Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Eroii din Primul Război Mondial (XXXVI): Hălăucești
Hălăucești
Hălăucești

În Primul Război Mondial au fost chemați la arme peste 12.000 de catolici din Dieceza de Iași; jumătate dintre ei nu s-au mai întors. Pentru a recupera memoria eroilor din localitățile catolice din Moldova publicăm lista lor pe parohii după cum am primit-o de la părinții parohi sau după cum a rezultat din cercetări. Așteptăm în continuare - din parohiile care n-au trimis încă - lista eroilor și fotografii cu monumente (dacă acestea există) din centrul parohial și din filiale. Numele eroilor pot fi recuperate de pe monumentul ridicat în localitate; din arhiva parohiei (posibil și în Registrul decedaților); de la primărie; de la credincioșii din localitate (mai toți știu bunicii sau străbunicii lor care au murit în primul război).
 

Hălăucești

În Hălăucești există trei monumente dedicate eroilor căzuți pe câmpurile de luptă. Fotografii ale acestor monumente și lista eroilor din Primul Război Mondial au fost trimise de părintele paroh Ioan Ciuraru.

În apropiere bisericii, într-un colț al gardului parohiei este un monument dedicat eroilor din Primul Război Mondial. Partea din spate se învecinează cu gardul parohiei. În celelalte două părți este împrejmuit cu un gard din fier beton pe fundație de ciment placată cu pietre. Pe o platformă care seamănă cu un altar este un soclu în două trepte pe care se ridică un obelisc având crucea în vârf cu Răstignitul. În partea din față pe altar este o statuie din bronz cu Pietá (Maica Domnului cu Isus dat jos de pe cruce în brațe). Pe fronton sunt gravate cuvintele: "Spre pomenirea / vitejilor din Hălăucești, / căzuți în răsboiul 1916-1918, / ridicat cu daniile credincioșilor / și sfințit de noul episcop de Iași, / Alexandru Cisar, / la 8 septembrie 1920". Pe fronton și pe părțile laterale, pe două sau trei coloane, sunt înscrise numele a 78 de eroi din Primul Război Mondial și unul din 1913:

 1. cap. Dămoc Mr. P
 2. Gurgu A.
 3. Omușoru P.
 4. sol. Gurgu M.
 5. Bartic M.
 6. Zăpodian P.
 7. Zufă A.
 8. Ichimaș Ant.
 9. Ghiuzan N.
 10. Frâncu M.M.
 11. Giurcică I.
 12. Ghiuzan M.
 13. Tălmăcel P.
 14. Frâncu I.P.
 15. Pleșca Is.
 16. Dogariu M.A.
 17. Giurgică P.
 18. Gurgu M.P.Is.
 19. 1913 Tălmăcel A.
 20. Dogariu I.P.
 21. Iștoc Gh.
 22. Mărtinaș ??
 23. Morariu Gh.
 24. Morariu M
 25. Mocanu Ant.
 26. Mocanu P.
 27. Mărtinaș Mr.
 28. Mitrică M.
 29. Mitran Is.
 30. Mazilu Mr.
 31. Mazilu P.
 32. Neculăeș Icb.
 33. Neculai I.
 34. Neculăeș M.
 35. Lucaci P.
 36. Olariu P.
 37. Bacalu P.
 38. Bacalu M.D.
 39. Bișoc Is.
 40. Bâlha Ant.
 41. Baron A.
 42. Bacalu A.P.
 43. Bejan P.
 44. Cadar A.
 45. Ciobanu V.
 46. Clopoțel P.
 47. Ciobanu P.
 48. Cătu A.
 49. Cadar Is.
 50. Pleșca I.
 51. Petrila Ant.
 52. Bejan Icb.
 53. Bejan P.Ant.
 54. Bursuc Mr.
 55. Bișoc Mih.
 56. Blăjuț Mih.
 57. Bișoc A.
 58. Bejan Gr.
 59. Bacalu I.
 60. Neculăeș P.
 61. Cadăr Mr.M.
 62. Păuleț I.Gh.
 63. Olariu M.Mr.
 64. Vârgă M.G.
 65. Toma D.Is.
 66. Dogariu P.
 67. Duman Is.
 68. Duman P.
 69. Doboș A.
 70. Dogariu A.
 71. Duman A.
 72. Antonică I.
 73. Andrieș S.V.
 74. Andrieș D.
 75. Antoane Mih.
 76. Andrieș I.P.
 77. Avârvarei Mih.
 78. Trefaș B.P.
 79. Tălmăcel M.D.

O parte din monument a fost reînnoit în 2010. Într-un colț, în partea de jos, este notat: "Placat monument 2010 / Fam. Pleșca Francisc / și Lucia cu copiii". Trecerea timpului își spune cuvântul în continuare. Numele eroilor devine pe zi ce trece tot mai greu de citit.

Cu mici deosebiri de nume, eroii sunt redați și în lucrarea Hălăucești, sat de veche tradiție cultural-religioasă[1].

Sfințirea acestui monument este descrisă de revistele "Viața" și "Lumina creștinului":

După două zile, fiind hramul bisericii din Hălăucești și fiind totodată gata monumentul ce s-a ridicat și aici lângă biserică cu daniile credincioșilor spre pomenirea celor căzuți în războiu, Mons. episcopul nostru a binevoit să ia parte la această serbare și să sfințească el însuși monumentul. Adus în dimineața zilei de 8 septembrie (st.v.) cu mare alaiu de la Gherăești, Înalt Preasfinția Sa a făcut Pontificalul solemn, asistat de vreo 14 preoți, între cari și de prelatul Schmidt din Cernăuți; a ținut o frumoasă predică asupra Nașterii Maicii Domnului, dând învățături practice, mai ales pentru tineretul catolic, care în multe sate devine tot mai nesupus și nechibzuit în purtare; - iar la urmă a binecuvântat monumentul, după ce pr. Poglut, printr-o cuvântare înfocată, a arătat însemnătatea și învățăturile ce decurg din faptul ridicării unui monument în amintirea celor morți în războiu.

Monumentul este ridicat în preajma bisericii și constă într-o cruce așezată pe un pedistrat de piatră de Târgu-Ocna; pe fețele laterale sunt săpate numele celor morți din Hălăucești, în număr de 80. Monumentul are înălțimea de aproape 5 metri[2].

În dimineața zilei de 8 (21) septembrie intrară în ograda parohiei [Gherăești] peste 20 de călăreți din Hălăucești, purtând arme și steaguri. Ei veniseră spre a conduce pe ÎPS Sa către satul lor, care își sărbătorea hramul bisericii și avea de sfințit un monument.

Ajunși la marginea satului, unde așteptau cu toții în procesiune, ÎPS Sa se coborî și merse astfel până la casa parohială. Era de față prelatul dr. Iosif Schmidt, vicarul general al Bucovinei, preoții franciscani N. Cipolloni, P. Moraariu, Fr. Mattas, A. Bișoc, F. Rafaelli, I. Berni, St. Kochanowski, M. Bejan, P. Pal, I. Neculăeș, apoi I. Poglut, I. Abescu, I. Bogleș, M. Dumea, M. Robu, dr. I. Ferenț.

După sfânta Liturghie porni procesiunea către monumentul pe a cărui piatră se află săpate numele a 78 săteni catolici căzuți pe front pentru apărarea patriei. Înainte de sfințire pr. Ioan Poglut, paroh de Pustiana, ținu o inimoasă cuvântare spre proslăvirea lor.

După masă avu loc la orfelinatul catolic o serbare dată de copilele orfane în cinstea înaltului oaspe, care apoi vizită orfelinatul și dependințile lui sub conducerea doamnei Lucia de Rochefort și a maicii starițe[3].

Al doilea monument se află în fața primăriei. Pe un soclu în patru trepte se ridică un obelisc din trei corpuri, având în vârf un soldat din bronz cu arma la picior.

Pe fronton pe primul corp al obeliscului sunt inscripționate pe două plăci vopsite în negru următoarele cuvinte: "Ridicat / în amintirea bravilor / români care s-au jertfit / în luptele de la Plevna, / Mărășești, Mărăști, Oi/tuz, Carpați, Tisa și Nis/tru, la 1877, 1913 și 1916 / -1919, murind vitejește / pentru apărarea țării / și întregirea neamului. / Patria recunoscătoare"; "Acest monument s-a / ridicat prin subscripție / publică și donațiuni din / inițiativa domnilor I. / Levarda, / G. Lungu, G. / Ghica, I. Hartopanu, St. / Anastasiu, P.S. Bohoti/neanu G., G. Roșu, A. Beșe, / M. Bișoc și A. Andrieș, / membri activi ai Comitetului. Inaugurat astăzi / 11 iulie în anul 1920". Pe fronton și pe celelalte două fețe laterale ale monumentului sunt înscrise pe două coloane numele a 109 eroi[4] (3 din Războiul de Independență, 3 din al Doilea Război Balcani și 103 din Primul Război Mondial).

 • 1877
  1. Robu P. Cap
  2. Vădănuță N. Serg.
  3. Bălan M.
 • 1913
  1. Dogariu I.
  2. Tălmăcel A.
  3. Gurgu I.
 • 1916-1919
  1. Bodroș G. Cap.
  2. Bejan P.
  3. Giurgică I.
  4. Mitrică M.
  5. Baron A.
  6. Vârgă G.
  7. Pruteanu N.
  8. Bejan A.
  9. Dancă G. Cap.
  10. Morariu M.
  11. Ciobanu P.
  12. Mazalu P.
  13. Antone M.
  14. Mihoc G.
  15. Bartic M.
  16. Tălmăcel M.
  17. Frâncu P.
  18. Andrieș D.
  19. Bișoc A.
  20. Pleșca I.
  21. Antonică I.
  22. Drian P.
  23. Aghițulesei G.
  24. Lucaci P.
  25. Pitiruț M.
  26. Constantin D.
  27. Frâncu P.M.
  28. Bursuc M.
  29. Bișog M.
  30. Neculăeș I.
  31. Neculai I.
  32. Gurgu M.
  33. Păuleț G.
  34. Dogaru P.
  35. Duman P.
  36. Andrica M.
  37. Doboș A.
  38. Bursuc M.
  39. Avarvarei M.
  40. Grigoraș A.
  41. Bețe I.
  42. Ciobanu V.
  43. Toma I.
  44. Cadar M.
  45. Mitran I.
  46. Andrieș P.
  47. Constantin C.
  48. Bejan G.
  49. Tălmăcel P.
  50. Olariu M.
  51. Cadar I.
  52. Burlacu M.
  53. Codreanu G.
  54. Ciobanu A.M.
  55. Răclită I.
  56. Diriută I.
  57. Bacalu D.
  58. Duman A.
  59. Blăjuț M.
  60. Trefaș P.
  61. Andrieș G.P.
  62. Clopoțel P.
  63. Trefaș B.P.
  64. Mazilu M.
  65. Bacalu I.
  66. Olariu P.
  67. Constantin P.
  68. Ichimaș A.
  69. Neculăeș M.
  70. Pleșca I.
  71. Mihoc N.
  72. Talmaciu M.
  73. Neculăeș G.
  74. Burlacu G.
  75. Ciocan G.
  76. Zăpodeanu P.
  77. Bacalu M.P.
  78. Bacalu A.P.
  79. Bâlha A.
  80. Bișoc I.
  81. Frâncu M.
  82. Duman P.
  83. Jufă A.
  84. Petrila A.
  85. Ghiujan M.
  86. Pleșca V.
  87. Mărtincă I.
  88. Cadar A.
  89. Dămoc P. cap
  90. Omușoru P. cap
  91. Acatei A.
  92. Mărtinaș P.
  93. Asavoei G.
  94. Chicet M.
  95. Murariu G.
  96. Ianuș M.
  97. Gurgu A. cap.
  98. Mocanu A.
  99. Pitiruț A.
  100. Dogariu A.
  101. Mărtinaș M.
  102. Rusu G. serg.
  103. Mocanu P.

După cum se observă, în Hălăucești sunt două monumente ridicate în același an. Diferența este că în al doilea sunt notați 103 eroi din Primul Război Mondial, cu 24 mai mulți. Nu s-a găsit încă o explicație. În a doua listă apar și nume de credincioși ortodocși. Însă comparând cele două liste se pot observa nume comune, dar și nume diferite, specifice catolicilor, care apar fie în prima listă, fie în a doua.

Al treilea monument păstrează numele a 78 de eroi căzuți în al Doilea Război Mondial și se află în apropierea bisericii. Pe o platformă de beton este un soclu în patru trepte pe care se înalță un obelisc din ciment cu crucea în vârf. În partea din față este așezată o placă din bronz care reprezintă o scenă dintr-o luptă. Alături de obelisc, făcând corp comun cu acesta, se ridică un alt obelisc, având deasupra un soldat din bronz cu pușca în mână, în poziție de luptă. Pe o placă de marmură albă sunt scrise cuvintele: "Glorie / eternă / eroilor / 1941-1945". Pe alte opt plăci de marmură sunt notate numele eroilor[5]. Monumentul este împrejmuit cu un gard din fier beton așezat pe o fundație de ciment.

Pr. Cornel Cadar

Note:
[1] Dănuț Doboș (coord.), Hălăucești, sat de veche tradiție cultural-religioasă, Editura "Sapientia", Iași, 2004, p. 318-319.
[2] "Viața", anul VI, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1920, p. 142.
[3] "Lumina creștinului", anul VI, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1920, p. 154-155.
[4] Din Dănuț Doboș (coord.), Hălăucești, sat de veche tradiție cultural-religioasă, Editura "Sapientia", Iași, 2004, p. 319-320, lipsesc 36 eroi din Primul Război Mondial, din cauză omiterii transcrierii numelor dintr-o parte laterală a monumentului. Lucrarea notează că pe monument sunt înscriși 108 eroi, mai puțin cu unul decât în realitate.
[5] Numele acestor eroi se găsesc transcrise în Dănuț Doboș (coord.), Hălăucești, sat de veche tradiție cultural-religioasă, Editura "Sapientia", Iași, 2004, p. 321.

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteți vedea în Albumul foto: Eroii din Primul Război Mondial (XXXVI): Hălăucești

* * *

PS Petru Gherghel: Decret episcopal - În veci recunoștința și amintirea lor

* * *

Eroii din Primul Război Mondial (vor urma și alte episoade): (CX): Sascut, (CIX): Fălticeni, (CVIII): Berzunți, (CVII): Botoșani, (CVI): Mircești, (CV): Belcești, (CIV): Târgu Ocna, (CIII): Nisiporești, (CII): Gheorghe Doja (Gâșteni), (CI): Sagna, (C): Bârlad și Tecuci, (XCIX): Roman, (XCVIII): Piatra-Neamț, (XCVII): Onești, (XCVI): Tămășeni, (XCV): Bacău, (XCIV): Văleni, (XCIII): Tețcani, (XCII): Iași, (XCI): Slănic Moldova, Cerdac și Cireșoaia, (XC): Focuri (LXXXIX): Dărmănești, (LXXXVIII): Ferăstrău, (LXXXVII): Târgu Trotuș, (LXXXVI): Tuta, (LXXXV): Ștefan cel Mare (Valea Seacă), (LXXXIV): Vizantea, (LXXXIII): Oituz, (LXXXII): Mărășești, (LXXXI): Rotunda, (LXXX): Pașcani, (LXXIX): Comuna Pârgărești, satele Nicorești, Pârgărești, Satu Nou (LXXVIII): Corhana, (LXXVII): Buruienești, (LXXVI): Horlești, (LXXV): Buhuși, (LXXIV): Bălușești, (LXXIII): Satu Nou - NT, (LXXII): Măgura, (LXXI): Pralea, (LXX): Luizi-Călugăra, (LXIX): Cacica, (LXVIII): Suceava, (LXVII): Mărgineni, (LXVI): Iugani, (LXV): Slobozia, (LXIV): Izvoarele, (LXIII): Gioseni, (LXII): Bârgăuani, (LXI): Dochia, (LX): Solca și Arbore (Parohia Solonețu Nou), (LIX): Gura Humorului, (LVIII): Faraoani și Valea Mare, (LVII): Răducăneni, (LVI): Câmpulung Moldovenesc, (LV): Siret, (LIV): Oțeleni, (LIII): Valea Seacă și Nicolae Bălcescu, (LII): Cotnari, (LI): Galbeni, (L): Răchiteni, (XLIX): Mogoșești-Siret, (XLVIII): Fărcășeni, (XLVII): Huși, (XLVI): Pustiana, (XLV): Scorțeni - Florești, (XLIV): Moinești, (XLIII): Ardeoani, (XLII): Arini, (XLI): Răcăciuni, (XL): Focșani, (XXXIX): Adjudeni, (XXXVIII): Șcheia, (XXXVII): Târgu Neamț, (XXXVI): Hălăucești, (XXXV): Pildești, (XXXIV): Sarata, (XXXIII): Rădăuți, (XXXII): Adjud, (XXXI): Ciucani, (XXX): Dumbrăveni și Berindești, (XXIX): Lespezi, (XXVIII): Galați, (XXVII): Vatra Dornei, (XXVI): Ploscuțeni, (XXV): Dofteana, (XXIV): Schineni, (XXIII): Barticești, (XXII): Cleja, Somușca și Valea Mică, (XXI): Ciugheș, (XX): Lilieci, (XIX): Chetriș, Tamași, Furnicari, (XVIII): Vladnic, (XVII): Poiana Negri și Mâgla, (XVI): Fundu Răcăciuni, (XV): Călugăreni, (XIV): Prăjești, (XIII): Buhoci, (XII): Brusturoasa și Cuchiniș, (XI): Comănești, (X): Frumoasa, (IX): Gherăești, (VIII): Coman, (VII): Luncași, (VI): Bijghir, (V): Buhonca, (IV): Săbăoani și Traian, (III): Traian (BC), (II): Horgești, (I): Butea.


 

lecturi: 138.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat