Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Papa Francisc: Mesajul urbi et orbi de Paște 2024

Iubiți frați și surori, Paște fericit!

Astăzi răsună în toată lumea vestea pornită în urmă cu două mii de ani de la Ierusalim: "Isus Nazarineanul, cel răstignit, a înviat!" (cf. Mc 16,6).

Biserica retrăiește uimirea femeilor care au mers la mormânt în zorii primei zile a săptămânii. Mormântul lui Isus a fost închis cu o piatră mare; și tot așa și astăzi pietre grele, prea grele închid speranțele omenirii: piatra războiului, piatra crizelor umanitare, piatra încălcărilor drepturilor umane, piatra traficului de persoane umane și încă altele. Și noi, ca femeile discipole ale lui Isus, ne întrebăm unul pe altul: "Cine ne va rostogoli aceste pietre?" (cf. Mc 16,3).

Și iată descoperirea din dimineața de Paște: piatra, acea piatră așa de mare, a fost deja rostogolită. Uimirea femeilor este uimirea noastră: mormântul lui Isus este deschis și este gol! De aici începe totul. Prin acel mormânt gol trece calea nouă, aceea pe care niciunul dintre noi, ci numai Dumnezeu a putut s-o deschidă: calea vieții în mijlocul morții, calea păcii în mijlocul războiului, calea reconcilierii în mijlocul urii, calea fraternității în mijlocul dușmăniei.

Fraților și surorilor, Isus Cristos a înviat și numai el este capabil să rostogolească pietrele care închid drumul către viață. Mai mult, el însuși, cel viu, este calea: calea vieții, a păcii, a reconcilierii, a fraternității. El ne deschide trecerea omenește imposibilă, pentru că numai el ia asupra sa păcatul lumii și iartă păcatele noastre. Și fără iertarea lui Dumnezeu acea piatră nu se dă la o parte. Fără iertarea păcatelor nu se iese din închideri, din prejudecăți, din suspiciunile reciproce, din prezumțiile care mereu ne iartă pe noi înșine și îi acuză pe ceilalți. numai Cristos Înviat, dăruindu-ne iertarea păcatelor, deschide calea pentru o lume reînnoită.

Numai el ne deschide porțile vieții, acele porți pe care încontinuu le închidem cu războaiele care se răspândesc în lume. Astăzi ne îndreptăm privirea înainte de toate spre Cetatea Sfântă a Ierusalimului, martoră a misterului pătimirii, morții și învierii lui Isus și spre toate comunitățile creștine din Țara Sfântă.

Gândul meu se îndreaptă mai ales spre victimele multelor conflicte care sunt în desfășurare în lume, începând de la cele din Israel și Palestina, și în Ucraina. Cristos Înviat să deschidă o cale de pace pentru populațiile martirizate din acele regiuni. În timp ce invit la respectarea principiilor dreptului internațional, doresc un schimb general al tuturor prizonierilor între Rusia și Ucraina: toți pentru toți!

În afară de asta, fac apel din nou ca să fie garantată posibilitatea de acces la ajutoarele umanitare în Gaza, îndemnând din nou la un grabnică eliberare a ostaticilor răpiți la 7 octombrie anul trecut și la o imediată încetare a focului în Fâșie.

Să nu permitem ca ostilitățile în desfășurare să continue să aibă repercusiuni grave asupra populației civile, de acum epuizată, și mai ales asupra copiilor. Câtă suferință vedem în ochii copiilor: au uitat să zâmbească acei copii în acele ținuturi de război! Cu privirea lor ne întreabă: de ce? De ce atâta moarte? De ce atâta distrugere? Războiul este mereu o absurditate, războiul este mereu o înfrângere! Să nu lăsăm ca vânturile de război tot mai puternice să sufle asupra Europei și asupra Mediteranei. Să nu se cedeze în fața logicii armelor și a reînarmării. Pacea nu se construiește niciodată cu armele, ci întinzând mâinile și deschizând inimile.

Și, fraților și surorilor, să nu uităm de Siria, care de treisprezece ani îndură consecințele unui război lung și devastator. Foarte mulți morți, persoane dispărute, atâta sărăcie și distrugere așteaptă răspunsuri din partea tuturor, chiar și de la comunitatea internațională.

Privirea mea se îndreaptă astăzi în mod special spre Liban, de mult timp confruntat cu un blocaj instituțional și cu o profundă criză economică și socială, agravate acum de ostilitățile de la frontiera cu Israel. Cel Înviat să întărească iubitul popor libanez și să susțină toată țara în vocația sa de a fi o țară de întâlnire, conviețuire și pluralism.

Un gând deosebit îndrept spre regiunea din Balcanii Occidentali, unde se fac pași semnificativi spre integrarea proiectului european: diferențele etnice, culturale și confesionale să nu fie motiv de dezbinare, ci să devină izvor de bogăție pentru toată Europa și pentru lumea întreagă.

La fel încurajez colocviile dintre Armenia și Azerbaidjan, pentru ca, având sprijinul comunității internaționale, să poată să continue dialogul, să-i ajute pe evacuați, să respecte locurile de cult ale diferitelor confesiuni religioase și să ajungă cât mai curând la un acord de pace definitiv.

Cristos înviat să deschidă o cale de speranță persoanelor care în alte părți ale lumii îndură violențe, conflicte, nesiguranță alimentară, precum și efectele schimbărilor climatice. Domnul să dăruiască întărire victimelor oricărei forme de terorism. Să ne rugăm pentru cei care și-au pierdut viața și să implorăm căința și convertirea autorilor acestor delicte.

Cel Înviat să asiste poporul haitian, pentru ca să înceteze cât mai curând violențele care sfâșie și însângerează țara și ea să poată înainta pe drumul democrației și al fraternității.

Să dea întărire populației Rohingya, chinuită de o gravă criză umanitară, și să deschidă drumul reconcilierii în Myanmar sfâșiat de ani de conflicte interne, pentru ca să se abandoneze definitiv orice logică de violență.

Domnul să deschidă căi de pace în continentul african, în special pentru populațiile încercate din Sudan și din întreaga regiune Sahel, din Cornul Africii, din Regiunea Kivu în Republica Democrată Congo și din Provincia Capul Delgado în Mozambic, și să facă să înceteze situația de secetă prelungită cu care se confruntă zone vaste și provoacă lipsă și foame.

Cel Înviat să facă să strălucească lumina sa asupra migranților și asupra celor care trec printr-o perioadă de dificultate economică, oferindu-le întărire și speranță în momentul de necesitate. Cristos să conducă toate persoanele de bunăvoință ca să se unească în solidaritate, pentru a înfrunta împreună multele provocări care amenință familiile mai sărace în căutarea lor după o viață mai bună și după fericire.

În această zi în care celebrăm viața care ne este dăruită în învierea Fiului, să ne amintim de iubirea infinită a lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi: o iubire care depășește orice limită și orice slăbiciune. Și totuși cât de mult este disprețuit adesea darul prețios al vieții. Câți copii nu pot nici măcar să vadă lumina? Câți mor de foame sau sunt lipsiți de îngrijiri esențiale sau sunt victime ale abuzurilor și violențelor? Câte vieți sunt făcute obiect de negoț din cauza comerțului crescând de ființe umane?

Fraților și surorilor, în ziua în care Cristos ne-a făcut liberi de sclavia morții, îndemn pe cei care au responsabilități politice pentru ca să nu precupețească eforturi în combaterea flagelului traficului de ființe umane, lucrând neobosit pentru a demonta rețelele de exploatare și a duce libertate celor care le sunt victime. Domnul să mângâie familiile lor, mai ales acelea care așteaptă cu neliniște vești despre cei dragi ai lor, asigurându-le întărire și speranță.

Fie ca lumina învierii să lumineze mințile noastre și să convertească inimile noastre, făcându-ne conștienți de valoarea fiecărei vieți umane, care trebuie să fie primită, ocrotită și iubită.

Paște fericit tuturor!

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat