Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Papa Francisc: Discurs adresat credincioșilor din Biserica siro-malabareză (13 mai 2024)

Preafericite,
Excelențe,
Iubiți frați și surori,

Sunt bucuros să vă întâlnesc și să vă spun bun-venit dumneavoastră, fraților episcopi și celor care vă însoțesc în prima călătorie a dumneavoastră la Roma după alegere. A fost frumoasă alegerea! Salut cu fraternitate și reprezentanții comunității siro-malabareze din Roma!

Credincioșii din iubita voastră Biserică sunt cunoscuți, nu numai în India, ci în întreaga lume, datorită vigorii credinței și a devoțiunii. Fidelitatea voastră este o fidelitate antică, înrădăcinată în mărturia, până la martiriu, a Sfântului Toma, apostolul Indiei: sunteți păzitori și moștenitori ai predicii apostolice. Ați avut atâtea provocări în decursul istoriei voastre, lungă și zbuciumată, care în trecut a văzut și frați în credință comițând împotriva voastră acțiuni nelegiuite, insensibili față de particularitățile Bisericii voastre înfloritoare. Și totuși, ați rămas fideli față de Succesorul lui Petru. Și eu sunt fericit astăzi să vă primesc și să vă întăresc în moștenirea glorioasă pe care ați primit-o și pe care o duceți înainte. Voi sunteți ascultători și unde este ascultare este Biserică; unde este neascultare este schismă. Și voi sunteți ascultători, aceasta este o glorie a voastră: ascultarea. Și cu suferința, dar a merge înainte.

Este istoria voastră, singulară și prețioasă, și este un patrimoniu unic pentru tot poporul sfânt al lui Dumnezeu. Profit de aceasta pentru a aminti că tradițiile orientale sunt comori indispensabile în Biserică. În special într-un timp ca al nostru, care taie rădăcinile și măsoară tot, din păcate și atitudinea religioasă, după util și după imediat, Orientul creștin permite să luăm din izvoare antice și mereu noi de spiritualitate. Aceste izvoare proaspete aduc vitalitate Bisericii și de aceea este frumos pentru mine, ca episcop de Roma, să vă încurajez pe voi, credincioși siro-malabarezi, oriunde v-ați afla, să cultivați bine simțul de apartenență la Biserica voastră sui iuris, pentru ca marele său patrimoniu liturgic, teologic, spiritual și cultural să poată străluci și mai mult. Și în afară de asta am spus Preafericirii Sale să ceară jurisdicția pentru toți migranții voștri în atâtea părți din Orientul Mijlociu. Am spus că trebuie să ceară jurisdicția cu documentele, dar eu astăzi am dat deja jurisdicția și pot acționa cu aceasta. Trebuie să se facă și prin documente, dar de astăzi puteți. Eu doresc să vă ajut, însă fără a vă înlocui, tocmai pentru că natura Bisericii voastre sui iuris vă abilitează, în afară de o examinare atentă a diferitelor situații, și la adoptarea de măsuri oportune pentru a înfrunta cu responsabilitate și curaj evanghelic, fideli față de conducerea arhiepiscopului major și a Sinodului, încercările prin care treceți. Este ceea ce vrea Biserica: în afară de Petru, în afară de arhiepiscopul major nu este Biserică.

În acest sens, în ultimele timpuri am trimis scrisori și am adresat credincioșilor un video-mesaj pentru a-i avertiza de ispita periculoasă de a voi să se concentreze asupra unui detaliu la care nu se vrea să se renunțe, în dauna binelui comun al Bisericii. Este deriva autoreferențialității, care face să nu se audă nicio altă motivație decât cea proprie. În spaniolă, noi spunem că această autoreferențialitate se spune "yo, me, mi, conmigo, para mí": eu, pe mine, mie, cu mine, pentru mine, totul pentru mine. Și aici diavolul - diavolul există -, dezbinătorul, se strecoară, contrastând dorința cea mai îndurerată pe care Domnul a exprimat-o înainte de a se jertfi pentru noi: ca noi, discipolii săi, să fim "una" (In 17,21), fără a ne dezbina, fără a rupe comuniunea. Așadar, a păstra unitatea nu este o exortație pioasă, ci o obligație, și este astfel mai ales atunci când este vorba de preoți care au promis ascultare și de la care poporul credincios așteaptă exemplul carității și al blândeții.

Preafericite, să lucrăm cu determinare pentru a păstra comuniunea și să ne rugăm fără încetare pentru ca frații noștri, ispitiți de mondenitatea care duce la intoleranță și la dezbinare, să-și poată da seama că sunt parte a unei familii mai mari, care îi iubește și îi așteaptă. Ca și Tatăl față de fiul risipitor, să lăsăm ușile deschise și inima deschisă pentru ca, odată corectați, să nu găsească dificultate de a intra (cf. Evangelii gaudium, 46): îi așteptăm. Să se confrunte și să se discute fără frică - acest lucru este bun -, dar mai ales să se roage, pentru ca, în lumina Duhului, care armonizează diversitățile și conduce tensiunile în unitate, să se rezolve conflictele. Cu o certitudine: că orgoliul, reproșurile, invidiile nu vin de la Domnul și nu duc niciodată la înțelegere și la pace. A fi lipsit de respect în mod grav față de Preasfântul Sacrament, Sacrament al carității și al unității, discutând despre detalii de celebrare a acelei Euharistii care este punctul cel mai înalt al prezenței sale adorate în mijlocul nostru, este incompatibil cu credința creștină. Criteriul călăuzitor, cel cu adevărat spiritual, cel care derivă de la Duhul Sfânt, este comuniunea: înseamnă verificare cu privire la adeziunea la unitate, la păzirea fidelă și umilă, respectuoasă și ascultătoare a darurilor primite.

Și aș vrea să spun tuturor: în momentele de dificultate și de criză să nu se lase cuprinși de descurajare sau de un sentiment de neputință în fața problemelor. Fraților și surorilor, să nu se stingă speranța, să nu se înceteze de a avea răbdare, să nu se închidă în prejudecăți care duc la alimentarea animozităților. Să ne gândim la marile orizonturi ale misiunii pe care Domnul ne-o încredințează, misiunea de a fi semn al prezenței sale de iubire în lume, nu scandal pentru cel care nu crede! Să ne gândim, în luarea fiecărei decizii, la săraci și la cei de departe, la periferii, la cele din India și din diaspora, la cele existențiale. Să ne gândim la cel care suferă și așteaptă semnale de speranță și de mângâiere. Știu că viața atâtor creștini în multe locuri este dificilă, dar diferența creștină constă în a răspunde la rău cu binele, în a lucra fără încetare cu toți credincioșii pentru binele tuturor oamenilor.

Eu vă mulțumesc pentru angajarea Bisericii voastre în domeniile formării familiale și al catehezei și susțin munca voastră pastorală adresată tinerilor și vocațiilor. Vă sunt aproape în rugăciune și vă port în inimă în fiecare zi. Și voi, vă rog, duceți fraților voștri și surorilor voastre încurajarea mea.

Împreună să privim la Isus: la el răstignit și înviat, la el care ne iubește și face din noi una, la el care ne vrea reuniți ca o singură familie în jurul unui unic altar. Ca apostolul Toma, să privim la rănile sale: sunt vizibile și astăzi în trupul atâtor înfometați, însetați și rebutați, în închisori, în spitale și de-a lungul străzilor; atingând acești frați cu duioșie, îl primim pe Dumnezeul cel viu în mijlocul nostru. Ca Sfântul Toma, să privim rănile lui Isus și să vedem cum din acele răni, care i-au descurajat pe discipoli și puteau să-i arunce într-un ireparabil sentiment de vinovăție, Domnul a făcut să curgă canale de iertare și de milostivire. Inimă largă, inimă largă, mereu! Ce uimire l-a cuprins pe apostolul Toma contemplând și văzând cum dispar îndoielile sale și fricile sale în fața măreției lui Dumnezeu! Este uimirea care generează speranță, este uimirea care l-a determinat să iasă, să treacă noi granițe pentru a deveni părintele vostru în credință. Să cultivăm această uimire a credinței, care permite depășirea oricărui obstacol!

Și voi, iubiți credincioși din comunitatea siro-malabareză din Roma, descendenți ai apostolului Toma în orașul lui Petru și Paul, aveți un rol special: din această Biserică, ce prezidează comuniunea universală a carității (cf. Sf. Ignațiu de Antiohia, Scrisoarea către romani), sunteți chemați să vă rugați și să cooperați în mod special pentru unitate în cadrul Bisericii voastre, nu numai în Kerala, ci în toată India și în toată lumea. Kerala, care este o minieră de vocații! Să rugăm ca să continue să fie astfel.

Preafericite, mulțumesc pentru această vizită fraternă, sunt bucuros de ea. Iubiți frați și surori, din inimă vă binecuvântez și vă încredințez Fecioarei Maria, Sfântului apostol Toma și sfinților și martirilor voștri; și vă cer, cu rugăminte, să nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc, multe mulțumiri!

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat