Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Scrisoare pastorală:

În drumul refacerii unității creștine

Rugăciunea

"Ca toți să fie una!" (In 17,21)

Odată cu începutul pontificatului papei Ioan al XXIII-lea s-a deschis o nouă eră pe drumul anevoios al ecumenismului, pentru refacerea unității creștine. Flacăra speranței unității în credință, întreținută cu mari eforturi pe tot timpul mileniului doi, s-a reaprins, în mod surprinzător, prin spiritul curajos al noului papă și episcop al Romei, Papa cel Bun, Sfântul Părinte Ioan al XXIII-lea, care s-a lăsat inspirat și cucerit de rugăciunea-testament proclamată de divinul întemeietor tocmai la Cina cea de Taină: "Ca toți să fie una!" (In 17,21).

Animat de rugăciunea lui Isus și inspirat de Duhul Sfânt, ca una dintre cele mai mari surprize ale secolului și, chiar mai mult, a mileniului doi, Papa cel Bun a anunțat întregii Biserici convocarea unui nou Conciliu ecumenic.

A considerat că a venit timpul să se acorde rugăciunii lui Isus o adevărată ascultare și să se caute mai intens împlinirea ei.

Prin această sfântă inspirație și prin convocarea Conciliului Vatican II, "Biserica Catolică, sub călăuzirea marelui ei păstor, Ioan al XXIII-lea, s-a angajat ireversibil să străbată calea căutării unității, invitându-i pe toți să asculte glasul Duhului Domnului, care învață cum trebuie citite cu atenție "semnele timpurilor". Experiențele pe care Biserica le-a trăit în acești ani și pe care continuă să le trăiască o ajută să se lumineze și mai profund asupra identității și misiunii sale istorice", avea să precizeze un alt mare papă, sfântul Ioan Paul al II-lea, în scrisoarea enciclică Ut unum sint (nr. 3).

Angajarea ecumenică a Bisericii Catolice reprezintă, de fapt, planul lui Dumnezeu de a-i aduna pe toți în unitate.

Într-adevăr, Biserica e o realitate care nu este închisă în sine însăși, ci deschisă permanent dinamicii misionare și ecumenice, pentru că e trimisă în lume să vestească și să dea mărturie, să actualizeze și să răspândească misterul de comuniune ce o constituie: să adune toate și să-i adune pe toți în Cristos; să fie pentru toți "sacrament de unitate nedespărțită", preciza cu profundă convingere același Sfânt Părinte, un continuator fidel și plin de însuflețire al Conciliului Vatican II și un căutător necontenit al apropierii și al unității (cf. Ioan Paul al II-lea, Ut unum sint, nr. 5).

Lui îi aparține afirmația reluată în multe împrejurări că "dezbinarea contrazice pe față voința lui Cristos și este un scandal pentru lume, constituind chiar o piedică pentru cauza preasfântă a vestirii evangheliei la toată făptura".

Nu cu mult timp înainte, la 21 noiembrie 2014, s-au împlinit 50 de ani de la promulgarea decretului despre ecumenism al Conciliului Vatican II cu titlul semnificativ Unitatis redintegratio, adică refacerea unității. Acest document conciliar, care poartă semnătura fericitului Paul al VI-lea, cel ce l-a urmat pe scaunul lui Petru pe sfântul Ioan al XXIII-lea și care are în spatele său confirmarea celor 2.137 de voturi favorabile față de 11 împotrivă, a marcat fără îndoială un mare salt calitativ în raporturile dintre Biserica Catolică și celelalte Biserici și comunități ecleziale. El reprezintă, de fapt, poarta deschisă pe calea dialogului între Bisericile creștine și este un punct de referință de neînlocuit pentru angajarea întregii Biserici Catolice și a tuturor membrilor ei de refacere a unității pierdute.

Inițiativele pe care le-a urmat Biserica Catolică pe drumul apropierii dintre creștini au avut și au la bază acest document și întreaga convingere a părinților conciliari, după gândul Sfântului Părinte Ioan al XXIII-lea și al urmașului său, fericitul Paul al VI-lea.

Pe aceste coordonate a mers mai departe sfântul papă Ioan Paul al II-lea, marele papă Benedict și, desigur, actualul Sfânt Părinte papa Francisc, omul surpriză și liderul incontestabil al căutării unității Bisericii.

Nu pot fi uitate toate inițiativele acestor mari papi, personalități carismatice și providențiale ale timpurilor noi, și, mai ales, nu trebuie să uităm ceea ce a reușit să facă în scurt timp actualul papă Francisc, care a decis să meargă mai departe pe urmele înaintașilor săi, căutând să facă noi pași pe această cale a ecumenismului.

Întâlnirea plină de respect și dragoste frățească cu patriarhul Bartolomeu I la Ierusalim, la împlinirea a 50 de ani de la istorica îmbrățișare a papei Paul al VI-lea cu patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Atenagoras I, din anul de grație 1964, repetarea acestui gest de prețuire în Domnul și noua îmbrățișare frățească de la sfârșitul lunii noiembrie 2014, în sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, de data aceasta la Constantinopol, sunt noi și impresionanți pași pe drumul obligatoriu al căutării unității.

Momentele ce s-au desfășurat la Ierusalim și la Constantinopol, ca și cele trăite la Roma în ultimii ani, cu diferite și fericite ocazii și solemnități, ne dau o vie și întemeiată speranță că pașii făcuți în ultimii 50 de ani se vor transforma în noi momente de apropiere spre împărtășirea din același potir a celor două Biserici surori.

Luna ianuarie, care ne invită la o reînnoită săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor, ne cheamă pe toți la noi și adevărate momente de trăire sufletească, adică la clipe de comuniune în spirit și în rugăciune, când îl simțim alături pe Isus și pe ceilalți frați creștini în căutarea unității pierdute.

Calea către unitate începe cu transformarea inimii, cu o convertire interioară, cum preciza decretul Unitatis redintegratio la nr. 4, și reprezintă o călătorie spirituală, care pornește de la întâlnirea fraților pentru a merge către prietenie, de la prietenie la fraternitate, de la fraternitate la comuniune. Numai parcurgând acest drum schimbarea este posibilă și realizabilă.

E nevoie, așadar, de o dispoziție sinceră la ascultarea și urmarea îndemnurilor, care vine de la Duhul Sfânt, cel care ne călăuzește spre adevărul întreg (cf. In 16,13).

Rugându-ne unii pentru alții și unii împreună cu alții, diferențele noastre vor fi asumate și depășite în fidelitatea față de Domnul și de evanghelia sa. (cf. papa Francisc, 30 noiembrie 2014).

Este, așadar, nevoie de întâlnire, de dialog, de cunoaștere, de iertare și de multă rugăciune dar este și adevărat că dorința sfântă de reconciliere a tuturor creștinilor în unitatea Bisericii lui Cristos, una și unică, depășește puterile și calitățile omenești (cf. UR, 8 și 24).

Speranța noastră e alimentată însă de rugăciunea lui Cristos însuși care nu încetează să se roage pentru Biserică, pentru ca în ea să se oglindească mereu imaginea unității fericite din sânul Sfintei Treimi.

Să continuăm, așadar, luminați de Duhul Sfânt pe care el însuși ni l-a dăruit și l-a lăsat să rămână cu noi, astfel încât eforturile noastre să fie mereu susținute și călăuzite de harul său dumnezeiesc.

Drumul dialogului și al rugăciunii continuă. Este singura cale de a dobândi harul de a face ca vocea comună a celor care cred să ajungă la Dumnezeul unității și să se realizeze pe pământ rugăciunea lui Cristos, care nu încetează să se îndrepte spre Tatăl în numele tuturor celor care sunt ai săi: "Nu mă rog numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor, ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis" (In 17,20-21).

În Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor (18-25 ianuarie), exemplul celor mai mari lideri ai creștinismului, papa Francisc și patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, constituie un adevărat model de prețuire, iubire, dialog și rugăciune, pe care trebuie să-l urmăm și să-l transformăm într-o îmbrățișare frățească pe drumul refacerii unității creștine.

Lumea are nevoie de astfel de semne și de astfel de modele. Lumea are nevoie de unitate și de iubire pentru ca toți să fim ca frații.

Cu bucurie și binecuvântare de la Domnul unității și al păcii!

Iași, 1 ianuarie 2015

+ Petru Gherghel, episcop de Iași
 


lecturi: 16.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat