Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media

Papa Francisc: Omilia de la Liturghia Crismei (28 martie 2024)

"Ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți spre el" (Lc 4,20). Impresionează mereu acest pasaj din evanghelie, care duce la vizualizarea scenei: la imaginarea acelui moment de tăcere în care toate privirile erau concentrate asupra lui Isus, într-un amestec de uimire și de neîncredere. Totuși, știm cum s-a terminat: după ce Isus a demascat așteptările false ale consătenilor săi, ei "s-au umplut de mânie" (Lc 4,28), au ieșit și l-au alungat în afara cetății. Ochii lor erau îndreptați spre Isus, dar inimile nu erau dispuse să se schimbe la cuvântul său. Astfel au pierdut ocazia vieții.

Dar în seara de astăzi, Joia Sfântă, are loc o încrucișare de priviri alternativă. Protagonist este primul păstor al Bisericii noastre, Petru. Nici el la început nu a acordat încredere cuvântului "demascant" pe care Domnul i l-a adresat: "De trei ori mă vei renega" (Mc 14,30). Astfel "l-a pierdut din vedere" pe Isus și l-a renegat la cântatul cocoșului. Dar după aceea, când "Domnul s-a întors și și-a îndreptat privirea" spre el, acesta "și-a amintit de cuvântul pe care i-l spusese Domnul […]. Și ieșind afară, a plâns amar" (Lc 22,61-62). Ochii săi au fost inundați de lacrimi care, izvorâte dintr-o inimă rănită, l-au eliberat de convingeri și justificări false. Acel plâns amar i-a schimbat viața.

Cuvintele și gesturile lui Isus mulți ani nu l-au mișcat pe Petru de la așteptările sale, asemănătoare cu cele ale oamenilor din Nazaret: și el aștepta un Mesia politic și puternic, tare și abil în rezolvarea problemelor, și în fața scandalului unui Isus slab, arestat fără a opune rezistență, a declarat: "Nu-l cunosc!" (Lc 22,57). Și este adevărat, nu-l cunoștea: a început să-l cunoască atunci când, în întunericul renegării, a făcut spațiu lacrimilor rușinii, lacrimilor căinței. Și îl va cunoaște cu adevărat atunci când, "îndurerat pentru că l-a întrebat a treia oară: «Mă iubești?»", se va lăsa străbătut pe deplin de privirea lui Isus. Atunci de la acel "nu-l cunosc" va trece să spună: "Doamne, tu cunoști toate" (In 21,17).

Iubiți frați preoți, vindecarea inimii lui Petru, vindecarea apostolului, vindecarea păstorului au loc atunci când, răniți și căiți, ne lăsăm iertați de Isus: trec prin lacrimi, prin plânsul amar, prin durerea care permite să redescoperim iubirea. Pentru aceasta am simțit să împărtășesc cu voi câteva gânduri despre un aspect al vieții spirituale destul de neglijat, dar esențial; îl repropun astăzi cu un cuvânt probabil demodat, dar cred că ne face bine să-l redescoperim: străpungerea.

Cuvântul evocă faptul de a înțepa: înțeparea este "o înțepare în inimă", o străpungere care o rănește, făcând să izvorască lacrimile căinței. Un episod, care se referă tot la Sfântul Petru, ne ajută. El, străpuns de privirea și de cuvintele lui Isus înviat, în ziua de Rusalii, purificat și înflăcărat de Duhul, a proclamat locuitorilor din Ierusalim: "Dumnezeu l-a constituit Domn și Cristos pe acel Isus pe care voi l-ați răstignit" (cf. Fap 2,36). Ascultătorii au simțit împreună răul pe care l-au făcut și mântuirea pe care Domnul le-o dăruia lor și, "auzind acestea – spune textul –, au fost pătrunși la inimă" (Fap 2,37).

Iată străpungerea: nu un sentiment de vină care aruncă la pământ, nu o scrupulozitate care paralizează, ci este o înțepătură binefăcătoare care arde înăuntru și vindecă, pentru că inima, atunci când vede propriul rău și se recunoaște păcătoasă, se deschide, primește acțiunea Duhului Sfânt, apă vie care îl mișcă făcând să curgă lacrimile pe față. Cine aruncă masa și se lasă privit de Dumnezeu în inimă primește darul acestor lacrimi, apele cele mai sfinte după cele ale Botezului[1]. Iubiți frați preoți, astăzi vă urez asta.

Însă trebuie înțeles bine ce anume înseamnă a ne plânge pe noi înșine. Nu înseamnă a plânge asupra noastră, așa cum suntem adesea tentați să facem. Asta se întâmplă, de exemplu, când suntem dezamăgiți sau preocupați pentru așteptările noastre zadarnice, pentru lipsa de înțelegere din partea celorlalți, eventual al confraților și a superiorilor. Sau atunci când, printr-o plăcere a sufletului stranie și nesănătoasă, ne place să ne reexaminăm în greșelile primite pentru a ne auto-compătimi, crezând că nu am primit ceea ce meritam și imaginând că viitorul nu va putea decât să ne rezerve surprize negative continue. Aceasta – ne învață Sfântul Paul – este tristețea conform lumii, opusă acelei tristeți conforme lui Dumnezeu[2].

În schimb, a ne plânge pe noi înșine înseamnă a ne căi serios, pentru că l-am întristat pe Dumnezeu cu păcatul; înseamnă a recunoaște că suntem mereu datornici și niciodată creditori; înseamnă a admite că am rătăcit calea sfințeniei, nedând credință iubirii Celui care și-a dat viața pentru mine[3]. Înseamnă să mă privesc înăuntru și să fiu îndurerat de nerecunoștința mea și de nestatornicia mea; înseamnă a medita cu tristețe duplicitățile și falsitățile mele; înseamnă a coborî în meandrele ipocriziei mele, ipocrizia clericală, iubiți frați, acea ipocrizie în care alunecăm mult, mult… Fiți atenți la ipocrizia clericală. Pentru a ridica din nou, după aceea, privirea spre Cel Răstignit și a mă lăsa înduioșat de iubirea sa care iartă și ridică mereu, care nu lasă niciodată dezamăgite așteptările celui care se încrede în el. Astfel, lacrimile continuă să coboare și purifică inima.

De fapt, străpungerea cere trudă, dar restituie pace; nu provoacă angoasă, ci ușurează sufletul de poveri, pentru că acționează în rana păcatului, dispunându-ne să primim chiar acolo mângâierea Domnului care transformă inima când este "căită și smerită" (Ps 51,19), înmuiată de lacrimi. Așadar, străpungerea este antidotul la sclerocardie, acea împietrire a inimii atât de denunțată de Isus (cf. Mc 3,5; 10,5). De fapt, inima, fără căință și plâns, se împietrește: mai întâi devine consuetudinară, apoi nesuferită față de probleme și indiferentă față de persoane, apoi rece și aproape impasibilă, parcă învăluită de o scoarță infrangibilă, și în sfârșit inimă de piatră. Dar, așa cum picătura sapă piatra, tot așa lacrimile sapă lent inimile împietrite. Astfel se asistă la miracolul tristeții, al tristeții bune care conduce la dulceață.

Așadar, înțelegem de ce maeștri spirituali insistă asupra străpungerii. Sfântul Benedict invită în fiecare zi să "mărturisim lui Dumnezeu cu lacrimi și gemete propriile păcate trecute"[4] și afirmă că, rugându-ne, "nu vom fi ascultați pentru cuvintele noastre, ci pentru curăția inimii și pentru străpungerea care smulge lacrimile"[5]. Și dacă pentru Sfântul Ioan Gură de Aur o singură lacrimă stinge un cazan de păcate[6], Imitațiunea lui Cristos recomandă: "Abandonează-te străpungerii inimii", deoarece "datorită ușurătății inimii și a neîngrijirii defectelor noastre adesea nu ne dăm seama de necazurile sufletului nostru"[7]. Străpungerea este remediul, pentru că ne duce din nou la adevărul despre noi înșine, așa încât profunzimea faptului de a fi păcătoși revelează realitatea infinit mai mare a faptului de a fi iertați, bucuria de a fi iertat. Prin urmare, nu uimește afirmația lui Isac din Ninive: "Cel care uită măsura propriilor păcate, uită măsura harului lui Dumnezeu față de el"[8].

Este adevărat, iubiți frați și surori, fiecare renaștere interioară a noastră provine mereu din întâlnirea dintre mizeria noastră și milostivirea sa – se întâlnesc mizeria noastră și milostivirea sa –, fiecare renaștere interioară trece prin sărăcia noastră în duh care permite Duhului Sfânt să ne îmbogățească. Se înțeleg în această lumină afirmațiile puternice ale atâtor maeștri spirituali. Să ne gândim la acelea, paradoxale, tot ale Sfântului Isac: "Cel care cunoaște propriile păcate […] este mai mare decât cel care cu rugăciunea învie morții. Cel care se plânge o oră pe sine însuși este mai mare decât cel care slujește lumea întreagă cu contemplația […]. Cel căruia îi este dat să se cunoască pe sine însuși este mai mare decât acela căruia îi este dat să vadă pe îngeri"[9].

Fraților, să venim la noi, preoții, și să ne întrebăm cât de mult străpungerea și lacrimile sunt prezente în examinarea noastră a conștiinței și în rugăciunea noastră. Să ne întrebăm dacă, odată cu trecerea anilor, lacrimile devin mai multe. Sub acest aspect este bine să se întâmple contrariul față de viața biologică, unde, atunci când creștem, plângem mai puțin decât atunci când eram copii. În viața spirituală, în schimb, unde contează să devenim copii (cf. Mt 18,3), cine nu plânge regresează, îmbătrânește înăuntru, în timp ce acela care ajunge la o rugăciune mai simplă și intimă, făcută din adorație și înduioșare în fața lui Dumnezeu, acela se maturizează. Se leagă tot mai puțin cu sine însuși și mai mult cu Cristos și devine sărac în duh. În acest mod se simte mai aproape de săraci, predilecții lui Dumnezeu, pe care înainte – cum scrie Sfântul Francisc în testamentul său – îi ținea departe, deoarece era în păcate, dar a căror companie, după aceea, din amară devine dulce[10]. Și astfel cel care se străpunge în inimă se simte tot mai mult frate al tuturor păcătoșilor din lume, se simte mai frate, fără aparență de superioritate sau asprime de judecată, ci mereu cu dorință de a iubi și a repara.

Și aceasta, iubiți frați, este o altă caracteristică a străpungerii: solidaritatea. O inimă docilă, eliberată de spiritul Fericirilor, devine în mod natural înclinată să facă străpungere pentru alții: în loc să se înfurie și să se scandalizeze pentru răul făcut de frați, plânge pentru păcatele lor. Nu se scandalizează. Are loc un soi de răsturnare, unde tendința naturală de a fi indulgenți cu noi înșine și inflexibili cu alții se răstoarnă și, prin harul lui Dumnezeu, devenim fermi cu noi înșine și milostivi cu alții. Și Domnul caută, în special printre cei care s-au consacrat lui, pe cei care să plângă păcatele Bisericii și ale lumii, făcându-se instrument de mijlocire pentru toți. Câți martori eroici în Biserică ne indică această cale! Să ne gândim la călugării din deșert, în Orient și în Occident; la mijlocirea continuă, făcută din gemete și lacrimi, a Sfântului Grigore de Narek; la oferta franciscană pentru Iubirea neiubită; la preoți, ca parohul de Ars, care trăiau din pocăință pentru mântuirea altora. Iubiți frați, aceasta nu este poezie, aceasta este preoție!

Iubiți frați, nouă, păstorii săi, Domnul nu ne cere judecăți disprețuitoare asupra celui care nu crede, ci iubire și lacrimi pentru cel care este departe. Situațiile dificile pe care le vedem și le trăim, lipsa de credință, suferințele pe care le atingem, în contact cu o inimă străpunsă nu trezesc fermitatea în polemică, ci perseveranța în milostivire. Câtă nevoie avem să fim liberi de durități și reproșuri, de egoisme și ambiții, de rigidități și insatisfacții, pentru a ne încredința și a încredința lui Dumnezeu, găsind în el o pace care salvează din orice furtună! Să adorăm, să mijlocim și să plângem pentru alții: îi vom permite Domnului să facă minunății. Și să nu ne temem: el ne va surprinde!

Slujirea noastră va profita de acest lucru. Astăzi, într-o societate seculară, riscăm să fim foarte activi și în același timp să ne simțim neputincioși, cu rezultatul de a pierde entuziasmul și de a fi ispitiți să "tragem vâslele în barcă", de a ne închide în plângere și a face să prevaleze mărimea problemelor asupra mărimii lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă asta, devenim amari și înțepători mereu vorbind de rău, mereu găsind vreo ocazie pentru a ne plânge. Dar dacă în schimb amărăciunea și străpungerea se îndreaptă spre propria inimă și nu spre lume, Domnul nu încetează să ne viziteze și să ne ridice. După cum îndeamnă să facem Imitațiunea lui Cristos: "Nu purta înăuntrul tău treburile altora, nu te amesteca nici în ceea ce fac persoanele mai în vedere; mai degrabă veghează mereu și în primul rând asupra ta, și îndreaptă avertismentul tău îndeosebi spre tine însuți, mai înaintea altor persoane, chiar dragi. Nu te întrista dacă nu primești favoarea oamenilor; ceea ce trebuie să te apese, să te întristeze, în schimb, este constatarea că nu ești cu totul și în mod sigur pe calea binelui"[11].

În cele din urmă, aș vrea să subliniez un aspect esențial: străpungerea nu este atât rod al exercițiului nostru, ci este un har și ca atare trebuie cerut în rugăciune. Căința este dar al lui Dumnezeu, este rod al acțiunii Duhului Sfânt. Pentru a facilita creșterea sa, împărtășesc două sfaturi mici. Primul este acela de a nu privi viața și chemarea într-o perspectivă de eficiență și de instantaneitate, legată numai de azi și de urgențele și așteptările sale, ci în ansamblul trecutului și al viitorului. Al trecutului, amintind fidelitatea lui Dumnezeu – Dumnezeu este fidel –, comemorând iertarea sa, ancorându-ne în iubirea sa; și al viitorului, gândindu-ne la destinația veșnică la care suntem chemați, la scopul ultim al existenței noastre. A lărgi orizonturile, iubiți frați, a lărgi orizonturile ajută să dilatăm inima, stimulează să reintrăm în noi înșine cu Domnul și să trăim străpungerea. Un al doilea sfat, care vine prin consecință: să redescoperim necesitatea de a ne dedica unei rugăciuni care să nu fie datorată și funcțională, ci gratuită, calmă și prelungită. Frate, cum este rugăciunea ta? Să ne întoarcem la adorație – ai uitat să adori? – și să ne întoarcem la rugăciunea inimii. Să repetăm: Isuse, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul. Să simțim măreția lui Dumnezeu în micimea noastră de păcătoși, pentru a ne privi înăuntru și a ne lăsa străbătuți de privirea sa. Vom redescoperi înțelepciunea Sfintei Maici Biserici, care ne introduce la rugăciune mereu cu invocația săracului care strigă: Dumnezeule, vino-mi într-ajutor.

Preaiubiților, să ne întoarcem în sfârșit la Sfântul Petru și la lacrimile sale. Altarul pus deasupra mormântului său nu poate decât să ne facă să ne gândim de câte ori noi, care acolo în fiecare zi spunem: "Luați și mâncați din aceasta toți: acesta este Trupul meu care se jertfește pentru voi", de câte ori îl dezamăgim și îl întristăm pe Cel care ne iubește până acolo încât face din mâinile noastre instrumentele prezenței sale. Este bine prin urmare să ne însușim acele cuvinte cu care ne pregătim în șoaptă: "În duhul smereniei și cu sufletul căit să fim primiți de tine, Doamne", de asemenea: "Spală-mă, Doamne, de vinovăția mea și curăță-mă de păcatul meu". În toate, fraților, ne mângâie certitudinea încredințată nouă astăzi de Cuvânt: Domnul, consacrat cu ungerea (cf. Lc 4,18), a venit "să lege rănile celor cu inima zdrobită" (Is 61,1). Așadar, dacă inima se frânge, va putea să fie pansată și vindecată de Isus. Mulțumesc, iubiți preoți, mulțumesc pentru inima voastră deschisă și docilă; mulțumesc pentru trudele voastre și mulțumesc pentru plânsetele voastre; mulțumesc pentru că duceți minunăția milostivirii – iertați mereu, fiți milostivi – și duceți această milostivire, îl duceți pe Dumnezeu fraților și surorilor din timpul nostru. Iubiți preoți, Domnul să vă mângâie, să vă întărească și să vă răsplătească. Mulțumesc.

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note:

[1] "Biserica are apa și lacrimile: apa Botezului, lacrimile Pocăinței" (Sf. Ambroziu, Epistula extra collectionem, I, 12).

[2] "Întristarea după voința lui Dumnezeu aduce convertirea spre mântuire, fără regrete, pe când întristarea lumii aduce moartea" (2Cor 7,10).

[3] Cf. Sf. Ioan Gură de Aur, De compunctione, I, 10.

[4] Regula, IV,57.

[5] Ivi, XX,3.

[6] Cf. De paenitentia, VII,5.

[7] Cap. XXI.

[8] Discursuri ascetice (III Coll.), XII.

[9] Discursuri ascetice (I Coll.), XXXIV (vers. greacă).

[10] Cf. FF 110.

[11] Cap. XXI.
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat