Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Editura ARCB: Două cărți despre istoria Arhidiecezei de București

Centrul "Biserica și Istoria" și "Arhiva Ghika" de pe lângă Arhiepiscopia Romano-Catolică de București anunță apariția a două noi lucrări istoriografice, rod al colaborării autorilor dr. Dănuț Doboș, dr. Iulia Cojocariu și Mons. Ieronim Iacob.

Cu binecuvântarea Excelenței Sale Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București, cele două departamente de cercetare științifică menționate mai sus au inițiat recent o nouă serie de publicații de factură istorică, culturală și spirituală, reduse la dimensiunea unor micro-monografii ale unor figuri ilustre din istoria Arhidiecezei Romano-Catolice de București, bisericilor reprezentative, instituțiilor și asociaților culturale, religioase, sanitare și caritative etc.

Lucrările respective vor constitui cărțile de identitate pentru frumoasele lăcașuri de cult sau imobile de patrimoniu, de exemplu, iar opțiunea pentru micro-monografie - broșuri de popularizare are la bază dorința de a ușura lectura și informarea rapidă a cititorilor pasionați de trecutul, cultura și istoria arhidiecezei.

Prima micro-monografie se intitulează "Momente din istoria Arhidiecezei Romano-Catolice de București", conținând patru capitole: Repere cronologice, Ctitorii, "In verbo tuo" și "In odium fidei", lucrarea având și un motto al ÎPS Aurel Percă: "Avem nevoie de memorie istorică, iar dacă am pierdut-o, trebuie să o recuperăm. Memoria istorică este o punte spre libertate; trecutul este ca o făclie pentru intrarea în viitor. Doar cunoscând trecutul putem fi înrădăcinați în prezent și orientați corect spre viitor".

Lucrarea este bogat ilustrată cu fotografii din Arhiva istorică a Arhidiecezei Romano-Catolice de București.

Cea de-a doua lucrare "Momente din istoria școlilor catolice din Arhidieceza Romano-Catolică de București", conține patru capitole: Repere cronologice (1799-1948), Primele școli, "Ad perpetuam rei memoriam" și "Un paradis terestru".

Lucrarea este la rândul ei bogat ilustrată cu fotografii din Arhiva istorică a Arhidiecezei Romano-Catolice de București, având drept motto un text semnat de ÎPS Aurel Percă: "Deținem un tezaur spiritual, o moștenire istorică ce ne îndreptățește să fim mândri și care trebuie să constituie un îndemn pentru generațiile viitoare să continue tradițiile școlii catolice, factor important pentru Evanghelizare".

Lucrarea conține și un citat semnat de prof. dr. Elena Siupiur, într-un volum dedicat arhiepiscopului Raymund Netzhammer: "Oriunde a mers în lume Biserica Catolică a mers cu școala, a mers cu învățământul, educația, instrucția".

Nădăjduim ca noul proiect cultural al departamentelor de cercetare ale arhidiecezei va fi primit cu bucurie și cu mult interes, nu numai de către specialiști cât și de publicul larg, de credincioșii din Biserica noastră locală, lucrările fiindu-le adresate acestora, cu prioritate.

Alese mulțumiri Monseniorului Ieronim Iacob, vicar episcopal pentru Dobrogea, și d-rei dr. Iulia Cojocariu, responsabilul Arhivei Ghika și redactor coordonator al revistei de istorie ecleziastică "Pro Memoria", pentru colaborarea acestora la acest nou proiect editorial.

Mulțumirile noastre se îndreaptă și spre doamna Crenguța Nicolae, corectorul lucrărilor, și nu în ultimul rând ÎPS Aurel Percă, pentru încurajările și susținerea totală a noului demers cultural.

Dr. Dănuț Doboș
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat