Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Conferința de presă despre Reuniunea pre-sinodală (Roma, 19-24 martie 2018) ca pregătire pentru a XV-a Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor (16 februarie 2018)

Intervenția cardinalului Lorenzo Baldisseri

La 4 octombrie 2017, papa Francisc a anunțat convocarea unei Reuniuni pre-sinodale de la 19 la 24 martie 2018, ca pregătire pentru a XV-a Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor. „Cu acest drum – a afirmat el – Biserica vrea să se pună în ascultarea glasului, a sensibilității, a credinței precum și a îndoielilor și a criticilor tinerilor – trebuie să-i ascultăm pe tineri –. Pentru aceasta, concluziile reuniunii din martie vor fi transmise părinților sinodali”[1].

Întâlnindu-i și pe tinerii din Chile la Sanctuarul Național din Maipú, Sfântul Părinte a reafirmat recent că întâlnirea din martie vrea să fie o „întâlnire în care voi [tinerii] veți fi protagoniști: tineri din toată lumea, tineri catolici și tineri necatolici; tineri creștini și de alte religii; și tineri care nu știu dacă ei cred sau nu cred: toți. Pentru a-i asculta, pentru a ne asculta, direct, pentru că este important ca voi să vorbiți, ca să nu vă lăsați reduși la tăcere”[2].

Obiectivele Reuniunii pre-sinodale

În aceste cuvinte sunt rezumate obiectivele principale ale Reuniunii pre-sinodale:

  1. Este vorba despre un eveniment în care tinerii vor fi actorii și protagoniștii. Nu se va vorbi numai „despre” ei, ci vor fi ei înșiși cei care se vor povesti: cu limbajul lor, entuziasmul lor și sensibilitatea lor. De fapt, apropiatul Sinod al Episcopilor vrea să fie nu numai un Sinod „despre” tineri și „pentru” tineri, ci și un Sinod „al” tinerilor și „cu” tinerii.

  2. Un cuvânt-cheie, de mai multe ori repetat de papa, este „ascultare”. În această Reuniune pre-sinodală vom asculta tinerii „pe viu”, „în direct”, pentru a încerca să înțelegem mai bine situația lor: ce gândesc despre ei înșiși și despre adulți, cum trăiesc credința și ce dificultăți întâlnesc în a fi creștini, cum proiectează viața lor și ce probleme întâlnesc în discernământul vocației lor, cum văd Biserica astăzi și cum ar vrea-o în schimb, etc.

  3. Printre tinerii care trebuie ascultați vor fi îndeosebi cei care provin din situații de greutate și din „periferiile existențiale”, tineri care adesea nu au posibilitatea de a se face auziți pentru a face cunoscută situația lor și așteptările lor. Apoi vor fi tineri necatolici, necreștini și necredincioși, pentru ca ascultarea tinerilor să se realizeze cât mai mult posibil „la 360 de grade”.

  4. Reuniunea pre-sinodală va fi ocazia pentru a ne pune în pas cu tinerii: ținând bine minte că Sinodul este prin definiție un „drum parcurs împreună”, vrem să arătăm ce înseamnă concret a merge împreună tinerilor, tuturor tinerilor niciunul exclus.

  5. A merge cu tinerii înseamnă și a găsi drumuri pastorale specifice, care să permită comunităților creștine să consolideze proiectele lor de pastorație a tineretului, adaptându-le la exigențele tinerilor de astăzi.

  6. La Reuniunea pre-sinodală, împreună cu tinerii, vor participa unii părinți, educatori, preoți, lucrători pastorali și experți ai lumii tineretului, pentru a asculta și pe cel care trăiește alături de tineri și posedă „instrumentele” pentru a citi dinăuntru și în profunzime situația lor.

  7. În acest mod se vrea să se propună și o metodă de schimb și de colaborare intergenerațională, favorizând dialogul dintre tineri și adulți, care adesea cu greu reușesc să comunice între ei în realitatea zilnică.

  8. Reuniunea pre-sinodală intenționează să trezească dinamici de participare întemeiate pe întâlnirea dintre culturi, condiții de viață, credințe și discipline, elaborând un model care să poată fi repropus în diferitele realități ecleziale.

  9. Ne vom întreba despre modul de a-i ajuta pe tineri să caute și să găsească sensul vieții lor, în lumina perspectivei vocaționale specifice pe care papa Francisc a voit s-o imprime drumului sinodal.

  10. În sfârșit, Reuniunea pre-sinodală va ajunge să elaboreze un document împărtășit, care va fi predat papei duminică 25 martie și va ajunge, împreună cu alte contribuții care au venit, în Instrumentum laboris, documentul asupra căruia se vor confrunta părinții sinodali în octombrie.

Reuniunea pre-sinodală ca etapă a drumului spre Sinod

Reuniunea pre-sinodală este o întâlnire care se situează pe făgașul tradiției Sinodului, din moment ce deja în trecut au fost organizate Întâlniri pre-sinodale, ca aceea ca pregătire pentru a VII-a Adunare Generală Ordinară din 1987, despre vocația și misiunea laicilor în Biserică și în lume, și Simpozionul în vederea Primei Adunări Speciale pentru Europa din 1991.

Nu este vorba de un eveniment izolat, ci de o etapă a drumului de pregătire pentru Sinodul din octombrie: un drum început, după convocarea celei de-a XV-a Adunări Generale Ordinare la 6 octombrie 2016, cu publicarea Documentului Pregătitor și a respectivului Chestionar la 13 ianuarie 2017.

În această perioadă, foarte multe realități ecleziale – Conferințe episcopale, dieceze, asociații și mișcări – s-au activat cu inițiative de diferit tip, care au anticipat într-un fel la nivel local ceea ce va fi Reuniunea pre-sinodală. Fără pretenție de întregime, doresc să menționez Simpozionul promovat de Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa la Barcelona în martie 2017; Colocviul internațional despre tinerii africani desfășurat la Dakar luna trecută, cu participarea de catolici și musulmani care au exprimat convingerea comună că sensul vieții se găsește în Dumnezeu; evenimente la care se va adăuga în august întâlnirea tinerilor italieni cu papa Francisc. De asemenea, se pot semnala adunările ecumenice ale tinerilor la Taizé, veghile de rugăciune pentru tineri promovate de Comunitatea Shalom în bazilica romană „Santa Maria Maggiore”, „mini-Sinoadele” săptămânale organizate la Lourdes pentru tinerii care merg în pelerinaj la sanctuarul marian.

Răspunsurile la Chestionarul conținut în Documentul Pregătitor au angajat în cursul ultimului an toate Bisericile particulare și numeroase realități ecleziale (cum ar fi școli și universități, asociații și mișcări laicale): toate aceste contribuții, adunate și sintetizate sub îngrijirea Conferințelor Episcopale și a Sinoadelor Bisericilor Orientale, au venit și încă vin la Roma, adunându-se cu răspunsurile diferitelor dicastere vaticane și cu observațiile venite liber de la grupuri și indivizi, în mare parte tineri.

Pentru a facilita participarea tinerilor, și a celor care sunt departe de „circuitele” noastre ecleziale obișnuite, a fost deschis anul trecut un sit internet dedicat Sinodului 2018, care conține cu Chestionar corespunzător pentru tineri care a rămas online timp de peste șase luni. Doresc să ofer în această privință câteva date. Participanții la Chestionar au fost circa 221.000. Dintre aceștia, 100.500 sunt cei care au răspuns la toate întrebările: 58.000 de tinere și 42.500 de tineri. Aproape 51.000 de participanți, care corespund cu 50,6% din Chestionarele completate, sunt tineri cuprinși între 16 și 19 ani, ca demonstrație că tocmai cei mai tineri s-au dovedit mai sensibili față de inițiativă. Continentul cel mai reprezentat este Europa, cu 56,4%, urmează America Centrală și de Sud, cu 19,8%, și Africa, 18,1%. Între participanții care au completat Chestionarul, 73,9% se declară catolici care consideră importantă religia, în timp ce ceilalți sunt catolici care nu consideră importantă religia (8,8%), necatolici care consideră importantă religia (6,1%) și necatolici care nu consideră importantă religia (11,1%).

Altă întâlnire a drumului ca pregătire pentru Sinod a fost Seminarul internațional despre condiția tineretului, celebrat în luna septembrie și ale cărui Acte sunt în curs de tipărire. Sensul acestui eveniment a fost acela de a oferi drumului de pregătire a Sinodului un suport științific adecvat. De fapt, sociologi, psihologi, filozofi, teologi au mult să ne spună despre realitatea tineretului, ajutându-ne să eliberăm „discursul despre tineri” de aproximări, stereotipuri și prejudecăți care adesea nu-i ajută pe adulți să-i cunoască pe tineri nici pe aceștia din urmă să se înțeleagă pe ei înșiși. Apoi trebuie subliniat că deja cu ocazia Seminarului au fost invitați la Roma câțiva tineri din diferite regiuni ale planetei și experiențe de viață. Aportul lor a fost entuziast, generos și competent, oferindu-ne „la scară redusă” o pregustare a evenimentului de luna viitoare.

Participarea online și Liturghia din Duminica Floriilor

Tinerii de astăzi folosesc web-ul și îndeosebi social networks ca „areopag” natural pentru a se întâlni, a comunica și a exprima opiniile lor. De aici s-a născut ideea de a extinde virtual participarea la Reuniunea pre-sinodală prin social: în acest mod, tinerii din orice parte a pământului vor putea nu numai să urmărească de la distanță lucrările în timp real, ci să interacționeze cu cei de vârsta lor prezenți la Roma și să trimită contribuțiile lor, care vor ajunge în sinteza finală. Așadar, și prin intermediul noilor tehnologii ale comunicării, Reuniunea pre-sinodală vrea să lărgească „scena” tinerilor implicați cât mai mult posibil pentru că nimeni nu trebuie să se simtă exclus.

Data Reuniunii pre-sinodale a fost aleasă pentru a permite tuturor tinerilor invitați la Roma să participe, la încheierea lucrărilor, la celebrarea Euharistiei din Duminica Floriilor în Piața „Sfântul Petru” cu ocazia celei de-a XXXIII-a Zile Mondiale a Tineretului despre tema „Nu te teme, Marie, căci aflat har la Dumnezeu” (Lc 1,30). Așa cum am anticipat, chiar în acea circumstanță rodul lucrărilor Reuniunii, sintetizat într-un document, va fi încredințat Sfântului Părinte.

***

Intervenția E.S. Mons. Fabio Fabene

În continuitate cu ceea ce a afirmat cardinalul Lorenzo Baldisseri, doresc acum să ilustrez programul Reuniunii pre-sinodale, să ofer câteva informații despre participanți și să ilustrez sumar Materialul ajutător care este publicat astăzi.

Programul Reuniunii pre-sinodale

În dimineața zilei de luni 19 martie lucrările vor fi deschise de prezența Sfântului Părinte, care în acea zi amintește printre altele al cincilea aniversar al începutului slujirii sale petrine. Sfântul Părinte va adresa un salut participanților și va răspunde la întrebările tinerilor din cele 5 continente. De după-amiază tinerii vor fi împărțiți în grupuri lingvistice, în care se vor confrunta cu privire la respectiva Urmă de lucru și vor elabora sinteze pentru a pregăti proiectul conclusiv care va fi prezentat în adunare plenară joi dimineață.

Acest prim proiect va fi aprofundat atât în adunare cât și în grupuri. Propunerile și sugestiile care vor apare, vor permite să se ajungă la textul definitiv, a cărui prezentare și aprobare este prevăzută sâmbătă dimineața.

Reuniunea pre-sinodală se inspiră într-un fel, pe cât posibil, din dinamicile adunării Sinodului. Nu va fi vorba pur și simplu de o întâlnire, deoarece discuțiile – facilitate de schimbul din cadrul grupurilor lingvistice – vor converge spre un document comun, care – așa cum am ascultat – va fi încredințat Sfântului Părinte și, împreună cu celelalte contribuții venite, va ajunge în Instrumentum laboris al celei de-a XV-a Adunare Generală a Sinodului.

Conștienți că tinerii se exprimă mai ușor cu noile tehnologii digitale și le place să comunice și cu limbajul narațiunii, al imaginilor și al muzicii, împreună cu documentul conclusiv va fi realizat un material video: va fi vorba de un mod ulterior pentru a lăsa spațiu creativității tinerilor și pentru a-i ajuta să exprime ceea ce simt că vor să spună.

Reuniunea pre-sinodală nu va fi numai o săptămână de „lucru”. În timpul săptămânii sunt prevăzute și momente de rugăciune, ca vineri, zi în care este în program o Via Crucis la Catacombele Sfântului Calixt, la care vor fi invitați și tinerii din Roma și cei care vor vrea să participe. Sâmbătă după-amiază, tinerii vor vizita Vilele Pontificale de la Castel Gandolfo, iar seara vor lua parte la un moment de sărbătoare împreună cu tinerii din dieceza de Albano.

Participanții la Reuniunea pre-sinodală

S-a spus deja că participanții la Reuniunea pre-sinodală vor fi circa 300. Fiecare Conferință Episcopală și fiecare Sinod al Bisericilor Catolice Orientale au desemnat proprii reprezentanți, în așa fel încât să dea „glas” tuturor tinerilor angajați din punct de vedere creștin în orice parte a planetei.

La aceștia se vor adăuga tineri care provin din seminarii și din casele de formare la viața consacrată masculină și feminină; reprezentanții asociațiilor, mișcărilor și comunităților ecleziale; tineri care frecventează școli și universități catolice. Alți tineri vor veni ca să reprezinte lumea culturii, a teatrului, a muzicii și a universității, a angajării sociale și a voluntariatului, a formării politice, a lumii militare și a sportului. Vor mai fi tineri care aparțin altor confesiuni creștine și altor religii, precum și tineri care au trăit sau trăiesc situații speciale, precum închisoarea, traficul de persoane, dependența de droguri și tineri abili în mod diferit. Și vor și tineri care nu cred sau care aparțin asociațiilor de tineret neconfesionale.

În sfârșit, vor fi prezenți diferiți educatori, care provin din seminarii, din casele de formare, din universități și din școli, din colegii și din institute educative, din organizații care-i ajută pe tinerii care trăiesc situații dificile.

În afară de asta, vor fi prezenți câțiva experți din diferitele realități ale tineretului și din pastorația vocațională, care vor urmări lucrările. Vor fi și moderatorii grupurilor lingvistice; și un grup de tineri va colabora pentru a aduna datele care provin din rețelele sociale.

Materialul ajutător pentru Reuniunea pre-sinodală

Materialul ajutător pentru Reuniunea pre-sinodală, publicat în diferite limbi, este un instrument gândit fie pentru tinerii care vor fi prezenți fizic la Roma, fie pentru cei care vor participa prin social.

Textul, care se deschide cu Scrisoarea papei către tineri publicată la 13 ianuarie 2017, conține înainte de toate Urma de lucru, gândită ca instrument-bază pentru lucrările din timpul Reuniunii. De fapt, între luni și marți, grupurile lingvistice se vor confrunta asupra celor trei părți ale Urmei, elaborată pe baza Documentului Pregătitor al Sinodului. La fiecare parte sunt anexate 5 întrebări care au scopul de a favoriza discuția în grupurile lingvistice. Ele ating diferite aspecte ale realității tineretului: de la căutarea sensului existenței la raportul cu tehnologia, de la afectivitate la discernământul vocațional, de la participarea politică la angajarea în voluntariat.

După Urma de lucru, Materialul ajutător include o Scrisoare de invitație, scrisă de câțiva tineri celor de vârsta lor pentru a le solicita să participe la Reuniunea pre-sinodală prin social networks. În ea sunt evidențiate 15 hashtag, cuvinte cheie care vor permite să se adune și să se organizeze participarea tinerilor în rețea.

Pentru a participa concret prin social, tinerii vor trebui simplu să meargă pe situl www.synod2018.va, unde vor găsi link-ul pentru a se înscrie la Grupul Facebook al uneia dintre cele 6 limbi prevăzute. În cadrul acestor grupuri membrii vor avea oportunitatea de a da propria contribuție cu privire la temele propuse de întrebări – care „vor relansa” temele discutate de tinerii prezenți la Roma – fiecare cuplat la un hashtag.

Așa cum se citește la începutul Materialului ajutător, „ne dorim, în acest mod, să putem cu adevărat să-i facem pe tinerii din lume să se simtă implicați în acest parcurs de împărtășire și de ascultare care se află mult la inima Bisericii de astăzi”.

***

Documentație și link

1) Link al Prezentării Reuniunii pre-sinodale, al Urmei de lucru și al Scrisorii tinerilor care invită pe ceilalți tineri să participe prin intermediul Grupurilor de Facebook:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VSAkJ-ZAugZbNNFoqKmJG-P54lDGdeOi

Video în limba italiană: https://youtu.be/itHvdpkEIiM

Video în limba franceză: https://youtu.be/GL8hy7AEalE

2) Link la mini-siturile Reuniunii pre-sinodale:

italiană: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/riunione-pre-sinodale.html

franceză: http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/reunion-pre-synodale-des-jeunes.html

engleză: http://www.synod2018.va/content/synod2018/en/pre-synodal-meeting.html

germană: http://www.synod2018.va/content/synod2018/Deutch.html

spaniolă: http://www.synod2018.va/content/synod2018/es/reunion-pre-sinodal-de-jovenes.html

portugheză: http://www.synod2018.va/content/synod2018/reuniao-pre-sinodal.html

3) Link la Grupurile de Facebook ai Reuniunii pre-sinodale:

italiană: https://www.facebook.com/groups/presinodale/about/

franceză: https://www.facebook.com/groups/pre.synodale/about/

engleză: https://www.facebook.com/groups/Pre.Synodal/about/

germană: https://www.facebook.com/groups/Versammlung.der.Vorsynode/about/

spaniolă: https://www.facebook.com/groups/pre.sinodal/about/

portugheză: https://www.facebook.com/groups/Reuniao.Pre.Sinodal/about/

Note:

[1] Francisc, Cateheză cu ocazia Audienței generale, 4 octombrie 2017.

[2] Idem, Discurs cu ocazia întâlnirii cu tinerii în Sanctuarul Național din Maipú (Chile), 17 ianuarie 2018.

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu


 

lecturi: 32.



Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat