Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Norme cu privire la Acordarea Indulgenței în timpul Jubileului Ordinar al anului 2025 convocat de Sanctitatea Sa Papa Francisc

"Acum a venit timpul unui nou Jubileu, în care să deschidem larg iarăși Poarta Sfântă pentru a oferi experiența vie a iubirii lui Dumnezeu" (Spes non confundit, 6). În bula de convocare a Jubileului Ordinar din 2025, Sfântul Părinte, în momentul istoric actual în care, "uitucă a dramelor din trecut, omenirea este supusă la o nouă și dificilă încercare care vede atâtea populații oprimate de brutalitatea violenței" (Spes non confundit, 8), îi cheamă pe toți creștinii să devină pelerini ai speranței. Aceasta este o virtute de redescoperit în semnele timpurilor, care, cuprinzând "dorința inimii umane, care are nevoie de prezența mântuitoare a lui Dumnezeu, cer să fie transformate în semne de speranță" (Spes non confundit, 7), care va trebui să fie luată mai ales în harul lui Dumnezeu și în plinătatea milostivirii sale.

Deja în bula de convocare a Jubileului Extraordinar al Milostivirii din 2015, Papa Francisc sublinia cât de mult indulgența dobândise în acel context "o importanță deosebită" (Misericordiae vultus, 22), deoarece milostivirea lui Dumnezeu "devine indulgență a Tatălui care, prin Mireasa lui Cristos, ajunge la păcătosul iertat și îl eliberează de orice reziduu al consecinței păcatului" (ibid.). În mod asemănător, astăzi Sfântul Părinte declară că darul indulgenței "permite să descoperim cât de nelimitată este milostivirea lui Dumnezeu. Nu este o întâmplare că în antichitate termenul «milostivire» era interschimbabil cu acela de «indulgență», tocmai pentru că el vrea să exprime plinătatea iertării lui Dumnezeu care nu are granițe" (Spes non confundit, 23). Așadar, indulgența este un har jubiliar.

Prin urmare, și cu ocazia Jubileului Ordinar din 2025, prin voința Suveranului Pontif, acest "Tribunal de Milostivire", căruia îi revine să dispună tot ceea ce se referă la acordarea și folosirea indulgenței, vrea să impulsioneze sufletele credincioșilor să dorească și să alimenteze dorința pioasă de a obține indulgența ca dar de har, propriu și special al fiecărui An Sfânt și stabilește următoarele prescrieri, așa încât credincioșii să poată beneficia de "dispoziții pentru a putea obține și a face efectivă practica Indulgenței Jubiliare" (Spes non confundit, 23).

În timpul Jubileului Ordinar din 2025 rămâne în vigoare orice altă acordare de indulgență. Toți credincioșii cu adevărat căiți, excluzând orice alipire de păcat (cf. Enchiridion Indulgentiarum, IV ed., norm. 20, § 1), și mișcați de spirit de caritate și care, în decursul Anului Sfânt, purificați prin sacramentul Pocăinței și întăriți de Sfânta Împărtășanie, se vor ruga după intențiile Suveranului Pontif, din comoara Bisericii vor putea obține indulgența foarte deplină, iertarea păcatelor lor, care poate să fie aplicată sufletelor din purgator în formă de ajutor:

I. În pelerinajele sacre

Credincioșii, pelerini ai speranței, vor putea obține Indulgența jubiliară acordată de Sfântul Părinte dacă vor întreprinde un pelerinaj pios:

- spre orice loc sacru jubiliar: acolo participând cu evlavie la Sfânta Liturghie (de fiecare dată când o permit normele liturgice se va putea recurge înainte de toate la Liturghia proprie pentru Jubileu sau la Liturghia votivă: pentru reconciliere, pentru iertarea păcatelor, pentru a cere virtutea carității și pentru înțelegerea popoarelor); la o Liturghie rituală pentru conferirea sacramentelor inițierii creștine sau Ungerea Bolnavilor; la celebrarea cuvântului lui Dumnezeu; la Liturgia Orelor (oficiul lecturilor, laude, vespere); la Via Crucis; la Rozariul marian; la imnul Akathistos; la o celebrare penitențială, care să se termine cu spovezile individuale ale celor prezenți, așa cum este stabilit în Ritualul Pocăinței (forma a II-a);

- în Roma: la cel puțin una dintre cele patru bazilici papale majore, "Sfântul Petru" în Vatican, "Preasfântul Mântuitor" în Lateran, "Santa Maria Maggiore", "Sfântul Paul din afara zidurilor";

- în Țara Sfântă: la cel puțin una dintre cele trei bazilici: a Sfântului Mormânt în Ierusalim, a Nașterii în Betleem, a Bunei Vestiri în Nazaret;

- în alte circumscripții ecleziastice: la catedrală sau alte biserici și locuri sacre desemnate de ordinariul locului. Episcopii vor ține cont de necesitățile credincioșilor, precum și de însăși oportunitatea de a menține intactă semnificația pelerinajului cu toată forța sa simbolică, aptă să manifeste nevoia arzătoare de convertire și de reconciliere;

II. În vizitele pioase la locurile sacre

De asemenea, credincioșii vor putea obține Indulgența jubiliară dacă, individual sau în grup, vor vizita cu evlavie orice loc jubiliar și acolo, pentru o perioadă corespunzătoare de timp, se vor întreține în adorație euharistică și în meditație, încheind cu Tatăl nostru, Mărturisirea de credință în orice formă legitimă și invocații către Maria, Născătoare de Dumnezeu, pentru ca în acest An Sfânt toți "vor putea experimenta apropierea celei mai afectuoase dintre mame, care nu-i abandonează niciodată pe fiii săi" (Spes non confundit, 24).

În ocazia deosebită a Anului jubiliar se vor putea vizita, în afară de locurile însemnate de pelerinaj amintite mai sus, și aceste alte locuri sacre în aceleași condiții:

- în Roma: Bazilica "Santa Croce in Gerusalemme", Bazilica "San Lorenzo al Verano", Bazilica "San Sebastiano" (se recomandă cu căldură vizita evlavioasă numită "a celor șapte biserici", atât de îndrăgită de Sfântul Filip Neri), Sanctuarul "Divino Amore", Biserica "Santo Spirito in Sassia", Biserica "San Paolo ale Tre Fontane", loc al martiriului apostolului, catacombele creștine; bisericile de pe drumurile jubiliare dedicate respectiv lui Iter Europaeum și bisericile dedicate femeilor Patroane ale Europei și Învățători ai Bisericii (Bazilica "Santa Maria sopra Minerva", "Santa Brigida a Campo de' Fiori", Biserica "Santa Maria della Vittoria", Biserica "Trinità dei Monti", Bazilica "Santa Cecilia a Trastevere", Bazilica "Sant'Agostino in Campo Marzio");

- în alte locuri din lume: cele două bazilici papale minore din Asisi, "Sfântul Francisc" și "Sfânta Maria a Îngerilor"; bazilicile pontificale a Sfintei Fecioare Maria din Loreto, a Sfintei Fecioare Maria din Pompei, a "Sfântului Anton" din Padova; orice bazilică minoră, catedrală, con-catedrală, sanctuar marian, precum și, pentru utilitatea credincioșilor, orice biserică însemnată sau sanctuar desemnat de fiecare episcop diecezan sau eparhial, precum și sanctuare naționale sau internaționale, "locuri sfinte de primire și spații privilegiate pentru a genera speranță" (Spes non confundit, 24), indicate de Conferințele Episcopale.

Credincioșii cu adevărat căiți care nu vor putea participa la celebrările solemne, la pelerinaje și la vizitele pioase din motive grave (cum sunt înainte de toate călugărițele și călugării din claustrare, bătrânii, bolnavii, deținuții, precum și cei care, în spital sau în alte locuri de îngrijire, prestează slujire continuă față de bolnavi), vor obține Indulgența jubiliară, sub aceleași condiții dacă, uniți în spirit cu credincioși care sunt prezenți, îndeosebi în momentele în care cuvintele Suveranului Pontif sau ale episcopilor diecezani vor fi transmise prin mijloacele de comunicare, vor recita în propria casă sau acolo unde îi reține impedimentul (de exemplu în capela mănăstirii, a spitalului, a casei de îngrijire, a închisorii...) Tatăl nostru, Mărturisirea de credință în orice formă legitimă și alte rugăciuni conforme cu finalitățile Anului Sfânt, oferind suferințele lor sau greutățile din propria viață;

III. În faptele de milostenie și de pocăință

În afară de asta, credincioșii vor putea obține Indulgența jubiliară dacă, având suflet evlavios, vor participa la misiunile populare, la exerciții spirituale sau la întâlniri de formare despre textele Conciliului Vatican II și ale Catehismului Bisericii Catolice, care trebuie ținute într-o biserică sau alt loc adaptat, după intenția Sfântului Părinte.

În pofida normei conform căreia se poate obține o singură Indulgență plenară pe zi (cf. Enchiridion Indulgentiarum, IV ed., norm. 18, § 1), credincioșii care vor fi făcut actul de caritate în favoarea sufletelor din purgator, dacă se vor apropia legitim de sacramentul Împărtășaniei a doua oară în aceeași zi, vor putea obține de două ori în aceeași zi Indulgența plenară, aplicabilă numai răposaților (se înțelege în cadrul unei celebrări euharistice; cf. can. 917 și Comisia Pontificală pentru interpretarea autentică a CIC, Responsa ad dubia, 1, 11 iulie 1984). Prin această dublă ofrandă, se face un lăudabil exercițiu de caritate supranaturală, prin acea legătură cu care sunt uniți în Trupul mistic al lui Cristos credincioșii care încă peregrinează pe pământ, împreună cu aceia care deja au terminat drumul lor, în virtutea faptului că "indulgența jubiliară, în virtutea rugăciunii, este destinată în mod deosebit celor care ne-au precedat, ca să obțină milostivire deplină" (Spes non confudit, 22).

Dar, în mod mai special, chiar "în Anul Jubiliar vom fi chemați să fim semne tangibile de speranță pentru atâția frați și surori care trăiesc în condiții de durere" (Spes non confundit, 10): prin urmare, indulgența este anexată și de faptele de milostenie și de pocăință, cu care se mărturisește convertirea întreprinsă. Credincioșii, urmând exemplul și mandatul lui Cristos, să fie stimulați să facă mai frecvent fapte de caritate sau milostivire, îndeosebi în slujba acelor frați care sunt apăsați de diferite necesități. Mai precis, să redescopere "faptele de milostenie trupească: a da de mâncare celor înfometați, a da de băut celor însetați, a îmbrăca pe cei goi, a primi pe străini, a asista pe bolnavi, a vizita pe cei închiși, a îngropa pe cei morți" (Misericordiae vultus, 15) și să redescopere de asemenea "faptele de milostenie spirituală: a sfătui pe cei îndoielnici, a învăța pe neștiutori, a avertiza pe păcătoși, a mângâia pe cei mâhniți, a ierta ofensele, a suporta cu răbdare persoanele deranjante, a-l ruga pe Dumnezeu pentru vii și pentru morți" (ibid.).

În același mod, credincioșii vor putea obține Indulgența jubiliară dacă vor merge să viziteze pentru un timp corespunzător pe frații care se află în necesitate sau dificultate (bolnavi, deținuți, bătrâni aflați în singurătate, abili în mod diferit...), ca și cum ar face un pelerinaj spre Cristos prezent în ei (cf. Mt 25,34-36) și respectând obișnuitele condiții spirituale, sacramentale și de rugăciune. Credincioșii, fără îndoială, vor putea repeta aceste vizite în cursul Anului Sfânt, dobândind în fiecare dintre ele indulgența plenară, și zilnic.

Indulgența plenară jubiliară va putea să fie obținută și prin inițiative care să realizeze în mod concret și generos spiritul penitențial care este ca sufletul jubileului, redescoperind îndeosebi valoarea penitențială a zilei de vineri: abținându-se, în spirit de pocăință, cel puțin în timpul unei zile de la distrageri nesemnificative (reale, dar și virtuale, induse de exemplu de mass-media și de social network) și de consumuri superflue (de exemplu, postind sau practicând abstinența conform normelor generale ale Bisericii și specificărilor episcopilor), precum și donând o sumă proporționată de bani săracilor; susținând opere cu caracter religios sau social, în special în favoarea apărării și ocrotirii vieții în fiecare fază a sa și a calității însăși a vieții, a copilăriei abandonate, a tineretului aflat în dificultăți, a bătrânilor nevoiași sau singuri, a migranților din diferitele țări "care părăsesc țara lor în căutarea unei vieți mai bune pentru ei înșiși și pentru familiile lor" (Spes non confundit, 13); dedicând o parte corespunzătoare din propriul timp liber pentru activități de voluntariat, care îmbracă interes pentru comunitate sau pentru alte forme asemănătoare de angajare personală.

Toți episcopii diecezani sau eparhiali și cei care în drept sunt echivalați lor, în ziua cea mai oportună a acestui timp jubiliar, cu ocazia celebrării principale în catedrală și în fiecare din bisericile jubiliare, vor putea împărți Binecuvântarea Papală cu indulgența plenară anexată, care poate fi dobândită de toți credincioșii care vor primi această Binecuvântare sub condițiile obișnuite.

Pentru ca accesul la sacramentul Pocăinței și la obținerea iertării divine prin puterea cheilor să fie facilitată din punct de vedere pastoral, ordinariii locali sunt invitați să acorde canonicilor și preoților, care în catedrale și în bisericile desemnate pentru Anul Sfânt vor putea asculta spovezile credincioșilor, facultățile în mod limitat la forul intern, despre care vorbesc, pentru credincioșii din Bisericile orientale, can. 728 § 2 din CCEO, și în cazul unei eventuale rezervări, cele pentru can. 727, fiind excluse, cum este evident, cazurile despre care vorbește can. 728 § 1; în timp ce pentru credincioșii din Biserica latină, facultățile despre care vorbește can. 508 § 1 din CIC.

În această privință, această Penitențiarie îndeamnă pe toți preoții să ofere cu disponibilitate și dăruire generoasă de sine cea mai amplă posibilitate credincioșilor să se folosească de mijloacele mântuirii, adoptând și publicând orare pentru spovezi, în acord cu parohii sau rectorii bisericilor limitrofe, fiind prezenți în confesional, programând celebrări penitențiale cu ritmicitate fixă și frecventă, oferind și cea mai amplă disponibilitate de preoți care, datorită faptului că au ajuns la limite de vârstă, sunt privați de sarcini pastorale definite. În funcție de posibilități, să se amintească de asemenea, în conformitate cu motu proprio Misericordia Dei, oportunitatea pastorală de a asculta spovezile și în timpul celebrării Sfintei Liturghii.

Pentru a ușura misiunea duhovnicilor, Penitențiaria Apostolică, prin mandatul Sfântului Părinte, dispune ca preoții care vor însoți sau se vor uni la pelerinajele jubiliare în afara propriei dieceze pot să se folosească de aceleași facultăți cu care au fost înzestrați în propria dieceză de către autoritatea legitimă. Apoi vor fi conferite facultăți speciale de către această Penitențiarie Apostolică penitențiarilor din bazilicile papale romane, canonicilor penitențiari sau penitențiarilor diecezani instituiți în fiecare circumscripție ecleziastică.

Duhovnicii, după ce i-au instruit cu iubire pe credincioși cu privire la gravitatea păcatelor la care este anexată o rezervare sau o cenzură, vor determina, cu caritate pastorală, cu pocăințe sacramentale corespunzătoare, așa încât să-i conducă la o corectare stabilă cât mai curând posibil și, în funcție de natura cazurilor, să-i invite la repararea eventualelor scandaluri și daune.

În sfârșit, Penitențiaria îi invită cu căldură pe episcopi, ca deținători ai triplei munus de a învăța, de a conduce și de a sfinți, să aibă grijă să explice clar dispozițiile și principiile propuse aici pentru sfințirea credincioșilor, ținând cont în mod deosebit de circumstanțele de loc, de cultură și de tradiții. O cateheză adaptată la caracteristicile socio-culturală ale fiecărui popor va putea propune în manieră eficace evanghelia și ansamblul mesajului creștin, înrădăcinând mai profund în inimi dorința de acest dar unic, obținut în virtutea medierii Bisericii.

Decretul prezent are validitate pentru întregul Jubileu Ordinar din 2025, în pofida oricărei dispoziții contrare.

Dat la Roma, din sediul Penitențiariei Apostolice, la 13 mai 2024, comemorarea Sfintei Fecioare Maria de la Fatima.

Cardinal Angelo De Donatis
Penitențiar major

ES Monsenior Krysztof Nykiel
Regent

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat