

Deși foarte critici, în fond tinerii încă privesc Biserica drept o referință și doresc ca ea să poată fi "o instituție care să strălucească prin exemplaritate, competență, coresponsabilitate și soliditate culturală". O Biserică "mai puțin instituțională și mai mult relațională", se citește în document, capabilă "să primească fără a judeca în prealabil". O Biserică "prietenă și apropiată", care "îi iubește pe toți, și pe cei care nu-i urmează pe cei care sunt percepuți ca standard". O Biserică aptă să facă o alegere de "radicalitate" în denunțarea răului "nu numai în societatea civilă și în lume, ci în Biserica însăși".

Dezamăgirea instituțională și noile forme de participare

Una dintre realitățile reieșite cu evidență mai mare în chestionarele online este că "numai o minoritate a tinerilor (16,7%) consideră că au posibilitatea să aibă incidență asupra vieții publice din propria țară". Numeroși tineri și tinere denunță "lipsa unei leadership credibile, la diferite niveluri și în cadrul atât civil cât și eclezial", precum și răspândirea corupției, "plagă care afectează în fundamente multe societăți". Totuși această "neîncredere" față de instituții "poate să fie salutară dacă se deschide la parcursuri de participare și la asumarea de responsabilități fără a rămâne prizonieri ai scepticismului".

Boală, suferință și excludere

Episcopi și tineri nu fac un mister că mulți tineri trebuie să se confrunte cu evenimente traumatice de diferită natură și cu boala și dezabilitatea. Între acestea sunt prezentate și "forme de îmbolnăvire psihologică, depresie, boală mintală și dezordini alimentare, legate de trăiri de nefericire profundă sau de incapacitatea de a găsi o situare în cadrul societății". O consecință este adesea sinuciderea: în unele țări este prima cauză de moarte în partea de vârstă cuprinsă între 15 și 44 de ani.

Muzică, artă și sport

În documentul sinodal se opresc și asupra limbajelor tinerilor: înainte de toate muzica ce "activează procese de socializare" (dar al cărei efect poate să aibă și "un rol depersonalizant", în special dacă "este amplificat de folosirea de droguri") sau alte forme de exprimare artistică ce au "un rol fundamental în formarea identității personale și sociale". Și sportul este un "mare domeniu de creștere și de confruntare pentru tineri, în care Biserica investește în multe părți ale lumii"; însă și el "nu este scutit de forme de manipulare comercială și speculativă" și de "practici contrare demnității persoanei precum și valorilor lui fair play", cum sunt dopingul sau corupția.

Chemați la sfințenie

Ultima parte a documentului este o invitație la sfințenie. Cea zilnică, formată din gesturi mici, așa cum este indicat de Bergoglio în exortația Gaudete et exsultate. Ea îi interpelează fie pe păstori ("înainte de a o propune tinerilor suntem chemați toți s-o trăim ca martori, devenind astfel o comunitate «simpatică»"), fie pe tinerii înșiși, având certitudinea că "un dinamism spiritual autentic și o pedagogie rodnică a sfințeniei nu dezamăgesc" aspirațiile lor profunde: "nevoia lor de viață, de iubire, de expansiune, de bucurie, de libertate, de viitor precum și de milostivire și reconciliere".

(După Vatican Insider, 19 iunie 2018)

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu


 

lecturi: 28.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat