Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Mesajul ÎPS Aurel Percă pentru Ziua Mondială a Educației Catolice - 9 mai 2024

Ca în fiecare an, în solemnitatea Înălțării Domnului, în ziua de 9 mai 2024 sărbătorim și Ziua Mondială a Educației Catolice. Această inițiativă a fost creată în anul 2002, în cadrul Congresului OIEC (Oficiul Internațional al Educației Catolice), care a avut loc la Brazilia, pentru a evidenția contribuția pe care instituțiile de învățământ o pot aduce la dezvoltarea globală și la promovarea unei culturi de pace și de fraternitate.

Această zi este o oportunitate de a remarca rolul determinant al școlilor noastre în lume. Ele sunt locuri recunoscute de învățare și de educație, sunt și puncte de întâlnire între persoane de diferite origini, religii, confesiuni și situații sociale. Acest ultim aspect este esențial în societățile noastre din ce în ce mai dominate de individualism și pierdere a identității.

Educația catolică într-o Biserică aflată în parcurs sinodal

La 22 mai 2023, Dicasterul pentru Cultură și Educație și Dicasterul pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică au invitat la Vatican protagoniști ai rețelei globale de școli catolice, pentru a discuta despre potențialul și provocările misiunii educaționale, în acest moment al istoriei, descris de Papa Francisc nu atât ca o "epocă a schimbărilor, ci o schimbare de epocă".

Invitația la acest timp de ascultare a fost făcută atât dicasterului dedicat educației, cât și dicasterului care se ocupă de viața consacrată, pentru că o parte substanțială dintre cele peste 240.000 de școli catolice care fac din Biserică unul dintre protagoniștii învățământului primar și gimnazial din lume sunt conduse de institute de viață consacrată și societăți de viață apostolică. Inițiativa comună nu a fost doar strategică, ci a menit, în primul rând, să onoreze ceea ce este recomandat de constituția apostolică Praedicate Evangelium, care invită la "ascultarea reciprocă", unde "fiecare are ceva de învățat" (n. 4). La finalul acestui eveniment, în scrisoarea comună a celor două dicasterii citim: "Cu acea ocazie, ca organisme ale Sfântului Scaun în slujba Sfântului Părinte, am învățat de la cei care lucrează în prima linie în educație; în plus, fiecare dintre cele două Dicastere a învățat de la celălalt. De fapt, doi ochi văd mai bine decât unul și două urechi aud mai bine decât una".

Această inițiativă este binevenită și pentru noi, cei implicați în învățământul catolic din România, pentru că procesul sinodal este în plină desfășurare, iar noi toți avem o misiune precisă: călăuziți de Duhul Sfânt și ținând cont de experiența noastră, într-o atitudine continuă de consultare cu cei apropiați, să încercăm să aducem o notă de prospețime Bisericii noastre locale, făcând-o să devină misionară. În acest sens, cardinalul Mario Grech, secretarul general al Sinodului, declara: "Acesta este deja un mod sinodal de a lucra în Biserică, în care fiecare persoană cooperează pentru binele tuturor, conform vocației sale."

Prima Zi Mondială a Copiilor

În data de 8 decembrie 2023, Sfântul Părinte Papa Francisc a anunțat prima Zi Mondială a Copiilor, care se va celebra la Roma în zilele de 25 și 26 mai 2024. Papa dorește să-i întâlnească pe copii pentru a le vesti bucuria evangheliei. Băieții și fetele au dreptul să-l întâlnească pe Cristos! Pe Cristos, care învie o fetiță, cerându-le părinților să o hrănească (Mc 5,21-43); trezește un băiețel din morți, pe care îl redă viu mamei sale (Lc 7,11-17). Cristos, care aduce un copil în centru, arătându-l adulților drept criteriu de intrare în Împărăție (Mc 9,33-37). Dar și Cristos, care le spune și copiilor: "Scoală și umblă" (Mc 2,9-12), "Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați" (Mt 11,28), "Păcatele voastre sunt iertate" (Mt 9,2), "Eu sunt calea, adevărul și viața" (In 14,6). Cristos care vorbește, chiar și copiilor, despre nevoia de a trece pe poarta cea îngustă și de a purta crucea în urma lui în fiecare zi (Mt 7,13-14; Lc 9,23). Acestea atitudini ale lui Isus sunt atitudini lăsate de el în grija părinților și a educatorilor din toate timpurile.

Papa dorește să întâlnească băieți și fete pentru a asculta evanghelia care răsună în ei, în sezonul inițial al vieții. Una dintre caracteristicile extraordinare ale copiilor este noutatea lor perturbatoare. Însăși nașterea lor este un eveniment: vine o nouă viață, o nouă persoană, o nouă prezență, atât de intensă, încât să reînnoiască identitatea oamenilor din jur. La sosirea lor, un bărbat și o femeie devin "tată" și "mamă", "bunic" și "bunică", "frate" și "soră". Copiii sunt cel mai frumos și viu comentariu - scris în carne, sânge și duh - la pasajul din Cartea Apocalipsului, în care Cristos afirmă despre sine: "Iată, fac toate lucrurile noi" (Apocalips 21,5). Desigur, cuvântul lui Dumnezeu, plin de măreție, este cel care pronunță acele cuvinte; totuși acel mister uluitor "s-a făcut trup" în noutatea concretă adusă și descoperită de Pruncul născut la Betleem și crescut la Nazaret.

Pregătind Jubileul din anul 2025

La propunerea Papei Francisc, cei doi ani premergători Jubileului din anul 2025 sunt dedicați redescoperirii învățăturii Conciliului Vatican II (2023) și rugăciunii (2024).

Anul redescoperirii Conciliului s-a deschis la 11 octombrie 2022, cu Liturghia Euharistică solemnă la aniversarea a 60 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II, prezidată de Sfântul Părinte Papa Francisc. Din acel moment, comunitățile creștine din întreaga lume și-au propus căi și momente de reflecție asupra celor patru constituții conciliare: Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, constituții care prezintă foarte multe idei călăuzitoare și pentru învățământul catolic.

În acest an ne aflăm în anul dedicat rugăciunii. În scrisoarea cu privire la Jubileul din anul 2025, Sfântul Părinte Papa Francisc spune: "Prin urmare, dimensiunea spirituală a Jubileului, care invită la convertire, trebuie combinată cu aceste aspecte fundamentale ale vieții sociale, pentru a constitui o unitate coerentă. Întrucât cu toții ne simțim pelerini pe pământul unde Domnul ne-a așezat să-l cultivăm și să-l îngrijim (cf. Gen 2,15), să nu neglijăm, pe parcurs, să contemplăm frumusețea creației și să ne îngrijim de casa comuna. Sper ca și următorul An jubiliar să fie sărbătorit și trăit cu această intenție. Într-adevăr, un număr din ce în ce mai mare de oameni, inclusiv mulți tineri și foarte tineri, recunosc că grija pentru creație este o expresie esențială a credinței în Dumnezeu și a ascultării de voința sa".

Iată că în acest context istoric și social încărcat cu multe întrebări și provocări ce ne întâlnesc în adâncul sufletului, Dumnezeu ne oferă prin Biserică aceste repere cu rolul de a merge cu mult curaj pe un drum corect.

Vă mulțumesc tuturor celor implicați în domeniul educației catolice: inspectori diecezani, directori de grădinițe, școli, licee, colegii, seminarii, personal didactic, personal didactic auxiliar, nedidactic ce în fiecare zi vă deschideți acestor inspirații ale Duhului Sfânt. Vă doresc să rămâneți fideli acestei misiuni frumoase pe care o aveți de la Dumnezeu! Vă mulțumesc tuturor celor implicați în coordonarea centrală a educației, autorităților statului, autorităților locale și tuturor instituțiilor implicate, precum și tuturor oamenilor de bunăvoință! Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea convingerea că societatea are mereu de câștigat atunci când se investește în educație. Vă mulțumesc vouă, dragi eleve și elevi, care împreună cu părinții sau reprezentanții legali ați ales să urmați cursurile unei școli catolice! Acest aspect ne încurajează că principiile creștine sunt apreciate și promovate în folosul tuturor!

✠ Aurel Percă,
arhiepiscop mitropolit de București,
președintele Comisiei pentru învățământ
în Conferința Episcopilor din România
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat