Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Predica din Vinerea Sfântă 2024 a cardinalului Raniero Cantalamessa în Bazilica "Sfântul Petru"

"Când îl veți fi înălțat pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că eu sunt" (In 8,28). Este cuvântul pe care Isus l-a rostit la sfârșitul unei dispute aprinse cu opozanții săi. Există un crescendo față de precedentele "eu sunt" rostite de Isus în Evanghelia după Sfântul Ioan. El nu mai spune: "Eu sunt aceasta sau aceea: pâinea vieții, lumina lumii, învierea și viața...". Spune simplu "Eu Sunt", fără specificare. Acest lucru dă declarației sale o însemnătate absolută, metafizică. Amintește în mod intenționat cuvintele din Ex 3,14 și Is 43,10-12, în care Dumnezeu însuși proclamă divinul său "eu sunt".

Noutatea nemaiauzită a acestui cuvânt al lui Cristos se descoperă numai dacă suntem atenți la ceea ce precedă autoafirmarea lui Cristos: "Când îl veți fi înălțat pe Fiului Omului", atunci veți cunoaște că "eu sunt". Ca și cum ar spune: Cel care eu sunt - și, de aceea, "cel care Dumnezeu este" - se va cunoaște numai de pe cruce. Expresia "a fi înălțat", în Evanghelia lui Ioan, se referă, se știe, la evenimentul crucii!

Suntem în fața unei totale răsturnări a ideii umane despre Dumnezeu și, în parte, și a celei din Vechiul Testament. Isus nu a venit pentru a retușa și a revela adevărata față a lui Dumnezeu. Este ceea ce Apostolul Paul, cel dintâi, a înțeles atunci când scrie: "Dar pentru că lumea, prin înțelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia predicării. În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciunea, noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru iudei și nebunie pentru păgâni, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu" (1Cor 1,21-24).

Înțeleasă în această lumină, cuvântul lui Cristos asumă o însemnătate universală care interpelează pe cel care-l citește, în orice epocă și situație, inclusiv a noastră. De fapt, acea răsturnare a ideii despre Dumnezeu este de realizat mereu. Ideea despre Dumnezeu pe care Isus a venit s-o schimbe, din păcate, o purtăm cu toții înăuntru, în inconștientul nostru. Se poate vorbi despre un Dumnezeu unic, spirit pur, ființă supremă și așa mai departe. Dar cum reușim să-l vedem în nimicirea morții sale pe cruce?

Dumnezeu este atotputernic, desigur; dar despre ce putere este vorba? În fața creaturilor umane, Dumnezeu se află deposedat de orice capacitate, nu numai de constrângere, ci și de apărare. Nu poate interveni cu autoritate pentru a se impune lor. Nu poate face altceva decât să respecte, în măsură infinită, alegerea liberă a oamenilor. Și iată, așadar, că Tatăl revelează adevărata față a atotputerniciei sale în Fiul său care se pune în genunchi în fața discipolilor pentru a le spăla picioarele; în el care, redus la cea mai radicală neputință pe cruce, continuă să iubească și să ierte, fără a condamna vreodată.

Adevărata atotputernicie a lui Dumnezeu este neputința totală de pe Calvar. Este nevoie de puțină putere pentru a ne expune în fața altora; în schimb, este nevoie de multă putere pentru a ne pune deoparte, pentru a ne șterge. Dumnezeu este această nelimitată putere de ascundere de sine! Exinanivit semetipsum: s-a nimicit pe sine însuși (Fil 2,7). La a noastră "voință de putere" el a opus neputința sa voluntară.

Ce lecție pentru noi care, mai mult sau mai puțin conștient, vrem mereu să ne expunem în fața altora! Ce lecție mai ales pentru cei puternici ai pământului! Pentru cei dintre ei care nici pe departe nu se gândesc la slujire, ci numai la puterea pentru putere; cei - spune Isus în evanghelie - care "oprimă popoarele" și, în plus, "vor să fie numiți binefăcători" (cf. Mt 20,25; Lc 22,25).

* * *

© Vatican Media
Însă triumful lui Cristos în învierea sa nu răstoarnă această viziune, reafirmând atotputernicia invincibilă a lui Dumnezeu? Da, dar în sens cu totul diferit de ceea ce suntem obișnuiți să gândim. Mult diferit de "triumfurile" care se celebrau la întoarcerea împăratului din campanii victorioase, de-a lungul unei căi care și astăzi, în Roma, poartă numele de "Calea Triumfală".

Un triumf a existat, desigur, în cazul lui Cristos, și un triumf definitiv și ireversibil! Dar cum se manifestă acest triumf? Învierea are loc în mister, fără martori. Moartea sa - am auzit din relatarea Pătimirii - a fost văzută de o mare mulțime și a implicat autoritățile religioase și politice maxime. Ca înviat, Isus le arare numai câtorva discipoli, în afara reflectoarelor. Cu asta a voit să ne spună că după ce am suferit, nu trebuie să așteptăm un triumf exterior, vizibil, ca o glorie pământească. Triumful este dat în invizibil și este de ordin infinit superior pentru că este veșnic! Martirii de ieri și de astăzi sunt dovada.

Cel Înviat se manifestă prin aparițiile sale, în mod suficient pentru a furniza un fundament foarte solid credinței, pentru cel care nu refuză a priori să creadă; dar nu este o revanșă care îi umilește pe adversarii săi. Nu apare în mijlocul lor pentru a demonstra că au greșit și pentru a-și bate joc de mânia lor neputincioasă.

Orice răzbunare ar fi incompatibilă cu iubirea pe care Cristos a voit s-o mărturisească oamenilor cu pătimirea sa. El se comportă cu umilință în gloria învierii ca în nimicirea de pe Calvar. Preocuparea lui Isus înviat nu este să-i facă de rușine pe dușmanii săi, ci să meargă imediat pentru a-i asigura pe discipolii săi rătăciți și, înaintea lor, femeile care nu au încetat niciodată să creadă în el.

* * *

© Vatican Media
În trecut se vorbea cu plăcere despre "triumful sfintei Biserici". Se rugau pentru el și erau amintite momentele și motivațiile sale istorice. Însă ce tip de triumf exista în minte? Astăzi ne dăm seama cât de diferit era acel tip de triumf de cel al lui Isus. Dar nu judecăm trecutul. Riscăm mereu să fim nedrepți când judecăm trecutul cu mentalitatea prezentului.

Mai degrabă să primim invitația pe care Isus o adresează lumii din înălțimea crucii sale: "Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă" (Mt 11,28). Aproape că ne vine să ne gândim la o ironie, la o luare în râs! Unul care nu are, el însuși, o piatră pe care să-și rezeme capul, unul care a fost refuzat de ai săi, condamnat la moarte, unul "în fața căruia să-ți acoperi fața pentru a nu vedea" (cf. Is 53,3) se adresează întregii omeniri, din toate locurile și din toate timpurile, și spune "Veniți la mine toți și eu vă voi da odihnă!".

Vino tu care ești bătrân, bolnav și singur, tu pe care lumea te lasă să mori în mizerie, în foame sau sub bombe; tu care pentru credința ta în mine, sau lupta ta pentru libertate, te afli într-o celulă de închisoare; vino tu, femeie, victimă a violenței. Așadar, toți, nimeni exclus: "Veniți la mine și eu vă voi da odihnă!". Oare nu am promis solemn: "Și eu, când voi fi înălțat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine" (In 12,32)? Dar ce odihnă ne poți da tu, o, om al crucii, tu mai abandonat și obosit decât cei pe care vrei să-i mângâi? "Veniți la mine, pentru că eu sunt! Eu sunt Dumnezeu! Am renunțat la ideea voastră de atotputernicie, dar păstrez intactă atotputernicia mea care este atotputernicia iubirii. Este scris: "Slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii" (1Cor 1,25). Eu pot da odihnă, chiar și fără a lua truda și oboseala în această lume. Cereți asta celui care a trăit experiența asta!

Da, o, Doamne răstignit, cu inima umflată de recunoștință, în ziua în care comemorăm pătimirea și moartea ta, cu Apostolul Paul noi proclamăm cu tot glasul nostru: "Cine ne va despărți de iubirea lui Cristos? Oare necazul sau strâmtorarea sau persecuția sau foametea sau lipsa de haine sau primejdia sau sabia? [...] Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru" (Rom 8,35-39).

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat