Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Papa Francisc: Mesaj adresat participanților la Întâlnirea internațională cu tema "Pastorația vocațională și viața consacrată. Orizonturi și speranțe" (Roma, 1-3 decembrie 2017)

Iubiți frați și surori,

Salut participanții la acest Congres Internațional promovat de Congregația pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică despre "Pastorația vocațională și viața consacrată. Orizonturi și speranțe". Mulțumesc Congregației pentru inițiativa acestui eveniment care vrea să fie aportul dicasterului la următorul Sinod al Episcopilor care se va ocupa de tema: "Tinerii, credința și discernământul vocațional". Între timp, prin acest mesaj, vă salut pe voi toți care ați venit la Roma pentru a participa la această întâlnire, vă asigur și de rugăciunea mea către Stăpânul secerișului pentru ca acest Congres să-i ajute pe toți consacrații să dea un răspuns generos la vocația lor și, în același timp, să-i ajute pe toți să intensifice pastorația vocațională printre familii și tineri în așa fel încât aceia care sunt chemați la urmarea lui Cristos în viața consacrată, sau în alte vocații în cadrul poporului lui Dumnezeu, să poată găsi canalele adecvate pentru a primi această chemare și a răspunde la ea cu generozitate.

Înainte de toate doresc să vă prezint câteva convingeri cu privire la pastorația vocațională. Și prima este aceasta: a vorbi despre pastorație vocațională înseamnă a afirma că orice acțiune pastorală a Bisericii este orientată, prin însăși natura sa, spre discernământul vocațional, deoarece obiectivul său ultim este de a-l ajuta pe credincios să descopere drumul concret pentru a realiza proiectul de viață la care Dumnezeu îl cheamă.

Slujirea vocațională trebuie să fie văzută ca sufletul întregii evanghelizări și al întregii pastorații a Bisericii. Fidel față de acest principiu nu ezit să afirm că pastorația vocațională nu se poate reduce la activități închise în ele însele. Ceea ce s-ar putea transforma în prozelitism și ar putea duce și la căderea în "ispita de recrutări ușoare și neprevăzătoare" (Ioan Paul al II-lea, Exortația apostolică Vita consecrata, nr. 64). În schimb, pastorația vocațională trebuie să fie în raport strâns cu evanghelizarea și educația la credință, pentru ca pastorația vocațională să fie un adevărat itinerar de credință și să ducă la întâlnirea personală cu Cristos, și cu pastorația obișnuită, în special cu pastorația familiei, în așa fel încât părinții să asume, cu bucurie și responsabilitate, misiunea lor de a fi primii animatori vocaționali ai copiilor, eliberându-se pe ei înșiși și eliberând pe copiii lor de la blocarea în interiorul perspectivelor egoiste, de calcul și de putere, care de multe ori apar în sânul familiilor, chiar și în cele practicante. Asta înseamnă a consolida propunerea vocațională, precum și propunerea vocațională la viața consacrată, într-o ecleziologie solidă și într-o teologie adecvată a vieții consacrate, care să propună și să valorizeze în mod oportun toate vocațiile în rândul poporului lui Dumnezeu.

O a doua convingere este că pastorația vocațională trebuie să aibă "humusul" său mai adecvat în pastorația tineretului. Pastorația tineretului și pastorația vocațională trebuie să se țină de mână. Pastorația vocațională se sprijină, apare și se dezvoltă în pastorația tineretului. La rândul său, pastorația tineretului, pentru a fi dinamică, completă, eficace și cu adevărat formativă, trebuie să fie deschisă la dimensiunea vocațională. Ceea ce înseamnă că dimensiunea vocațională a pastorației tineretului nu este ceva care trebuie să se propună numai la sfârșitul întregului proces sau unui grup deosebit de sensibil la o chemare vocațională specifică, ci care trebuie să se propună constant în cursul întregului proces de evanghelizare și de educație în credință a adolescenților și a tinerilor.

O a treia convingere este că rugăciunea trebuie să ocupe un loc foarte important în pastorația vocațională. Domnul spune asta clar: "Rugați-l deci pe stăpânul secerișului să trimită lucrători în secerișul său" (Mt 9,38). Rugăciunea constituie slujirea cea dintâi și de neînlocuit pe care o putem oferi cauzei vocațiilor. Dat fiind că vocația este mereu un dar al lui Dumnezeu, chemarea vocațională și răspunsul la această vocație pot să răsune și să se facă simțite numai în rugăciune, fără ca acest lucru să fie înțeles ca un mijloc ușor pentru a ne dezinteresa de munca în evanghelizarea tinerilor pentru ca să se deschidă la chemarea Domnului. A ne ruga pentru vocații presupune, în primul rând, a ne ruga și a munci pentru fidelitatea față de propria vocație; a crea locuri în care să fie posibil să se asculte chemarea Domnului; a porni la drum pentru a vesti "evanghelia vocației", pentru a promova și a trezi vocații. Cine se roagă cu adevărat pentru vocații, lucrează neobosit pentru a crea o cultură vocațională.

Aceste principii mă fac acum să vă prezint câteva provocări pe care le consider importante. O primă provocare este aceea a încrederii. Încredere în tineri și încredere în Domnul. Încredere în tineri, pentru că sunt mulți tineri care, deși aparțin generației "selfie" sau acestei culturi care, mai mult decât "fluide" pare să fie "gazoasă", caută un sens deplin pentru viața lor, chiar dacă nu întotdeauna îl caută acolo unde-l pot găsi. Aici noi consacrații avem un rol important: a rămâne treji pentru a-i trezi pe tineri, a fi centrați pe Domnul pentru a-l putea ajuta pe tânăr să se centreze pe El. De multe ori tinerii așteaptă de la noi o vestire explicită a "evangheliei vocației", o propunere curajoasă, exigentă evanghelic și în același timp profund umană, fără reduceri și fără rigidități. În afară de asta, încredere în Domnul, fiind siguri că El continuă să ridice în poporul lui Dumnezeu diferite vocații pentru slujirea Împărăției. Trebuie învinsă ispita ușoară care ne face să credem că în unele locuri nu mai este posibil a ridica vocații. "Nimic nu este imposibil" lui Dumnezeu (Lc 1,37). Fiecare etapă a istoriei este timp al lui Dumnezeu, și al nostru, pentru că Duhul său suflă unde vrea, cum vrea și când vrea (cf. In 3,8). Orice perioadă poate să fie un "kairos2 pentru a secera recolta (cf. In 4,35-38).

O altă provocare importantă este luciditatea. Este necesar să avem o privire ascuțită și, în același timp, o privire de credință asupra lumii, și îndeosebi asupra lumii tinerilor. Este esențial a cunoaște bine societatea noastră și actuala generație a tinerilor în așa fel încât, căutând mijloacele oportune pentru a le anunța Vestea Bună, să le putem vesti și "evanghelia vocației". Altminteri am da răspunsuri la întrebări pe care nimeni nu și le pune.

O ultimă provocare pe care aș vrea s-o semnalez este convingerea. Pentru a propune astăzi unui tânăr acel "vino și urmează-mă" (cf. In 1,39) este nevoie de îndrăzneală evanghelică; convingerea că urmarea lui Cristos, și în viața consacrată, se merită și că dăruirea totală de sine pentru cauza Evangheliei este ceva minunat și frumos care poate da un sens unei întregi vieți. Numai astfel pastorația vocațională va fi narațiune a ceea ce se trăiește și cu care se umple de sens propria viață. Și numai astfel pastorația vocațională va fi o propunere convingătoare. Tânărul, ca toți contemporanii noștri, nu mai crede mult în învățători, vrea în schimb să vadă martori ai lui Cristos (cf. Paul al VI-lea, Exortația apostolică Evangelii nuntiandi, nr. 41).

Dacă dorim ca o propunere vocațională de a-l urma pe Cristos să atingă inima tinerilor și aceștia să se simtă atrași de Cristos și de sequela Christi proprie vieții consacrate, pastorația vocațională trebuie să fie:

Diferențiată, în așa fel încât să răspundă la întrebările pe care fiecare tânăr și le pune și să ofere fiecăruia dintre ei necesarul pentru a umple din belșug dorința lor de căutare (cf. In 10,10). Nu se poate uita că Domnul cheamă pe fiecare pe nume, cu istoria sa, și oferă și cere fiecăruia un drum personal și netransferabil în răspunsul său vocațional.

Narativă. Tânărul vrea să vadă "narat" în viața concretă a unui consacrat modelul de urmat: pe Isus Cristos. Pastorația "contagierii", a acelui "vino și vei vedea", este unica pastorație vocațională cu adevărat evanghelică, fără gust de prozelitism. "Tinerii simt nevoia de figuri de referință apropiate, credibile, coerente și oneste, în afară de locuri și ocazii în care să pună la încercare capacitatea de relație cu alții" (Sinodul Episcopilor, a XV-a Adunare Generală Ordinară, Tinerii, credința și discernământul vocațional. Document pregătitor, 2017, nr. 2). Numai o propunere de credință vocațională întrupată poate intra în viața unui tânăr și nu contrariul.

Eclezială. O propunere de credință sau vocațională adresată tinerilor trebuie să se facă în cadrul eclezial al Conciliului al II-lea din Vatican. Aceasta este "busola pentru Biserică în secolul al XXI-lea" (cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea apostolică Novo millennio ineunte, nr. 43) și pentru viața consacrată în zilele noastre. Acest cadru eclezial cere tinerilor o angajare și o participare la viața Bisericii ca actori și nu ca simpli spectatori. Trebuie să simtă părtași și ai vieții consacrate, cu activitățile sale, spiritualitatea sa, carisma sa, viața sa fraternă, modul său de a trăi urmarea lui Cristos.

Evanghelică și ca atare angajată și responsabilă. Propunerea de credință, precum și propunerea vocațională la viața consacrată, trebuie să pornească din centrul oricărei pastorații: Isus Cristos, așa cum ne este prezentat în Evanghelie. Nu folosește a evada, nici nu folosesc fugile intimiste sau angajările pur sociale. "Pastorația show" sau "pastorația de petrecere a timpului" sunt departe de pastorația vocațională. Tânărul trebuie pus în fața exigențelor Evangheliei. "Evanghelia este exigentă și cere să fie trăită cu radicalitate și sinceritate" (Scrisoare către toți consacrații, 21 noiembrie 2014, nr. 20). Tânărul trebuie pus într-o situație în care să accepte responsabil consecințele propriei credințe și ale urmării lui Cristos. În acest tip de pastorație nu este vorba de a recruta agenți sociali, ci adevărați discipoli ai lui Isus cu porunca nouă a Domnului drept cuvânt de ordine și cu codul fericirilor ca stil de viață.

Însoțită. Un lucru este clar în pastorația tineretului: este necesar să fie însoțiți tinerii, să se meargă cu ei, să fie ascultați, să fie provocați, să fie zdruncinați pentru ca să meargă dincolo de comoditățile în care se tolănesc, să se trezească dorința, să li se explice ce anume trăiesc, să fie conduși la Isus, și favorizând mereu libertatea pentru ca să răspundă la chemarea Domnului în mod liber și responsabil (Sinodul Episcopilor, a XV-a Adunare Generală Ordinară, Tinerii, credința și discernământul vocațional. Document pregătitor, 2017, III, 1). Este necesar să se creeze un climat de încredere, să fie făcuți tinerii să simtă că sunt iubiți așa cum sunt și pentru ceea ce sunt. Textul despre discipolii din Emaus poate să fie un bun exemplu de însoțire (cf. Lc 24,13-35). Raportul personal cu tinerii din partea consacraților este de neînlocuit.

Perseverentă. Cu tinerii trebuie să se fie perseverenți, să se semene și să se aștepte cu răbdare ca sămânța să crească și într-o zi să poată aduce rod. Agentul de pastorație a tineretului în misiunea sa trebuie să fie foarte conștient că munca sa este aceea de a semăna, altcineva va face să crească și alții vor aduna roadele.

Tinerească. Nu putem să-i tratăm pe tineri ca și cum n-ar fi tineri. Pastorația tineretului trebuie să fie caracterizată de următoarele caracteristici: dinamică, participativă, bucuroasă, plină de speranță, îndrăzneață, încrezătoare. Și mereu plină de Dumnezeu, care este Cel de care are mai mare nevoie un tânăr pentru a umple dorința sa justă de plinătate: plină de Isus care este unicul drum pe care tinerii trebuie să-l parcurgă, unicul adevăr la care sunt chemați să adere, unica viață pentru care se merită de dat totul (cf. In 1,35 șu).

Dragi participanți la acest Congres, două lucruri mi se par sigure în tema pastorației vocaționale și a vieții consacrate. Primul este că nu există răspunsuri magice și al doilea că vieții consacrate, ca de altfel întregii Biserici, i se cere o adevărată "convertire pastorală", nu numai de limbaj, ci și de stil de viață, dacă vrem să ne conectăm cu tinerii pentru a le propune un drum de credință și a le face o propunere vocațională.

Fie ca nimeni să nu vă fure bucuria de a-l urma pe Isus Cristos și curajul de a-l propune altora drept calea, adevărul și viața (In 14,6). Să frângem fricile noastre! A venit momentul ca tinerii să viseze și bătrânii să profețească (cf. Il 2,28). Să ne ridicăm! "Să trecem la treabă" (cf. Esd 10,4). Tinerii ne așteaptă. Este ora să pornim la drum.

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu


 

lecturi: 8.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat