Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Colocviu cu arhiepiscopul Juăo Braz de Aviz, nou prefect al Congregației pentru călugări

Precum cuvinte ale Evangheliei de-a lungul istoriei

Nicola Gori

Este un arhiepiscop brazilian, care încă de când era seminarist a descoperit și îmbrățișat carisma mișcării Focolarinilor. Mărturisește în mod candid că nu are multă experiență în domeniul vieții consacrate, însă are idei foarte clare despre modul în care s-o reînnoiască. Crede că trebuie redescoperită dimensiunea trinitară la toate nivelele, ca model de comuniune și de deschidere spre alții, pentru a împiedica să devină viața comună o pocăință și nu o ocazie pentru a trăi iubirea evanghelică. Din 4 ianuarie prefect al Congregației pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, monseniorul Juăo Braz de Aviz se relatează în acest interviu acordat ziarului nostru.

Dumneavoastră nu aparțineți unei congregații călugărești. Credeți că asta este o limită pentru noua slujire care vă așteaptă?

Este aceeași observație pe care am făcut-o cardinalului Tarcisio Bertone la 4 decembrie 2010, când m-a sunat în numele Papei. Secretarul de Stat mi-a răspuns spunând că acest lucru nu crea nici o problemă. De fapt eu nu aparțin de nici un institut călugăresc, chiar dacă am studiat șapte ani în seminarul mic al Institutului Pontifical Misiuni Externe (PIME) la Assis, în statul Sao Paolo, din 1958 până în 1964. De atunci contactul strâns cu mișcarea Focolarinilor m-a apropiat de ordine și de congregații ai căror membrii se inspiră din spiritualitatea unității.

Ați avut contacte sau experiențe cu alte mișcări ecleziale și laicale?

Mișcarea Focolarilor este familia mea de când aveam șaptesprezece ani. Prin spiritualitatea ei, în toate diecezele în care am fost - Vitória, Ponta Grossa, Maringá și Brasilia - am lucrat mereu pentru unitatea carismelor, comunităților și asociațiilor, ca răspuns la orientările prețioase date de Ioan Paul al II-lea în scrisoarea apostolică Novo millennio ineunte.

În ultimii ani, îndeosebi după Conciliul al II-lea din Vatican, unii au subliniat criza vieții consacrate. De ce tip de criză este vorba?

Conciliul al II-lea din Vatican a cerut ordinelor și congregațiilor călugărești o "actualizare" care a comportat o revizuire a regulilor și a constituțiilor, în fața noilor circumstanțe culturale și istorice din secolul trecut. Întoarcerea la izvoare, adică la inima carismei dată Bisericii de către întemeietor, și atenția față de noile circumstanțe, care comportau diferite sensibilități, a oferit multor familii călugărești oportunitatea de a se reînnoi și de a dobândi vigoare ulterioară, cu roade îmbelșugate. Astăzi multe ordine și congregații asistă la o diminuare a vocațiilor, la îmbătrânirea membrilor lor și în multe cazuri la o diversitate de orientare în cadrul propriei familii călugărești. Pe de altă parte, influența individualismului și a relativismului din timpul nostru a ajuns, cel puțin în parte, și în unele locuri ale vieții consacrate, diminuându-i vigoarea. Cred că este necesar mai ales să se pătrundă mai în profunzime misterul lui Dumnezeu, pentru a putea reînnoi raporturile. În acest sens, lipsa teologică și mistică a unei experiențe a Preasfintei Treimi ca izvor al comuniunii, a dus la afirmații negative despre viața comunitară. De exemplu, este cazul consacraților care spun: "Pocăința mea maximă este viața comună". Descoperirea prin experiența că Dumnezeu este iubire și că noi suntem chemați după chipul lui, va putea să-i ducă și pe consacrați și comunitățile să afirme: "Celălalt, cealaltă, pentru mine este o oportunitate constantă de a avea experiența lui Dumnezeu, de a experimenta iubirea".

Reafirmata autonomie a congregațiilor călugărești față de Ordinariii locali a dus adesea în trecut la neînțelegeri reciproce. Vizitele pastorale ale Pontifilor în ultimii treizeci de ani au contribuit într-un fel la îmbunătățirea relațiilor cu episcopii?

Magisteriul înțelept și atent al ultimilor Pontifi s-a revelat o bază sigură de drum eclezial într-un moment de noi descoperiri și de noi experiențe. Autonomia și dependența sunt valori umane care nu pot să fie înțelese și construite numai cu criterii sociologice. Experiența credinței ne face să înțelegem și să trăim acest valori pornind de la criteriul comuniunii, care își are propriile rădăcini în misterul unității și trinității lui Dumnezeu. Atunci când autonomia și dependența devin experiență de iubire, ascultarea și autoritatea se echilibrează și trezesc mare bucurie interioară.

Credeți că scăderea numărului de vocații este expresia unui moment trecător, chiar dacă dificil, sau este un semnal serios de alarmă pentru viitor?

Nu numai călugării și călugărițele experimentează diminuarea vocațiilor. E vorba de un fenomen mai amplu și care nu se manifestă în mod identic în diferitele părți ale lumii. Europa simte în manieră deosebită această problemă. Treptat de fidelitatea celor botezați față de vocația lor de discipoli va crește și, în același timp, mărturia lor va fi dată în comuniune cu celelalte carisme și realități ale Bisericii, vitalitatea va reapare.

Viața consacrată în Brazilia a avut un rol important pentru dezvoltarea și evoluția teologiei eliberării. Dumneavoastră cum ați trăit acest lung timp de cercetare teologică și pastorală?

Opțiunea preferențială față de cei săraci este o opțiune evanghelică de care va depinde, înainte de toate, însăși mântuirea noastră. Descoperirea ei și construirea ei din partea teologiei eliberării au însemnat o privire sinceră și responsabilă a Bisericii spre vastul fenomen al excluderii sociale. Ioan Paul al II-lea a afirmat în acea vreme - prin scrisoarea trimisă Conferinței naționale a episcopilor din Brazilia și încredințată de cardinalul Gantin - că teologia eliberării nu este numai utilă ci și necesară. În acel timp cele două instrucțiuni trimise de Roma cu privire la temă corectau probleme legate de folosirea metodei marxiste în interpretarea realității. Cred că încă nu a fost suficient de completată munca teologică pentru a desface opțiunea față de cei săraci de dependența sa de o teologie a eliberării ideologică, așa cum a avertizat în ultima vreme Benedict al XVI-lea. Cred că unul din drumurile cele mai promițătoare constă în a aplica interpretării realității antologia și antropologia trinitară. Personal am trăit anii nașterii teologiei eliberării cu multă angoasă. Eram la Roma pentru a studia teologie. Puțin a lipsit ca să părăsesc vocația sacerdotală și chiar Biserica. Ceea ce m-a salvat a fost angajarea sinceră în spiritualitatea unității în mișcarea Focolarinilor. Călugării și călugărițele, cu radicalitatea vocației lor evanghelice, vor putea colabora mult la acest nou parcurs.

Ce anume pot să spere surorile și călugării din acțiunea dumneavoastră de conducere și de orientare?

Viața consacrată este o perlă de o valoare enormă. Ordinele și congregațiile călugărești sunt cuvinte ale Evangheliei distribuite de-a lungul întregii istorii a Bisericii. Din marile experiențe călugărești s-au născut vestite școli de spiritualitate și din ele importante școli de teologie. Fidelitatea față de fondatori și comuniunea profundă cu Biserica vor putea să redea vieții consacrate o strălucire mai mare slujirii Bisericii însăși și a omenirii.

(După L'Osservatore romano, 2 februarie 2011)

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu


 

lecturi: 14.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat