Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Novenă de pregătire la Rusalii prin mijlocirea Fericitului Anton Durcovici

Ziua întâi

Duhule Sfinte, Mângâietorule, te adorăm cu umilință și te rugăm cu toată ardoarea inimii să binevoiești a ne ajuta să primim sfintele tale daruri. Noi nu te putem primi, Duhule dumnezeiesc, fără ajutorul harului tău prevenitor. Fără tine nu putem să-ți fim plăcuți. De aceea te rugăm să ne pregătești inimile ca să poată primi flăcările fericite ale iubirii tale, așa cum ai pregătit sufletul fericitului episcop martir Anton Durcovici pentru a mărturisi lumii puterea de neînvins a lui Cristos cel Înviat.

P. Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

C. Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Pătrunde, Doamne, cu focul Duhului tău Sfânt, inimile noastre, ca să-ți slujim cu suflet curat și plăcut ție. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui...

Ziua a doua

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul fricii de Dumnezeu, pentru ca, având pururi conștiința vie a infinitei maiestăți a Creatorului nostru și a negrăitei lui iubiri, să fim gata a pierde toate, chiar și viața, mai degrabă decât a-l supăra prin păcat. Prin mijlocirea fericitului Anton Durcovici ajută-ne să ne abandonăm cu umilință, cu respect și încredere în mâinile Tatălui ceresc și să avem inimile deschise la iertarea dușmanilor noștri.

P. Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

C. Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Dumnezeule, în fața atotștiinței tale nimic nu este tăinuit. Purifică gândurile inimilor noastre prin revărsarea Duhului Sfânt, ca să te putem iubi tot mai mult și preamări de-a pururi. Amin. Slavă Tatălui...

Ziua a treia

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul evlaviei, care să ne atașeze de Tatăl ceresc și să ne unească cu Isus, Fratele nostru, și cu toți oamenii, deveniți, prin întruparea lui, fii ai aceluiași Părinte dumnezeiesc. Tu l-ai înzestrat pe fericitul episcop Anton Durcovici cu un profund simț religios și l-ai ajutat să trăiască mereu în prietenie cu Domnul Isus Cristos. Dăruiește-ne, prin mijlocirea lui, harul să îl adorăm mereu pe Tatăl în adevăr și să îi slujim pe ceilalți cu bucurie și blândețe.

P. Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

C. Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Dumnezeule, care prin lumina Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne ca, în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea lui. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Ziua a patra

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul științei, ca toate lucrurile create și toate evenimentele să ne vorbească despre Dumnezeu și să ne îndemne la preamărirea lui. Tu ai dăruit fericitului Anton Durcovici harul de a contempla măreția și iubirea lui Dumnezeu în creație și în istoria oamenilor. Prin mijlocirea lui ajută-ne să cunoaștem iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și să ne recunoaștem ca frați și surori în Cristos.

P. Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

C. Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Doamne, revărsarea Duhului tău Sfânt să purifice inimile noastre și înviorarea de rouă a harului său să le facă rodnice în fapte bune. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui...

Ziua a cincea

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul tăriei, care să ne umple de curaj întemeiat pe atotputernicia lui Dumnezeu, spre a duce la bun sfârșit tot ce ne cere chemarea noastră. Tu ai revărsat din abundență asupra fericitului Anton Durcovici zelul apostolic astfel încât nu a ezitat să își dea viața pentru a rămâne fidel Domnului Isus și Evangheliei sale. Prin mijlocirea lui întărește-ne cu puterea ta dumnezeiască ca să înfruntăm cu speranță încercările vieții și să trăim cu seninătate bucuria Evangheliei.

P. Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

C. Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Trimite, Doamne, pe Mângâietorul, care de la tine purcede, să ne lumineze sufletele și, după făgăduința Fiului tău să ne călăuzească la tot adevărul. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui...

Ziua a șasea

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul sfatului, care să ne arate limpede ce trebuie să facem în orice împrejurare și care sunt mijloacele cele mai potrivite spre a ajunge la scopul vieții noastre. Tu l-ai copleșit pe fericitul Anton Durcovici cu inspirațiile tale și l-ai ajutat să își păzească turma de toate relele prin puterea rugăciunii și a propovăduirii credinței adevărate. Prin mijlocirea lui însoțește-ne și pe noi cu lumina ta pentru ca să înțelegem cum să îl urmăm pe Cristos, Calea, Adevărul și Viața.

P. Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

C. Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne harul ca prin puterea Duhului Sfânt să rămânem statornici pe calea mântuirii și să-ți slujim cu fidelitate. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui...

Ziua a șaptea

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înțelegerii, care să ne deschidă mintea spre a pricepe Cuvântul dumnezeiesc al Sfintei Scripturi așa cum ni-l vestește Sfânta Biserică. Tu l-ai înzestrat pe fericitul Anton Durcovici cu puterea de a pătrunde profunzimea planului de iubire al lui Dumnezeu cu poporul român și de a-i întări credința în timpul prigoanei comuniste. Prin mijlocirea lui deschide-ne și nouă mințile și inimile pentru a înțelege cuvintele și acțiunile Domnului din Scriptură și din viața noastră de fiecare zi.

P. Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

C. Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Doamne, noi implorăm bunătatea ta, ca să binevoiești a trimite în sufletele noastre pe Duhul Sfânt, care să ne călăuzească pe calea poruncilor tale. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui...

Ziua a opta

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înțelepciunii, care să ne lumineze ochii sufletului spre a crede cu tărie adevărurile revelate și a vedea toate lucrurile în lumina lui Dumnezeu. Tu l-ai revărsat cu îmbelșugare asupra fericitului Anton Durcovici pentru a arăta poporului gustul și savoarea iubirii lui Dumnezeu . Ajută-ne prin mijlocirea lui să privim toate cu ochii lui Dumnezeu și astfel să contribuim la venirea Împărăției sale pe pământ.

P. Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

C. Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Te rugăm, Doamne, fă ca strălucirea măreției tale să se reverse asupra noastră, și lumina din Lumina ta, prin darul Duhului Sfânt, să întărească sufletele acelora care au fost renăscuți prin har. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui...

Ziua a noua

O, Sfântă Treime, vrednică de adorare! Ne închinăm maiestății tale și îți mulțumim pentru iubirea nemăsurată pe care ne-o arăți. Îți mulțumim, Tată Veșnic, și ție, Fiule dumnezeiesc, pentru Darul minunat al Duhului Sfânt, căci, dăruindu-ne iubirea ce purcede de la Voi, v-ați dăruit pe Voi înșivă nouă, sărmanilor oameni. Îți mulțumim, Duhule Preasfinte, pentru că ni l-ai dăruit pe fericitul Anton Durcovici, un păstor înțelept și curajos în care a apărat turma Mântuitorului. Ce-ți putem oferi pentru acest dar minunat? Îți oferim voința noastră de a păși cu încredere pe căile Evangheliei și de a mărturisi tuturor credința prin trăirea iubirii!

P. Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

C. Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Te rugăm, Doamne, aprinde-ne de focul Duhului Sfânt, pe care l-a adus pe pământ Domnul nostru Isus Cristos și pe care a dorit să-l vadă arzând în inimile noastre. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin.

Slavă Tatălui...

Intenții pentru rugăciunea credincioșilor

- Pentru ca iubirea și spiritul de jertfă al fericitului Anton Durcovici să întărească în noi apartenența la familia lui Dumnezeu și să ne motiveze în practicarea credinței, să ne rugăm:

- Pentru ca aniversarea vizitei Sfântului Părinte papa Francisc să deschidă noi căi de dialog și colaborare între toți creștinii din țara noastră

- Pentru ca Duhul Sfânt să reverse puterea iubirii asupra Bisericii noastre locale pentru toți împreună, credincioși și păstori, să devenim sare a pământului și lumină a lumii.

Oficiul pentru Pastorația Liturgică și Sacramente
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat