Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
În ajunul Triduum-ului

Trădarea lui Iuda

de Francesco Patton

La încheierea itinerarului de Postul Mare și înainte de a începe Triduum-ul sfânt, evanghelia relatează trădarea lui Iuda. Este o pagină foarte intensă și trebuie citită în contextul relatării pătimirii în Evanghelia după Sfântul Matei. Totul începe cu anunțul din partea lui Isus a propriei răstigniri și relatarea complotului sinedriului, în frunte cu Caiafa, pentru a-l aresta. Contextul în care se petrece acest lucru este pascal și merge de la ungerea din Betania și protestul lui Iuda pentru risipa de bani până la îngroparea grăbită a Răstignitului, al cărui mormânt este pus sub pază. Cuprinde cina pe care Isus dorește s-o celebreze cu discipolii săi și în cadrul căreia se încredințează la rândul său în pâine și în vin. În timpul cinei are loc și prezicerea trădării lui Iuda și cea a renegării lui Petru. Apoi va continua în Ghetsemani, cu rugăciunea lui Isus și arestarea sa la semnul sărutului lui Iuda, până la condamnarea la moarte a lui Isus din partea lui Pilat cu executarea sentinței și îngroparea cadavrului. Între sărutul din Ghetsemani și procesul din fața lui Pilat, Matei relatează și căința lui Iuda, restituirea celor treizeci de arginți (dinari) și sinuciderea sa prin spânzurare.

Este o pagină dramatică. În ea Isus rostește cuvintele cele mai dure care se găsesc în Evanghelii: "Cel care și-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda. Căci Fiul Omului merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat! Bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s ar fi născut!" (Mt 26,23-24). Sunt cuvinte care ne amintesc până unde poate să ajungă libertatea noastră umană: putem alege să-l predăm pe Isus, adică să-l trădăm; putem alege să ne încredințăm lui Isus, adică să-l punem pe primul loc în viața noastră; putem să-l primim pe el care se încredințează, adică se dăruiește nouă și pentru noi, sau să-l refuzăm; putem, la rândul nostru, să-l încredințăm altora, adică să-l dăruim ca să însuflețească și existența lor, sau să încercăm să-l reținem și să-l consumăm în mod egoist întrerupând fluxul iubirii care se dăruiește și încearcă să se răspândească; putem să folosim limbajul iubirii în mod autentic sau să ajungem să transformăm limbajul iubirii în semnul trădării.

Așa cum a amintit Sfântul Ioan Paul al II-lea reflectând tocmai asupra trădării lui Iuda și asupra cuvintelor lui Isus, "declarația nu poate să fie înțeleasă cu siguranță în sensul osândirii veșnice" (A trece pragul speranței, 194/236). Însă Papa Wojtyła subliniază că duritatea cuvintelor lui Isus oglindește posibilitatea extremă care este dată libertății noastre, care este aceea de a alege răul care duce nu numai la refuzarea lui Isus, ci și la autodistrugerea noastră. Oricum, această eventualitate tragică este o provocare pentru conștiința noastră morală, care este făcută pentru a alege binele.

Fie ca Domnul Isus să-l însoțească pe fiecare dintre noi să-l primească pe el care se încredințează, adică se dăruiește nouă și pentru noi ca binele infinit al vieții noastre. Fie ca Domnul Isus să-l facă pe fiecare dintre noi incapabil să stabilească un preț pentru a cumpăra sau a vinde sau a exploata sau a elimina oricare persoană umană. Fie ca Domnul Isus să-l facă pe fiecare dintre noi capabil să se încredințeze, adică să se dăruiască, pe sine însuși din iubire față de Dumnezeu și față de frați.

(După L'Osservatore Romano, 27 martie 2024)

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat