Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Omilia Papei Francisc în Noaptea de Paște (30 martie 2024)

Femeile merg la mormânt la primele lumini ale zorilor, dar înăuntrul lor păstrează întunericul nopții. Deși sunt pe cale, sunt în oprite pe loc: inima lor a rămas la picioarele crucii. Încețoșate de lacrimile din Vinerea Sfântă, sunt paralizate de durere, sunt închise în senzația că de acum totul s-a terminat, că asupra evenimentului lui Isus a fost pusă o piatră. Și tocmai piatra este în centrul gândurilor lor. De fapt, se întreabă: "Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt?" (Mc 16,3). Însă când ajung acolo, puterea surprinzătoare a Paștelui le răscolește: "Dar privind - spune textul -, au observat că piatra fusese rostogolită, deși era foarte mare" (Mc 16,4).

Să ne oprim, iubiți frați și surori, asupra acestor două momente, care ne duc la bucuria nemaiauzită a Paștelui: într-un prim moment, femeile se întreabă neliniștite cine va rostogoli piatra; apoi, al doilea moment, ridicând privirea, văd că ea a fost deja rostogolită.

Înainte de toate - primul moment - este întrebarea care chinuiește inima lor frântă de durere: cine ne va rostogoli piatra de la mormânt? Piatra aceea reprezenta sfârșitul istoriei lui Isus, îngropată în noaptea morții. El, viața venită în lume, a fost ucis; el, care a manifestat iubirea milostivă a Tatălui, nu a primit milă; el, care i-a ridicat pe păcătoși din povara condamnării, a fost condamnat la cruce. Principele păcii, care a eliberat femeia adulteră de furia violentă a pietrelor, zace îngropat în spatele unei pietre mari. Acel bolovan, obstacol insurmontabil, era simbolul a ceea ce femeile purtau în inimă, capătul de linie al speranței lor: împotriva lui totul s-a distrus, cu misterul întunecat al unei dureri tragice care a împiedicat să se realizeze visele lor.

Fraților și surorilor, asta ni se poate întâmpla și nouă. Uneori simțim că o piatră de mormânt a fost pusă greu la intrarea inimii noastre, sufocând viața, stingând încrederea, închizându-ne în mormântul fricilor și amărăciunilor, blocând calea spre bucurie și speranță. Sunt "pietre ale morții" și le întâlnim, de-a lungul drumului, în toate acele experiențe și situații care ne fură entuziasmul și forța de a merge înainte: în suferințele care ne ating și în morțile persoanelor dragi, care lasă în noi goluri de neumplut; le întâlnim în eșecurile și în fricile care ne împiedică să facem ceea ce avem bun la inimă; le găsim în toate închiderile care frânează elanurile noastre de generozitate și nu ne permit să ne deschidem la iubire; le găsim în zidurile de cauciuc ale egoismului - sunt adevărate ziduri de cauciuc -, egoism și indiferență, care resping angajarea de a construi orașe și societăți mai drepte și după măsura omului; le găsim în toate dorințele de pace frânte de cruzimea urii și de ferocitatea războiului. Când experimentăm aceste dezamăgiri, avem senzația că atâtea vise sunt destinate să fie distruse și ne întrebăm și noi neliniștiți: cine ne va rostogoli piatra de la mormânt?

Și totuși, tot aceste femei care aveau întunericul în inimă ne mărturisesc ceva extraordinar: ridicând privirea, au observat că piatra fusese deja rostogolită, deși era foarte mare. Iată Paștele lui Cristos, iată forța lui Dumnezeu: victoria vieții asupra morții, triumful luminii asupra întunericului, renașterea speranței în dărâmăturile falimentului. Este Domnul, Dumnezeul imposibilului care, pentru totdeauna, a rostogolit piatra și a început să deschidă inimile noastre, pentru ca speranța să nu aibă sfârșit. Așadar, spre el trebuie să ridicăm privirea și noi.

Așadar, al doilea moment: să ridicăm privirea spre Isus: el, după ce a asumat umanitatea noastră, a coborât în abisurile morții și le-a străbătut cu puterea vieții sale divine, deschizând o breșă infinită de lumină pentru fiecare dintre noi. Înviat de Tatăl în trupul său, în trupul nostru cu forța Duhului Sfânt, a deschis o pagină nouă pentru neamul omenesc. Din acel moment, dacă ne lăsăm luați de mână de Isus, nicio experiență de faliment și de durere, oricât ne-ar răni, nu poate avea ultimul cuvânt cu privire la sensul și la destinul vieții noastre. Din acel moment, dacă ne lăsăm prinși de Cel Înviat, nicio înfrângere, nicio suferință, nicio moarte nu vor putea opri drumul nostru către plinătatea vieții. Din acel moment, "noi, creștinii, spunem că această istorie... are un sens, un sens care îmbrățișează orice lucru, un sens care nu mai este contaminat de absurditate și întuneric... un sens pe care noi îl numim Dumnezeu... Spre el se îndreaptă toate apele transformării noastre; ele nu se prăbușesc în abisurile nimicului și absurdității... pentru că mormântul său este gol și el, care era mort, s-a arătat ca viu" (K. Rahner, Che cos'? la risurrezione? Meditazioni sul Venerd? santo e sulla Pasqua [Ce este învierea? Meditații despre Vinerea Sfântă și despre Paște], Brescia 2005, 33-35).

Fraților și surorilor, Isus este Paștele nostru, el este Cel care ne face să trecem de la întuneric la lumină, care s-a legat cu noi pentru totdeauna și ne salvează din abisurile păcatului și ale morții, atrăgându-ne în asaltul luminos al iertării și al vieții veșnice. Fraților și surorilor, să ridicăm privirea spre el, să-l primim pe Isus, Dumnezeu al vieții, în viețile noastre, să-i reînnoim astăzi "da"-ul nostru și nicio piatră nu ne va putea sufoca inima, niciun mormânt nu va putea închide bucuria de a trăi, niciun faliment nu ne va putea izola în disperare. Fraților și surorilor, să ridicăm privirea spre el și să-i cerem ca puterea învierii sale să rostogolească pietrele care ne oprimă sufletul. Să ridicăm privirea spre el, Cel Înviat, și să mergem având certitudinea că pe fundalul întunecat al așteptărilor noastre și al morților noastre este deja prezentă viața veșnică pe care el a venit s-o aducă.

Soră, frate, să explodeze de jubilare inima ta în această noapte, în această noapte sfântă! Împreună să cântăm învierea lui Isus: "Cântați-o, cântați-o toți, fluvii și câmpii, deșerturi și munți... cântați-l pe Domnul vieții care învie din mormânt, mai strălucitor decât mii de sori. Popoare frânte de rău și lovite de nedreptate, popoare fără loc, popoare martire, îndepărtați în această noapte pe cântătorii disperării. Omul durerilor nu mai este în închisoare: a deschis o breșă în zid, se grăbește să vină la voi. Să se nască în întuneric strigătul neașteptat: este viu, a înviat! Și voi, fraților și surorilor, mici și mari... voi în truda vieții, voi care vă simțiți nevrednici de a cânta... o flacără nouă să traverseze inima voastră, o prospețime nouă să pătrundă glasul vostru. Este Paștele Domnului - fraților și surorilor - este sărbătoarea celor vii" (J-Y. Quellec, Dieu face nord, Ottignies 1998, 85-86).

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat