Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Papa Francisc: Audiența generală de miercuri, 27 martie 2024

Cateheze. Viciile și virtuțile. 13. Răbdarea

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi audiența era prevăzută în piață, dar, din cauza ploii, a fost transferată aici înăuntru. Este adevărat că sunteți un pic îngrămădiți, dar măcar nu vom fi uzi! Mulțumesc pentru răbdarea voastră!

Duminica trecută am ascultat relatarea Pătimirii Domnului. La suferințele pe care le îndură, Isus răspunde cu o virtute care, deși nu este amintită între cele tradiționale, este atât de importantă: virtutea răbdării. Ea se referă la suportarea a ceea ce se îndură: nu întâmplător răbdarea are aceeași rădăcină cu pătimirea. Și tocmai în Pătimire iese în evidență răbdarea lui Cristos, care cu blândețe și mărinimie acceptă să fie arestat, pălmuit și condamnat pe nedrept; în fața lui Pilat nu reproșează; suportă insultele, scuipatul și biciuirea soldaților; poartă povara crucii; iartă pe cel care-l pironește pe lemn și pe cruce nu răspunde la provocări, ci oferă milostivire. Aceasta este răbdarea lui Isus. Toate acestea ne spun că răbdarea lui Isus nu constă într-o rezistență stoică în suferință, ci este rodul unei iubiri mai mari.

Apostolul Paul, în așa-numitul "Imn adus iubirii" (cf. 1Cor 13,4-7), unește strâns iubirea și răbdarea. De fapt, descriind prima calitate a iubirii, folosește un cuvânt care se traduce cu "mărinimoasă", "răbdătoare". Iubirea este mărinimoasă, este răbdătoare. Ea exprimă un concept surprinzător, care revine adesea în Biblie: în fața infidelității noastre, Dumnezeu se arată "încet la mânie" (cf. Ex 34,6; cf. Num 14,18): în loc să-și descarce propriul dezgust față de răul și păcatul omului, se revelează mai mare, gata de fiecare dată să reînceapă de la capăt cu răbdare infinită. Asta pentru Paul este prima trăsătură a iubirii lui Dumnezeu, care în fața păcatului propune iertarea. Dar nu numai atât: este prima trăsătură a oricărei iubiri mari, care știe să răspundă la rău cu binele, care nu se închide în furie și în descurajare, ci perseverează și relansează. Răbdarea care reîncepe. Așadar, la rădăcina răbdării este iubirea, după cum spune Sfântul Augustin: "Unul este cu atât mai puternic să suporte orice rău, cu cât este mai mare în el iubirea lui Dumnezeu" (De patientia, XVII).

Așadar, s-ar putea spune că nu există mărturie mai bună a iubirii lui Isus decât a întâlni un creștin răbdător. Dar să ne gândim și la câte mame și tați, muncitori, medici și asistenți medicali, bolnavi care în fiecare zi, în ascuns, înfrumusețează lumea cu o răbdare sfântă! Așa cum afirmă Scriptura, "este mai bun cel încet la mânie decât cel viteaz" (Prov 16,32). Totuși, trebuie să fim cinstiți: adesea ne lipsește răbdarea. În cotidian suntem nerăbdători, toți. Avem nevoie de ea ca de "vitamina esențială" pentru a merge înainte, dar ne vine în mod instinctiv să ne pierdem răbdarea și să răspundem la rău cu rău: este greu să fim calmi, să controlăm instinctul, să reținem răspunsuri urâte, să dezactivăm litigii și conflicte în familie, la locul de muncă sau în comunitatea creștină. Imediat vine răspunsul, nu suntem capabili să fim răbdători.

Însă să ne amintim că răbdarea nu este numai o necesitate, este o chemare: dacă Cristos este răbdător, creștinul este chemat să fie răbdător. Și asta cere să mergem împotriva curentului față de mentalitatea răspândită astăzi, în care domină graba și acel "totul imediat"; unde, în loc de a aștepta ca să se matureze situațiile, se storc persoanele, pretinzând ca să se schimbe într-o clipă. Să nu uităm că graba și nerăbdarea sunt dușmane ale vieții spirituale. De ce? Dumnezeu este răbdător, Dumnezeu știe să aștepte. Să ne gândim la relatarea despre tatăl milostiv, care îl așteaptă pe fiul plecat de acasă: suferă cu răbdare, nerăbdător numai să-l îmbrățișeze imediat ce îl vede întorcându-se (cf. Lc 15,21); sau să ne gândim la parabola grâului și neghinei, cu Domnul care nu se grăbește să dezrădăcineze răul înainte de vreme, pentru ca nimic să nu se piardă (cf. Mt 13,29-30). Răbdarea ne face să salvăm totul.

Dar, fraților și surorilor, cum putem să creștem răbdarea? Așa cum învață Sfântul Paul, ea fiind un rod al Duhului Sfânt (cf. Gal 5,22), trebuie cerută chiar de la Duhul lui Cristos. El ne dă forța blândă a răbdării - este o forță blândă răbdarea -, pentru că "aparține virtuții creștine nu numai să facă binele, ci și să știe să suporte relele" (Sfântul Augustin, Discursuri, 46,13). În special în aceste zile ne va face bine să-l contemplăm pe Cel Răstignit pentru a asimila răbdarea sa. Un exercițiu frumos este și cel de a duce la el persoanele cele mai deranjeze, cerând harul de a pune în practică față de ei acea operă de milostivire ce cât de neașteptată pe atât de cunoscută: a suporta cu răbdare persoanele deranjante. Și nu este ușor. Să ne gândim dacă noi facem asta: să suportăm cu răbdare persoanele deranjante. Se începe de la a cere să le privim cu compasiune, cu privirea lui Dumnezeu, știind să distingem fețele lor de greșelile lor. Să nu avem obișnuința de a cataloga persoanele cu greșelile pe care le fac. Nu, nu este bun acest gest. Să căutăm persoanele pentru fețele lor, pentru inima lor și nu pentru greșeli!

În sfârșit, pentru a cultiva răbdarea, virtute care dă respirație vieții, este bine să lărgim privirea. De exemplu, ne restrângând ogorul lumii la necazurile noastre, așa cum invită să facem Imitațiunea lui Cristos: "Așadar tu, care amintești suferințele cele mai grave ale celorlalți, pentru a învăța să le suporți pe ale tale, mici", amintind că "nu există lucru, oricât de mic, cu condiția să fie suportat din iubire față de Dumnezeu, care să treacă fără răsplată la Dumnezeu" (III, 19). De asemenea, când ne simțim în mușcătura încercării, așa cum învață Ioel, este bine să ne deschidem cu speranță la noutatea lui Dumnezeu, având încrederea fermă că el nu lasă dezamăgite așteptările noastre. Răbdarea înseamnă a ști să suportăm relele.

Și aici astăzi, în această audiență, sunt două persoane, doi tați: unul israelian și unul arab. Amândoi au pierdut fiicele lor în acest război și amândoi sunt prieteni. Nu privesc la dușmănia războiului, ci privesc prietenia a doi oameni care se iubesc și care au trecut prin aceeași răstignire. Să ne gândim la această mărturie atât de frumoasă a acestor două persoane care au suferit în fiicele lor războiul din Țara Sfântă. Iubiți frați, mulțumesc pentru mărturia voastră!

* * *

Fraților și surorilor, să ne rugăm pentru pace. Fie ca Domnul să ne dea pacea în martirizata Ucraina, care suferă mult sub bombardamente; precum și în Israel și Palestina, ca să fie pacea în Țara Sfântă. Fie ca Domnul să dea pacea tuturor, ca dar al Paștelui său!

Pentru toți, binecuvântarea mea!

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat